Campia Turzii, Laminori║tilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
cautŃ H.C.L.

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 108 din 18 Septembrie 2014

Privind: ├«nfiin├żarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate; aprobarea modalit├ú├żii de gestiune a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate; aprobarea documenta├żiei de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de transport public local de c├úl├útori prin curse regulate; numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local, prezentate ├«n cazul procedurii de licita├żie public├ú deschis├ú ┬║i de negociere direct├ú

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 107 din 21 August 2014

privind aprobarea rectificãrii Bugetului de venituri ºi cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2014

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 106 din 21 August 2014

privind realocarea unor sume din excedentul bugetului local rezultat la ├«nchiderea exerci├żiului bugetar aferent anului 2013

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 105 din 21 August 2014

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investi├żii "Reabilitare cl├údire Prima ┬¬coal├ú Rom├óneasc├ú 1879" din Municipiul C├ómpia Turzii

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 104 din 21 August 2014

privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot beneficia elevii din ├«nv├ú├ż├úm├óntul preuniversitar ├«n unit├ú├żile ┬║colare din municipiului C├ómpia Turzii pentru anul ┬║colar 2014-2015

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 103 din 21 August 2014

privind atribuirea denumirii de SPITALUL MUNICIPAL "DR.CORNEL IGNA" CÂMPIA TURZII, spitalului din municipiu

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 102 din 21 August 2014

privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciului Public de Salubrizare al Jude├żului Cluj ┬║i mandatarea domnului Radu Ioan HANGA – Primarul Municipiului C├ómpia Turzii pentru a vota Strategia de Dezvoltare a Serviciului Public de Salubrizare al Jude├żului Cluj ├«n Adunarea General├ú a Asocia├żiei de Dezvoltare Intercomunitar├ú ECO-METROPOLITAN Cluj

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 101 din 21 August 2014

privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al jude├żului Cluj ┬║i mandatarea domnului Radu Ioan HANGA – Primarul Municipiului C├ómpia Turzii pentru a vota Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al jude├żului Cluj, ├«n Adunarea General├ú a Asocia├żiei de Dezvoltare Intercomunitar├ú ECO-METROPOLITAN Cluj

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 100 din 21 August 2014

privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea solu├żiei optime de delegare a serviciului de colectare ┬║i transport al de┬║eurilor ├«n jude├żul Cluj ┬║i mandatarea domnului Radu Ioan HANGA – Primarul Municipiului C├ómpia Turzii pentru a vota Studiul de oportunitate pentru fundamentarea solu├żiei optime de delegare a serviciului de colectare ┬║i transport al de┬║eurilor ├«n jude├żul Cluj, ├«n Adunarea General├ú a Asocia├żiei de Dezvoltare Intercomunitar├ú ECO-METROPOLITAN Cluj

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 99 din 21 August 2014

privind aprobarea modific├úrii schemei de ajutor de minimis pentru atragerea investi├żiilor ┬║i sus├żinerea dezvolt├úrii economice a Municipiului C├ómpia Turzii aprobat├ú prin Hot├úr├órea Consiliului local municipal C├ómpia Turzii nr. 18/2012

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 98 din 21 August 2014

privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului C├ómpia Turzii–persoane juridice care beneficiaz├ú potrivit HCL nr.107/22.08.2013 ┬║i HCL 138/28.11.2013 de scutiri de la plata major├úrilor de ├«nt├órziere aferente impozitelor ┬║i taxelor locale, chiriilor ┬║i redeven├żelor prev├úzute la art.125 alin. (1) ┬║i alin. (2), lit."d" din OG nr. 92/2003

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 97 din 21 August 2014

privind alegerea viceprimarului Municipiului Câmpia Turzii

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 96 din 21 August 2014

privind schimbarea din functie a viceprimarului Municipiului Câmpia Turzii

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 95 din 17 Iulie 2014

privind aprobarea rectificãrii Bugetului de venituri ºi cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2014

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 94 din 17 Iulie 2014

privind aprobarea execu├żiei Bugetului de venituri ┬║i cheltuieli al Municipiului C├ómpia Turzii la semestrul I 2014

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 93 din 17 Iulie 2014

privind aprobarea modificãrii Hotãrârii Consiliului Local nr. 43 din 17.04.2014

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 92 din 17 Iulie 2014

privind aprobarea ├«nchirierii prin licita├żie public├ú a unui teren ├«n suprafa├ż├ú de 17,22 mp, apar├żin├ónd domeniului public al Municipiului C├ómpia Turzii, ├«n vederea amplas├úrii unui garaj cu caracter provizoriu

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 91 din 17 Iulie 2014

privind aprobarea ├«ncheierii unui protocol de colaborare ├«ntre Prim├úria / Consiliul Local C├ómpia Turzii și Asociația Transilvania Music Show C├ómpia Turzii

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 90 din 17 Iulie 2014

privind aprobarea deschiderii procedurii insolvenței pentru R.A.G.C.L. C├ómpia Turzii

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 89 din 9 Iulie 2014

privind aprobarea primirii de noi membrii ├«n cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitar├ú "Apa V├úii Arieșului"

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 88 din 30 Iunie 2014

privind aprobarea rectificãrii Bugetului de venituri ºi cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2014

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 87 din 30 Iunie 2014

privind modificarea ºi completarea Structurii organizatorice, Organigramei ºi a Statului de functii ale Spitalului Municipal Câmpia Turzii .

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 86 din 30 Iunie 2014

Privind aprobarea listei privind ordinea de prioritate pentru atribuirea ├«n folosin├ż├ú a terenurilor destinate construirii de locuin├że proprietate personal├ú ├«n municipiul C├ómpia Turzii, ├«n condi├żiile Legii nr. 15/2003, pentru anul 2014.

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 85 din 30 Iunie 2014

privind casarea unor mijloace fixe si obiecte de inventar din dotarea Spitalului Municipal Campia Turzii

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 84 din 30 Iunie 2014

Privind ├«nsu┬║irea documenta├żiei cadastrale privind dezmembrarea imobilului ├«nscris ├«n CF nr. 50447 C├ómpia Turzii, nr. top. 1839/90/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, ├«n suprafa├ż├ú de 19705 mp
Marti, 21 Februarie 2017
vizitator: 54.163.164.67
Page Rank Check