Campia Turzii, Laminoriștilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caută H.C.L.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 52 din 28 Aprilie 2011

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Reabilitare bloc de locuinte sociale, str. Laminoristilor, nr. 115, - parter si etaj I - Câmpia Turzii"

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 51 din 28 Aprilie 2011

privind închirierea prin licitatie publica a unui teren în suprafata de 42,25 mp, proprietate publica a municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 50 din 28 Aprilie 2011

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Spatiu de recreere, parc si fantana arteziana in Municipiul Câmpia Turzii"

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 49 din 28 Aprilie 2011

privind aprobarea taxelor de pasunat si gloaba pentru anul 2011

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 48 din 28 Aprilie 2011

privind actualizarea anexei la Hotarârea Consiliului Local nr. 63/23.07.2009, privind aprobarea vânzarii, catre actualii chiriasi, a locuintelor care alcatuiesc fondul locativ al Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 47 din 28 Aprilie 2011

privind aprobarea rectificarii anexei nr. 1 din HCL nr. 132/2008, privind acceptarea sumelor stabilite cu titlu de despagubiri pentru terenurile proprietatea municipiului afectate de constructia autostrazii Brasov-Bors.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 46 din 28 Aprilie 2011

privind darea în administrarea S.C. Salubritate, Lucr?ri de Constructii si Instalatii, Alte Servicii S.A Câmpia Turzii, a unui imobil evidentiat în domeniul public al Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 45 din 28 Aprilie 2011

privind retragerea dreptului de administrare al Colegiului Tehnic "Victor Ungurean" asupra imobilului "Internat II cu 308 locuri", situat in Municipiul Câmpia Turzii, str. Laminoristilor, nr. 115

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 44 din 24 Martie 2011

privind aprobarea ajustarii tarifului pentru activitatea de depozitare deseuri solide, cu exceptia deseurilor toxice, periculoase si a celor cu regim special, practicat de catre S.C. SLCIAS S.A. Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 43 din 24 Martie 2011

privind numirea unui reprezetant în Adunarea Generala a Actionarilor S.C. COMPANIA DE APA ARIES S.A.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 42 din 24 Martie 2011

privind aprobarea modificarii si completarii Organigramei, Numarului de personal si Statului de personal ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Campia Turzii si a serviciilor publice de interes local ale Consiliului Local Campia Turzii.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 41 din 24 Martie 2011

Privind aprobarea participarii Municipiului Câmpia Turzii la proiectul "Prima intalnire internationala a cetateniei europene" San Fernando De Henares , Spania , 10-17 aprilie 2011

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 40 din 24 Martie 2011

privind aprobarea "Acordului de înfratire interculturala " a municipiului Câmpia Turzii cu municipiul San Fernando De Henares din Spania

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 39 din 24 Martie 2011

Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pentru personalul didactic din invatamantul preuniversitar, care nu dispune de locuinta in municipiul Campia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 38 din 24 Martie 2011

Privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2011

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 37 din 24 Martie 2011

privind constituirea, organizarea si functionarea Comisiei locale de ordine publica a municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 36 din 24 Martie 2011

privind înfiintarea Politiei Locale Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 35 din 24 Martie 2011

privind înscrierea, în Cartea Funciara, a dreptului de proprietate privata al municipiului asupra unui imobil teren extravilan, în suprafata de 20000 mp, cuprins în Tarlaua 10 Câmpia Turzii si aprobarea vânzarii acestuia prin licitatie publica

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 34 din 24 Martie 2011

privind aprobarea studiului de oportunitate si concesionarii directe a unei parcele de teren în suprafata de 50 mp, catre S.C. Tiver Servcomimpex S.R.L Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 33 din 24 Martie 2011

privind dezmembrarea imobilului teren intravilan in suprafata de 32820 mp, identificat in CF nr. 50447 Câmpia Turzii si aprobarea inscrierii dreptului de folosinta gratuita, in favoarea Parohiei Ortodoxe nr. 4 Campia Turzii, asupra unei parcele de teren în suprafata de 3040 mp

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 32 din 24 Martie 2011

privind transmiterea cu titlu gratuit a autovehiculului de transport scolar, cu numarul de înmaticulare CJ 33 SCO, catre Comuna Risca

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 31 din 24 Martie 2011

privind dezmembrarea imobilului inscris în CF nr. 51119 Câmpia Turzii, cu nr. top. 830/3/1, in suprafata de 11.700 mp

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 30 din 24 Martie 2011

privind aprobarea realegerii actualei comisii de cenzori a S.C. SLCIAS S.A. Campia Turzii, pentru un nou mandat

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 29 din 24 Martie 2011

Privind aprobarea majorarii capitalului social al S.C. SLCIAS S.A. Campia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 28 din 24 Martie 2011

Privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. SLCIAS S.A. Câmpia Turzii pentru anul 2011
Luni, 01 Septembrie 2014
vizitator: 54.166.137.42
Page Rank Check