Campia Turzii, Laminoriștilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caută H.C.L.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 59 din 29 Mai 2014

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren în suprafață de 1 mp, aflat în domeniul public al Municipiului Câmpia Turzii, în vederea amplasării unui panou publicitar

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 58 din 29 Mai 2014

privind aprobarea listei cuprinzând ordinea de prioritate în vederea repartizării și închirierii locuințelor sociale, în Municipiul Câmpia Turzii, pentru anul 2014

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 57 din 29 Mai 2014

privind aprobarea listei privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuință și repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii în Municipiul Câmpia Turzii, pentru anul 2014

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 56 din 29 Mai 2014

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015 la nivelul Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 55 din 14 Mai 2014

privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2014

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 54 din 24 Aprilie 2014

privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2014

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 53 din 24 Aprilie 2014

Privind aprobarea declanșării procedurilor de achiziționare directa a terenului necesar în vederea construirii Parcului Industrial Tetarom V și însușirea raportului de expertiză evaluatorie pentru terenul situat din punct de vedere administrativ în Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 147, proprietatea numiților Schutz Oana și Dascălu Ionuț

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 52 din 17 Aprilie 2014

privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Primăria, Consiliul Local Câmpia Turzii și MUSIC TDR SHOW – Cluj Napoca, reprezentată prin domnul Raul Ovidiu Gorgan în vederea organizării evenimentului "1 Mai" 2014

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 51 din 17 Aprilie 2014

privind aprobarea modificării prețului de pornire al licitației stabilit la capitolul IV al caietului de sarcini privind organizarea și desfășurarea licitației publice pentru închirierea unor spații situate în incinta Halei Agroalimentare Piața Unirii, anexa 2 la HCL nr. 156/10.12.2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 50 din 17 Aprilie 2014

privind aprobarea Regulamentului privind regimul închirierii pășunilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Câmpia Turzii și Caietului de sarcini privind închirierea pășunilor disponibile în anul 2014

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 49 din 17 Aprilie 2014

privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a unui spațiu, aflat în proprietatea Municipiului Câmpia Turzii, către Societatea Națională de Cruce Roșie din România Filiala Cluj

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 48 din 17 Aprilie 2014

privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2014

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 47 din 17 Aprilie 2014

privind aprobarea execuției Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii la trimestrul I 2014

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 46 din 17 Aprilie 2014

privind aprobarea contului anual de execuție al Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 45 din 17 Aprilie 2014

privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în CF nr. 50235 Câmpia Turzii, nr. top. 110/a/53/1/1/1/1/1/1, 110/c/20/1/1/1/1/1

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 44 din 17 Aprilie 2014

privind însușirea documentației cadastrale pentru alipirea a 47 de imobile într-un singur imobil

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 43 din 17 Aprilie 2014

privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de închiriere

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 42 din 7 Aprilie 2014

privind aprobarea reorganizării R.A.G.C.L. Campia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 41 din 7 Aprilie 2014

privind aprobarea preluării în administrare a Bazei sportive situate în Municipiul Câmpia Turzii, str. Aurel Vlaicu, nr. 39

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 40 din 20 Martie 2014

privind amplasarea, pe domeniul public al Municipiului Câmpia Turzii, a unor foișoare din lemn pentru persoane vârstnice în cartierele Șarât și Insulă

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 39 din 20 Martie 2014

privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2014

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 38 din 20 Martie 2014

privind aprobarea menținerii la 100 a numărului de salariați ai S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 37 din 20 Martie 2014

privind modificarea și completarea Organigramei, numărului de personal și a Statului de funcții ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpia Turzii și ale serviciilor publice de interes local

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 36 din 20 Martie 2014

privind preluarea în proprietatea Municipiului Câmpia Turzii a imobilului-teren înscris în CF nr. 51776 Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 35 din 20 Martie 2014

privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în CF nr. 52468 Câmpia Turzii
Miercuri, 07 Octombrie 2015
vizitator: 54.82.73.219
Page Rank Check