Campia Turzii, Laminoriștilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caută H.C.L.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 64 din 23 Iunie 2011

privind aprobarea participarii Spitalului Municipal Câmpia Turzii la Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice", cu proiectul "Calitate în sanatate prin implementarea unui sistem informatic integrat pentru Spitalul Municipal Câmpia Turzii"

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 63 din 26 Mai 2011

Privind eliberarea din functie a unui membru al Consiliului de Administratie al S.C. Salubritate, Lucrari de Constructii si Instalatii, Alte Servicii S.A. Campia Turzii, si numirea unui membru nou

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 62 din 26 Mai 2011

Privind aprobarea PUZ "CONSTRUIRE HALA DEPOZIT LOGISTIC SI INTRODUCERE TEREN INTRAVILAN CA ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DE DEPOZITARE" in prelungirea strazii Nicolae Titulescu din Municipiul Campia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 61 din 26 Mai 2011

Privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, in Municipiul Campia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 60 din 26 Mai 2011

Privind transmiterea sectorului de drum national DN15 km 6+050 -11+600 aflat in domeniul public al statului si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii, in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii prin Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 59 din 26 Mai 2011

privind aprobarea contractarii unui credit furnizor in valoare de maxim 15.033.213 lei, pentru realizarea obiectivului de investitii "Centru Olimpic si de Recreere Municipiul Campia Turzii"

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 58 din 26 Mai 2011

Privind aprobarea scaderii din evidenta analitica pe platitor a creantelor datorate de debitori persoane juridice, radiate din registrul comertului

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 57 din 26 Mai 2011

privind aprobarea Executiei Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2010

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 56 din 26 Mai 2011

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2012, la nivelul Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 55 din 28 Aprilie 2011

privind aprobarea Rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2011

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 54 din 28 Aprilie 2011

privind aprobarea Executiei Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii, pentru trim. I 2011

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 53 din 28 Aprilie 2011

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Extindere sediu Primaria Municipiului Campia Turzii – corp 2"

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 52 din 28 Aprilie 2011

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Reabilitare bloc de locuinte sociale, str. Laminoristilor, nr. 115, - parter si etaj I - Câmpia Turzii"

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 51 din 28 Aprilie 2011

privind închirierea prin licitatie publica a unui teren în suprafata de 42,25 mp, proprietate publica a municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 50 din 28 Aprilie 2011

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Spatiu de recreere, parc si fantana arteziana in Municipiul Câmpia Turzii"

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 49 din 28 Aprilie 2011

privind aprobarea taxelor de pasunat si gloaba pentru anul 2011

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 48 din 28 Aprilie 2011

privind actualizarea anexei la Hotarârea Consiliului Local nr. 63/23.07.2009, privind aprobarea vânzarii, catre actualii chiriasi, a locuintelor care alcatuiesc fondul locativ al Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 47 din 28 Aprilie 2011

privind aprobarea rectificarii anexei nr. 1 din HCL nr. 132/2008, privind acceptarea sumelor stabilite cu titlu de despagubiri pentru terenurile proprietatea municipiului afectate de constructia autostrazii Brasov-Bors.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 46 din 28 Aprilie 2011

privind darea în administrarea S.C. Salubritate, Lucr?ri de Constructii si Instalatii, Alte Servicii S.A Câmpia Turzii, a unui imobil evidentiat în domeniul public al Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 45 din 28 Aprilie 2011

privind retragerea dreptului de administrare al Colegiului Tehnic "Victor Ungurean" asupra imobilului "Internat II cu 308 locuri", situat in Municipiul Câmpia Turzii, str. Laminoristilor, nr. 115

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 44 din 24 Martie 2011

privind aprobarea ajustarii tarifului pentru activitatea de depozitare deseuri solide, cu exceptia deseurilor toxice, periculoase si a celor cu regim special, practicat de catre S.C. SLCIAS S.A. Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 43 din 24 Martie 2011

privind numirea unui reprezetant în Adunarea Generala a Actionarilor S.C. COMPANIA DE APA ARIES S.A.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 42 din 24 Martie 2011

privind aprobarea modificarii si completarii Organigramei, Numarului de personal si Statului de personal ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Campia Turzii si a serviciilor publice de interes local ale Consiliului Local Campia Turzii.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 41 din 24 Martie 2011

Privind aprobarea participarii Municipiului Câmpia Turzii la proiectul "Prima intalnire internationala a cetateniei europene" San Fernando De Henares , Spania , 10-17 aprilie 2011

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 40 din 24 Martie 2011

privind aprobarea "Acordului de înfratire interculturala " a municipiului Câmpia Turzii cu municipiul San Fernando De Henares din Spania
Duminica, 21 Septembrie 2014
vizitator: 54.82.186.169
Page Rank Check