Campia Turzii, Laminori║tilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
cautŃ H.C.L.

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 31 din 20 Martie 2014

privind completarea inventarului bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al Municipiului Câmpia Turzii

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 30 din 20 Martie 2014

privind aderarea Municipiului C├ómpia Turzii la Societatea Național├ú de Cruce Roșie din Rom├ónia, Filiala Cluj

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 29 din 20 Martie 2014

privind solicitarea adresat├ú Ministrului Educa├żiei Na├żionale pentru emiterea avizului conform ├«n vederea schimb├úrii parțiale a destina├żiei imobilului situat ├«n Municipiul C├ómpia Turzii, strada Gheorghe Laz├úr nr. 16, judetul Cluj

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 28 din 20 Martie 2014

privind atribuirea a 5 autoriza├żii taxi pentru transportul de persoane ├«n regim de taxi ┬║i declan┬║area procedurii de atribuire ├«n gestiune a serviciilor de transport ├«n regim de taxi

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 27 din 20 Martie 2014

privind aprobarea suspendãrii aplicãrii de mãrire a taxelor de la literele a), g) ºi h) din Anexa nr. 9B lit. C din H.C.L. nr. 72 / 30.05.2013, privind stabilirea impozitelor ºi taxelor pentru anul 2014 la nivelul Municipiului Câmpia Turzii

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 26 din 20 Martie 2014

pentru actualizarea componen├żei ┬║i a Regulamentului de organizare ┬║i func├żionare a Consiliului Consultativ pentru Protec├żia Consumatorilor din Municipiul C├ómpia Turzii

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 25 din 20 Martie 2014

privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului C├ómpia Turzii ├«n Adunarea General├ú a Acționarilor la S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A. , s├ú numeasc├ú un nou cenzor supleant și s├ú adopte actul constitutiv modificat al societ├úții

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 24 din 20 Martie 2014

privind aprobarea „Planului de ac├żiuni sau de lucr├úri de interes local” ce se vor executa de beneficiarii de ajutor social, ├«n perioada 2014-2015, la nivelul Municipiului C├ómpia Turzii

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 23 din 20 Martie 2014

privind aprobarea Regulamentului privind regimul finan├ż├úrilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activit├ú├żi nonprofit de interes local

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 22 din 20 Februarie 2014

privind aprobarea transformãrii Regiei Autonome de Gospodãrie Comunalã ºi Locativã Câmpia Turzii în societate comercialã cu rãspundere limitatã

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 21 din 20 Februarie 2014

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investi├żii "Extindere sediu Taxe și Impozite Locale" din Municipiul C├ómpia Turzii

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 20 din 20 Februarie 2014

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investi├żii "Reabilitare/Reparații Baza Sportiva Lut" din Municipiul C├ómpia Turzii

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 19 din 20 Februarie 2014

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investi├żii "Construire Hal├ú agroalimentar├ú Pia├ża Mure┬║ului" din Municipiul C├ómpia Turzii

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 18 din 20 Februarie 2014

privind aprobarea modific├úrii Regulamentului ┬║i Caietului de sarcini privind organizarea ┬║i desf├ú┬║urarea licita├żiei publice pentru ├«nchirierea unor spa├żii situate ├«n incinta Halei Agroalimentare "Pia├ża Unirii" din C├ómpia Turzii

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 17 din 20 Februarie 2014

privind aprobarea Bugetului de venituri ºi cheltuieli, pentru anul 2014, al S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A.

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 16 din 20 Februarie 2014

privind aprobarea Bugetului de venituri ºi cheltuieli, pentru anul 2014, al S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A.

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 15 din 20 Februarie 2014

privind constituirea comisiei sociale de analizare a cererilor de locuin├ż├ú ┬║i repartizare a locuin├żelor ├«n Municipiul C├ómpia Turzii

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 14 din 20 Februarie 2014

privind deplasarea unei delega├żii a Municipiului C├ómpia Turzii, la Mohacs -Ungaria, ├«n perioada 28.02.2014 - 03.03. 2014

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 13 din 20 Februarie 2014

privind aprobarea protocolului de colaborare cu Asocia├żia Centrul de Ecarisaj Turda, pentru gestionarea c├óinilor f├úr├ú st├úp├ón de pe domeniul public al Municipiului C├ómpia Turzii, a planului de ac├żiune privind reducerea num├úrului de c├óini f├úr├ú st├úp├ón ┬║i a tarifelor percepute pentru activitatea de gestionare a acestora pentru anul 2014

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 12 din 5 Februarie 2014

privind aprobarea Bugetului General de Venituri ºi cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2014

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 11 din 5 Februarie 2014

privind alocarea unor sume din excedentul bugetului local rezultat la ├«nchiderea exerci├żiului bugetar aferent anului 2013

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 10 din 23 Ianuarie 2014

privind aprobarea ├«ncheierii unui protocol de colaborare ├«ntre Prim├úria, Consiliul Local C├ómpia Turzii si domnul Jurca Adrian ├«n vederea desf├ú┬║ur├úrii competitiei sportive “TRANSILVANIA DRIFT RACE - SHOW CARITABIL”- C├ómpia Turzii

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 9 din 23 Ianuarie 2014

privind aprobarea schimbãrii sediului S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A.

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 8 din 23 Ianuarie 2014

privind aprobarea Regulamentului de organizare ┬║i desf├ú┬║urare a concursului pentru ocuparea func├żiei de manager, persoan├ú fizic├ú sau juridic├ú, la Spitalului Municipal C├ómpia Turzii

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 7 din 23 Ianuarie 2014

privind aprobarea modific├úrii art. 1 al H.C.L. nr. 34 din 21.03.2013, privind componen├ża Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului ┬║i Urbanism (C.T.A.T.U.) a Municipiului C├ómpia Turzii ┬║i a Regulamentului de Organizare ┬║i Functionare a C.T.A.T.U.
Sambata, 22 Octombrie 2016
vizitator: 54.166.73.190
Page Rank Check