Campia Turzii, Laminoriștilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caută H.C.L.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 77 din 28 Iulie 2011

privind aprobarea cererii de reducerea cu 30% la plata impozitului restant şi scutirea la plată a majorărilor de întârziere aferente impozitului pe clădiri datorat de GROZAV GHEORGHE, pentru imobilul situat în Câmpia Turzii, str. Gheorghe Lazăr, nr. 19 jud. Cluj

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 76 din 28 Iulie 2011

Privind aprobarea PUD ,, CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL ŞI LOCUINŢE CU REGIM DE ÎNĂLŢIME D+P+3E+M,, în municipiul Câmpia Turzii , str. Băii, nr.16A, 16B judeţul Cluj şi a Regulamentului de urbanism aferent

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 75 din 28 Iulie 2011

privind însuşirea documentaţiei tehnice pentru dezmembrarea unui imobil, în suprafaţă de 32.430 mp, situat în Municipiul Câmpia Turzii,cartier Şarât

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 74 din 28 Iulie 2011

Privind aprobarea edificării unui foişor în parcul mare al Municipiului Câmpia Turzii destinat oficierii căsătoriilor pe perioada sezonului cald

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 73 din 28 Iulie 2011

Privind aprobarea MODIFICARE "PLAN URBANISTIC DE DETALIU ZONA INDUSTRIALĂ REIF " în municipiul Câmpia Turzii , str. Laminoriştilor, judeţul Cluj şi a Regulamentului de urbanism aferent

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 72 din 28 Iulie 2011

Privind aprobare PUZ în vederea construirii unui DEPOZIT CU TEMPERATURA CONTROLATĂ PENTRU PRODUSE ALIMENTARE ZONA INDUSTRIALĂ REIF şi MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI respectiv: CUT ŞI REGIM DE ÎNĂLŢIME –parcela SC MACROMEX SRL, în municipiul Câmpia Turzii , str. Laminoriştilor, judeţul Cluj şi a Regulamentului de urbanism aferent

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 71 din 28 Iulie 2011

privind aprobarea trecerii din patrimoniul public în patrimoniul privat al municipiului Câmpia Turzii, a imobilului “Magazie materiale” Colegiul Tehnic "Victor Ungurean" situat în municipiul Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor, nr.115, în vederea demolării, casării şi valorificării bunurilor rezultate

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 70 din 28 Iulie 2011

Privind aprobarea încheierii unui contract de asociere în participaţiune între Primăria Municipiului Câmpia Turzii şi Fundaţia Culturală Câmpia Turzii 775

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 69 din 28 Iulie 2011

privind darea în administrarea Clubului Sportiv Municipal Câmpia Turzii a imobilului “teren sport” în suprafaţă de 8108 mp, situat pe str. Ialomiţei

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 68 din 28 Iulie 2011

Privind reînnoirea protocolului de colaborare dintre Primăria / Consiliul Local Câmpia Turzii şi Clubul Sportiv FC SESO Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 67 din 13 Iulie 2011

privind abilitarea executivului municipiului Campia Turzii de a face demersurile necesare promovarii unei hotarari de guvern privind retransmiterea cu titlu gratuit, din proprietatea Ministerului Finantelor Publice – Administratia Financiara Campia Turzii în proprietatea publica a municipiului Campia Turzii, a imobilului constructie si teren, situat administrativ în municipiul Campia Turzii, str. 1 Decembrie 1918, nr. 4, jud. Cluj

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 66 din 23 Iunie 2011

Privind aprobarea transferului cu titlu gratuit a autoturismului Dewoo„Nubira” cu numar de inmatriculare CJ 54 PCT catre S.C. SLCIAS S.A. Campia Turzii.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 65 din 23 Iunie 2011

Privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2011

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 64 din 23 Iunie 2011

privind aprobarea participarii Spitalului Municipal Câmpia Turzii la Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice", cu proiectul "Calitate în sanatate prin implementarea unui sistem informatic integrat pentru Spitalul Municipal Câmpia Turzii"

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 63 din 26 Mai 2011

Privind eliberarea din functie a unui membru al Consiliului de Administratie al S.C. Salubritate, Lucrari de Constructii si Instalatii, Alte Servicii S.A. Campia Turzii, si numirea unui membru nou

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 62 din 26 Mai 2011

Privind aprobarea PUZ "CONSTRUIRE HALA DEPOZIT LOGISTIC SI INTRODUCERE TEREN INTRAVILAN CA ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DE DEPOZITARE" in prelungirea strazii Nicolae Titulescu din Municipiul Campia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 61 din 26 Mai 2011

Privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, in Municipiul Campia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 60 din 26 Mai 2011

Privind transmiterea sectorului de drum national DN15 km 6+050 -11+600 aflat in domeniul public al statului si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii, in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii prin Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 59 din 26 Mai 2011

privind aprobarea contractarii unui credit furnizor in valoare de maxim 15.033.213 lei, pentru realizarea obiectivului de investitii "Centru Olimpic si de Recreere Municipiul Campia Turzii"

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 58 din 26 Mai 2011

Privind aprobarea scaderii din evidenta analitica pe platitor a creantelor datorate de debitori persoane juridice, radiate din registrul comertului

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 57 din 26 Mai 2011

privind aprobarea Executiei Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2010

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 56 din 26 Mai 2011

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2012, la nivelul Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 55 din 28 Aprilie 2011

privind aprobarea Rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2011

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 54 din 28 Aprilie 2011

privind aprobarea Executiei Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii, pentru trim. I 2011

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 53 din 28 Aprilie 2011

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Extindere sediu Primaria Municipiului Campia Turzii – corp 2"
Miercuri, 22 Octombrie 2014
vizitator: 54.226.7.15
Page Rank Check