Campia Turzii, Laminoriștilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caută H.C.L.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 124 din 24 Septembrie 2015

privind aprobarea modificarii grilei de venituri pentru acordarea gratuitatilor sau reducerilor taxei pentru beneficiarii serviciilor socio-medicale ale Centrului care ofera ingrijire si asistenta la domiciliu pentru persoane varstnice

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 123 din 24 Septembrie 2015

privind desemnarea Comisiei de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al SC Domeniul Public Campia Turzii SA

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 122 din 24 Septembrie 2015

privind aprobarea infiintarii Comisiei speciale de analiza si verificare a documentelor elaborate de Comisia Sociala constituita prin Dispozitia nr.312/14.05.2015

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 121 din 24 Septembrie 2015

privind aprobarea concesionarii directe a unui teren in suprafata de 300 mp in favoarea Bisericii Penticostale Bunul Samaritean Campia Tuzrii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 120 din 24 Septembrie 2015

privind modificarea formei juridice a societatii comerciale Parc Industrial Campia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 119 din 27 August 2015

privind aprobarea Actului Aditional al Contractului de delegare a serviciului public de salubrizare aprobat prin HCL 75/2008

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 118 din 27 August 2015

privind aprobarea tarifelor de pret pentru lucrari de construire, modernizare, exploatarea si intretinere strazilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere si pietonale, amenajare, intretinere si infrumusetare a spatiilor verzi, montarea de mobilier stradal al domeniului public si privat al municipiului Campia Turzii practicate de SC Domeniul Public Campia Turzii SA, in urma delegarii prin negocierea si atribuirea directa a contractului de delegare

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 117 din 27 August 2015

privind aprobarea infiintarii Serviciului public pentru construirea, modernizarea, exploatarea si intretinerea strazilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere si pietonale, amenajare, intretinere si infrumusetare a spatiilor verzi, montarea de mobilier stradal al domeniului public si privat al municipiului Campia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 116 din 27 August 2015

privind aprobarea rectificarii Bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Campia Turzii pe anul 2015 si modificarea listei de investitii aferente

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 115 din 27 August 2015

privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii "Modernizarea strazilor Ionel Floasiu, Nicolae Titulescu - tronson II, Zaharia Stancu - tronson II, Tudor Arghezii - tronson I, Nichita Stanescu" din municipiul Campia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 114 din 27 August 2015

privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii "Modernizarea strazilor Ionel Floasiu, Nicolae Titulescu - tronson II, Zaharia Stancu - tronson II, Tudor Arghezii - tronson I, Nichita Stanescu" din municipiul Campia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 113 din 27 August 2015

privind aprobarea dezmembrarii imobilului teren inscris in CF nr.50244, in suprafata de 69409 si alipirii unui imobil teren

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 112 din 27 August 2015

privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot beneficia elevii din invatamantului preuniversitar in unitatile scolar din municipiul Campia Turzii pentru anul scolar 2015-2016

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 111 din 27 August 2015

privind aprobarea contractului cadru de mandat la societatile comerciale ce au ca actionar unic municipiul Campia Turzii ce se va inchia cu reprezentantii municipiului in adunarea generala a respectivelor unitati

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 110 din 27 August 2015

privind modificarea actlui constitutiv al SC Domeniul Public Campia Turzii SA

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 109 din 27 August 2015

privind modificarea actlui constitutiv al SC Compania de Salubritate Campia Turzii SA

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 108 din 27 August 2015

privind aprobarea Regulamentului de conferire a titlului de "Cetatean de oneare" si a altor distinctii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 107 din 27 August 2015

privind aprobarea incheierii unui acord de parteneriat intre Municipiul Campia Turzii si IPA Regiunea 3 Cluj

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 106 din 27 August 2015

privind aprobarea modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare ale Muzeului Municipal "Prima Scoala Romana 1879" Campia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 105 din 27 August 2015

privind modificarea structurii organizatorice, organigramei ale Spitalului Municipal Campia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 104 din 27 August 2015

privind aderarea la municipiului Campia Turzii la Asociatia "Clusterul AGRO-FOOD-IN NAPOCA"

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 103 din 27 August 2015

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Modificari interioare, fatadizare cladire restaurant, montare firme si reclame" Campia Turzii str. Laminoristilor nr.6

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 102 din 27 August 2015

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire spatiu comercial cu casa de locuit P+M si garaj auto", Campia Turzii str. Teilor nr.47

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 101 din 27 August 2015

modificarea si completarea organigramei, numarului de personal si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Campia Turzii si a serviciilor publice

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 100 din 27 August 2015

privind aprobarea strategiei de dezvoltare culturala 2015-2020
Vineri, 21 Octombrie 2016
vizitator: 54.211.43.59
Page Rank Check