Campia Turzii, Laminoriștilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caută H.C.L.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 122 din 16 Octombrie 2014

Privind premierea cuplurilor care sărbătoresc ,,Nunta de aur” în anul 2014

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 121 din 16 Octombrie 2014

privind acordarea titlului de „cetățean de onoare” și „cetățean de onoare post-mortem” unor personalități care au contribuit la dezvoltarea Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 120 din 2 Octombrie 2014

privind dezbaterea cererii de revocare a Hotărârii nr. 96/2014 si nr. 97/2014 a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii privind schimbarea din functie a viceprimarului, domnul Dorin Nicolae Lojigan si alegerea ca viceprimar a domnului Avram Marius Gal

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 119 din 25 Septembrie 2014

privind încheierea unui acord de parteneriat cu ASOCIAȚIA PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 118 din 25 Septembrie 2014

privind modificarea articolului 4 din HCL nr.112/2014

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 117 din 25 Septembrie 2014

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “DESFIINȚARE PARȚIALĂ ȘI EXTINDERE SEDIU TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE” în mun. Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 29, jud. Cluj și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 116 din 25 Septembrie 2014

privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2014

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 115 din 18 Septembrie 2014

privind modificarea și completarea Organigramei și a Statului de functii ale Spitalului Municipal “dr. Cornel Igna” Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 114 din 18 Septembrie 2014

privind inlocuirea din calitatea de membru în Adunarea Generală la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “APA VAII ARIESULUI” și desemnarea unui nou membru.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 113 din 18 Septembrie 2014

privind aprobarea unor măsuri de funcționare a ASOCIAȚIEI “ POLUL AGRO-ZOOTEHNICINDUSTRIAL ARIEȘ-PAZIA”

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 112 din 18 Septembrie 2014

Privind aprobarea infiintarii S.C“PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII” S.R.L.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 111 din 18 Septembrie 2014

Privind aprobarea repartizării a două locuințe pentru tineri destinate închirierii în municipiul Câmpia Turzii, pentru anul 2014

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 110 din 18 Septembrie 2014

Privind aprobarea colaborarii si a protocolului de colaborare dintre municipiul Campia Turzii,prin Consiliul local si Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei (prescurtat A.A.D.R.)

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 109 din 18 Septembrie 2014

privind aprobarea strămutării ,,Bisericii de lemn Ghiriș-Arieș” de pe teritoriul administrativ al comunei Călărași pe teritoriul administrativ al municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 108 din 18 Septembrie 2014

Privind: înființarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate; aprobarea modalității de gestiune a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate; aprobarea documentației de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate; numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local, prezentate în cazul procedurii de licitație publică deschisă și de negociere directă

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 107 din 21 August 2014

privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2014

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 106 din 21 August 2014

privind realocarea unor sume din excedentul bugetului local rezultat la închiderea exercițiului bugetar aferent anului 2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 105 din 21 August 2014

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare clădire Prima Școală Românească 1879" din Municipiul Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 104 din 21 August 2014

privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar în unitățile școlare din municipiului Câmpia Turzii pentru anul școlar 2014-2015

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 103 din 21 August 2014

privind atribuirea denumirii de SPITALUL MUNICIPAL "DR.CORNEL IGNA" CÂMPIA TURZII, spitalului din municipiu

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 102 din 21 August 2014

privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciului Public de Salubrizare al Județului Cluj și mandatarea domnului Radu Ioan HANGA – Primarul Municipiului Câmpia Turzii pentru a vota Strategia de Dezvoltare a Serviciului Public de Salubrizare al Județului Cluj în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 101 din 21 August 2014

privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al județului Cluj și mandatarea domnului Radu Ioan HANGA – Primarul Municipiului Câmpia Turzii pentru a vota Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al județului Cluj, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 100 din 21 August 2014

privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea soluției optime de delegare a serviciului de colectare și transport al deșeurilor în județul Cluj și mandatarea domnului Radu Ioan HANGA – Primarul Municipiului Câmpia Turzii pentru a vota Studiul de oportunitate pentru fundamentarea soluției optime de delegare a serviciului de colectare și transport al deșeurilor în județul Cluj, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 99 din 21 August 2014

privind aprobarea modificării schemei de ajutor de minimis pentru atragerea investițiilor și susținerea dezvoltării economice a Municipiului Câmpia Turzii aprobată prin Hotărârea Consiliului local municipal Câmpia Turzii nr. 18/2012

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 98 din 21 August 2014

privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Câmpia Turzii–persoane juridice care beneficiază potrivit HCL nr.107/22.08.2013 și HCL 138/28.11.2013 de scutiri de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale, chiriilor și redevențelor prevăzute la art.125 alin. (1) și alin. (2), lit."d" din OG nr. 92/2003
Luni, 08 Februarie 2016
vizitator: 54.167.40.25
Page Rank Check