Campia Turzii, Laminoriștilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caută H.C.L.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 112 din 19 Septembrie 2013

privind aprobarea preluării în administrarea, prin transmitere fără plată, a două piese de artilerie proprietatea privată a Statului Român, din administrarea Ministerului Apărării Naționale

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 111 din 22 August 2013

pentru aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii în Municipiul Câmpia Turzii, pentru anul 2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 110 din 22 August 2013

privind alocarea, din bugetul local, a sumei de 3000 lei lunar, Asociației pentru Protecția Consumatorului și Monitorizarea Calității Produselor din Municipiul Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 109 din 22 August 2013

privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 48 mp situat în municipiul Câmpia Turzii, str. Traian, f.n.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 108 din 22 August 2013

privind aprobarea concesionării directe a unui spațiu cu destinația de cabinet medical de kinetoterapie din imobilul situat pe str. Avram Iancu, nr. 33

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 107 din 22 August 2013

privind aprobarea Procedurii de acordare a unor înlesnirii la plata obligațiilor bugetare conform art. 125 alin. 2 din OG nr. 92/2003 republicată cu modificările și completările ulterioare, privind Codul de Procedură Fiscală

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 106 din 22 August 2013

privind acordarea de beneficii excepționale și aprobarea formularului de cerere pentru acordarea acestor beneficii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 105 din 22 August 2013

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire FABRICĂ DE SUBANSAMBLURI AUTO, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI" în Municipiul Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 163, Zona Industrială REIF, jud. Cluj si a Regulamentului de urbanism aferent

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 104 din 22 August 2013

privind completarea regulamentului local de urbanism cu interzicerea construcțiilor de locuințe urbane cu turnuri , turnulețe, pagode și alte forme de construcții care modifică aspectul zonei  în Municipiul Câmpia Turzii, precum și interzicerea folosirii ornamentelor metalice la acoperiș și pe fațade

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 103 din 22 August 2013

privind actualizarea unor taxe locale, conform unor modificări legislative recente

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 102 din 1 August 2013

privind deplasarea unei delegații a Municipiului Câmpia Turzii, la Bayramic -Turcia, în perioada 14 - 21 august 2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 101 din 1 August 2013

privind modificarea și completarea Organigramei, numărului de personal și a Statului de functii ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpia Turzii și a serviciilor publice de interes local

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 100 din 25 Iulie 2013

privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a spațiului situat în Municipiul Câmpia Turzii, Piața Unirii, nr. 11, camera 4, către Asociația ,,Polul Agro-Zootehnic-Industrial Arieș – PAZIA”

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 99 din 25 Iulie 2013

Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 98 din 25 Iulie 2013

privind modificarea și completarea Organigramei, numărului de personal și a Statului de functii ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpia Turzii și a serviciilor publice de interes local

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 97 din 18 Iulie 2013

privind atribuirea în folosință gratuită Parohiei Ortodoxe nr. 4 Câmpia Turzii, a terenului în suprafață de 1082 mp, suplimentar terenului atribuit prin HCL nr. 129 din 20.12.2012, în vederea construirii Centrului de îngrijire persoane vârstnice ,,Sf. Vasile”

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 96 din 18 Iulie 2013

privind deplasarea unei delegații a Municipiului Câmpia Turzii, la Kisber -Ungaria, în perioada 26 - 28 iulie 2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 95 din 18 Iulie 2013

privind însușirea documentației tehnice pentru dezmembrarea imobilului înscris în CF 50846 Câmpia Turzii nr. top. 116, 128/a, 128/b, 128/c, 128/d, cu o suprafață totală de 110.748 mp

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 94 din 18 Iulie 2013

privind aprobarea caietului de sarcini privind vânzarea prin licitație publică a imobilului situat în Câmpia Turzii, str. Pârâului f.n., cu nr. top. nou 110/a/53/1/1/1/1/1/1/2, 110/c/20/1/1/1/1/1/2, în suprafață de 180 mp

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 93 din 18 Iulie 2013

Privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 92 din 18 Iulie 2013

Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 91 din 18 Iulie 2013

Privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru semestrul I 2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 90 din 12 Iulie 2013

privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Primăria, Consiliul Local Câmpia Turzii si Societatea Culturală „Câmpia Turzii 775”.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 89 din 12 Iulie 2013

privind aprobarea creșterii numărului de salariați ai S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 88 din 12 Iulie 2013

privind aprobarea denumirii Complexului de Agrement LA TREI LACURI, a regulamentului de pescuit și de ordine interioară și a tarifelor practicate
Duminica, 29 Mai 2016
vizitator: 54.167.194.59
Page Rank Check