Campia Turzii, Laminoriștilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caută H.C.L.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 86 din 28 Iunie 2013

privind aprobarea asocierii dintre Județul Cluj și Municipiul Câmpia Turzii pentru realizarea proiectului "CENTRU DE COLECTARE A PRODUSELOR AGRICOLE, FRUCTE ȘI LEGUME"

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 85 din 20 Iunie 2013

privind numirea reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii in A.G.A. la Asociația "Șoimul Arieș"

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 84 din 20 Iunie 2013

privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casării unor mijloace și obiecte de inventar care aparțin patrimoniului Spitalului Municipal Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 83 din 20 Iunie 2013

privind darea în administrarea S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A. a terenului situat în Câmpia Turzii, str. Gheorghe Lazăr FN, în suprafață de 2517 mp

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 82 din 20 Iunie 2013

privind aprobarea concesionării prin atribuire directă, în favoarea P.F.A. Stanciu Claudiu Ioan, a unui teren în suprafață de 6 mp, în vederea extinderii construcției situată în Câmpia Turzii, str. Plopilor nr. 2B

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 81 din 10 Iunie 2013

Privind aprobarea majorării capitalului social al S.C.Compania de Salubritate S.A. Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 80 din 10 Iunie 2013

Privind aprobarea majorării capitalului social al S.C.Domeniul Public SA Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 79 din 10 Iunie 2013

Privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 78 din 10 Iunie 2013

privind aprobarea CAIETULUI DE SARCINI privind achiziția prin licitație publică a unui teren în suprafață de 15 ha situat în Municipiul Câmpia Turzii în vederea construirii Parcului Industrial “TETAROM 5”

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 77 din 10 Iunie 2013

privind încetarea mandatului de membru în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Domeniul Public Câmpia Turzii SA a domnului Isac Tudorache Ionel și desemnarea unui nou membru

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 76 din 10 Iunie 2013

privind încetarea mandatului de membru în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA a domnului Sever Mischian și desemnarea unui nou membru

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 75 din 10 Iunie 2013

privind aprobarea închirierii, pe o perioadă de 5 ani, a unor terenuri cu destinația de pășune, în suprafață totală de 112,5 ha, situate în extravilanul Municipiului Câmpia Turzii, către proprietarii de ovine și bovine din Municipiul Câmpia Turzii, persoane fizice

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 74 din 10 Iunie 2013

privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii la înființarea ASOCIAȚIEI “ POLUL AGRO-ZOOTEHNIC-INDUSTRIAL ARIEȘ-PAZIA”,

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 73 din 30 Mai 2013

privind aprobarea cotei de participare a Municipiului Câmpia Turzii în vederea obținerii finanțării pasului II al proiectului Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în regiunea Turda – Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 72 din 30 Mai 2013

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2014 la nivelul Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 71 din 23 Mai 2013

privind aprobarea amenajării unei terase acoperite de către S.C. M&M Senior S.R.L. Câmpia Turzii, la distanțele de 0,25 m, respectiv 0,40 m față de limita de proprietate a imobilului situat pe str. Laminoriștilor nr. 2-4

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 70 din 23 Mai 2013

privind aprobarea închirierii, pe o perioadă de 5 ani, a unui teren cu destinația de pășune, în suprafață de 20 ha, situat în extravilanul municipiului Câmpia Turzii, către Asociația Crescătorilor de Bovine din Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 69 din 23 Mai 2013

privind însușirea documentației cadastrale întocmite pentru înscrierea în Cartea funciară a dreptului de proprietate al municipiului Câmpia Turzii asupra imobilului situat din punct de vedere administrativ în Câmpia Turzii, str. Ialomiței, nr. 6

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 68 din 23 Mai 2013

privind darea în administrarea S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A. a bunurilor preluate de la Solvendi S.P.R.L. Cluj-Napoca, de către municipiul Câmpia Turzii, în baza procesului verbal de predare-primire încheiat la data de 15.05.2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 67 din 23 Mai 2013

privind aprobarea înregistrării și transmiterii pe postul local de televiziune ONE TV a activității și a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 66 din 23 Mai 2013

privind modificarea H.C.L. nr. 6 din 24.01.2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 65 din 23 Mai 2013

privind aprobarea creșterii numărului de salariați ai S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 64 din 23 Mai 2013

privind aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2012 ale SC Domeniul Public SA Campia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 63 din 23 Mai 2013

privind aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2012 ale SC Compania de Salubritate SA Campia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 62 din 23 Mai 2013

privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Campia Turzii pentru anul 2012
Miercuri, 26 Noiembrie 2014
vizitator: 54.196.63.93
Page Rank Check