Campia Turzii, Laminoriștilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caută H.C.L.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 131 din 20 Decembrie 2012

Privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2012

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 130 din 20 Decembrie 2012

Privind aprobarea modificarii tarifelor de pret pentru activitatea de deszapezire si combatere polei, practicate de de S.C. Domeniul Public Campia Turzii S.A.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 129 din 20 Decembrie 2012

privind aprobarea atribuirii unui teren în suprafață de 5730 mp, în folosință gratuită, Parohiei Ortodoxe nr. 4 Câmpia Turzii, în vederea construirii Centrului de îngrijire persoane vârstnice ,,Sf. Vasile”

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 128 din 20 Decembrie 2012

privind însușirea documentației tehnice pentru dezmembrarea imobilului teren intravilan înscris în CF nr.1630 Câmpia Turzii, nr.top 831/1/1/4/1/1, în suprafață de 1.673 mp

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 127 din 20 Decembrie 2012

privind aprobarea unui Protocol de colaborare între Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii și Asociația Civică pentru Inițiativă și Acțiune Comunitară

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 126 din 20 Decembrie 2012

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ,,Reparatii pod peste raul Aries, amplasat pe strada Iancu Jianu, respectiv DC Campia Turzii – Ploscos, km 1+297,54”

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 125 din 20 Decembrie 2012

privind aprobarea transformarii RAGCL Câmpia Turzii in societate comerciala cu raspundere limitata

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 124 din 20 Decembrie 2012

Privind aprobarea modificării denumirii S.C. SLCIAS S.A. Câmpia Turzii în S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII S.A.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 123 din 20 Decembrie 2012

privind atribuirea denumirii de Bibliotecă Municipală "ASTRA", actualei biblioteci municipale Câmpia Turzii și aprobării sediului "Despărțământului ASTRA Câmpia Turzii" în incinta "Palatului Cultural Ionel Floașiu"

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 122 din 20 Decembrie 2012

privind aprobarea Planului local de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole și adoptarea deciziei privind sistemul de colectare și stocare a gunoiului de grajd în depozite individuale la nivelul Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 121 din 20 Decembrie 2012

Privind anularea creanțelor fiscale existente în sold la 31 decembrie 2012 mai mici de 40 lei, la nivelul Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 120 din 20 Decembrie 2012

privind aprobarea modificării nivelului impozitului pe mijloacele de transport, conform Legii nr. 209/13.11.2012, începând cu 01.01.2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 119 din 20 Decembrie 2012

privind aprobarea REACTUALIZARII PLANULUI URBANISTIC GENERAL al Municipiului Campia Turzii si a REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 118 din 22 Noiembrie 2012

Privind aprobarea modificărilor Actului constitutiv al S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 117 din 22 Noiembrie 2012

Privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2012

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 116 din 22 Noiembrie 2012

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "EXTINDERE APARTAMENT", in Municipiul Campia Turzii, strada Aurel Vlaicu, nr.8 , jud. Cluj si a Regulamentului de urbanism aferent

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 115 din 22 Noiembrie 2012

privind aprobarea prelungirii cu 1 an a duratei contractelor de inchiriere avand ca obiect terenuri din Municipiul Campia Turzii, pe care sunt amplasate constructii provizorii, cu destinatia de garaje, chioscuri, tonete si bannere publicitare, terenuri cu destinatia de extinderi gradini si a contractelor de inchiriere spatii comerciale

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 114 din 22 Noiembrie 2012

privind atribuirea unui spațiu în folosință gratuită în imobilul ,, Policlinică ”situat pe str. V. Goldiș nr. 6, Asociației Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România - Filiala Cluj

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 113 din 22 Noiembrie 2012

privind aprobarea protocolului de predare-primire a imobilului situat în Câmpia Turzii, str. Andrei Mureșanu, nr.7

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 112 din 22 Noiembrie 2012

privind aprobarea Nomenclaturii stradale a Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 111 din 22 Noiembrie 2012

privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 110 din 22 Noiembrie 2012

Privind incetarea a doua mandate de consilier, prin demisie si validarea a doua mandate de consilier, pentru mandatul 2012-2016

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 109 din 23 Octombrie 2012

Privind desemnarea reprezentaților Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în comisia pentru cercetarea prealabilă, pentru declararea utilității publice a Stadionului Sportiv Mechel Campia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 108 din 18 Octombrie 2012

Privind desemnarea reprezentaților Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în comisia pentru cercetarea prealabilă, pentru declararea utilității publice a Stadionului Sportiv Mechel Campia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 107 din 18 Octombrie 2012

Privind aprobarea declararii Stadionului Sportiv Mechel Campia Turzii, monument istoric de interes local
Duminica, 20 Aprilie 2014
vizitator: 54.196.69.189
Page Rank Check