Campia Turzii, Laminoriștilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caută H.C.L.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 80 din 16 August 2012

Privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2012

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 79 din 16 August 2012

privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr. 8/909 din 08.08.2008, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii și S.C. Ivami S.R.L. Mihai Viteazu

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 78 din 16 August 2012

pentru modificarea H.C.L. nr. 37 din 24.03.2011, în ceea ce privește componența comisiei locale de ordine publică

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 77 din 16 August 2012

Privind aprobarea unui nou Regulament de organizare și funcționare al Cantinei de ajutor social și pensiune Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 76 din 16 August 2012

privind actualizarea componenței Comisiei Comunitare Consultative privind Protecția Drepturilor Copilului, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al comisiei.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 75 din 16 August 2012

privind modificarea și completarea Organigramei, numărului de personal și a Statului de functii ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpia Turzii și a serviciilor publice de interes local

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 74 din 16 August 2012

privind desemnarea domnului Radu Ioan Hanga ca reprezentant al Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, precum și unele măsuri necesare pentru asigurarea funcționării acesteia

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 73 din 3 August 2012

privind numirea domnului Radu Ioan Hanga în calitatea de membru în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Apa Văii Arieșului"

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 72 din 3 August 2012

Privind eliberarea din functie a reprezentantilor in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Domeniul Public S.A. Campia Turzii si numirea altor reprezentanti

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 71 din 3 August 2012

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Construire hala agroalimentara Piata Unirii, Municipiul Campia Turzii"

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 70 din 3 August 2012

privind mandatarea primarului Municipiului Campia Turzii pentru efectuarea demersurilor necesare, pe langa institutiile abilitate, pentru reinfintarea Administratiei Finantelor Publice Campia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 69 din 3 August 2012

privind mandatarea primarului Municipiului Campia Turzii, precum și a personalului de specialitate din cadrul aparatului propriu, pentru negocierea modaliătilor de stingere a datoriilor înregistrate de S.C. Mechel Campia Turzii S.A., pe cale amiabila

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 68 din 19 Iulie 2012

Privind eliberarea din functie a reprezentantilor in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Salubritate, Lucrari de Constructii si Instalatii, Alte Servicii S.A. Campia Turzii si numirea altor reprezentanti

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 67 din 19 Iulie 2012

Privind aprobarea constituirii unei comisii consultative de urbanism referitoare la fatadizarea blocurilor existente

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 66 din 19 Iulie 2012

Privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2012

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 65 din 19 Iulie 2012

Privind aprobarea Executiei bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii, pe semestrul I al anului 2012

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 64 din 19 Iulie 2012

privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant din Municipiul Campia Turzii, in anul scolar 2012-2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 63 din 19 Iulie 2012

privind aprobarea modificării preambulului și cuprinsului articolului 1 din H.C.L. nr. 19 din 23.02.2012

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 62 din 10 Iulie 2012

privind aprobarea incheierii unui protocol de colaborare intre Primaria/Consiliul Local Campia Turzii si Fundatia Culturala Campia Turzii 775

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 61 din 10 Iulie 2012

Privind aprobarea noului Regulament de Organizare si Functionare a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 60 din 22 Iunie 2012

Privind organizarea si constituirea Comisiilor de specialitate, in principalele domenii de activitate, ale Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 59 din 22 Iunie 2012

Privind alegerea viceprimarului Municipiului Campia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 58 din 22 Iunie 2012

privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 57 din 22 Iunie 2012

Privind constituirea Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii, pentru mandatul 2012-2016

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 56 din 22 Iunie 2012

Privind validarea mandatelor consilierilor alesi pentru mandatul 2012-2016
Vineri, 31 Iulie 2015
vizitator: 54.90.243.120
Page Rank Check