Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 114 din 27 August 2015

privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii "Modernizarea strazilor Ionel Floasiu, Nicolae Titulescu - tronson II, Zaharia Stancu - tronson II, Tudor Arghezii - tronson I, Nichita Stanescu" din municipiul Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 113 din 27 August 2015

privind aprobarea dezmembrarii imobilului teren inscris in CF nr.50244, in suprafata de 69409 si alipirii unui imobil teren

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 112 din 27 August 2015

privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot beneficia elevii din invatamantului preuniversitar in unitatile scolar din municipiul Campia Turzii pentru anul scolar 2015-2016

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 111 din 27 August 2015

privind aprobarea contractului cadru de mandat la societatile comerciale ce au ca actionar unic municipiul Campia Turzii ce se va inchia cu reprezentantii municipiului in adunarea generala a respectivelor unitati

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 110 din 27 August 2015

privind modificarea actlui constitutiv al SC Domeniul Public Campia Turzii SA

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 109 din 27 August 2015

privind modificarea actlui constitutiv al SC Compania de Salubritate Campia Turzii SA

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 108 din 27 August 2015

privind aprobarea Regulamentului de conferire a titlului de "Cetatean de oneare" si a altor distinctii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 107 din 27 August 2015

privind aprobarea incheierii unui acord de parteneriat intre Municipiul Campia Turzii si IPA Regiunea 3 Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 106 din 27 August 2015

privind aprobarea modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare ale Muzeului Municipal "Prima Scoala Romana 1879" Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 105 din 27 August 2015

privind modificarea structurii organizatorice, organigramei ale Spitalului Municipal Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 104 din 27 August 2015

privind aderarea la municipiului Campia Turzii la Asociatia "Clusterul AGRO-FOOD-IN NAPOCA"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 103 din 27 August 2015

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Modificari interioare, fatadizare cladire restaurant, montare firme si reclame" Campia Turzii str. Laminoristilor nr.6

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 102 din 27 August 2015

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire spatiu comercial cu casa de locuit P+M si garaj auto", Campia Turzii str. Teilor nr.47

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 101 din 27 August 2015

modificarea si completarea organigramei, numarului de personal si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Campia Turzii si a serviciilor publice

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 100 din 27 August 2015

privind aprobarea strategiei de dezvoltare culturala 2015-2020

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 99 din 19 August 2015

privind revocarea reprezentanților Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generalã a Acționarilor la S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A. și desemnarea noilor reprezentanți

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 98 din 17 August 2015

privind aprobarea rectificarii Bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Campia Turzii si modificarea programului cultural pentru anul 2015

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 97 din 17 August 2015

privind infiintarea centrului cultural

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 96 din 30 Iulie 2015

privind aprobarea promovarii recursului impotriva sentintei civile nr.1955/2015 din 06.05.2015 a Tribunalului Cluj pronuntata in dosarul nr.6512/117/2014

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 95 din 30 Iulie 2015

privind modificarea Programului Cultural pentru anul 2015

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 94 din 23 Iulie 2015

Privind aprobarea documentaþiei de avizare a lucrãrilor de intervenþii ºi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiþii "ETAJARE IMOBIL GRÃDINIÞA PINOCCHIO" Str. Retezatului, nr.8, Municipiul Câmpia Turzii, județul Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 93 din 23 Iulie 2015

privind însuºirea documentaþiei cadastrale privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 50447 Câmpia Turzii, cu nr. top. 1839/90/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, în suprafaþã de 14306 mp

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 92 din 23 Iulie 2015

privind actualizarea Procedurii de acordare a unor înlesniri la plata obligaþiilor bugetare conform art. 125 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, privind Codul de Procedurã Fiscalã, pentru persoane fizice care beneficiazã de eºalonãri ale obligațiilor bugetare ºi scutiri la plata majorãrilor de întârziere, potrivit HCL nr.107/22.08.2013

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 91 din 23 Iulie 2015

pentru instituirea taxei speciale pentru salubrizare în municipiul Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 90 din 23 Iulie 2015

pentru aprobarea contractului de mandat privind exercitarea atribuþiilor de organizare ºi conducere a SC Parc Industrial Câmpia Turzii SRL
Luni, 23 Octombrie 2017
vizitator: 54.80.236.48