Campia Turzii, Laminoriștilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
Sunteti aici: Home

Anunţuri • Ştiri • Comunicate

Font Size -Font Size +

 Sponsorizare lucrari de maxima necesitate pentru reabilitarea si igienizarea spitalului municipal Câmpia Turzii

În atașament găsiți modelul contractului de sponsorizare și pachetele de lucrări.

 
  919 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Regulament de pescuit și de ordine interioară Complexul De Agrement "La Trei Lacuri" Câmpia Turzii

1. Taxarea se efectuează la intrarea în zona de agrement sau pe malul lacului. 2. Tarifele practicate pentru pescuitul spotiv sunt următoarele: - taxa de pescuit / zi (interval răsăritul -apusul soarelui) : - 20 lei/ persoană; - taxă de pescuit/ jumătate zi ( ora 13.00- apusul soarelui ) : - 15 lei/ persoană; - taxă de pescuit/ noapte (ora 18.00- 6.00) : - 20 lei / persoană; - taxa de pescuit / 24 ore : - 35 lei/ persoană; - taxa de pescuit/ 48 ore:- 65 lei / persoană; - taxă de pescuit / 72 ore:- 90 lei/ persoană; - taxa de pescuit pentru persoanele cu handicap se va practica la jumătate din cele mai sus menționate; - taxă pentru persoanele care folosesc zona de picnic:- 5 lei/ persoană 3...

30 Octombrie 2014
  5 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț PUZ

În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii În atașament găsiți Documentul de planificare a procesului de informare și consultare a publicului (conform anexei 1 la HCL) pentru întocmirea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ CIMITIR ÎN ZONĂ DE DOTĂRI COMPLEXE, PRESTĂRI SERVICII (spălătorie auto, atelier confecții pietre funerare, depozit de piatră naturală în aer liber), str...

30 Octombrie 2014
  3 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Stadionul comunității este din nou acasă!

În urma demersurilor făcute încă din primăvara acestui an de către administrația locală a municipiului Câmpia Turzii, în data de 15 octombrie 2014, Primarul Municipiului Câmpia Turzii a semnat Procesul verbal de predare-primire a mai multor imobile din municipiul Câmpia Turzii ce au aparținut INDUSTRIEI SÂRMEI SA Câmpia Turzii. Astfel, începând cu această dată, Stadionul este acum în proprietatea municipiului Câmpia Turzii. Stadionul este situat pe strada Aurel Vlaicu nr...

29 Octombrie 2014
  1 vizualizari |  citeste mai mult 

 Comunicat de presă

Primăria și Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii în colaborare cu Asociația Clubul Sportiv Industria Sârmei 1921 Câmpia Turzii, organizează în data de 29 octombrie 2014, evenimentele: 2 ani de la înființarea Academiei de Fotbal „Industria Sârmei”. Stadionul „Industria Sârmei” se întoarce din nou acasă. În program sunt cuprinse activitățile: Ora 10,30 - Conferință de Presă- Sala Mică a Palatului Cultural „Ionel Floașiu” al Municipiului Câmpia Turzii...

28 Octombrie 2014
  14 vizualizari |  citeste mai mult 

 Dispozitia Primarului privind stabilirea unor măsuri speciale, în Municipiul Cămpia Turzii, cu ocazia alegeri Președintelui României din anul 2014

Conținutul dispoziției poate fi consultat în atașament.

28 Octombrie 2014
  56 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proiect de hotărâre supus dezbaterii publice privind : anularea creanțelor fiscale existente în sold la 31 decembrie 2014 mai mici de 40 lei

În temeiul dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre mai sus amintit; În atașamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre și referatul de specialitare al compartimentului de resort aferent acestui proiect. Pe această cale îi informăm pe toți cei interesați că pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect supus dezbaterii publice până la data de 12...

28 Octombrie 2014
  19 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț licitație privind atribuirea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Câmpia Turzii

1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail ale autorității contractante și ale biroului de la care se pot obține, după caz, informații suplimentare: Municipiul Câmpia Turzii, cu sediul în Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr. 2, județul Cluj, cod 405100, tel. /fax 0264366399, telefon 0264368001; int.131, e – mail: registratura@campiaturzii.ro. 2. Hotărârea privind stabilirea modalității de gestiune: H.C.L. nr. 108/18.09.2014. 3. Aria teritorială, trasee, grup de trasee: Municipiul Câmpia Turzii, pe următoarele trasee: Traseul nr...

27 Octombrie 2014
  75 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 PROGRAM DE DESFĂȘURARE A MANIFESTĂRILOR CU OCAZIA SĂRBĂTORIRII ZILEI ARMATEI ROMÂNE

ORA 12, 15 – Primirea invitaților în Sala Europa a Primăriei Municipiului Câmpia Turzii ORA 12, 30 – Formarea coloanei și deplasarea spre Parcul Central ,,Ionel Floașiu” la Monumentul Comemorativ al Ostașilor Români Oficierea serviciului religios: sobor de preoți civili și preotul militar Alocuțiune: Domnul Radu HANGA – Primarul municipiului Câmpia Turzii Alocuțiune: Șef de Stat Major cu tema – “Participarea Armatei Române la eliberarea Transilvaniei Alocuțiune: Domnul Comandor Marius Mihai OATU - Comandantul Flotilei Aeriană „General Emanoil Ionescu” Câmpia Turzii cu tema – „Însemnătatea Zilei de 25 octombrie” ORA 13, 00 Depuneri de coroane Moment de reculegere

24 Octombrie 2014
  39 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată a unei funcții contractuale vacante de șofer, la Serviciul Public pentru Situații de Urgență

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII organizează concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a unei funcții contractuale vacante de șofer, la Serviciul Public pentru Situații de Urgență. Concursul se va desfășura în perioada 08.12.2014-10.12.2014 și constă în următoarele etape succesive: a)selecția dosarelor de înscriere: 12.11.2014, ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr.2. b) proba practică: 08.12.2014, ora 10:00 la garajul PSI din str...

24 Octombrie 2014
  54 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț pentru închirierea unui spațiu în suprafață de 25 mp situat în incinta Halei Agroalimentare ,,Piața Unirii”

Primăria Municipiului Câmpia Turzii organizează procedura de negociere directă pentru închirierea unui spațiu în suprafață de 25 mp situat în incinta Halei Agroalimentare ,,Piața Unirii” din Câmpia Turzii, pentru desfășurarea de activități comerciale. Pot participa persoanele fizice și juridice care îndeplinesc condițiile stabilite în caietul de sarcini aprobat prin H.C.L. nr. 156 din 10.12.2013 și care fac dovada că au depus: a) scrisoarea de înaintare a ofertei; b) garanția de participare la licitație; c) împuternicirea acordată persoanei care reprezintă ofertantul la negociere, dacă este cazul; d) pentru societăți comerciale: - copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comețului; - copie de pe actul constitutiv; - dovada privind achitarea obligațiilor fiscale la bugetul de stat, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent cu cel mult 30 de zile înainte de data licitației, în original sau copie legalizată; - dovada privind achitarea obligațiilor de plată la bugetul local, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de serviciul de taxe și impozite cu cel mult 30 de zile înainte de data licitației, în original sau copie legalizată; - declarație autentică a reprezentantului legal al societății comerciale, din care să rezulte că aceasta nu se află în reorganizare judiciară sau faliment...

22 Octombrie 2014
  43 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Raport de evaluare a implementarii Legii 544/2001 în anul 2013

În atașament puteți consulta conținutul raportului.

21 Octombrie 2014
  58 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Raport de evaluare a implementarii Legii 544/2001 în anul 2012

În atașament puteți consulta conținutul raportului.

21 Octombrie 2014
  40 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Raport de evaluare a implementarii Legii 544/2001 în anul 2011

În atașament puteți consulta conținutul raportului.

21 Octombrie 2014
  30 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț PUZ

PRIVIND ETAPA APROBĂRII PLANULUI URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE ATELIER DEZMEMBRĂRI AUTO în jud. Cluj, mun. Câmpia Turzii, str. Iancu JIANU, nr. 36 B și a Reglementărilor urbanistice aferente, În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii, precum și a Legii 544/2001. În atașament gasiți Proiectul de HCL și referatul Serviciului A...

20 Octombrie 2014
  31 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț PUZ

PRIVIND ETAPA APROBĂRII PLANULUI URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE A PRODUSELOR AGRICOLE, FRUCTE ȘI LEGUME În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii, precum și a Legii 544/2001; În atașament gasiți Proiectul de HCL și referatul Serviciului A.T.U. privind “PUZ CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE A PRODUSELOR AGRICOLE, FRUCTE ȘI LEGUME”...

20 Octombrie 2014
  48 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 DA, POȚI! MAINI MICUTE, LUCRURI MARI!

Începând cu luna septembrie 2014, la Centrul „Carine” s-au demarat o serie de ateliere susținute de voluntari, având ca scop socializarea și petrecerea timpului liber al copiilor și tinerilor asistați într-un mod plăcut și totodată educativ. Atelierele răspund unei nevoi vechi a beneficiarilor, existența unei componente de zi a centrului. În acest mod, beneficiile privesc atât copiii și tinerii asistați, cât și părinții și/sau reprezentanții legali ai acestora, prin oferirea unui timp de respiro, câteva ore, de câteva ori pe săptamână...

15 Octombrie 2014
  61 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț privind ajutorul la încălzirea locuinței pe perioada sezonului rece, noiembrie 2014 – martie 2015

Distribuirea cererilor pentru acordarea ajutorului la încălzirea locuinței pe perioada sezonului rece, noiembrie 2014 – martie 2015, se face începând cu data de 25.10.2014, la sediul Primăriei mun Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 2 și la sediul Serviciului Public Local de Asistență Socială din Câmpia Turzii, str. Griviței, nr. 8A. Preluarea cererilor se face începând cu data de 01.11.2014, la ghișeul de relații cu publicul – Serviciul Public Local de Asistență Socială: LUNI – JOI : 8,00 – 12,00 14,00 – 16,00 VINERI: 8,00 – 10,00 12,00 – 13,30 Notă: actele justificative care însoțesc cererea privesc venitul familiei/persoanei singure din luna anterioară depunerii cererii DETALII SUPLIMENTARE SE GĂSESC ÎN ATAȘAMENT

15 Octombrie 2014
  193 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț în atenția cetățenilor Municipiului Câmpia Turzii și a celor 7 comune arondate : (Frata, Ceanu Mare, Tritenii de Jos, Viișoara, Luna, Călărași și Ploscoș)

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Câmpia Turzii informează cetățenii Municipiului Câmpia Turzii și a celor 7 comune arondate : (Frata, Ceanu Mare, Tritenii de Jos, Viișoara, Luna, Călărași și Ploscoș) despre faptul că pentru alegerea Președintelui României din data de 02.11.2014 își pot exercita dreptul de vot în baza actului de identitate valabil, care este : cartea de identitate; cartea de identitate provizorie buletinul de identitate în termen de valabilitate. Facem un apel către toti cetățenii cu drept de vot să verifice termenul de valabilitate a actelor de identitate iar în cazul expirării, pierderii, furtului sau în celelalte cazuri în care se impune, pot solicita eliberarea unui nou act de identitate la Serviciul Public Comunitar Local de Evidentă a Persoanelor Câmpia Turzii, cu sediul în strada 1 Decembrie 1918 nr...

14 Octombrie 2014
  55 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Comunicat de presă

În data de 15 octombrie 2014, are loc Întâlnirea zonală PAZIA, cu tema: „Agricultura Zonală Arieșul o Șansă pentru Ferma Familială” cu scopul de promovare a fermei familiale în zona Arieșului. Evenimentul este organizat de către Primăria și Consilul Local al Municipiului Câmpia Turzii în colaborare cu Asociația PAZIA și are la Palatul Cultural „Ionel Floașiu” Câmpia Turzii, Sala Mică, după următorul program: Ora 13,00-Primirea invitaților și Deschiderea oficială a întâlnirii Ora 14,00-Conferință de presă...

14 Octombrie 2014
  47 vizualizari |  citeste mai mult 

 Informare si consiliere POSDRU

Municipiul Câmpia Turzii în parteneriat cu Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Cluj implementează Proiectul “ȘOMERII DIN CÂMPIA TURZII SPRE O NOUĂ MESERIE”, care are ca obiectiv îmbunătățirea capacității de ocupare a șomerilor, cu accent pe șomerii de lungă durată și pe cei tineri, prin oferirea unui pachet integrat de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, incluzând servicii de informare, consiliere, mediere și formare profesională pentru facilitarea accesului șomerilor pe piața muncii...

13 Octombrie 2014
  71 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Concurs în vederea recrutării și selecției de personal pentru ocuparea unei funcții publice vacante

PRIMĂRIA MUNICPIULII CÂMPIA TURZII organizează concurs în vederea recrutării și selecției de personal pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier /I /grad profesional debutant, pe durată nedeterminată la Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului. Proba scrisă se va desfășura în data de 11.11.2014, ora 10:00 și proba interviul în data de 13.11.2014 ora 10:00, la sediul Primăriei din str. Laminoriștilor, nr. 2. Condițiile generale de ocupare a postului sunt cele prevăzute la art...

10 Octombrie 2014
  200 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Comunicat de presa PAZIA - Platile aferente schemei unice in avans din octombrie 2014

Incepand cu 16 octombrie 2014, APIA va incepe plata avansurilor de pana la 50% din platile aferente schemei de plata unica pe suprafata(SAPS),urmand ca bani sa ajunga la fermieri pana la finele lunii in curs. Pentru cultivatorii de sfecla de zahar, s-a decis acordarea unui sprijin suplimentar, cu o valoare maxima de 379,17 euro/ha. Asociatia PAZIA considera ca acest avans este necesar pentru efectuarea lucrarilor de toamna, pentru pregatirea recoltei anului agricol 2015.

10 Octombrie 2014
  51 vizualizari |  citeste mai mult 

 Comunicat de presă PAZIA

Asociația PAZIA în calitate de partener alături de producătorii agricoli și crescătorii de animale, invită pe toți producătorii agricoli zonali să participe la întâlnirea zonală PAZIA Câmpia Turzii, în15 octombrie 2014, ora13,00 cu tema “Agricultura Zonală Arieșul-o sansă pentru ferma de familie”. Evenimentul are loc la Sala Mică a Palatului Cultural,, Ionel Floașiu” Câmpia Turzii.

09 Octombrie 2014
  65 vizualizari |  citeste mai mult 

 În atenția persoanelor care au depus cereri de atribuire de terenuri pentru construire de locuințe proprietate personală

Primăria Municipiului Câmpia Turzii aduce la cunoștiința persoanelor care au depus cereri de atribuire de terenuri pentru construire de locuințe proprietate personală, în temeiul Legii nr. 15 din 2003, că în prezent este în curs de elaborare un plan urbanistic zonal în vederea parcelării terenului destinat construirii de locuințe pentru tineri în cartierul Șarât. Având în vedere că de la data adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 86 din 30.06.2014 și până în prezent au mai fost depuse dosare pentru atribuire de terenuri, vă informăm că termenul limită de depunere a dosarelor este 31...

07 Octombrie 2014
  89 vizualizari |  citeste mai mult 

Info utile

Orarul de funcționare al farmaciilor pentru zilele de duminică și sărbătorile legale pentru anul 2014

Orarul de funcționare al farmaciilor poate fi consultat în atașament.

13 Decembrie 2013

Anunţ privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor

  Toţi proprietarii de locuinţe au obligativitatea până la data de 15 Iulie 2011 de a respecta prevederile Legii 260/2008 republicată în 2011 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor. Nu intră sub incidenţa prezentei legi persoanele fizice şi juridice care şi-au încheiat o asigurare facultativă a locuinţelor care să acopere toate riscurile prevăzute în asigurarea obligatorie. Asiguratorii autorizaţi pentru încheierea Poliţei de Asigurare împotriva Dezastrelor (PAD) sunt:

 • ABC ASIGURĂRI
 • ASTRA ASIGURĂRI
 • ARDAF
 • CARPATICA ASIGURĂRI
 • CERTASIG
 • CITY INSURANCE
 • CREDIT EUROPE ASIGURĂRI
 • EUROINS ROMÂNIA oGENERALI
 • GRAWE ROMÂNIA
 • GROUPAMA ROMÂNIA
 • UNIQA ASIGURĂRI
 • PLATINUM ASIGURĂRI

Neîncheierea Poliţei de Asigurare conform art.32 alin. 2 din Legea 260/2008 republicată în 2011, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei. Pentru detalii suplimentare  accesaţi: http://www.paidromania.ro/

01 Iulie 2011

Anunţ privind divorţul prin acordul soţilor - SPCLEP Campia Turzii

De la intrarea în vigoare a Legii 202/ 2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, la începutul acestui an, căsătoriile se desfac, la primărie, în faţa ofiţerului de stare civilă. Noua lege permite finalizarea mai rapidă a divorţului, atunci când ambele părţi sunt de acord.
Divorţul pe cale administrativă este disponibil însă doar cu acordul ambilor soţi, dacă aceştia nu au copii minori, născuţi din căsătorie, sau adoptaţi şi dacă s-au înţeles asupra numelui pe care îl vor purta ulterior.   [citeste mai mult...]
25 Ianuarie 2011
scrisoarea Primarului Radu Ioan Hanga catre cetatenii municipiului Câmpia Turzii
Rotary Campia Turzii

Serviciul Public pentru Situații de Urgență
ANOFM - Oferta locurilor de muncă vacanteOferta locurilor de muncă vacante
Locuri de muncă din UE/SEELocuri de muncă din UE/SEE
Sistemul de Informatii Schengen II
BCC - Biroul de Consilere pentru Cetateni din Campia Turzii

Joi, 30 Octombrie 2014
vizitator: 54.204.249.184
Page Rank Check