Campia Turzii, Laminoriștilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caută H.C.L.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 43 din 19 Aprilie 2012

Privind validarea unui mandat de consilier, pentru mandatul 2008-2012

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 42 din 19 Aprilie 2012

Privind luarea la cunostinta despre incetarea de drept a mandatului de consilier al d-nului Moldovan Ioan, pentru mandatul 2008-2012

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 41 din 22 Martie 2012

privind aprobarea modificării statutului S.C. Compania de Apă Arieş S.A. şi aprobarea statutului actualizat

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 40 din 22 Martie 2012

Privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. SLCIAS S.A. Câmpia Turzii pentru anul 2012

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 39 din 22 Martie 2012

Privind aprobarea Executiei bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. SLCIAS S.A. Câmpia Turzii, pentru anul 2011

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 38 din 22 Martie 2012

Privind aprobarea majorarii capitalului social al S.C. SLCIAS S.A. Campia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 37 din 22 Martie 2012

Privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2012

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 36 din 22 Martie 2012

privind aprobarea realocarii unor sume din excedentul bugetului local rezultat la inchiderea exercitiului bugetar aferent anului 2011, respectiv modificarea anexei la HCL nr. 12/07.02.2012.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 35 din 22 Martie 2012

Pentru aprobarea listei privind ordinea de prioritate in solutionarea cererilor de locuinta si repartizarea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii in Municipiul Campia Turzii, pentru anul 2012

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 34 din 22 Martie 2012

privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pentru personalul didactic din invatamantul preuniversitar, care nu dispune de locuinta in Municipiul Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 33 din 22 Martie 2012

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,, Reabilitare pod peste paraul Racosa, situat in Campia Turzii, str. George Cosbuc, respectiv pe DJ 150 , km 0+464 ”

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 32 din 22 Martie 2012

pentru aprobarea tarifului la ,, Autovehicul special dotat cu scara PRB“ practicat de SC Domeniul Public SA Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 31 din 22 Martie 2012

privind aprobarea cantitatii de apa uzata evacuata de consumatorii casnici in reteaua publica de canalizare a municipiului Campia Turzii şi privind tariful practicat pentru furnizarea serviciului public de canalizare la nivelul Municipiului Câmpia Turzii, tarif unic în aria delegării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apa Văii Arieşului

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 30 din 22 Martie 2012

privind aprobarea modificarii PROCEDURII DE ACORDARE A FACILITĂŢILOR FISCALE la plata impozitelor pe clădiri şi terenuri persoane juridice, în vederea atragerii de investiţii şi susţinerii dezvoltării economice durabile în Municipiul Câmpia Turzii (schemă locală de ajutor de minimis)

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 29 din 22 Martie 2012

privind aprobarea înscrierii în Cartea funciară a dreptului de folosinţă asupra imobilului situat în Municipiul Câmpia Turzii, str. Ionel Floaşiu nr. 24, parcela 39, înscris în CF nr. 52331 Câmpia Turzii, nr. cadastral 52331, în suprafaţă de 300 mp, în favoarea domnului Moldovan Iulian Eugen

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 28 din 22 Martie 2012

Privind aprobarea majorarii capitalului social al S.C. Domeniul Public S.A. Campia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 27 din 22 Martie 2012

Privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Domeniul Public S.A. Câmpia Turzii, pentru anul 2012

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 26 din 22 Martie 2012

Privind aprobarea Executiei bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Domeniul Public S.A. Câmpia Turzii, pentru anul 2011

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 25 din 22 Martie 2012

privind aprobarea planului de masuri si actiuni de interes local ce se vor executa de beneficiarii de ajutor social, in perioada 2012-2013, la nivelul municipiului

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 24 din 6 Martie 2012

Privind infiintarea punctului de lucru al Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple Cluj in cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Campia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 23 din 23 Februarie 2012

Privind aprobarea PUZ ,, CONSTRUIRE PARC SOLAR-CENTRALA FOTOVOLTAICA” in Municipiul Campia Turzii, extravilan, CF 51421 Campia Turziin nr. cad. 51421 si respectiv CF 50567 Campia Turzii, nr. cad. 2105, judetul Cluj si a Regulamentului de urbanism aferent

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 22 din 23 Februarie 2012

privind suspendarea aplicării anexei 4.16 la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de transport persoane în regim de taxi, de transport mărfuri sau bunuri în regim de taxi, de transport în regim de închiriere, de dispecerat taxi în Municipiul Câmpia Turzii, aprobat prin nr. H.C.L. nr. 2 / 26.01.2012

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 21 din 23 Februarie 2012

privind completarea ,,Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Câmpia Turzii”

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 20 din 23 Februarie 2012

privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Câmpia Turzii a imobilului - teren în suprafaţă totală de 2453 mp

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 19 din 23 Februarie 2012

privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 25 de ani, a unei suprafeţe de 2 mp teren extravilan cuprins în Tarlaua 10 Şarât, către Administraţia Bazinală de Apă Mureş - Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba, în vederea construirii şi exploatării unui foraj de observaţie
Vineri, 29 Mai 2015
vizitator: 54.89.6.219
Page Rank Check