Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 141 din 20 Iulie 2016

constatarea încet?rii mandatului de membru în Consiliul de Administra?ie la S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII S.A. a domnului ANTAL IOSIF ADRIAN ?i desemnarea unui nou membru

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 140 din 20 Iulie 2016

privind aprobarea rectific?rii Bugetului de venituri ?i cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2016 ?i modificarea listei de investi?ii aferent?, precum ?i modificarea anexei nr.1/16 -„Programul Cultural”

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 139 din 20 Iulie 2016

privind componen?a Comisiei de evaluare a ofertelor pentru accesul reziden?ilor în PARCUL INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 138 din 20 Iulie 2016

privind constatarea încet?rii mandatului reprezentan?ilor Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea General? a Ac?ionarilor la S.C.COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII S.A. ?i numirea unor noi reprezentan?i

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 137 din 20 Iulie 2016

privind constatarea încet?rii mandatului de membru în Consiliul de Administra?ie la REGIA AUTONOM? DE GOSPOD?RIRE COMUNAL? ?I LOCATIV? a domnului ISAC-TUDORACHE IONEL ?i desemnarea unui nou membru

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 136 din 20 Iulie 2016

privind constatarea încet?rii mandatului de membru în Consiliul de Administra?ie la S.C.DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A. a domnului VITUS IOAN ?i desemnarea unui nou membru

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 135 din 20 Iulie 2016

privind constatarea încet?rii mandatului de membru în Adunarea General? a Ac?ionarilor la S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A. a domnului SZABO ROBERT ISTVAN

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 134 din 20 Iulie 2016

privind desemnarea reprezentan?ului Municipiului Câmpia Turzii în cadrul Adun?rii Generale a Asocia?iei ,,Pactul Regional Nord -Vest pentru Ocupare ?i Incluziune Social?,,

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 133 din 20 Iulie 2016

privind desemnarea reprezentan?ului Municipiului Câmpia Turzii în cadrul Adun?rii Generale a Asocia?iei “POLUL AGRO-ZOOTEHNIC-INDUSTRIAL ARIE?-PAZIA”

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 132 din 20 Iulie 2016

privind desemnarea reprezentan?ului Municipiului Câmpia Turzii în cadrul Adun?rii Generale a Asocia?iei “CLUSTERUL AGRO-FOOD-IND NAPOCA”

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 131 din 20 Iulie 2016

privind numirea reprezentan?ilor Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în Consiliul de administra?ie al Spitalului Municipal “Dr. Cornel Igna” Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 130 din 20 Iulie 2016

privind numirea reprezentan?ilor Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în Consiliile de Administra?ie ?i în Comisiile pentru evaluarea ?i asigurarea calit??ii din unit??ile de înv???mânt preuniversitar

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 129 din 20 Iulie 2016

privind însu?irea documenta?iei cadastrale privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 50447 Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 128 din 20 Iulie 2016

privind componen?a Comisiei sociale de analizare a cererilor de locuin?? ?i repartizare a locuin?elor în municipiul Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 127 din 20 Iulie 2016

privind aprobarea modific?rii articolului 2 din Hot?rârea Consiliului Local nr. 98 din 26.05.2016

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 126 din 20 Iulie 2016

privind aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a dou? contracte de închiriere

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 125 din 20 Iulie 2016

privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr. 12590 din 09.11.2006

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 124 din 20 Iulie 2016

privind completarea Inventarului bunurilor care al?tuiesc domeniul public al municipiului Câmpia Turzii cu un imobil teren

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 123 din 20 Iulie 2016

privind completarea Inventarului bunurilor care al?tuiesc domeniul public al municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 122 din 20 Iulie 2016

privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al municipiului Câmpia Turzii a construc?iei situat? în municipiul Câmpia Turzii,str. Laminori?tilor nr. 29

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 121 din 20 Iulie 2016

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru lucrarea Construire locuin?? Sp+P+M cu garaj ?i împrejmuire în jud. Cluj, mun. Câmpia Turzii, str. George ENESCU, nr. 32A

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 120 din 20 Iulie 2016

privind aprobarea contului de execu?ie al bugetului de venituri ?i cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii la 30.06.2016

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 119 din 20 Iulie 2016

privind deplasarea unei delega?ii a Municipiului Câmpia Turzii, la Kisber-Ungaria, în perioada 22 - 24 iulie 2016

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 118 din 20 Iulie 2016

privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Csutak Ludovic ca urmarea a demisiei ?i declararea ca vacant a locului de consilier local

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 117 din 6 Iulie 2016

privind desemnarea reprezentantului Municipiului Campla Turzii in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei "Comunitatea Urbanã Aries"
Sambata, 19 August 2017
vizitator: 54.144.23.12