Campia Turzii, Laminoriștilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caută H.C.L.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 23 din 23 Februarie 2012

Privind aprobarea PUZ ,, CONSTRUIRE PARC SOLAR-CENTRALA FOTOVOLTAICA” in Municipiul Campia Turzii, extravilan, CF 51421 Campia Turziin nr. cad. 51421 si respectiv CF 50567 Campia Turzii, nr. cad. 2105, judetul Cluj si a Regulamentului de urbanism aferent

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 22 din 23 Februarie 2012

privind suspendarea aplicării anexei 4.16 la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de transport persoane în regim de taxi, de transport mărfuri sau bunuri în regim de taxi, de transport în regim de închiriere, de dispecerat taxi în Municipiul Câmpia Turzii, aprobat prin nr. H.C.L. nr. 2 / 26.01.2012

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 21 din 23 Februarie 2012

privind completarea ,,Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Câmpia Turzii”

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 20 din 23 Februarie 2012

privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Câmpia Turzii a imobilului - teren în suprafaţă totală de 2453 mp

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 19 din 23 Februarie 2012

privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 25 de ani, a unei suprafeţe de 2 mp teren extravilan cuprins în Tarlaua 10 Şarât, către Administraţia Bazinală de Apă Mureş - Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba, în vederea construirii şi exploatării unui foraj de observaţie

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 18 din 23 Februarie 2012

privind aprobarea PROCEDURII DE ACORDARE A FACILITĂŢILOR FISCALE la plata impozitelor pe clădiri şi terenuri persoane juridice, în vederea atragerii de investiţii şi susţinerii dezvoltării economice durabile în Municipiul Câmpia Turzii (schemă locală de ajutor de minimis)

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 17 din 23 Februarie 2012

privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investiţii ,,Construire capel㔠în Municipiul Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 16 din 23 Februarie 2012

privind aprobarea inscrierii în Cartea funciară a construcţiilor situate în Municipiul Câmpia Turzii, str. Gheorghe Bariţiu, nr. 40 C

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 15 din 23 Februarie 2012

privind aprobarea participării Municipiului Câmpia Turzii la înfiinţarea “Asociaţiei pentru Dezvoltarea şi Promovarea Antreprenoriatului”

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 14 din 23 Februarie 2012

privind aprobarea unor măsuri de funcţionare a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 13 din 7 Februarie 2012

privind aprobarea Bugetului General de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Campia Turzii pentru anul 2012

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 12 din 7 Februarie 2012

privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local rezultat la inchiderea exercitiului bugetar aferent anului 2011

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 11 din 26 Ianuarie 2012

privind actualizarea Actului Constitutiv al S.C. TETAROM S.A.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 10 din 26 Ianuarie 2012

privind solicitarea transmiterii cu titlu gratuit, din proprietatea Ministerului Finanţelor Publice – Administraţia Financiară Câmpia Turzii în proprietatea publică a Municipiului Câmpia Turzii, a imobilului construcţie şi teren, situat administrativ în Municipiul Câmpia Turzii, str. 1 Decembrie 1918, nr. 4, jud. Cluj

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 9 din 26 Ianuarie 2012

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a două parcele de teren în suprafaţă de 2 mp fiecare, care aparţin domeniului public al municipiului Câmpia Turzii, în vederea amplasării a două panouri publicitare

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 8 din 26 Ianuarie 2012

privind aprobarea participării la co-finanţarea proiectului pentru realizarea “Centru de ecarisaj” pentru animalele fără stăpân

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 7 din 26 Ianuarie 2012

privind modificarea H.C.L. nr. 123 din 22.12.2011

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 6 din 26 Ianuarie 2012

privind aprobarea tarifelor pentru lucrari de topografie si cadastru pentru anul 2012, stabilite prin Hotararea C.U.A nr.1/05.12.2011

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 5 din 26 Ianuarie 2012

pentru aprobarea cererilor unor persoane fizice privind acordarea de facilităţi fiscale de scutire la plata majorărilor de întarziere

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 4 din 26 Ianuarie 2012

privind însuşirea documentaţiei cadastrale pentru dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 50447 Câmpia Turzii, nr. top. 1839/90/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, în suprafaţă de 26983 mp

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 3 din 26 Ianuarie 2012

privind aprobarea modificarii, completarii si actualizarii Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Campia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 2 din 26 Ianuarie 2012

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de transport persoane în regim de taxi, de transport mărfuri sau bunuri în regim de taxi , de transport în regim de închiriere, de dispecerat taxi în municipiul Câmpia Turzii, a Contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi şi a Caietului de sarcini privind efectuarea activităţilor de transport în regim de taxi şi de dispecerat

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 1 din 11 Ianuarie 2012

privind aprobarea utilizarii excedentului pentru acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local, pe anul 2011

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 128 din 22 Decembrie 2011

Privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant din Municipiului Câmpia Turzii, in anul scolar 2012-2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 127 din 22 Decembrie 2011

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Primariei Municipiului Câmpia Turzii
Duminica, 29 Martie 2015
vizitator: 54.146.134.152
Page Rank Check