Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 131 din 20 Iulie 2016

privind numirea reprezentan?ilor Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în Consiliul de administra?ie al Spitalului Municipal “Dr. Cornel Igna” Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 130 din 20 Iulie 2016

privind numirea reprezentan?ilor Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în Consiliile de Administra?ie ?i în Comisiile pentru evaluarea ?i asigurarea calit??ii din unit??ile de înv???mânt preuniversitar

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 129 din 20 Iulie 2016

privind însu?irea documenta?iei cadastrale privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 50447 Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 128 din 20 Iulie 2016

privind componen?a Comisiei sociale de analizare a cererilor de locuin?? ?i repartizare a locuin?elor în municipiul Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 127 din 20 Iulie 2016

privind aprobarea modific?rii articolului 2 din Hot?rârea Consiliului Local nr. 98 din 26.05.2016

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 126 din 20 Iulie 2016

privind aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a dou? contracte de închiriere

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 125 din 20 Iulie 2016

privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr. 12590 din 09.11.2006

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 124 din 20 Iulie 2016

privind completarea Inventarului bunurilor care al?tuiesc domeniul public al municipiului Câmpia Turzii cu un imobil teren

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 123 din 20 Iulie 2016

privind completarea Inventarului bunurilor care al?tuiesc domeniul public al municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 122 din 20 Iulie 2016

privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al municipiului Câmpia Turzii a construc?iei situat? în municipiul Câmpia Turzii,str. Laminori?tilor nr. 29

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 121 din 20 Iulie 2016

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru lucrarea Construire locuin?? Sp+P+M cu garaj ?i împrejmuire în jud. Cluj, mun. Câmpia Turzii, str. George ENESCU, nr. 32A

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 120 din 20 Iulie 2016

privind aprobarea contului de execu?ie al bugetului de venituri ?i cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii la 30.06.2016

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 119 din 20 Iulie 2016

privind deplasarea unei delega?ii a Municipiului Câmpia Turzii, la Kisber-Ungaria, în perioada 22 - 24 iulie 2016

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 118 din 20 Iulie 2016

privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Csutak Ludovic ca urmarea a demisiei ?i declararea ca vacant a locului de consilier local

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 117 din 6 Iulie 2016

privind desemnarea reprezentantului Municipiului Campla Turzii in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei "Comunitatea Urbanã Aries"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 116 din 6 Iulie 2016

privind desemnarea reprezentantului Municipiului Campla Turzii in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei "ªoimul Arieº"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 115 din 6 Iulie 2016

privind desemnarea reprezentantului Municiplului Campia Turzii in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Apa Vaii Ariesului"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 114 din 6 Iulie 2016

privind desemnarea reprezentantului Municipiului Campla Turzii in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarã "ECO-METROPOLITAN CLUJ"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 113 din 27 Iunie 2016

privind aprobarea incheierii unui Acord de parteneriat intre Municiplul Câmpia Turzii si Asociatia "Produs de Cluj in vederea organizãrii evenimentului Târg Produs de Cluj, in perioada 8-10 iulie 2016

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 112 din 22 Iunie 2016

privind constituirea si organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii, in principalele domenii de activitate

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 111 din 22 Iunie 2016

privind alegerea Viceprimarului Municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 110 din 22 Iunie 2016

privind alegerea presedintelui de sedinta

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 109 din 22 Iunie 2016

privind constituirea Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii, pentru mandatul 2016-2020

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 108 din 22 Iunie 2016

privind validarea mandatelor consilierilor locali declarati alesi la data de 5 iunie 2016 in Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 107 din 22 Iunie 2016

privind aprobarea componentei numerice si alegerea nominala a membrilor Comisiei de validare pentru mandatul 2016 - 2020
Marti, 19 Iunie 2018
vizitator: 54.158.30.219