Campia Turzii, Laminoriștilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caută H.C.L.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 67 din 19 Iulie 2012

Privind aprobarea constituirii unei comisii consultative de urbanism referitoare la fatadizarea blocurilor existente

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 66 din 19 Iulie 2012

Privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2012

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 65 din 19 Iulie 2012

Privind aprobarea Executiei bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii, pe semestrul I al anului 2012

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 64 din 19 Iulie 2012

privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant din Municipiul Campia Turzii, in anul scolar 2012-2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 63 din 19 Iulie 2012

privind aprobarea modificării preambulului și cuprinsului articolului 1 din H.C.L. nr. 19 din 23.02.2012

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 62 din 10 Iulie 2012

privind aprobarea incheierii unui protocol de colaborare intre Primaria/Consiliul Local Campia Turzii si Fundatia Culturala Campia Turzii 775

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 61 din 10 Iulie 2012

Privind aprobarea noului Regulament de Organizare si Functionare a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 60 din 22 Iunie 2012

Privind organizarea si constituirea Comisiilor de specialitate, in principalele domenii de activitate, ale Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 59 din 22 Iunie 2012

Privind alegerea viceprimarului Municipiului Campia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 58 din 22 Iunie 2012

privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 57 din 22 Iunie 2012

Privind constituirea Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii, pentru mandatul 2012-2016

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 56 din 22 Iunie 2012

Privind validarea mandatelor consilierilor alesi pentru mandatul 2012-2016

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 55 din 22 Iunie 2012

Privind alegerea comisiei de validare pentru mandatul 2012-2016

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 54 din 24 Mai 2012

privind însușirea documentației tehnice pentru dezmembrarea imobilului situat în Câmpia Turzii, str. Iancu Jianu, nr.16

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 53 din 24 Mai 2012

privind stabilirea perioadei de desfasurare a Zilei Metalurgistului si a Zilelor Municipiului Campia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 52 din 24 Mai 2012

privind transmiterea dreptului de administrare, în favoarea Județului Cluj, asupra terenului în suprafață de 2,831 ha, aflat în domeniul public al Municipiului Câmpia Turzii, în vederea realizării obiectivului de investiții "Închidere și ecologizare depozit de deșeuri urban neconform din Municipiul Câmpia Turzii"

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 51 din 24 Mai 2012

Privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2012

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 50 din 24 Mai 2012

privind aprobarea Executiei Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2011

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 49 din 24 Mai 2012

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2013, la nivelul Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 48 din 19 Aprilie 2012

Privind aprobarea adaosului comercial practicat pentru activităţile cu caracter comercial desfăşurate de Cantina de ajutor social şi pensiune Câmpia Turzii.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 47 din 19 Aprilie 2012

privind aprobarea taxelor de păşunat şi gloabă pentru anul 2012

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 46 din 19 Aprilie 2012

Privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2012

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 45 din 19 Aprilie 2012

Privind aprobarea Executiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii, pe trimestrul I 2012

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 44 din 19 Aprilie 2012

Privind alegerea viceprimarului Municipiului Campia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 43 din 19 Aprilie 2012

Privind validarea unui mandat de consilier, pentru mandatul 2008-2012
Marti, 07 Iulie 2015
vizitator: 54.162.12.134
Page Rank Check