Campia Turzii, Laminoriștilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caută H.C.L.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 63 din 23 Mai 2013

privind aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2012 ale SC Compania de Salubritate SA Campia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 62 din 23 Mai 2013

privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Campia Turzii pentru anul 2012

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 61 din 23 Mai 2013

Privind aprobarea actualizării tarifelor de preț pentru lucrările de întreținere și reparații străzi, executare marcaje rutiere, amenajare și întreținere spații verzi, practicate de S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 60 din 23 Mai 2013

privind aprobarea creșterii numărului de salariați ai S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 59 din 23 Mai 2013

privind închirierea prin prin licitație publică a unui teren în suprafață de 1 mp, situat la intersecția străzilor 1 Decembrie 1918 și Gh. Barițiu, în vederea amplasării unui panou publicitar cu caracter provizoriu

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 58 din 23 Mai 2013

privind atribuirea unui spațiu în folosință gratuită, în imobilul situat în Piața Unirii nr. 6/8, Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Cluj

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 57 din 9 Mai 2013

privind realocarea unor sume din excedentul bugetului local rezultat la închiderea exercițiului bugetar aferent anului 2012

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 56 din 9 Mai 2013

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 55 din 24 Aprilie 2013

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 54 din 18 Aprilie 2013

privind propunerea către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară APA VĂII ARIEȘULUI a membrilor ce revin Municipiului Câmpia Turzii în Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Arieș

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 53 din 18 Aprilie 2013

privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, pentru anul 2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 52 din 18 Aprilie 2013

privind deplasarea unei delegații a Municipiului Câmpia Turzii, la Mohacs -Ungaria, în perioada 17 - 20 mai 2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 51 din 18 Aprilie 2013

privind aprobarea înființării Muzeului Municipal "Prima Școală Română 1879" Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 50 din 18 Aprilie 2013

privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii la trimestrul I 2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 49 din 18 Aprilie 2013

privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii în Municipiul Câmpia Turzii, pentru anul 2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 48 din 18 Aprilie 2013

privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Câmpia Turzii a imobilului-teren înscris în CF nr. 50317 Câmpia Turzii, nr. cadastral 2410, în suprafață de 2797 mp și a extinderii rețelei de canalizare menajeră și extinderii rețelei de distribuție apă, str. George Enescu

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 47 din 18 Aprilie 2013

privind aprobarea taxelor de pășunat și gloabă, la nivelul Municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 46 din 18 Aprilie 2013

privind ajustarea taxelor extrajudiciare de timbru la nivelul celor prevăzute de H.G. nr. 1309/2012

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 45 din 2 Aprilie 2013

privind acceptarea sprijinului financiar din partea S.C. Electrogrup S.A. Cluj-Napoca pentru campania de ajutorare a unor persoane nevoiașe din Câmpia Turzii "Paște 2013"

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 44 din 2 Aprilie 2013

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2013 al S.C. Compania de Salubritate S.A. Câmpia Turzii.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 43 din 2 Aprilie 2013

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2013 al S.C. Domeniul Public S.A. Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 42 din 2 Aprilie 2013

privind aprobarea efectuării demersurilor necesare în vederea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 41 din 2 Aprilie 2013

privind luarea la cunoștință despre renunțarea la funcția de reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A. a d-nului Andreș Mircea Adrian și numirea unui nou reprezentant

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 40 din 2 Aprilie 2013

privind alocarea unor sume din excedentul bugetului local rezultat la închiderea exercitiului bugetar aferent anului 2012

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 39 din 2 Aprilie 2013

privind aprobarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2013
Miercuri, 22 Octombrie 2014
vizitator: 54.166.110.247
Page Rank Check