Campia Turzii, Laminoriștilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caută H.C.L.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 104 din 27 Octombrie 2011

Privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2011

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 103 din 27 Octombrie 2011

privind aprobarea Executiei Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii, la data de 30.09.2011

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 102 din 20 Octombrie 2011

privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Câmpia Turzii Înaltpreasfinţiei Sale ANDREI, Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 101 din 22 Septembrie 2011

privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 18.641.184 lei pentru realizarea unor obiective de investitii de interes public local

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 100 din 22 Septembrie 2011

privind aprobarea numirii unor membrii în comisia de cenzori la S.C. SLCIAS S.A. Campia Turzii,

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 99 din 22 Septembrie 2011

Privind înfiinţarea Cantinei de ajutor social şi pensiune Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 98 din 22 Septembrie 2011

privind aprobarea cererilor unor persoane fizice privind acordarea de facilităţi fiscale la plată a impozitului pe clădiri şi teren restant, a majorărilor de întârziere şi a penalităţilor datorate

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 97 din 22 Septembrie 2011

Privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2011

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 96 din 22 Septembrie 2011

Privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 1 mp, care aparţine domeniului public al municipiului Câmpia Turzii, în vederea amplasării unui banner publicitar

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 95 din 22 Septembrie 2011

privind înscrierea imobilului teren şi construcţie, situat pe str. Andrei Mureşanu, nr. 10, în Cartea funciară

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 94 din 22 Septembrie 2011

privind aprobarea transferului dreptului de folosinţă asupra parcelei 52, în suprafaţă de 300 mp, situată în municipiul Câmpia Turzii, str. Ionel Floaşiu, nr. 10

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 93 din 22 Septembrie 2011

privind modificarea impozitelor şi taxelor locale conform OUG 30/02.09.2011

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 92 din 25 August 2011

privind aprobarea contractării unui credit bancar în valoare de maxim 15.033.213 lei, pentru realizarea obiectivului de investiţii "Centrul Olimpic şi de Recreere Municipiul Câmpia Turzii".

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 91 din 25 August 2011

privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii in municipiul Campia Turzii si a listei cu actele justificative necesare analizarii cererilor de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii in municipiul Campia Turzii.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 90 din 25 August 2011

privind acceptarea donaţiei din partea d-lui Furdui Viorel şi trecerea în domeniul public al municipiului Câmpia Turzii a imobilului - teren în suprafaţă totală de 2453 mp

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 89 din 25 August 2011

privind majorarea tarifului pentru activitatea de depozitare a deşeurilor solide, cu excepţia deşeurilor toxice, periculoase şi a celor cu regim special practicat de SC SLCIAS SA Câmpia Turzii, care va fi aplicat beneficiarilor serviciului de depozitare din alte judeţe şi constituirea Fondului pentru închiderea depozitului de deşeuri Câmpia Turzii şi urmărirea acestuia postînchidere

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 88 din 25 August 2011

privind aprobarea ACTULUI ADITIONAL la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului public de salubrizare aprobat prin HCL nr.75/2008.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 87 din 25 August 2011

privind aprobarea taxei de salubritate, aplicată beneficiarilor de servicii de salubrizare care nu deţin contract.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 86 din 25 August 2011

privind aprobarea modificărilor şi completărilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare a Municipiului Câmpia Turzii.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 85 din 25 August 2011

privind modificarea şi completarea Organigramei, numărului de personal şi a Statului de personal ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpia Turzii şi a serviciilor publice de interes local ale Consiliului Local al Municipiului.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 84 din 25 August 2011

privind aprobarea radierii dreptului de folosinţă constituit în favoarea unor societăţi comerciale asupra unor terenuri înscrise în cartea funciară.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 83 din 25 August 2011

privind însuşirea documentaţiei tehnice pentru dezmembrarea terenului înscris în C.F. nr. 50389 Câmpia Turzii, nr. topo. 1822/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, în suprafaţă de 28.509 mp, în vederea construirii unei hale agroalimentare în municipiul Câmpia Turzii, Piaţa Unirii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 82 din 25 August 2011

privind înregistrarea municipiului Câmpia Turzii în Sistemul naţional electronic de plată on-line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) şi plata comisionului aferent plăţilor electronice ale impozitelor şi taxelor locale.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 81 din 28 Iulie 2011

privind însuşirea documentaţiei tehnice pentru dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 50447 Câmpia Turzii, cu nr. top. 1839/90/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, în suprafaţă de 29083 mp

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 80 din 28 Iulie 2011

Privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2011
Sambata, 20 Decembrie 2014
vizitator: 54.87.128.228
Page Rank Check