Campia Turzii, Laminori║tilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
cautŃ H.C.L.

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 143 din 28 Noiembrie 2013

privind aprobarea concesion├úrii prin licita├żie public├ú a dou├ú spa├żii cu destina├żia de cabinete medicale, apar├żin├ónd domeniului privat al Municipiului C├ómpia Turzii, ├«n scopul furniz├úrii de servicii medicale de medicina muncii

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 142 din 28 Noiembrie 2013

privind aprobarea repartiz├úrii unei locuin├że sociale destinate ├«nchirierii ├«n Municipiul C├ómpia Turzii, ├«n anul 2013

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 141 din 28 Noiembrie 2013

privind participarea Municipiului C├ómpia Turzii, ├«n calitate de membru fondator, la constituirea ASOCIA├×IEI PENTRU SUS├×INEREA ACTIVIT├â├×II MEDICALE "VALEA ARIE┬¬ULUI" ┬║i aprobarea Actului constitutiv ┬║i a Statutului asocia├żiei

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 140 din 28 Noiembrie 2013

privind modificarea ┬║i aprobarea Planului de ocupare a func├żiilor publice pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului C├ómpia Turzii ┬║i a serviciilor publice de interes local

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 139 din 28 Noiembrie 2013

Privind aprobarea rectificãrii Bugetului de venituri ºi cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2013

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 138 din 28 Noiembrie 2013

privind aprobarea modific├úrii ┬║i complet├úrii PROCEDURII DE ACORDARE A ├ÄNLESNIRILOR LA PLATA OBLIGA├×IILOR BUGETARE, restante, datorate de persoanele juridice, aprobat├ú prin H.C.L. nr. 107 din 22.07.2013

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 137 din 28 Noiembrie 2013

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,CONSTRUIRE CAS├â S+P+M” ├«n Municipiul C├ómpia Turzii, str. George ENESCU, nr. 38, jud. Cluj ┬║i a Regulamentului de urbanism aferent

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 136 din 28 Noiembrie 2013

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,CONSTRUIRE LOCUIN├×E INDIVIDUALE” ├«n Municipiul C├ómpia Turzii, ├«n prelungirea str. George CO┬¬BUC, jud. Cluj ┬║i a Regulamentului de urbanism aferent

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 135 din 31 Octombrie 2013

privind aprobarea protocolului dintre Consiliul local Campia Turzii si Registrul Electronic al Animalelor Domestice si de Companie (READC) Turda

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 134 din 31 Octombrie 2013

privind aprobarea rectificãrii Bugetului de venituri ºi cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2013

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 133 din 25 Octombrie 2013

privind aprobarea modific├úrii unor sume din excedentul bugetului local rezultat la ├«nchiderea exerci├żiului bugetar aferent anului 2012

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 132 din 25 Octombrie 2013

privind aprobarea rectificãrii Bugetului de venituri ºi cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2013

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 131 din 25 Octombrie 2013

privind aprobarea demar├úrii deschiderii procedurii simplificate a insolven├żei (faliment) pentru Regia Autonom├ú de Gospod├úrie Comunal├ú ┬║i Locativ├ú (R.A.G.C.L.) C├ómpia Turzii

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 130 din 17 Octombrie 2013

privind aprobarea execu├żiei bugetului de venituri ┬║i cheltuieli al Municipiului C├ómpia Turzii la 30.09.2013

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 129 din 17 Octombrie 2013

privind aprobarea Regulamentului de Organizare ┬║i Func├żionare al Prim├úriei Municipiului C├ómpia Turzii

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 128 din 17 Octombrie 2013

privind aprobarea furniz├úrii informa├żiilor din anexa 1 ├«n scopul ├«ntocmirii unui studiu de analiz├ú a resurselor, nevoilor ┬║i a┬║tept├úrilor locale la nivelul Municipiului C├ómpia Turzii

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 127 din 17 Octombrie 2013

privind completarea art. 3 din H.C.L. nr. 74/10.06.2013 privind aprobarea particip├úrii Cosiliului Local al Municipiului C├ómpia Turzii la ├«nfiin├żarea ASOCIA├×IEI "POLUL AGRO-ZOOTEHNIC-INDUSTRIAL ARIE┬¬-PAZIA"

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 126 din 17 Octombrie 2013

privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot beneficia elevii din ├«nv├ú├ż├úm├óntul preuniversitar ├«n unit├ú├żile ┬║colare din Municipiul C├ómpia Turzii pentru anul ┬║colar 2013-2014

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 125 din 17 Octombrie 2013

privind aprobarea majorãrii capitalului social al S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A.

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 124 din 17 Octombrie 2013

privind premierea cuplurilor care sãrbãtoresc "Nunta de aur" în anul 2013

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 123 din 2 Octombrie 2013

privind completarea art. 1 al H.C.L. nr. 2/09.01.2013

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 122 din 2 Octombrie 2013

privind reconfirmarea (ajustarea) tarifelor aferente furniz├úrii serviciilor de ap├ú ┬║i canal, ├«n cadrul ariei deleg├úrii Asocia├żiei de Dezvoltare Intercomunitar├ú "APA V├âII ARIE┬¬ULUI", pentru intervalul 2007-2013

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 121 din 19 Septembrie 2013

privind luarea la cuno┬║tin├ż├ú despre renun├żarea la func├żia de reprezentant ├«n Adunarea General├ú a Ac├żionarilor la S.C. Domeniul Public C├ómpia Turzii S.A. a d-nului T├útar Adrian Andrei ┬║i numirea unui nou reprezentant

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 120 din 19 Septembrie 2013

privind aprobarea folosirii cu titlu gratuit a s├úlilor de sport din Municipiul C├ómpia Turzii de c├útre persoanele juridice sus├żinute financiar din bugetul local

 •  HotŃrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 119 din 19 Septembrie 2013

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investi├żii ,, ├Äntubare P├ór├óu Raco┬║a – pe tronsonul cuprins ├«ntre str. Laminori┬║tilor ┬║i str. Salc├ómului din Municipiul C├ómpia Turzii “
Duminica, 24 Iulie 2016
vizitator: 54.224.229.87
Page Rank Check