Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 143 din 20 Noiembrie 2014

privind aprobarea rectificãrii Bugetului de venituri ºi cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2014

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 142 din 20 Noiembrie 2014

privind numirea reprezentanþilor Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în Consiliul de Administraþie ºi în Comisia pentru evaluarea ºi asigurarea calitãþii din cadrul Clubului Copiilor Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 141 din 20 Noiembrie 2014

privind actualizarea componenþei Comisiei Comunitare Consultative privind Protecþia Drepturilor Copilului, precum ºi aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare al Comisiei

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 140 din 20 Noiembrie 2014

privind modificarea articolului 3 din Hotãrârea Consiliului Local nr. 43 din 17.04.2014 ºi revocarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 93 din 17.07.2014

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 139 din 20 Noiembrie 2014

privind aprobarea Actului adiþional pentru modificarea ºi completarea Actului Constitutiv ºi Statutului Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã ECO-METROPOLITAN Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 138 din 20 Noiembrie 2014

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea "CONSTRUIRE ATELIER DEZMEMBRÃRI AUTO" în Municipiul Câmpia Turzii, str. Iancu JIANU, nr. 36 B, jud. Cluj ºi a Regulamentului Local de Urbanism aferent

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 137 din 20 Noiembrie 2014

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea "CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE A PRODUSELOR AGRICOLE, FRUCTE ªI LEGUME" în Municipiul Câmpia Turzii, str. George Coºbuc, nr. f.n. jud. Cluj ºi a Regulamentului Local de Urbanism aferent

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 136 din 20 Noiembrie 2014

privind mandatarea reprezentanților consiliului local în A.G.A. pentru modificarea actului constitutiv al S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 135 din 31 Octombrie 2014

privind aprobarea rectificãrii Bugetului de venituri ºi cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2014

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 134 din 31 Octombrie 2014

privind realocarea unor sume din excedentul bugetului local rezultat la închiderea exerciþiului bugetar aferent anului 2013

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 133 din 16 Octombrie 2014

Privind aprobarea noilor tarife practicate și a noului regulament de pescuit și ordine interioarã la Complexul de Agrement „La Trei Lacuri”

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 132 din 16 Octombrie 2014

Privind revocarea unor hotãrâri adoptate de consiliul local privind serviciului public de exploatare a parcãrilor cu platã ºi a activitãþii de blocare, ridicare, transport, depozitare ºi eliberare a autovehiculelor sau remorcilor staþionate neregulamentar în parcãrile cu platã, parcãrile de reºedinþã amenajate, neamenajate, parcãrile stradale, a celor abandonate lãsate pe spaþii verzi, precum ºi a celor staþionate neregulamentar pe domeniul public ºi privat al Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 131 din 16 Octombrie 2014

privind modificarea ºi completarea anexei nr. 1 a Hotãrârii de Consiliu nr. 111/2012 de numire a reprezentanþilor Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în Consiliile de Administraþie ºi în Comisiile pentru evaluarea ºi asigurarea calitãþii din cadrul unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar din municipiul Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 130 din 16 Octombrie 2014

privind atribuirea denumirii de „Arena de fotbal Mihai ADAM” Câmpia Turzii, Stadionului Mechel Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 129 din 16 Octombrie 2014

privind aprobarea execuþiei bugetului de venituri ºi cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru trimestrul III 2014

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 128 din 16 Octombrie 2014

privind deplasarea d-lui consilier local Remus Filip la Almeirim-Portugalia, în perioada 19 - 24 octombrie 2014

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 127 din 16 Octombrie 2014

privind aprobarea înscrierii unor bunuri în domeniul public al municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 126 din 16 Octombrie 2014

privind aprobarea închirierii prin licitaþie publicã a douã spaþii aflate în domeniul public al municipiului Câmpia Turzii, în vederea desfãºurãrii de activitãþi comerciale

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 125 din 16 Octombrie 2014

privind aprobarea închirierii prin licitaþie publicã a douã spaþii aflate în domeniul public al municipiului Câmpia Turzii, în vederea desfãºurãrii de activitãþi comerciale

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 124 din 16 Octombrie 2014

privind însuºirea documentaþiei cadastrale privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 50447 Câmpia Turzii, nr. top. 1839/90/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, cu destinaþia ,,curþi construcþii “ în suprafaþã de 18323 mp

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 123 din 16 Octombrie 2014

privind însuºirea documentaþiei cadastrale privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 50447 Câmpia Turzii, nr. top. 1839/90/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, cu destinaþia ,,curþi construcþii” în suprafaþã de 18623 mp

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 122 din 16 Octombrie 2014

Privind premierea cuplurilor care sãrbãtoresc ,,Nunta de aur” în anul 2014

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 121 din 16 Octombrie 2014

privind acordarea titlului de „cetãțean de onoare” și „cetãțean de onoare post-mortem” unor personalitãți care au contribuit la dezvoltarea Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 120 din 2 Octombrie 2014

privind dezbaterea cererii de revocare a Hotãrârii nr. 96/2014 si nr. 97/2014 a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii privind schimbarea din functie a viceprimarului, domnul Dorin Nicolae Lojigan si alegerea ca viceprimar a domnului Avram Marius Gal

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 119 din 25 Septembrie 2014

privind încheierea unui acord de parteneriat cu ASOCIAÞIA PENTRU PROTECÞIA CONSUMATORILOR Câmpia Turzii
Luni, 01 Mai 2017
vizitator: 54.224.207.13