Campia Turzii, Laminoriștilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caută H.C.L.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 88 din 30 Iunie 2014

privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2014

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 87 din 30 Iunie 2014

privind modificarea și completarea Structurii organizatorice, Organigramei și a Statului de functii ale Spitalului Municipal Câmpia Turzii .

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 86 din 30 Iunie 2014

Privind aprobarea listei privind ordinea de prioritate pentru atribuirea în folosință a terenurilor destinate construirii de locuințe proprietate personală în municipiul Câmpia Turzii, în condițiile Legii nr. 15/2003, pentru anul 2014.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 85 din 30 Iunie 2014

privind casarea unor mijloace fixe si obiecte de inventar din dotarea Spitalului Municipal Campia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 84 din 30 Iunie 2014

Privind însușirea documentației cadastrale privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 50447 Câmpia Turzii, nr. top. 1839/90/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, în suprafață de 19705 mp

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 83 din 30 Iunie 2014

Privind însușirea documentației cadastrale pentru dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 50447 Câmpia Turzii, nr. top. 1839/90/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, în suprafață de 19405 mp.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 82 din 30 Iunie 2014

Privind însușirea documentației cadastrale pentru dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 50623 Câmpia Turzii, nr. cad. 50623, în suprafață de 8104 mp, aflat în domeniul public al municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 81 din 30 Iunie 2014

Privind însușirea documentației cadastrale privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 51159 Câmpia Turzii, nr. cad. 51159, în suprafață de 11106 mp,aflat în domeniul public al municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 80 din 30 Iunie 2014

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren în suprafață de 15 mp, aparținând domeniului public al municipiului Câmpia Turzii, în vederea amplasării unui garaj cu caracter provizoriu

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 79 din 30 Iunie 2014

Privind însușirea documentației cadastrale pentru dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 50447 Câmpia Turzii, nr. top. 1839/90/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, în suprafață de 20005 mp

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 78 din 30 Iunie 2014

privind aprobarea radierii sediilor secundare/punctelor de lucru ale R.A.G.C.L. Campia Turzii .

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 77 din 30 Iunie 2014

privind mandatarea reprezentantilor Consiliului local in A.G.A. la S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A. pentru reinoirea unui contract de credit.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 76 din 30 Iunie 2014

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea “CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE” în mun. Câmpia Turzii, str. Iancu JIANU, f.n., jud. Cluj și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 75 din 30 Iunie 2014

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea “CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE” în municipiul CÂMPIA TURZII, str. Gheorghe LAZĂR, nr. 72 , jud. Cluj și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 74 din 30 Iunie 2014

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea “CONSTRUIRE CENTRU DE ÎNGRIJIRE AL VÂRSTNICILOR SF. VASILE CEL MARE” în mun. Câmpia Turzii, str. Gherghe LAZĂR, nr. 16 A jud. Cluj și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 73 din 30 Iunie 2014

privind validarea unui mandat de consilier local pentru mandatul 2012-2016

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 72 din 20 Iunie 2014

Privind aprobarea stingerii creanței garantate și stingerea parțială a creanțelor bugetare pe care le are Municipiul Câmpia Turzii împotriva SC Industria Sârmei Câmpia Turzii SA prin dare în plată

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 71 din 29 Mai 2014

privind aprobarea pemierii elevilor din Municipiul Câmpia Turzii, care au obținut rezultate deosebite la învățătură în cursul anului școlar 2013-2014, la nivelul premierilor făcute pentru anul școlar 2012-2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 70 din 29 Mai 2014

privind aprobarea procesului verbal de negociere directă nr. 13499/05.05.2014, a achiziționării directe a unei suprafețe de teren de 15 ha și mandatarea Primarului Municipiului Câmpia Turzii pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 69 din 29 Mai 2014

privind aprobarea Situațiilor financiare anuale pe anul 2013 ale S.C. Domeniul Public Campia Turzii S.A.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 68 din 29 Mai 2014

privind aprobarea Situațiilor financiare anuale pe anul 2013 ale Regiei Autonome de Gospodărire Comunală și Locativă Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 67 din 29 Mai 2014

privind aprobarea Situațiilor financiare anuale pe anul 2013 ale S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 66 din 29 Mai 2014

privind încetarea prin demisie a calității de membru în Consiliul de administrație al Spitalului Municipal Câmpia Turzii și desemnarea unui nou membru

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 65 din 29 Mai 2014

privind participarea Municipiului Câmpia Turzii, în calitate de membru fondator, la constituirea ASOCIAȚIEI ,,SUSȚINEM SĂNĂTATEA PE VALEA ARIEȘULUI” și aprobarea Actului constitutiv și a Statutului asociației

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 64 din 29 Mai 2014

privind mandatarea reprezentanților Consiliului local in A.G.A. pentru modificarea actului constitutiv al S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A.
Luni, 30 Noiembrie 2015
vizitator: 54.163.52.98
Page Rank Check