Campia Turzii, Laminoriștilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caută H.C.L.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 6 din 24 Ianuarie 2013

privind aprobarea vânzării terenului situat în Câmpia Turzii, str. Pârâului f.n., în suprafață de 180 mp, având destinația de grădină, doamnei Pataki Ioana

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 5 din 24 Ianuarie 2013

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii nr. 44 din 31.05.2004

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 4 din 24 Ianuarie 2013

privind aprobarea cuantumului majorărilor de întârziere în cazul veniturilor nefiscale

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 3 din 24 Ianuarie 2013

privind aprobarea trecerii din patrimoniul public în patrimoniul privat al Municipiului Câmpia Turzii, a imobilului situat în Municipiul Câmpia Turzii, str.Teilor, nr.10

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 2 din 9 Ianuarie 2013

Privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al RAGCL Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 1 din 9 Ianuarie 2013

Privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare, pe anul 2012, din excedentul anului 2011

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 135 din 31 Decembrie 2012

privind actualizarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul 2013, la nivelul municipiului Câmpia Turzii, conform HG 1309/27.12.2012

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 134 din 31 Decembrie 2012

privind revocarea HCL nr. 125/20.12.2012 privind aprobarea transformarii RAGCL Câmpia Turzii in societate comerciala cu raspundere limitata

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 133 din 20 Decembrie 2012

Privind aprobarea atribuirii spre folosinta, cu titlu gratuit, a Salii Sporturilor "Ioan Stanatiev" catre Colegiul Terhnic "Victor Ungureanu"

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 133 din 20 Decembrie 2012

Privind aprobarea atribuirii spre folosinta, cu titlu gratuit, a Salii Sporturilor "Ioan Stanatiev" catre Colegiul Terhnic "Victor Ungureanu"

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 132 din 20 Decembrie 2012

Privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii la data de 10.12.2012

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 131 din 20 Decembrie 2012

Privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2012

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 130 din 20 Decembrie 2012

Privind aprobarea modificarii tarifelor de pret pentru activitatea de deszapezire si combatere polei, practicate de de S.C. Domeniul Public Campia Turzii S.A.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 129 din 20 Decembrie 2012

privind aprobarea atribuirii unui teren în suprafață de 5730 mp, în folosință gratuită, Parohiei Ortodoxe nr. 4 Câmpia Turzii, în vederea construirii Centrului de îngrijire persoane vârstnice ,,Sf. Vasile”

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 128 din 20 Decembrie 2012

privind însușirea documentației tehnice pentru dezmembrarea imobilului teren intravilan înscris în CF nr.1630 Câmpia Turzii, nr.top 831/1/1/4/1/1, în suprafață de 1.673 mp

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 127 din 20 Decembrie 2012

privind aprobarea unui Protocol de colaborare între Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii și Asociația Civică pentru Inițiativă și Acțiune Comunitară

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 126 din 20 Decembrie 2012

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ,,Reparatii pod peste raul Aries, amplasat pe strada Iancu Jianu, respectiv DC Campia Turzii – Ploscos, km 1+297,54”

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 125 din 20 Decembrie 2012

privind aprobarea transformarii RAGCL Câmpia Turzii in societate comerciala cu raspundere limitata

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 124 din 20 Decembrie 2012

Privind aprobarea modificării denumirii S.C. SLCIAS S.A. Câmpia Turzii în S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII S.A.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 123 din 20 Decembrie 2012

privind atribuirea denumirii de Bibliotecă Municipală "ASTRA", actualei biblioteci municipale Câmpia Turzii și aprobării sediului "Despărțământului ASTRA Câmpia Turzii" în incinta "Palatului Cultural Ionel Floașiu"

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 122 din 20 Decembrie 2012

privind aprobarea Planului local de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole și adoptarea deciziei privind sistemul de colectare și stocare a gunoiului de grajd în depozite individuale la nivelul Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 121 din 20 Decembrie 2012

Privind anularea creanțelor fiscale existente în sold la 31 decembrie 2012 mai mici de 40 lei, la nivelul Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 120 din 20 Decembrie 2012

privind aprobarea modificării nivelului impozitului pe mijloacele de transport, conform Legii nr. 209/13.11.2012, începând cu 01.01.2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 119 din 20 Decembrie 2012

privind aprobarea REACTUALIZARII PLANULUI URBANISTIC GENERAL al Municipiului Campia Turzii si a REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 118 din 22 Noiembrie 2012

Privind aprobarea modificărilor Actului constitutiv al S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A.
Miercuri, 25 Noiembrie 2015
vizitator: 54.91.19.245
Page Rank Check