Campia Turzii, Laminoriștilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
Sunteti aici: Home

Anunţuri • Ştiri • Comunicate

Font Size -Font Size +

 Sponsorizare lucrari de maxima necesitate pentru reabilitarea si igienizarea spitalului municipal Câmpia Turzii


În atașament găsiți modelul contractului de sponsorizare și pachetele de lucrări.

 
  8061 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Spectacol Tudor Gheorghe


Joi, 28 mai 2015, ora 19.00. Prețul unui bilet este 35 lei. Biletele se găsesc la casieria Palatului Cultural "Ionel Floașiu"

26 Mai 2015
  6217 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț concurs în vederea ocupării pe perioadă determinată a unei funcții contractuale temporar vacante de șef Serviciu Administrativ


Detalii în atașament.

25 Mai 2015
  211 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Lansarea proiectului REABILITAREA, EXTINDEREA SI MODERNIZAREA PARTIALA A LICEULUI TEORETIC PAVEL DAN din Municipiul CAMPIA TURZII


La data de 31 martie 2015 Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar cu atribuții delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional-Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Municipiul Câmpia Turzii în calitate de beneficiar, au semnat contractul de finanțare nerambursabilă pentru proiectul având denumirea: ”Reabilitarea, extinderea și modernizarea parțială a liceului teoretic „PAVEL DAN” din Municipiul Câmpia Turzii, jud...

22 Mai 2015
  92 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proiect de hotărâre supus dezbaterii publice


În temeiul dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice ,, Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, aprobarea concesionării unor parcele de teren situate în incinta Parcului Industrial Câmpia Turzii " În atașamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, raportul de specialitate, expunerea de motive și procedura de acordare a unor înlesniri la plata obligațiilor bugetare conform art...

22 Mai 2015
  46 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proiect de hotărâre supus dezbaterii publice


În temeiul dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice ,, Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, aprobarea concesionării unor parcele de teren situate în incinta Parcului Industrial Câmpia Turzii " În atașamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, raportul de specialitate, expunerea de motive și documentația de atribuire prin licitație publică a concesionării unor parcele de teren în vederea amplasării unor construcții destinate desfășurării activităților în Parcul Industrial Câmpia Turzii...

21 Mai 2015
  39 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proiect de hotărâre supus dezbaterii publice


În temeiul dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice ,, Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea vânzarii unor parcele de teren din Parcul Industrial Câmpia Turzii În atașamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, raportul de specialitate, expunerea de motive și caietul de sarcini privind vânzarea prin licitație publică a acestot terenuri...

21 Mai 2015
  44 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proiect de hotărâre supus dezbaterii publice


În temeiul dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice ,, Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Parcului Industrial Câmpia Turzii " În atașamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, Regulamentului de Organizare și Funcționare a Parcului Industrial Câmpia Turzii, raportul de specialitate și expunerea de motive privind acest regulament...

21 Mai 2015
  43 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Comunicat de presă privind stadiul implementării proiectului POSDRU/132/5.1/G/135208- “ȘOMERII DIN CÂMPIA TURZII SPRE O NOUĂ MESERIE” și disponibilitatea unor cursuri pentru femeile aflate în dificultate pe piața muncii în Municipiul Câmp


La 12 luni de la implementarea proiectului putem să constatăm că acesta a constituit un succes. Cuantificarea acestui succes poate fi realizată prin numărul mare de participanți din Municipiul Câmpia Turzii-persoane care se află în dificultate pe piața muncii, dobândirea unor competențe în meseriii căutate dar și prin cuantumul generos al subvențiilor acordate. Cursurile oferite au acoperit specializări în ocupații/meserii precum: mecanic auto, sudor, stivuitorist dar și inițiere în utilizarea calculatorului...

20 Mai 2015
  54 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proiect de hotărâre supus dezbaterii publice privind instituirea taxei speciale pentru salubrizare în Municipiul Câmpia Turzii


În temeiul dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice ,, Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind instituirea taxei speciale pentru salubrizare în Municipiul Câmpia Turzii " În atașamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, regulamentul privind taxa specială de salubrizare, raportul de specialitate și expunerea de motive privind instituirea acestei taxe...

19 Mai 2015
  174 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 ANUNȚ PRIVIND ETAPA APROBĂRII PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea: REPARCELARE TEREN pentru CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE, str. George ENESCU, nr. 21-21E,în municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj, și a Reglementărilor urbanistice aferente


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii, precum și a Legii 544/2001 În atașament gasiți Proiectul de HCL și referatul Serviciului A.T.U. privind “PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea: REPARCELARE TEREN pentru CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE, str. George ENESCU, nr. 21-21E, în municipiul CÂMPIA TURZII, jud...

19 Mai 2015
  51 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 ANUNȚ PRIVIND ETAPA APROBĂRII PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea: CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE, str. Iancu JIANU, nr. 29-31, în municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj și a Regulamentului Local de Urbanism aferent


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii, precum și a Legii 544/2001 În atașament gasiți Proiectul de HCL și referatul Serviciului A.T.U. privind PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea: CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE, str. Iancu JIANU, nr. 29-31, în municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj și Regulamentul Local de Urbanism aferent

19 Mai 2015
  39 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 ANUNȚ PRIVIND ETAPA APROBĂRII PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea:CONSTRUIRE LOCUINȚE TIP DUPLEX ȘI GARAJ AUTO, str. Cucului, nr. 27 în municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj, și a Regulamentului Local de Urbanism aferent


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii, precum și a Legii 544/2001 În atașament gasiți Proiectul de HCL și referatul Serviciului A.T.U. privind PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea: CONSTRUIRE LOCUINȚE TIP DUPLEX ȘI GARAJ AUTO, str. Cucului, nr. 27, în municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj, și Regulamentul Local de Urbanism aferent,

19 Mai 2015
  41 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 FESTIVALUL INTERNATIONAL DE FOLCLOR EDITIA a X-a, FLORI DE PE ARIES


In perioada 30-31 mai 2015,are loc in Sala de Spectacole Mircea Mihasan a Palatului Cultural Ionel Floasiu,cea de-a X-a editie a Festivalului International de Folclor Flori de pe Aries. Participa unele dintre cele mai renumite ansambluri folclorice din tara, precum si ansamblurile oraselor infratite cu municipiul Campia Turzii - Mohacs și Kișber – Ungaria.

18 Mai 2015
  80 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Licitație publică pentru închirierea a două trupuri de pășune


Primăria Municipiului Câmpia Turzii organizează procedura de licitație publică pentru închirierea a două trupuri de pășune, un lot în suprafață de 45 ha și un lot în suprafață de 38 ha, situate în pășunea din localitatea Urca, jud. Cluj. La licitație pot participa persoanele fizice și juridice care îndeplinesc condițiile stabilite în caietul de sarcini aprobat prin H.C.L. nr. 50 din 17.04.2014 și care fac dovada că au depus: - copia actului de identitate; - dovada achitării garanției de participare (50 lei); - dovada achitării caietului de sarcini (10 lei); - adeverința eliberată de registrul agricol privind evidența animalelor pe specie/ categorie de animale înregistrate în RA în proprietatea crescătorului de animale – persoane fizice sau juridice cu domiciliul în municipiul Câmpia Turzii; - certificat fiscal eliberat de către Serviciul Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei Municipiului, din care să reiasă că nu figurează cu debite la bugetul local; - documentul care atestă că animalele pentru care solicită suprafețe de pășune sunt înscrise în RNE (Registrul Național al Exploatațiilor)...

18 Mai 2015
  44 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proiect de hotărâre supus dezbaterii publice


În temeiul dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice ,,Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea revocării H.C.L. nr. 40 din 28.05.2007 și închirierii prin licitație publică a imobilului situat pe str. Andrei Mureșanu nr. 20" În atașamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, nota de fundamentare și caietul de sarcini pentru închirierea prin licitație publică a imobilului...

14 Mai 2015
  62 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Locuri de munca SC Ulma Packaging SRL


Posturi vacante: Lacatusi mecanici; Operatori Logistici; Operatori CNC/ Prelucratori prin aschiere/Frezori; Detalii suplimentare găsiți în atașament.

14 Mai 2015
  134 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Gala de Box "Memorialul Vasile Tătaru"- Ediția I


Organizația pentru Unirea Romilor împreună cu CSM 2 Câmpia Turzii organizează în perioada 16-17 mai anul current, Gala de Box "Memorialul Vasile Tătaru". Evenimentul este susținut de către Primăria și Consiliul Local Câmpia Turzii. Competiția se va desfășura la Sala Sporturilor "Ioan Stanatiev" Câmpia Turzii, după următorul program: Sâmbătă, 16.05.2015 ora 15.00 – Semifinala Duminică, 17.05.2015 ora11.00 -Finala

13 Mai 2015
  62 vizualizari |  citeste mai mult 

 Expoziția “IUBESC CLUJUL”, la Câmpia Turzii


Consiliul Județean Cluj, Școala Populară de Arte “Tudor Jarda” Cluj, Primăria Municipiului Câmpia Turzii și Asociația Artiștilor Plastici Câmpia Turzii, organizează luni, 18 mai 2015, ora 18.00, la Palatul Cultural „Ionel Floașiu”, expoziția tematică de pictură și grafică „Iubesc Clujul”. Expoziția itinerantă de promovare a Clujului și a artiștilor săi face parte din proiectul amplu „Clujul-orașul comoară”, care a poposit în mai multe localități din România, printre care: București, Reșița, Satu-Mare, Târgu-Mureș, Alba Iulia, Carei, Timișoara, Brăila, Botoșani, Sfântu Gheorghe, sub diverse denumiri: „Iubesc Clujul”, “Servus Cluj!”, “Cluj-Kolozsvar-Klausenburg”, “Scrisoare de dragoste despre Cluj”, “Despre Cluj...

13 Mai 2015
  47 vizualizari |  citeste mai mult 

 Ședința CTATU, 14/05/2015, ora 12.00


COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM Ordine de zi: 14.05.2015 ora: 12.00 AVIZE 1. 14342/08.05.2015 S.C. COOPERATIVA DE CONSUM CÂMPIA TURZII pentru S.C. NOVO ARDO S.R.L. – AVIZUL C.T.A.T.U. pentru FAȚADIZAREA CLĂDIRII situată în municipiul Câmpia Turzii, str. Laminoroștilor, nr. 6. Ședința CTATU va avea loc în sediul din str. Laminoriștilor,nr. 2-4, parter, camera 20, cu începere de la ora 12.00 fix.

12 Mai 2015
  72 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Întâlnire de lucru între angajații serviciului public de asistență socială din cadrul primăriei municipiului câmpia turzii și organizațiile neguvernamentale


La sfârșitul lunii aprilie 2015, la Palatul Cultural “Ionel Floașiu” Câmpia Turzii, a avut loc o întâlnire între angajații Serviciului Public Local de Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și organizațiile neguvernamentale care furnizează servicii sociale pe raza municipiului. Au participat 14 organizații neguvernamentale: Agenția de Consultanță și Afaceri Română, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România, Fundația Română pentru Copii, Comunitate și Familie, Asociația Autism Câmpia Turzii, Asociația Pro Assisto, Fundația Speranța Diabeticilor, Asociația pentru Promovarea Incluziunii Sociale, Asociația Voluntară Castel Banffy, Asociația Maica Tereza, Asociația Refugiaților Deportați Câmpia Turzii, Asociația Pensionarilor și a Persoanelor Vârstnice din Câmpia Turzii, Asociația Civică pentru Inițiativă și Acțiune Comunitară, Asociația Femina 2014, Asociația Prometeu, care au dezbătut împreună cu echipa SPLAS problematica socială a municipiului În urma întâlnirii de lucru, s-a hotărât să se încheie contracte de parteneriat cu scopul de a organiza activități comune la nivel de oraș pe domeniile: protecția copilului, asistența persoanelor vârstnice și asistența persoanelor cu disabilități...

11 Mai 2015
  73 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Centralizator nominal privind rezultatele finale ale concursului de ocupare a unui poat de consilier juridic la Aparatul Consiliului Local organizat in data de 11.05.2015


Detalii în atașament.

11 Mai 2015
  156 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proces verbal privind rezultatele interviului la concursul de ocupare a unui poat de consilier juridic la Aparatul Consiliului Local organizat in data de 11.05.2015


Detalii în atașament.

11 Mai 2015
  83 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Vizita olimpicilor din republica moldova la Câmpia Turzii


Vineri, 8 mai 2015, municipiul nostru a fost vizitat de un grup de 6 elevi din Republica Moldova, participanți ai Olimpiadei Internaționale de Limba Franceză - Cluj. Olimpicii au fost primiți de către viceprimarul Municipiului Câmpia Turzii, domnul Marius Avram GAL. Elevii și-au exprimat dorința de a vizita municipiul nostru datorită informațiilor accesate prin intermediul rețelei de socializare Facebook, de unde au aflat că orașul nostru este promovat ca fiind unul dintre cele mai frumoase municipii din țară în ceea ce privește iluminatul ornamental din perioada sărbătorilor de iarnă și pascale, precum și a faptului că este un oraș frumos și curat...

09 Mai 2015
  71 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Echipa Macromex a complexului logistic Edenia din Câmpia Turzii isi cauta cu noi colegi


Si tu poti fi unul din colegii pe care ii cautam pentru cel mai mare depozit de produse congelate din Europa! Este primul depozit de tip high bay cu temperatura controlata din Romania, inalt de 43m si cu capacitatea de stocare de 17000 de paleti!!! CUM STII CA ESTI CANDIDATUL POTRIVIT PENTRU ECHIPA TEMERARA DE LA CAMPIA TURZII? - Esti profesionist; - Iti place sa lucrezi in echipa si esti constient ca depinzi de ceilalti asa cum si ceilalti depind de tine; - Esti de incredere si iti asumi tot ce faci, nu iti lasi coechipierii la greu; - Esti rezistent la temperaturi joase; - Te incanta experientele noi, esti atras sa descoperi lumea Macromex; - Vrei sa iesi din zona de confort si sa iti testezi limitele; - Esti perseverent si urmezi neabatut alaturi de colegi traseul stabilit pana la tinta...

07 Mai 2015
  107 vizualizari |  citeste mai mult 

 REGULAMENT DE PESCUIT ȘI DE ORDINE INTERIOARĂ COMPLEXUL DE AGREMENT "LA TREI LACURI"


1. Taxarea se efectuează la intrarea în zona de agrement sau pe malul lacului. 2. Tarifele practicate pentru pescuitul spotiv sunt următoarele: - taxa de pescuit / zi (interval răsăritul -apusul soarelui) : - 20 lei/persoană; - taxă de pescuit/ jumătate zi ( ora 13.00- apusul soarelui ) : - 15lei/persoană; - taxă de pescuit/ noapte (ora 18.00- 6.00) : - 20 lei / persoană; - taxa de pescuit / 24 ore : - 35 lei/ persoană; - taxa de pescuit/ 48 ore:- 65 lei / persoană; - taxă de pescuit /72 ore:- 90 lei/ persoană; - taxa de pescuit pentru persoanele cu handicap se va practica la jumătate din cele mai sus menționate; - taxă pentru persoanele care folosesc zona de picnic:- 5 lei/persoană 3...

07 Mai 2015
  144 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț de participare la achiziția de ’’ Materiale consumabile” din cadrul Proiectului ,,Vest-Nord-Vest START UP- Promovarea culturii antreprenoriale și finanțarea tinerilor intreprinzători,,


Municipiul Câmpia Turzii, cu sediul în Câmpia Turzii, str. Laminoristilor, nr. 2, Judetul Cluj Romania, achiziționează în baza Instrucțiunii nr. 26 din 31.08.2010, emisă de către AMPOSDRU, următoarele PRODUSE: MATERIALE CONSUMABILE necesare pentru desfășurarea Proiectului ,,Vest-Nord-Vest START UP- Promovarea culturii antreprenoriale și finanțarea tinerilor intreprinzători,, POSDRU/176/3.1/S/150868 Coduri CPV : 30192700-6 , 44423450-0, 30197210-1, 30192800-9,44423450-0,30125100-2 22852000-7, 30197630-1, 30199600-6 Surse de finanțare : Proiectul beneficiază de o finanțare nerambursabilă acordată de Fondul Social European și din bugetul național...

07 Mai 2015
  120 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț de participare la achiziția de ’’Inchiriere spatiu pentru centru pentru promovarea afacerilor” din cadrul Proiectului ,,Vest-Nord-Vest START UP- Promovarea culturii antreprenoriale și finanțarea tinerilor intreprinzători,,


Municipiul Câmpia Turzii, cu sediul în Câmpia Turzii, str. Laminoristilor, nr. 2, Judetul Cluj Romania, achiziționează în baza Instrucțiunii nr. 26 din 31.08.2010, emisă de către AMPOSDRU, următoarele Sevicii: Inchiriere spatiu pentu centru pentru promovarea afacerilor necesar pentru desfășurarea Proiectului ,,Vest-Nord-Vest START UP- Promovarea culturii antreprenoriale și finanțarea tinerilor intreprinzători,, POSDRU/176/3.1/S/150868 Avand in vedere faptul ca prin Hotararea nr.13768/04.05.2015, Comisia de evaluare a ofertelor a anulat achizitia de servicii de inchiriere prevazuta pentru data de 23 aprilie 2015, se reia procedura de achizitie a serviciilor de Inchiriere spatiu pentu centru pentru promovarea afacerilor...

07 Mai 2015
  118 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proces verbal privind rezultatele la proba scrisa la concursul de ocupare a unui post de consilier juridic pe durata determinata la Aparatul Consiliului Local


Detalii în atașament

06 Mai 2015
  182 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 ZIUA INDEPENDENȚEI, ZIUA VICTORIEI, ZIUA EUROPEI


Programul activităților Miercuri, 6 mai 2015 Ora 10.00 - Sala de Spectacole a Palatului Cultural "Ionel Floașiu" - Simpozion" 70 de ani de la sfârșitul celui de al II - lea Război Mondial" participă reprezentanți ai Serviciului Istoric al Armatei Sâmbătă, 9 mai 2015 Ora 12.00 - Monumentul Comemorativ al Ostașilor Români din Parcul Central "Ionel Floașiu" - Moment religios oficiat de un sobor de preoți din municipiul Câmpia Turzii și preotul militar; - Alocuțiuni - Reprezentant al Bazei 71 Aeriene General "Emanoil Ionescu" Câmpia Turzii; - Primarul municipiului Câmpia Turzii, Radu HANGA; - Depuneri de coroane; Ora 13...

06 Mai 2015
  95 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Echipa Macromex a Complexului Logistic Edenia din Câmpia Turzii se extinde cu noi colegi


Si tu poti fi unul din colegii pe care ii cautam pentru cel mai mare depozit de produse congelate din Europa! Este primul depozit de tip high bay cu temperatura controlata din Romania, inalt de 43m si cu capacitatea de stocare de 17000 de paleti!!! CUM STII CA ESTI CANDIDATUL POTRIVIT PENTRU ECHIPA TEMERARA DE LA CAMPIA TURZII? - Esti profesionist; - Iti place sa lucrezi in echipa si esti constient ca depinzi de ceilalti asa cum si ceilalti depind de tine; - Esti de incredere si iti asumi tot ce faci, nu iti lasi coechipierii la greu; - Esti rezistent la temperaturi joase; - Te incanta experientele noi, esti atras sa descoperi lumea Macromex; - Vrei sa iesi din zona de confort si sa iti testezi limitele; - Esti perseverent si urmezi neabatut alaturi de colegi traseul stabilit pana la tinta...

30 Aprilie 2015
  151 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proces verbal încheiat cu ocazia selecției dosarelor înscrise la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de inspector de specialitate la Serviciul de Asistență Socială


Detalii în atașament.

30 Aprilie 2015
  238 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 LANSARE DE CARTE: FLORIAN DUDEA


Primăria și Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii împreună cu Biblioteca ASTRA, organizează vineri, 8 mai 2015, ora 16.00, lansarea a două din volumele scriitorului Florian Dudea: „Facerea Lumii, a Universului” și „De la lume adunate și iarăși la lume date”. Invitat special este Doamna Nazia Baciu de la Editura Ecou Transilvan. Manifestarea are loc în Sala Mică a Palatului Cultural “Ionel Floașiu” Câmpia Turzii, intrarea este liberă pentru toți cei care doresc să participe la eveniment...

27 Aprilie 2015
  100 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Eveniment cultural


"Societatea Culturală Câmpia Turzii 775”, în colaborare cu Primăria Municipiului Câmpia Turzii și Consiliul Local organizează activitatea cu următoarele teme: Lansarea unor cărți de excepție: 1. ,,Istoria României. Album. Secolul XX. Deceniul 7 (1961 – 1970)”. Prezintă autorul - dr. Vasile Lechințan, istoric; 2. ,,Genomul uman” Prezintă prof. Vasile Crișan Activitatea se va desfășura în Cafeneaua Culturală a Palatului Cultural ,,Ionel Floașiu”, în data de 29 aprilie 2015, ora 17...

24 Aprilie 2015
  96 vizualizari |  citeste mai mult 

 Anunț de atribuire a contractului de achizitie avand ca obiect achizitionarea ,, Serviciilor de formare profesionala,, in cadrul Proiectului ,,Vest-Nord-Vest START UP- Promovarea culturii antreprenoriale și finanțarea tinerilor intreprinzători,


Autoritatea contractanta: Municipiul Campia Turzii, str. Laminoristilor, nr.2, judetul Cluj Servicii achizitionate: ,, Servicii de formare profesionala,, in cadrul Proiectului ,,Vest-Nord-Vest START UP- Promovarea culturii antreprenoriale și finanțarea tinerilor intreprinzători,, POSDRU/176/3.1/S/150868 Modalitatea de atibuie a contactului: achizitie directa Numarul de oferte primite: 2 Ofertantul castigator este: S.C. INFO MIAD SRL CAMPIA TURZII Petul contractului: 142500 lei. Anuntul de participare a fost publicat pe site-ul www...

23 Aprilie 2015
  203 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proces verbal cu ocazia selectiei dosarelor inscrise la concursul organizat pentru ocuparea unei functii contractuale temporar vacante de cosilier juridic la Aparatul Consiliului Local


Detalii în atașament

23 Aprilie 2015
  239 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Comunicat de presă privind stadiul implementării proiectului “ȘOMERII DIN CÂMPIA TURZII SPRE O NOUĂ MESERIE” ” și disponibilitatea unor cursuri pentru femeile aflate în dificultate pe piața muncii în Municipiul Câmpia Turzii


La 12 luni de la implementarea proiectului putem să constatăm că acesta a constituit un succes. Cuantificarea acestui succes poate fi realizată prin numărul mare de participanți din Municipiul Câmpia Turzii-persoane care se află în dificultate pe piața muncii, dobândirea unor competențe în meseriii căutate dar și prin cuantumul generos al subvențiilor acordate. Cursurile oferite au acoperit specializări în ocupații/meserii precum: mecanic auto, sudor, stivuitorist dar și inițiere în utilizarea calculatorului...

22 Aprilie 2015
  133 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Lansare proiect VEST-NORD-VEST STARTUP


Astazi 20.04.2015 Primaria Campia Turzii lanseaza proiectul „VEST-NORD-VEST STARTUP - Promovarea culturii antreprenoriale instrument ce ajuta tinerii studenti ( 18-25 ani) si femeile (pana in 40 de ani) in lansarea mediului de afaceri. Proiectul strategic a inceput in 16 februarie si se finalizeaza in 16 decembrie 2015. VEST-NORD-VEST- STARTUP beneficiază de finanțare nerambursabilă din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 3.1-Promovarea culturii antreprenoriale si finantarea tinerilor intreprinzatori...

21 Aprilie 2015
  250 vizualizari |  citeste mai mult 

 „SALVAȚI PĂMÂNTUL”


În data de 22.04.2015, cu începere de la ora 11.00, va avea loc acțiunea cu tema „Salvați Pământul” organizată în parteneriat Centrul de Recuperare „Carine” și Școala Gimnazială „Mihai Viteazu” Câmpia Turzii. Participanții sunt elevii, copii și tineri cu dizabilități, cadre didactice, personalul centrului și echipa de voluntari. Activitatea se va desfășura în cele două locații mai sus amintite, cu plecare de la Centrul de Recuperare „Carine” și finalizare la Școala Gimnazială „Mihai Viteazu”...

20 Aprilie 2015
  113 vizualizari |  citeste mai mult 

 Inaugurare sală pentru balet la Câmpia Turzii


Din dorința de a veni în întâmpinarea celor care doresc să cunoască arta scenică, să se familiarizeze cu muzica creată de titanii universului sunetelor, Primăria Municipiului Câmpia Turzii aduce la cunoștință cetățenilor că, în incinta Palatului Cultural „Ionel Floașiu”, s-a realizat o SALĂ PENTRU BALET. Inaugurarea acestei săli va avea loc în data de 20 aprilie 2015, ora 16.30, în prezența reprezentanților Primăriei și ai Consiliului Local. Participanții la acest eveniment vor avea ocazia să urmărească o reprezentație de balet, oferită de un grup de tinere balerine din Câmpia Turzii, coordonată de domnul Radu SÂNTIMBREAN - balerin al Operei Naționale Române Cluj Napoca ...

20 Aprilie 2015
  147 vizualizari |  citeste mai mult 

 Festivalul coral de primăvară, Editia a XXIV-a


Reuniunea Corală "Camerata Academica Porolissensis", Zalău dirijor: professor dr. Ioan CHEZAN; Ansamblul Coral "Voci Transilvane" al Casei de Cultură a Municipiului Cluj - Napoca dirijor: profesor Adrian COROJAN; Corul "Armonia" al Casei Municipale de Cultură Turda dirijor: preot Sebastian ZĂHAN; Corul "Astra" al Primăriei Municipiului Câmpia Turzii dirijor: profesor Rodica TRANDAFIR; Sâmbătă, 25 aprilie 2015, ora 17,00. Sala de Spectacole a Palatului Cultural "Ionel Floașiu" Intrarea gratuită!

17 Aprilie 2015
  300 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proiect de hotărâre supus dezbaterii publice


În temeiul dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice ,,Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea Regulamentului de stabilire a metodologiei - cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală și contractului de împrumut de folosință - cadru" În atașamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, nota de fundamentare aferentă, anexa nr...

17 Aprilie 2015
  291 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a unei funcții publice vacante de consilier I grad profesional principal, la Serviciul Relații Internaționale și Achiziții Publice


Detalii în atașament.

17 Aprilie 2015
  518 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț de participare la achiziția de Servicii de arhivare” din cadrul Proiectului ,,Vest-Nord-Vest START UP- Promovarea culturii antreprenoriale și finanțarea tinerilor intreprinzători,,


Municipiul Câmpia Turzii, cu sediul în Câmpia Turzii, str. Laminoristilor, nr. 2, Judetul Cluj Romania, achiziționează în baza Instrucțiunii nr. 26 din 31.08.2010, emisă de către AMPOSDRU, următoarele Servicii: SERVICII DE ARHIVARE necesare pentru desfășurarea Proiectului ,,Vest-Nord-Vest START UP- Promovarea culturii antreprenoriale și finanțarea tinerilor intreprinzători,, POSDRU/176/3.1/S/150868 Avand in vedere faptul ca pana la data de 8 aprilie 2015, prevazuta initial pentru depunerea ofertelor nu a fost depusa nicio oferta, se reia procedura de achizitie a serviciilor de arhivare...

16 Aprilie 2015
  326 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț de participare la achiziția de ’’Inchiriere spatiu pentru centru pentru promovarea afacerilor” din cadrul Proiectului ,,Vest-Nord-Vest START UP- Promovarea culturii antreprenoriale și finanțarea tinerilor intreprinzători,,


Municipiul Câmpia Turzii, cu sediul în Câmpia Turzii, str. Laminoristilor, nr. 2, Judetul Cluj Romania, achiziționează în baza Instrucțiunii nr. 26 din 31.08.2010, emisă de către AMPOSDRU, următoarele Sevicii: Inchiriere spatiu pentu centru pentru promovarea afacerilor necesar pentru desfășurarea Proiectului ,,Vest-Nord-Vest START UP- Promovarea culturii antreprenoriale și finanțarea tinerilor intreprinzători,, POSDRU/176/3.1/S/150868 Avand in vedere faptul ca pana la data 8 aprilie 2015, prevazuta initial pentru depunerea ofertelor nu a fost depusa nicio oferta, se reia procedura de achizitie a serviciilor de Inchiriere spatiu pentu centru pentru promovarea afacerilor...

16 Aprilie 2015
  316 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț atribuire a contractului de achizitie avand ca obiect achizitionarea ,,Servicii de catering,, in cadrul Proiectului ,,Vest-Nord-Vest START UP- Promovarea culturii antreprenoriale și finanțarea tinerilor intreprinzători,,


Autoritatea contractanta: Municipiul Campia Turzii, str. Laminoristilor, nr.2, judetul Cluj Servicii achizitionate: ,, Servicii de catering,, in cadrul Proiectului ,,Vest-Nord-Vest START UP- Promovarea culturii antreprenoriale și finanțarea tinerilor intreprinzători,, POSDRU/176/3.1/S/150868 Modalitatea de atribuire a contractului: achizitie directa Numarul de oferte primite: 1 Ofertantul castigator este: SC MILEXIM SRL CAMPIA TURZII Pretul contractului: 48193.34 lei cu TVA. Anuntul de participare a fost publicat pe site-ul www.campiaturzii...

16 Aprilie 2015
  303 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț atribuire a contractului de achizitie avand ca obiect achizitionarea ,,Echipamente IT,, in cadrul Proiectului ,,Vest-Nord-Vest START UP- Promovarea culturii antreprenoriale și finanțarea tinerilor intreprinzători,,


Autoritatea contractanta: Municipiul Campia Turzii, str. Laminoristilor, nr.2, judetul Cluj Produse achizitionate: ,, Echipamente IT,, in cadrul Proiectului ,,Vest-Nord-Vest START UP- Promovarea culturii antreprenoriale și finanțarea tinerilor intreprinzători,, POSDRU/176/3.1/S/150868 Modalitatea de atribuire a contractului: achizitie directa Numarul de oferte primite: 1 Ofertantul castigator este: SC EVO COMPUTERS SRL CAMPIA TURZII Pretul contractului: 55505.14 lei cu TVA Anuntul de participare a fost publicat pe site-ul www...

16 Aprilie 2015
  333 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Primăvara culturală, ”Porți deschise la Palatul Cultural Ionel Floașiu”


În cadrul activităților Primăvara culturală – ”Porți deschise la Palatul Cultural Ionel Floașiu”, sunt expuse lucrări executate de copii și tineri ai școlilor din municipiul Câmpia Turzii și membri Asociației Artiștilor Plastici. Lucrările de artă plastică sunt etalate la Biblioteca Municipală ”Astra”, iar cele ale artiștilor plastici în holul Palatului Cultural. Operele de artă pot fi văzute timp de o lună, în perioda 10 aprilie-10 mai 2015...

16 Aprilie 2015
  284 vizualizari |  citeste mai mult 

 Concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a unei funcții contractuale vacante de inspector de specialitate, la Serviciul Public de Asistență Socială


Detalii în atașament.

16 Aprilie 2015
  439 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Concurs în vederea ocupării, pe durată determinată, a unei funcții contractuale vacante de consilier juridic, la Aparatul Consiliului Local


Detalii în atașament.

16 Aprilie 2015
  400 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

Info utile

Orarul de funcționare al farmaciilor pentru zilele de duminică și sărbătorile legale pentru anul 2015

Orarul de funcționare al farmaciilor poate fi consultat în atașament.

15 Decembrie 2014

Anunţ privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor

  Toţi proprietarii de locuinţe au obligativitatea până la data de 15 Iulie 2011 de a respecta prevederile Legii 260/2008 republicată în 2011 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor. Nu intră sub incidenţa prezentei legi persoanele fizice şi juridice care şi-au încheiat o asigurare facultativă a locuinţelor care să acopere toate riscurile prevăzute în asigurarea obligatorie. Asiguratorii autorizaţi pentru încheierea Poliţei de Asigurare împotriva Dezastrelor (PAD) sunt:

 • ABC ASIGURĂRI
 • ASTRA ASIGURĂRI
 • ARDAF
 • CARPATICA ASIGURĂRI
 • CERTASIG
 • CITY INSURANCE
 • CREDIT EUROPE ASIGURĂRI
 • EUROINS ROMÂNIA oGENERALI
 • GRAWE ROMÂNIA
 • GROUPAMA ROMÂNIA
 • UNIQA ASIGURĂRI
 • PLATINUM ASIGURĂRI

Neîncheierea Poliţei de Asigurare conform art.32 alin. 2 din Legea 260/2008 republicată în 2011, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei. Pentru detalii suplimentare  accesaţi: http://www.paidromania.ro/

01 Iulie 2011

Anunţ privind divorţul prin acordul soţilor - SPCLEP Campia Turzii

De la intrarea în vigoare a Legii 202/ 2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, la începutul acestui an, căsătoriile se desfac, la primărie, în faţa ofiţerului de stare civilă. Noua lege permite finalizarea mai rapidă a divorţului, atunci când ambele părţi sunt de acord.
Divorţul pe cale administrativă este disponibil însă doar cu acordul ambilor soţi, dacă aceştia nu au copii minori, născuţi din căsătorie, sau adoptaţi şi dacă s-au înţeles asupra numelui pe care îl vor purta ulterior.   [citeste mai mult...]
25 Ianuarie 2011
Rotary Campia Turzii
Luptam pentru orasul reciclarii

Serviciul Public pentru Situații de Urgență
ANOFM - Oferta locurilor de muncă vacanteOferta locurilor de muncă vacante
Locuri de muncă din UE/SEELocuri de muncă din UE/SEE
Sistemul de Informatii Schengen II
BCC - Biroul de Consilere pentru Cetateni din Campia Turzii

Miercuri, 27 Mai 2015
vizitator: 23.23.62.93
Page Rank Check