Campia Turzii, Laminoriștilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
Sunteti aici:  Home  Cultura si sport

SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, EDUCAȚIE ȘI ACTIVITĂȚI SPORTIVE  

 

     Desfășoară activități în domeniul educației permanente, organizate în afara sistemului național de învățământ formal, în colaborare cu acesta, având drept scop păstrarea și promovarea culturii tradiționale  în municipiul Câmpia Turzii.

Acest serviciu organizează activități științifice, culturale, artistice ,sportive și de agrement în municipiul Câmpia Turzii.
Activitatea acestui serviciu se adresează tuturor cetățenilor, indiferent de rasă,  naționalitate, vârstă, sex, etnie sau religie,în vederea dezvoltării libere și a adaptării lor la evoluțiile majore din cadrul societății și la normele generale de moralitate.

 

 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ :

 Serviciul Public de Educație  și Activități Sportive  este organizat astfel:

Casa de cultura "Ionel Floașiu"
 • Casa de Cultură "Ionel Floașiu"
 • Sala Sporturilor " Ioan Stanatiev"
 • Arena de tenis "Gavrilă Vaida"
 • Colegiul universitar
 • Policlinica veche

 

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL CASEI DE CULTURĂ:

Asigură  cadrul de desfășurare a activităților de productie, promovare și difuzare culturală și artistică ,în  toate domeniile artei (literatura,teatru, muzica, dans ,balet ,arte vizuale, etnografie si folclor)

În realizarea obiectului său  de activitate,   are următoarele atribuții principale:

 • Promovează și desfășoară activități culturale și artistice specifice,manifestări sportive,educative, recreativ-distractive și de agrement
 • Inițiază și organizează concursuri cu specific cultural, artistic, științific
 • Asigură participarea cetățenilor în conceperea și organizarea manifestărilor
 • culturale și artistice specifice, manifestărilor sportive, educative, recreativ-distractive
 • și de agrement.
 • Elaborează programul anual al manifestărilor cultural-artistice supus spre  aprobare Consiliului  Local , devenind astfel sarcină de serviciu pentru toți angajații Serviciului
 • Asigură cadrul de desfasurare a activitatilor de educatie continua și de  promovare socială a persoanei, în corelare cu cerințele și exigențele economiei de piață  ;
 • Asigură  cadrul de desfășurare a activitătilor recreativ-distractive,timp liber etc.
 • Promovează persoane din municipiul Câmpia Turzii cu vocație artistică prin organizare de cursuri, festivaluri etc în care aceștia să fie incluși
 • Gestionează  patrimoniul cultural, artistic și științific/educativ al instituției 
 • Concepe și realizează programe și proiecte culturale /artistice proprii privind producția și difuzarea culturală/artistică, stimularea creației ,în cadrul direcțiilor de acțiune ;
 • Concepe și realizează programe și proiecte specifice educației continue în sprijinul parteneriatului  social, utilizand metode interactive cu accent pe demersurile multimedia : educatie prin corespondenta, educatie la distanta , video-  conferinte, prelegeri , dezbateri, conferinte, colocvii , simpozioane  s.a
 • Poate solicita asistenta si cofinantarea programelor si proiectelor cultural/artistice privind concretizarea parteneriatului intre institutii cu acelasi scop si Consiliul Judetean Cluj/Centrul Creatiei Populare Cluj, Scoala Populara de Arte, alte autoritati, institutii publice si persoane juridice de drept privat cu activitate in domeniu
 • Initiază și realizeaza programe si proiecte spcifice privind educatia continua si promovarea sociala a persoanei prin completarea educatiei de baza, formare profesionala continua , educatie civica si educare /cultivarea aptitudinilor si a intereselor individuale ale cetateanului pentru indeplinirea unui rol social activ
 • Inițiază si elaboreaza proiecte si acte normative, in domeniul sau de activitate, si le supune atentiei autoritatilor publice
 • Sprijină dezvoltarea formelor de cooperare între  autoritatile publice locale, instituții publice, ONG-uri, în domeniul său de activitate
 • Colaborează cu instituții publice  și alte autorități, pentru diversificarea , modernizarea și optimizarea serviciilor culturale oferite în cadrul instituției
 • Contribuie  la crearea mediului cultural/artistic pentru pastrarea si dezvoltarea si punerea in valoarea a artei minoritatilor nationale
 • Poate elabora metodologii în domeniul sau de activitate  cu caracter intern
 • Initiază în condițiile legii , organizarea si durata pe domenii de activitate a programelor si proiectelor specifice educatiei non-formale  si promovarea socială a persoanei.

Casa de Cultură  aduce venituri la bugetul local prin taxele provenite din inchirierea de spații pentru activități culturale și de interes public   stabilite prin hotarare de consiliul local.

Casa de Cultură îndeplinește orice alte funcții, atribuții și competențe prevăzute de lege.

 

Biblioteca Municipală

Biblioteca municipiului Câmpia Turzii, în calitatea ei de instituție de profil cu funcții de cultură și educațional -ștințifice, îndeplinește următoarele atribuții:

Biblioteca municipala
 • Colecționează, dezvoltă, organizează, conservă și pune la dispoziția utilizatorilor colecțiile enciclopedice reprezentative de cărți, periodice, documente grafice și audiovizuale, precum și alte materiale purtătoare de informații, în funcție de dimensiunile și structura socioprofesională a populației municipiului Câmpia Turzii și a județului Cluj.
 • Colecționează și conservă lucrări de interes local
 • Întocmește cataloage și alte instrumente de valorificare a colecțiilor în sistem tradițional și informatizat, asigură servicii de informare bibliografică și documentare de interes local
 • Oferă utilizatorilor atât servicii pentru lectură, studiu, informare și documentare la sediul bibliotecii, cât și împrumut la domiciliu.
 • Efectuează, în scopul valorificării colecțiilor, bibliografii, studii de sociologia lecturii, acționând pentru aplicarea cercetărilor proprii sau ale altor instituții de profil, sau persoane fizice interesate.
 • Inițiază, organizează sau participă la realizarea unor programe de valorificare a tradițiilor culturale, de animație culturală, de promovare a creației ștințiifice, tehnice și cultural- artistice.
 • Inscrierile la biblioteca se face pe baza actului de identitate
 • Asigură evidența biblioteconomică globală și individuală a colecțiilor
 • Completează curent și retrospectiv colecțiile prin achiziții, abonamente, schimb interbibliotecar, transfer, donații și alte surse.
 • Prelucrează biblioteconomic colecțiile conform normelor tehnice de specialitate.
 • Elimină din colecțiile uzuale prin scoatere din Registrul Inventar, cu respectarea prevederilor legale, publicațiile care nu au circulație către utilizatori sau care reprezintă un grad ridicat de uzură fizică și morală, prelucrează colecțiile de patrimoniu în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Culturii.
 • Asigură evidența utilizatorilor înscriși și a circulației publicațiilor în relația bibliotecă- utilizator- bibliotecă
 • Imprumută utilizatorilor pentru studiu, lectură  la domociliu, publicații din fondul de bunuri culturale comune pe o perioadă de 14 zile, care poate fi prelungită de bibliotecar până la cel mult 30 zile
 • Asigură condiții pentru studiu și informare în sălile de lectură potrivit cerințelor utilizatorilor și a specificului documentelor din colecțiile speciale
 • Asigură pe baza solicitărilor, împrumut interbibliotecar
 • Se preocupă de recuperarea publicațiilor împrumutate sau a contravalorii celor nerestituite ori degradate, pe baza normelor stabilite de salariatul bibliotecii în colaborare cu contabilitatea primăriei, în conformitate cu legislația în vigoare
 • Realizează situațiile statistice centralizate privind evidența publicațiilor și a utilizatorilor bibliotecii
 • Biblioteca municipiului Câmpia Turzii oferă informații despre comunitatea locală, organizează activități specifice de formare și informare a utilizatorilor, de animație culturală și de comunicare a colecțiilor

 

Sala Sporturilor si Terenul  de Tenis "Gavrilă Vaida"

Sala Sporturilor
 • funcționează în subordinea Consiliului Local și are urmatoarele obiective:
  Realizează lucrările de întreținere a Bazei Sportive
 • Organizarea și desfășurarea de activități sportive permanente în aer liber ( tenis de câmp,  patinaj în sezonul rece);
 • Organizarea și desfășurarea de activități sportive în sală( box,  fotbal,  handbal, volei, tenis, aerobic, baschet, karate, arte marțiale, dans sportiv, gimnastică acrobatică );
 • Stimularea participării tinerilor la activități recreative de tip sportiv;
 • Desfășurarea de activități alternative pentru petrecerea timpului  liber;
 • Organizează și asigură buna desfășurare a activităților specifice iernii ( patinoar)
 • Organizarea și desfășurarea  de concursuri și competiții sportive;
 • Terenul de tenis
 • Sprijinirea  prin activități sportive a tinerilor cu potențial sportiv în afirmarea lor;
 • Colaborează cu structurile sportive din municipiu (  Clubul Sportiv Municipal Câmpia Turzii și alte asociații )  în scopul organizării evenimentelor comune
 • Întocmește și propune spre aprobare necesarul de materiale  pentru buna desfășurare a activității Bazei Sportive
 • Îndeplinește și alte activități stabilite de conducerea instituției

Atât Sala Sporturilor cât și Arena de Tenis aduc venituri la bugetul local prin taxele de închiriere a sălii  și a arenei de tenis pentru desfășurarea unor activități de interes sportiv, stabilite prin hotarare de consiliu local

 

Colegiul Universitar

 • Funcționează în subordinea Consiliului Local și are următoarele obiective:
 • Organizarea si desfășurarea de cursuri pentru reconversie profesională( ONG-uri );

 

Colegiul Universitar aduce venituri la bugetul local prin taxele de închiriere pentru desfășurarea activității ONG-urilor, stabilite prin hotărâre de Consiliu Local

Policlinica Veche  funcționează în subordinea Consiliului Local și are ca obiectiv desfășurarea de activități medicale.

Policlinica veche aduce venituri la bugetul local prin taxele de închiriere stabilite .

 

Joi, 25 August 2016
vizitator: 54.81.59.42
Page Rank Check