Campia Turzii, Laminoriștilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caută H.C.L.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 157 din 19 Decembrie 2013

privind anularea creanțelor fiscale existente în sold la 31 decembrie 2013 mai mici de 40 lei, la nivelul Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 156 din 10 Decembrie 2013

privind aprobarea Regulamentului și Caietului de sarcini privind organizarea și desfășurarea licitației publice pentru închirierea unor spații situate în incinta Halei Agroalimentare "Piața Unirii" Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 155 din 10 Decembrie 2013

privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli, pentru anul 2013 al S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 154 din 10 Decembrie 2013

privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 153 din 10 Decembrie 2013

privind aprobarea execuției Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii la semestrul II 2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 152 din 28 Noiembrie 2013

privind aprobarea Actului Adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare, aprobat prin H.C.L. nr. 75/2008

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 151 din 28 Noiembrie 2013

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificator ,,REPARCELARE ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE UNIFAMILIALE” în Municipiul Câmpia Turzii, str. George ENESCU – str. VIITORULUI , jud. Cluj și a Regulamentului de urbanism aferent

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 150 din 28 Noiembrie 2013

privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 149 din 28 Noiembrie 2013

privind modificarea și completarea Organigramei și a Statului de functii ale Spitalului Municipal Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 148 din 28 Noiembrie 2013

privind aprobarea preluării în domeniul public al Municipiului Câmpia Turzii a infrastructurii electrice din incinta Zonei Industriale REIF Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 147 din 28 Noiembrie 2013

privind aprobarea concesionării prin atribuire directă, în favoarea P.F.A. Scurt Irina, a unui teren în suprafață de 8 mp, în vederea extinderii construcției situată în Câmpia Turzii, str. Vasile Alecsandri f.n., având destinația de magazin florărie

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 146 din 28 Noiembrie 2013

privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui spațiu cu destinația de cabinet medical, aparținând domeniului privat al Municipiului Câmpia Turzii, în scopul furnizării de servicii medicale

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 145 din 28 Noiembrie 2013

privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu aparținând domeniului privat al Municipiului Câmpia Turzii, către Asociația pentru Susținerea Activității Medicale "Valea Arieșului"

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 144 din 28 Noiembrie 2013

privind darea în administrarea Spitalului Municipal Câmpia Turzii a unor spații, aparținând domeniului privat al Municipiului Câmpia Turzii, situate la parterul imobilului din Câmpia Turzii, str. Vasile Goldiș nr. 6

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 143 din 28 Noiembrie 2013

privind aprobarea concesionării prin licitație publică a două spații cu destinația de cabinete medicale, aparținând domeniului privat al Municipiului Câmpia Turzii, în scopul furnizării de servicii medicale de medicina muncii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 142 din 28 Noiembrie 2013

privind aprobarea repartizării unei locuințe sociale destinate închirierii în Municipiul Câmpia Turzii, în anul 2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 141 din 28 Noiembrie 2013

privind participarea Municipiului Câmpia Turzii, în calitate de membru fondator, la constituirea ASOCIAȚIEI PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII MEDICALE "VALEA ARIEȘULUI" și aprobarea Actului constitutiv și a Statutului asociației

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 140 din 28 Noiembrie 2013

privind modificarea și aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Câmpia Turzii și a serviciilor publice de interes local

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 139 din 28 Noiembrie 2013

Privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 138 din 28 Noiembrie 2013

privind aprobarea modificării și completării PROCEDURII DE ACORDARE A ÎNLESNIRILOR LA PLATA OBLIGAȚIILOR BUGETARE, restante, datorate de persoanele juridice, aprobată prin H.C.L. nr. 107 din 22.07.2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 137 din 28 Noiembrie 2013

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,CONSTRUIRE CASĂ S+P+M” în Municipiul Câmpia Turzii, str. George ENESCU, nr. 38, jud. Cluj și a Regulamentului de urbanism aferent

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 136 din 28 Noiembrie 2013

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE” în Municipiul Câmpia Turzii, în prelungirea str. George COȘBUC, jud. Cluj și a Regulamentului de urbanism aferent

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 135 din 31 Octombrie 2013

privind aprobarea protocolului dintre Consiliul local Campia Turzii si Registrul Electronic al Animalelor Domestice si de Companie (READC) Turda

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 134 din 31 Octombrie 2013

privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 133 din 25 Octombrie 2013

privind aprobarea modificării unor sume din excedentul bugetului local rezultat la închiderea exercițiului bugetar aferent anului 2012
Marti, 26 Mai 2015
vizitator: 174.129.109.148
Page Rank Check