Campia Turzii, Laminoriștilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caută H.C.L.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 90 din 25 August 2011

privind acceptarea donaţiei din partea d-lui Furdui Viorel şi trecerea în domeniul public al municipiului Câmpia Turzii a imobilului - teren în suprafaţă totală de 2453 mp

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 89 din 25 August 2011

privind majorarea tarifului pentru activitatea de depozitare a deşeurilor solide, cu excepţia deşeurilor toxice, periculoase şi a celor cu regim special practicat de SC SLCIAS SA Câmpia Turzii, care va fi aplicat beneficiarilor serviciului de depozitare din alte judeţe şi constituirea Fondului pentru închiderea depozitului de deşeuri Câmpia Turzii şi urmărirea acestuia postînchidere

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 88 din 25 August 2011

privind aprobarea ACTULUI ADITIONAL la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului public de salubrizare aprobat prin HCL nr.75/2008.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 87 din 25 August 2011

privind aprobarea taxei de salubritate, aplicată beneficiarilor de servicii de salubrizare care nu deţin contract.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 86 din 25 August 2011

privind aprobarea modificărilor şi completărilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare a Municipiului Câmpia Turzii.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 85 din 25 August 2011

privind modificarea şi completarea Organigramei, numărului de personal şi a Statului de personal ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpia Turzii şi a serviciilor publice de interes local ale Consiliului Local al Municipiului.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 84 din 25 August 2011

privind aprobarea radierii dreptului de folosinţă constituit în favoarea unor societăţi comerciale asupra unor terenuri înscrise în cartea funciară.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 83 din 25 August 2011

privind însuşirea documentaţiei tehnice pentru dezmembrarea terenului înscris în C.F. nr. 50389 Câmpia Turzii, nr. topo. 1822/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, în suprafaţă de 28.509 mp, în vederea construirii unei hale agroalimentare în municipiul Câmpia Turzii, Piaţa Unirii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 82 din 25 August 2011

privind înregistrarea municipiului Câmpia Turzii în Sistemul naţional electronic de plată on-line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) şi plata comisionului aferent plăţilor electronice ale impozitelor şi taxelor locale.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 81 din 28 Iulie 2011

privind însuşirea documentaţiei tehnice pentru dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 50447 Câmpia Turzii, cu nr. top. 1839/90/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, în suprafaţă de 29083 mp

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 80 din 28 Iulie 2011

Privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2011

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 79 din 28 Iulie 2011

privind aprobarea Executiei Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii, pentru anul semestrul I al anului 2011

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 78 din 28 Iulie 2011

Privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Primăria municipiului Câmpia Turzii şi Asociaţia pentru Prevenirea Incluziunii Sociale Câmpia Turzii, în vederea implementării proiectului ,, Closer to School,, şi co-finanţarea proiectului

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 77 din 28 Iulie 2011

privind aprobarea cererii de reducerea cu 30% la plata impozitului restant şi scutirea la plată a majorărilor de întârziere aferente impozitului pe clădiri datorat de GROZAV GHEORGHE, pentru imobilul situat în Câmpia Turzii, str. Gheorghe Lazăr, nr. 19 jud. Cluj

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 76 din 28 Iulie 2011

Privind aprobarea PUD ,, CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL ŞI LOCUINŢE CU REGIM DE ÎNĂLŢIME D+P+3E+M,, în municipiul Câmpia Turzii , str. Băii, nr.16A, 16B judeţul Cluj şi a Regulamentului de urbanism aferent

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 75 din 28 Iulie 2011

privind însuşirea documentaţiei tehnice pentru dezmembrarea unui imobil, în suprafaţă de 32.430 mp, situat în Municipiul Câmpia Turzii,cartier Şarât

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 74 din 28 Iulie 2011

Privind aprobarea edificării unui foişor în parcul mare al Municipiului Câmpia Turzii destinat oficierii căsătoriilor pe perioada sezonului cald

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 73 din 28 Iulie 2011

Privind aprobarea MODIFICARE "PLAN URBANISTIC DE DETALIU ZONA INDUSTRIALĂ REIF " în municipiul Câmpia Turzii , str. Laminoriştilor, judeţul Cluj şi a Regulamentului de urbanism aferent

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 72 din 28 Iulie 2011

Privind aprobare PUZ în vederea construirii unui DEPOZIT CU TEMPERATURA CONTROLATĂ PENTRU PRODUSE ALIMENTARE ZONA INDUSTRIALĂ REIF şi MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI respectiv: CUT ŞI REGIM DE ÎNĂLŢIME –parcela SC MACROMEX SRL, în municipiul Câmpia Turzii , str. Laminoriştilor, judeţul Cluj şi a Regulamentului de urbanism aferent

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 71 din 28 Iulie 2011

privind aprobarea trecerii din patrimoniul public în patrimoniul privat al municipiului Câmpia Turzii, a imobilului “Magazie materiale” Colegiul Tehnic "Victor Ungurean" situat în municipiul Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor, nr.115, în vederea demolării, casării şi valorificării bunurilor rezultate

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 70 din 28 Iulie 2011

Privind aprobarea încheierii unui contract de asociere în participaţiune între Primăria Municipiului Câmpia Turzii şi Fundaţia Culturală Câmpia Turzii 775

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 69 din 28 Iulie 2011

privind darea în administrarea Clubului Sportiv Municipal Câmpia Turzii a imobilului “teren sport” în suprafaţă de 8108 mp, situat pe str. Ialomiţei

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 68 din 28 Iulie 2011

Privind reînnoirea protocolului de colaborare dintre Primăria / Consiliul Local Câmpia Turzii şi Clubul Sportiv FC SESO Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 67 din 13 Iulie 2011

privind abilitarea executivului municipiului Campia Turzii de a face demersurile necesare promovarii unei hotarari de guvern privind retransmiterea cu titlu gratuit, din proprietatea Ministerului Finantelor Publice – Administratia Financiara Campia Turzii în proprietatea publica a municipiului Campia Turzii, a imobilului constructie si teren, situat administrativ în municipiul Campia Turzii, str. 1 Decembrie 1918, nr. 4, jud. Cluj

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 66 din 23 Iunie 2011

Privind aprobarea transferului cu titlu gratuit a autoturismului Dewoo„Nubira” cu numar de inmatriculare CJ 54 PCT catre S.C. SLCIAS S.A. Campia Turzii.
Sambata, 01 Noiembrie 2014
vizitator: 54.211.180.175
Page Rank Check