Campia Turzii, Laminoriștilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
Sunteti aici: Home

Anunţuri • Ştiri • Comunicate

Font Size -Font Size +

 Anunț concurs în vederea concurs în vederea recrutării și selecției de personal pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier, grad profesional superior, la Serviciul Urmărire și Executare Silită


Detalii în atașament.

06 Mai 2016
  14 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Incheiat astăzi 06/05/2016 cu ocazia selecției dosarelor înscrise la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de șef serviciu la Serviciul Public pentru Situații de Urgență


Detalii în atașament.

06 Mai 2016
  12 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proces verbal incheiat astăzi 04.05.2016, privind rezultatele probei scrise la concursul organizat-pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante de kinetoterapeut debutant Ia Centrul Carine


Detalii în atașament.

04 Mai 2016
  73 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Dispoziție privind aducerea la cunoștința publică a numărului circumscripției electorale, delimitarea și numerotarea secțiilor de votare, din Municipiul Câmpia Turzii pentru alegerile locale din data de 05.06.2016


Detalii în atașament.

03 Mai 2016
  106 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț închiriere spații din incinta imobilului situat în Piața Unirii nr. 22A


Primăria Municipiului Câmpia Turzii organizează procedura de licitație publică pentru închirierea spațiilor nr. 10 și nr. 11 în suprafață cumulată de 17,47 mp din incinta imobilului situat în Piața Unirii nr. 22A, în vederea utilizării acestora cu destianția de birouri. Detalii în atașament.

03 Mai 2016
  24 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț închiriere spații din incinta fostei Centrale Termice nr. 5


Primăria Municipiului Câmpia Turzii organizează procedura de licitație publică pentru închirierea spațiilor în suprafață totală de 489,16 mp din incinta fostei Centrale Termice nr. 5, situată în municipiul Câmpia Turzii, str. Aviatorilor f.n., în vederea utilizării acestora pentru activități de prestări servicii. Detalii în atașament.

03 Mai 2016
  19 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Dispoziție privind stabilirea locului special pentru afișaj electoral, în Municipiul Câmpia Turzii, cu ocazia alegerilor autorităților publice locale din data de 05.06.2016


Primarul Municipiului Campia Turzii; În temeiul prevederilor art. 79 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și art. 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; DISPUN: Art...

03 Mai 2016
  24 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț PUD


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii ANUNȚ PRIVIND IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA PREGATITOARE pentru întocmirea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru lucrarea Construire locuință Sp+P+M cu garaj și împrejmuire în jud. Cluj, mun. Câmpia Turzii, str. George ENESCU, nr. 32A

03 Mai 2016
  21 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț PUD


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii; ANUNȚ PRIVIND IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA PREGATITOARE pentru întocmirea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru lucrarea DESFIINȚARE ATELIER VULCANIZARE, CONSTRUIRE ATELIER VULCANIZARE, REPARAȚII și SPĂLĂTORIE AUTO, RACORDURI și BRANȘAMENTE UTILITĂȚI în jud. Cluj, mun...

03 Mai 2016
  21 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Programul lucrarilor de dezinsectie, deratizare efectuate de SC Compania de Salubritate Campia Turzii SA


In perioada 27.04.2016 - 29.04.2016 intre orele 18.00 - 06.00 se va efectua activitatea de: - dezinsectie contra capuselor in Parcul Municipal Campia Turzii si locurile de joaca pentru copii in functie de conditiile meteo favorabile; - deratizare Parcul Municipal Campia Turzii; In data de 29.04.2016 intre orele 13.00- 22.00 se va efectua activitatea de dezinsectie si deratizare la urmatoarele locatii: - Sediul central al Primariei Municipiului Campia Turzii; - Sediul Taxe si Impozite; - Palatul Cultural si Sala Sporturilor; - Sediul Asistenta Sociala; - Centrul de ingrijire Batrani; - Centrul ingrijire Copii; - Bloc ANL 2002-2004; - Cresa Primariei Municipiului Campia Turzii din str...

27 Aprilie 2016
  40 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț concurs în vederea ocupării unei funcții contractuale vacante de îngrijitor la domiciliu, la Centrul de zi pentru persoane vârstnice - Serviciul Public Local de Asistentă Socială


Detalii în atașament.

26 Aprilie 2016
  87 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proces verbal incheiat astăzi 24.05.2016, cu ocazia selecției dosarelor inscrise la concursul organizat-pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante de kinetoterapeut debutant Ia Centrul Carine


Detalii în atașament.

25 Aprilie 2016
  89 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț privind procedura de negociere directă pentru închirierea a șase spații comerciale, situate în municipiul Câmpia Turzii, Piața Mureșului


Primăria Municipiului Câmpia Turzii organizează procedura de negociere directă pentru închirierea a șase spații comerciale, situate în municipiul Câmpia Turzii, Piața Mureșului. Spațiile sunt destinate închirierii către persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, organizații neguvernamentale, agenți economici, pentru comercializarea produselor alimentare de origine animală sau vegetală, produselor agroalimentare și produselor nealimentare Pot participa persoanele fizice și juridice care îndeplinesc condițiile stabilite în caietul de sarcini aprobat prin H...

25 Aprilie 2016
  42 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Program de lucru pentru ridicarea deseului menajer si municipal de pe raza municipiului Campia Turzii - MAI 2016


Detalii în atașament.

21 Aprilie 2016
  68 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 PROGRAM DE MATURAT MECANIZAT LUNA MAI 2016


Detalii în atașament.

21 Aprilie 2016
  75 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 GRAFIC COLECTARE DESEURI UMEDE AMESTECATE – ZONA DE CASE, MAI 2016


Detalii în atașament.

21 Aprilie 2016
  65 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț concurs în vederea ocupării unei funcții contractuale vacante de șef serviciu, la Serviciul Public pentru de Urgență


Detalii în atașament.

20 Aprilie 2016
  207 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț procedură de negociere directă pentru închirierea pășunilor Urca și Sâcrai-Brazi


Detalii în atașament.

19 Aprilie 2016
  66 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Raport de activitate privind acțiunea de capturare a câinilor fără stăpân în trim.I 2016


Detalii în atașament.

14 Aprilie 2016
  89 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Program de lucru pentru ridicarea deseului menajer si municipal de pe raza municipiului Campia Turzii - APRILIE 2016


Detalii în atașament.

14 Aprilie 2016
  87 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 PROGRAM DE MATURAT MECANIZAT LUNA APRILIE 2016


Detalii în atașament.

14 Aprilie 2016
  77 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 GRAFIC COLECTARE DESEURI UMEDE AMESTECATE – ZONA DE CASE APRILIE 2016


Detalii în atașament.

14 Aprilie 2016
  72 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 ANUNȚ PUBLIC DE SELECȚIE PREALABILĂ A CANDIDATILOR ÎN VEDEREA NUMIRII MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC PARC INDUSTRIAL PUBLIC CAMPIA TURZII SA


Detalii în atașament.

12 Aprilie 2016
  299 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice


În temeiul dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice "Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea Programului "Școală după școală" pentru elevii din învățământul preuniversitar din Municipiul Câmpia Turzii” În atașamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre cu anexele sale, expunerea de motive și raportul de specialitate, privind acest proiect...

11 Aprilie 2016
  125 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Avize CTATU nr. 4/20016 si nr. 5/2016


Detalii în atașament.

11 Aprilie 2016
  62 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț concurs în vederea ocupării unei funcții contractuale vacante de kinetoterapeut debutant la Centrul de recuperare Carine - Serviciul Public Local de Asistentă Socială


Detalii în atașament.

08 Aprilie 2016
  138 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice


În temeiul dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice "Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind modificarea anexelor 4.1 și nr. 4.10 la Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților de transport persoane în regim de taxi, aprobat prin HCL nr. 2/2012" În atașamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre cu anexele sale, expunerea de motive și raportul de specialitate, privind acest proiect...

06 Aprilie 2016
  74 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Dispoziție privind aducerea la cunoștința publică a numărului circumscripției electorale, delimitarea și numerotarea secțiilor de votare, din Municipiul Câmpia Turzii pentru alegerile locale din data de 05.06.2016


Detalii în atașament.

06 Aprilie 2016
  189 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Ședința CTATU, 07/04/2016 ora 12.00


Detalii în atașament.

04 Aprilie 2016
  96 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț pentru închirierea pășunilor Urca și Sâcrai-Brazi


Detalii în atașament.

01 Aprilie 2016
  92 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț pentru închirierea spațiilor în suprafață totală de 489,16 mp din incinta fostei Centrale Termice nr. 5


Detalii în atașament.

01 Aprilie 2016
  99 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț public solicitare acord de mediu Compania de Apă Arieș Turda


Detalii în atașament.

25 Martie 2016
  122 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 PROCES VERBAL privind rezultatele finale la concursul pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante de asistent medical, la Centrul de Educație Timpurie Antepreșeolară, din data de 21-23.03.2016


Detalii în atașament.

25 Martie 2016
  183 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 PROCES VERBAL privind rezultatele interviului la concursul pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante de asistent medical, la Centrul de Educație Timpurie Antepreșcolară, din data de 23.03.2016


Detalii în atașament.

23 Martie 2016
  247 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 PROCES VERBAL privind rezultatele la proba scrisă la concursul pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante de asistent medical la Centrul de Educație Timpurie Antepreseolară, din data de 21.03.2016


Detalii în atașament.

21 Martie 2016
  285 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț închiriere spații comerciale Piața Mureșului


Primăria Municipiului Câmpia Turzii organizează procedura de negociere directă pentru închirierea a șase spații comerciale, situate în municipiul Câmpia Turzii, Piața Mureșului. Spațiile sunt destinate închirierii către persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, organizații neguvernamentale, agenți economici, pentru comercializarea produselor alimentare de origine animală sau vegetală, produselor agroalimentare și produselor nealimentare Pot participa persoanele fizice și juridice care îndeplinesc condițiile stabilite în caietul de sarcini aprobat prin H...

21 Martie 2016
  121 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE FINALE la concursul pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante de asistent medical, la Centrul de zi pentru persoane vârsnice, din data de 14-16.03.2016


Detalii în atașament.

18 Martie 2016
  222 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț PUZ


ANUNȚ PRIVIND ETAPA APROBĂRII PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea EXTINDERE și MANSARDARE CASĂ P+M, str. Decebal, nr. 8, în municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj, În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii, precum și a Legii 544/2001 În atașament gasiți Proiectul de HCL și referatul Serviciului A.T.U...

18 Martie 2016
  104 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț PUZ


ANUNȚ PRIVIND ETAPA APROBĂRII PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN ZONĂ UNITĂȚI AGRICOLE în ZONĂ INDUSTRIALĂ, AGRO-INDUSTRIALĂ, DEPOZITARE și FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE Mun.Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr.179- 183. jud Cluj și Regulamentul Local de Urbanism aferent În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii, precum și a Legii 544/2001 În atașament gasiți Proiectul de HCL și referatul Serviciului A...

18 Martie 2016
  103 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Achiziție gaze naturale pentru Primăria Municipiului Câmpia Turzii


Municipiul Câmpia Turzii, a inițiat procedura de "Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare" pentru "Achiziție gaze naturale pentru Primăria Municipiului Câmpia Turzii", conform art. 122, lit. f, din O.U.G. Nr. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare, urmând ca ședința de tranzacționare să se desfășoare utilizând platforma electronică BRM - în data de 22.03.2016, ora14.00. Informații privind desfășurarea procedurii se pot obține accesând website-ul www.brm...

18 Martie 2016
  131 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE INTERVIULUI la concursul pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante de asistent medical, la Centrul de zi pentru persoane vârsnice, din data de 16.03.2016


Detalii în atașament.

16 Martie 2016
  204 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE FINALE la concursul pentru ocuparea a două funcții contractuale vacante de educatori puericultori, la Centrul de Educație Timpurie AntepreșcoIară, din data de 09-11.03.2016


Detalii în atașament.

16 Martie 2016
  189 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE OCUPARE A 2 FUNCȚII CONTRACTUALE VACANTE DE INGRIJITOR LA CENTRUL DE EDUCAȚIE TIMPURIE ANTEPREȘCOLARĂ organizat în data de 09.03.2016 și 11.03.2016


Detalii în atașament.

15 Martie 2016
  254 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE INTERVIULUI la concursul pentru ocuparea a două functii contractuale vacante de educatori puericultori, la Centrul de Educație Timpurie Anteprescolară, din data de 11.03.2016


Detalii în atașament.

14 Martie 2016
  225 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE LA PROBA SCRISĂ la concursul pentru ocuparea unei functii contractuale vacante asistent medical la Centrul de zi pentru persoane vârsnice, din data de 14.03.2016


Detalii în atașament.

14 Martie 2016
  196 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI UNUI POST DE CONSILIER JURIDIC IA LA APARATUL personal contractual ORGANIZAT IN DATA DE 07.03.2016 și 10.03.2016


Detalii în atașament.

11 Martie 2016
  249 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 PROCES VFRBAL PRIVIND REZULTATELE INTERVIULUI LA CONCURSUL DE OCUPARE A 2 FUNCTTII CONTRACTUALE VACANTE INGRIJITOR CENTRUL DE EDUCAȚIE ANTEPREȘCOLARĂ organizat data de 11.03.2016


Detalii în atașament.

11 Martie 2016
  438 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE INTERVIULUI LA CONCURSUL DE OCUPARE A UNUI POST DE CONSILIER JURIDIC IA LA APARATUL CONSILIULUI LOCAL — personal contractual ORGANIZAT iN DATA DE 10.03.2016


Detalii în atașament.

10 Martie 2016
  226 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proces verbal incheiat astăzi 10.03.2016, cu ocazia selecției dosarelor înscrise la concursul organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante de asistent medical la Centrul de zi pentru persoane vârsnice- Serviciul Public Local de Asiste


Detalii în atașament.

10 Martie 2016
  298 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proces verbal incheiat astăzi 10.03.2016, cu ocazia selecției dosarelor inscrise la concursul organizat-pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante de asistent medical Ia Centrul de Educație Timpurie Anteprescolară- Serviciul Public Local de A


Detalii în atașament.

10 Martie 2016
  257 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

Info utile

Orarul de funcționare al farmaciilor pentru zilele de duminică și sărbătorile legale pentru anul 2016

Orarul de funcționare al farmaciilor poate fi consultat în atașament.

07 Decembrie 2015

Orarul de funcționare al farmaciilor pentru zilele de duminică și sărbătorile legale pentru anul 2015

Orarul de funcționare al farmaciilor poate fi consultat în atașament.

15 Decembrie 2014

Anunţ privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor

  Toţi proprietarii de locuinţe au obligativitatea până la data de 15 Iulie 2011 de a respecta prevederile Legii 260/2008 republicată în 2011 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor. Nu intră sub incidenţa prezentei legi persoanele fizice şi juridice care şi-au încheiat o asigurare facultativă a locuinţelor care să acopere toate riscurile prevăzute în asigurarea obligatorie. Asiguratorii autorizaţi pentru încheierea Poliţei de Asigurare împotriva Dezastrelor (PAD) sunt:

 • ABC ASIGURĂRI
 • ASTRA ASIGURĂRI
 • ARDAF
 • CARPATICA ASIGURĂRI
 • CERTASIG
 • CITY INSURANCE
 • CREDIT EUROPE ASIGURĂRI
 • EUROINS ROMÂNIA oGENERALI
 • GRAWE ROMÂNIA
 • GROUPAMA ROMÂNIA
 • UNIQA ASIGURĂRI
 • PLATINUM ASIGURĂRI

Neîncheierea Poliţei de Asigurare conform art.32 alin. 2 din Legea 260/2008 republicată în 2011, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei. Pentru detalii suplimentare  accesaţi: http://www.paidromania.ro/

01 Iulie 2011

Anunţ privind divorţul prin acordul soţilor - SPCLEP Campia Turzii

De la intrarea în vigoare a Legii 202/ 2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, la începutul acestui an, căsătoriile se desfac, la primărie, în faţa ofiţerului de stare civilă. Noua lege permite finalizarea mai rapidă a divorţului, atunci când ambele părţi sunt de acord.
Divorţul pe cale administrativă este disponibil însă doar cu acordul ambilor soţi, dacă aceştia nu au copii minori, născuţi din căsătorie, sau adoptaţi şi dacă s-au înţeles asupra numelui pe care îl vor purta ulterior.   [citeste mai mult...]
25 Ianuarie 2011
Rotary Campia Turzii

Serviciul Public pentru Situații de Urgență
ANOFM - Oferta locurilor de muncă vacanteOferta locurilor de muncă vacante
Locuri de muncă din UE/SEELocuri de muncă din UE/SEE
Sistemul de Informatii Schengen II
BCC - Biroul de Consilere pentru Cetateni din Campia Turzii

Vineri, 06 Mai 2016
vizitator: 54.167.102.98
Page Rank Check