Campia Turzii, Laminoriștilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caută H.C.L.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 132 din 25 Octombrie 2013

privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 131 din 25 Octombrie 2013

privind aprobarea demarării deschiderii procedurii simplificate a insolvenței (faliment) pentru Regia Autonomă de Gospodărie Comunală și Locativă (R.A.G.C.L.) Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 130 din 17 Octombrie 2013

privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii la 30.09.2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 129 din 17 Octombrie 2013

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Primăriei Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 128 din 17 Octombrie 2013

privind aprobarea furnizării informațiilor din anexa 1 în scopul întocmirii unui studiu de analiză a resurselor, nevoilor și așteptărilor locale la nivelul Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 127 din 17 Octombrie 2013

privind completarea art. 3 din H.C.L. nr. 74/10.06.2013 privind aprobarea participării Cosiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii la înființarea ASOCIAȚIEI "POLUL AGRO-ZOOTEHNIC-INDUSTRIAL ARIEȘ-PAZIA"

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 126 din 17 Octombrie 2013

privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar în unitățile școlare din Municipiul Câmpia Turzii pentru anul școlar 2013-2014

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 125 din 17 Octombrie 2013

privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 124 din 17 Octombrie 2013

privind premierea cuplurilor care sărbătoresc "Nunta de aur" în anul 2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 123 din 2 Octombrie 2013

privind completarea art. 1 al H.C.L. nr. 2/09.01.2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 122 din 2 Octombrie 2013

privind reconfirmarea (ajustarea) tarifelor aferente furnizării serviciilor de apă și canal, în cadrul ariei delegării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VĂII ARIEȘULUI", pentru intervalul 2007-2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 121 din 19 Septembrie 2013

privind luarea la cunoștință despre renunțarea la funcția de reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A. a d-nului Tătar Adrian Andrei și numirea unui nou reprezentant

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 120 din 19 Septembrie 2013

privind aprobarea folosirii cu titlu gratuit a sălilor de sport din Municipiul Câmpia Turzii de către persoanele juridice susținute financiar din bugetul local

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 119 din 19 Septembrie 2013

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, Întubare Pârâu Racoșa – pe tronsonul cuprins între str. Laminoriștilor și str. Salcâmului din Municipiul Câmpia Turzii “

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 118 din 19 Septembrie 2013

Privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 117 din 19 Septembrie 2013

Privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 116 din 19 Septembrie 2013

privind aprobarea concesionării directe a unui teren în suprafață de 5 mp către doamna Mărie Hoffenpradli Renatta Corina, în vederea extinderii imobilului proprietate personală situat în Câmpia Turzii, str. Gh. Barițiu nr. 30, bloc L3, apart. 2, parter, prin edificarea unei căi de acces

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 115 din 19 Septembrie 2013

Privind modificarea și completarea regulamentului de pescuit și de ordine interioara al Complexului de Agrement ,,LA TREI LACURI”

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 114 din 19 Septembrie 2013

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Introducere în intravilan a terenului în vederea CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE” în Municipiul Câmpia Turzii, prelungirea str. Viitorului, jud. Cluj și a Regulamentului de urbanism aferent

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 113 din 19 Septembrie 2013

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,EXTINDERE ȘI MANSARDARE CASĂ prin MODIFICARE POT și CUT” în Municipiul Câmpia Turzii, str. Al. Ioan CUZA, nr. 9 A, jud. Cluj și a Regulamentului de urbanism aferent

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 112 din 19 Septembrie 2013

privind aprobarea preluării în administrarea, prin transmitere fără plată, a două piese de artilerie proprietatea privată a Statului Român, din administrarea Ministerului Apărării Naționale

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 111 din 22 August 2013

pentru aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii în Municipiul Câmpia Turzii, pentru anul 2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 110 din 22 August 2013

privind alocarea, din bugetul local, a sumei de 3000 lei lunar, Asociației pentru Protecția Consumatorului și Monitorizarea Calității Produselor din Municipiul Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 109 din 22 August 2013

privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 48 mp situat în municipiul Câmpia Turzii, str. Traian, f.n.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 108 din 22 August 2013

privind aprobarea concesionării directe a unui spațiu cu destinația de cabinet medical de kinetoterapie din imobilul situat pe str. Avram Iancu, nr. 33
Duminica, 26 Iunie 2016
vizitator: 54.81.38.107
Page Rank Check