Campia Turzii, Laminoriștilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caută H.C.L.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 14 din 23 Februarie 2012

privind aprobarea unor măsuri de funcţionare a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 13 din 7 Februarie 2012

privind aprobarea Bugetului General de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Campia Turzii pentru anul 2012

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 12 din 7 Februarie 2012

privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local rezultat la inchiderea exercitiului bugetar aferent anului 2011

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 11 din 26 Ianuarie 2012

privind actualizarea Actului Constitutiv al S.C. TETAROM S.A.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 10 din 26 Ianuarie 2012

privind solicitarea transmiterii cu titlu gratuit, din proprietatea Ministerului Finanţelor Publice – Administraţia Financiară Câmpia Turzii în proprietatea publică a Municipiului Câmpia Turzii, a imobilului construcţie şi teren, situat administrativ în Municipiul Câmpia Turzii, str. 1 Decembrie 1918, nr. 4, jud. Cluj

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 9 din 26 Ianuarie 2012

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a două parcele de teren în suprafaţă de 2 mp fiecare, care aparţin domeniului public al municipiului Câmpia Turzii, în vederea amplasării a două panouri publicitare

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 8 din 26 Ianuarie 2012

privind aprobarea participării la co-finanţarea proiectului pentru realizarea “Centru de ecarisaj” pentru animalele fără stăpân

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 7 din 26 Ianuarie 2012

privind modificarea H.C.L. nr. 123 din 22.12.2011

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 6 din 26 Ianuarie 2012

privind aprobarea tarifelor pentru lucrari de topografie si cadastru pentru anul 2012, stabilite prin Hotararea C.U.A nr.1/05.12.2011

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 5 din 26 Ianuarie 2012

pentru aprobarea cererilor unor persoane fizice privind acordarea de facilităţi fiscale de scutire la plata majorărilor de întarziere

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 4 din 26 Ianuarie 2012

privind însuşirea documentaţiei cadastrale pentru dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 50447 Câmpia Turzii, nr. top. 1839/90/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, în suprafaţă de 26983 mp

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 3 din 26 Ianuarie 2012

privind aprobarea modificarii, completarii si actualizarii Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Campia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 2 din 26 Ianuarie 2012

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de transport persoane în regim de taxi, de transport mărfuri sau bunuri în regim de taxi , de transport în regim de închiriere, de dispecerat taxi în municipiul Câmpia Turzii, a Contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi şi a Caietului de sarcini privind efectuarea activităţilor de transport în regim de taxi şi de dispecerat

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 1 din 11 Ianuarie 2012

privind aprobarea utilizarii excedentului pentru acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local, pe anul 2011

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 128 din 22 Decembrie 2011

Privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant din Municipiului Câmpia Turzii, in anul scolar 2012-2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 127 din 22 Decembrie 2011

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Primariei Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 126 din 22 Decembrie 2011

privind modificarea si aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Câmpia Turzii si a serviciilor publice de interes local

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 125 din 22 Decembrie 2011

Privind aprobarea PUZ ,, CORELARE ZONE FUNCTIONALE DIN PUZ-URI APROBATE” str.G.Enescu – str. Viitorului

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 124 din 22 Decembrie 2011

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a două parcele de teren în suprafaţă de 0,5 mp fiecare, care aparţin domeniului public al Municipiului Câmpia Turzii, în vederea amplasării a două panouri publicitare

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 123 din 22 Decembrie 2011

privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 10 mp, situat în Municipiul Câmpia Turzii, str. Mureşului f.n., în favoarea domnului Bondor Daniel, în vederea extinderii construcţiei existente

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 122 din 22 Decembrie 2011

privind aprobarea radierii unor bunuri din patrimoniului public al municipiului Câmpia Turzii şi retragerea dreptului de administrare asupra unor bunuri proprietate publică utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor de salubritate de către S.C. Salubritate, Lucrări de Construcţii şi Instalaţii, Alte Servicii S.A. Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 121 din 22 Decembrie 2011

Privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar Asociatiei ,,Tim-Tin “ Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 120 din 22 Decembrie 2011

Privind anularea creanţelor fiscale existente în sold la 31 decembrie 2011, mai mici de 40 lei, la nivelul Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 119 din 22 Decembrie 2011

Privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2011

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 118 din 22 Decembrie 2011

privind aprobarea Executiei Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii, pentru trim. IV 2011
Luni, 02 Martie 2015
vizitator: 54.205.68.5
Page Rank Check