Campia Turzii, Laminoriștilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caută H.C.L.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 111 din 22 Noiembrie 2012

privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 110 din 22 Noiembrie 2012

Privind incetarea a doua mandate de consilier, prin demisie si validarea a doua mandate de consilier, pentru mandatul 2012-2016

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 109 din 23 Octombrie 2012

Privind desemnarea reprezentaților Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în comisia pentru cercetarea prealabilă, pentru declararea utilității publice a Stadionului Sportiv Mechel Campia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 108 din 18 Octombrie 2012

Privind desemnarea reprezentaților Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în comisia pentru cercetarea prealabilă, pentru declararea utilității publice a Stadionului Sportiv Mechel Campia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 107 din 18 Octombrie 2012

Privind aprobarea declararii Stadionului Sportiv Mechel Campia Turzii, monument istoric de interes local

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 106 din 18 Octombrie 2012

Privind aprobarea finanțării proiectului “ȘI NOI PUTEM”

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 105 din 18 Octombrie 2012

privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii nr. 79 din 16.08.2012, privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr. 8/909 din 08.08.2008

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 104 din 18 Octombrie 2012

Privind aprobarea inmanarii titlului si certificatului de fiu/fiica al/a Municipiului Campia Turzii, unor tineri

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 103 din 18 Octombrie 2012

privind aprobarea transmiterii în concesiune a infrastructurii de apă potabilă și de consum care alimentează Zona Industrială REIF Câmpia Turzii, către S.C. Compania de Apă Arieș S.A. Turda

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 102 din 18 Octombrie 2012

privind aprobarea reevaluării activelor fixe aflate în patrimoniul Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 101 din 18 Octombrie 2012

privind completarea "Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Câmpia Turzii" și transmiterea dreptului de administrare a imobilului "Incubator de afaceri"

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 100 din 18 Octombrie 2012

privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar în unitățile școlare din municipiului Câmpia Turzii, pentru anul școlar 2012-2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 99 din 18 Octombrie 2012

Privind modificarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la închiderea exercițiului bugetar aferent anului 2011

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 98 din 18 Octombrie 2012

Privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2012

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 97 din 18 Octombrie 2012

Privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii la 30.09.2012

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 96 din 18 Octombrie 2012

Privind premierea cuplurilor care sarbatoresc "Nunta de aur" in anul 2012

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 95 din 18 Octombrie 2012

privind scoaterea din functiune si casarea unor mijloace fixe din patrimoniul Spitalului Municipal Campia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 94 din 18 Octombrie 2012

Privind modificarea și actualizarea tarifelor pentru activitatea de salubritate practicate de catre S.C. SLCIAS S.A. Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 93 din 27 Septembrie 2012

privind aprobarea preluării în domeniul public al Municipiului Câmpia Turzii a infrastructurii de apă potabilă și de consum care alimentează Zona Industrială REIF Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 92 din 27 Septembrie 2012

privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Câmpia Turzii a instalației de canalizare exterioara, str. Teilor f.n. și darea acesteia în administrarea Companiei de Apă Arieș S.A.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 91 din 27 Septembrie 2012

privind încetarea mandatului de membru în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Domeniul Public S.A. Câmpia Turzii a domnului Tătar Adrian și desemnarea unui nou membru.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 90 din 27 Septembrie 2012

Privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2012

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 89 din 27 Septembrie 2012

Privind modificarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la închiderea exercițiului bugetar aferent anului 2011

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 88 din 27 Septembrie 2012

Privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Municipiul/Consiliul Local Câmpia Turzii și Asociatia Sportiva Industria Sarmei 1921 Câmpia Turzii.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 87 din 27 Septembrie 2012

privind aprobarea schimbarii denumirii edificiului Casa de Cultura "Ionel Floasiu" in Palatul Cultural "Ionel Floasiu"
Duminica, 04 Octombrie 2015
vizitator: 107.21.163.227
Page Rank Check