Campia Turzii, Laminoriștilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caută H.C.L.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 57 din 18 Mai 2015

privind deplasarea unei delegații a Municipiului Câmpia Turzii, la Mohacs -Ungaria, în perioada 19.05.2015-24.05.2015

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 56 din 18 Mai 2015

privind aprobarea remunerației reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Compania de Apă Arieș SA

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 55 din 18 Mai 2015

privind numirea unui reprezetant în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. COMPANIA DE APĂ ARIEȘ S.A.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 54 din 23 Aprilie 2015

privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Municipiul/Consiliul Local Câmpia Turzii și Asociația Sportivă Clubul Sportiv Municipal Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 53 din 23 Aprilie 2015

privind aprobarea prelungirii termenului de locațiune a unor contracte de închiriere

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 52 din 23 Aprilie 2015

privind aprobarea stingerii datoriei Societății Sport Club Bose S.R.L. Cluj-Napoca, față de Școala Gimnazială ,,Mihai Viteazul” Câmpia Turzii, prin dare în plată

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 51 din 23 Aprilie 2015

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 50 din 23 Aprilie 2015

privind însușirea documentației cadastrale privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr 50743 Câmpia Turzii, aflat în domeniul public al municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 49 din 23 Aprilie 2015

privind însușirea documentației cadastrale privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 53448 Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 48 din 23 Aprilie 2015

privind însușirea documentației cadastrale privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 50447 Câmpia Turzii, cu nr. top. 1839/90/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, în suprafață de 17123 mp

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 47 din 23 Aprilie 2015

privind darea în administrarea Spitalului Municipal ,,Dr. Cornel Igna” Câmpia Turzii a unui spațiu proprietatea Municipiului Câmpia Turzii, în vederea înființării unui centru de primiri urgențe

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 46 din 23 Aprilie 2015

privind aprobarea executiei bugetare de venituri si cheltuieli al Municipiului Campia Turzii pentru trimestrul I 2015

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 45 din 23 Aprilie 2015

privind aprobarea contractului de parteneriat dintre Consiliul local al Municipiului Câmpia Turzii și Asociația Centrul de Îngrijire și Asistență Acoperământul Maicii Domnului Turda având ca obiect acordarea de servicii de îngrijire și asistență în regim rezidential pentru un număr de 15 vârstnici

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 44 din 23 Aprilie 2015

privind darea în administrarea Spitalului Municipal ,,Dr. Cornel Igna” Câmpia Turzii a unui spațiu proprietatea municipiului Câmpia Turzii, în vederea înființării unui cabinet de pneumologie

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 43 din 23 Aprilie 2015

privind aprobarea taxelor de eliberare a Atestatului de producator și a Carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru anul 2015

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 42 din 23 Aprilie 2015

privind aprobarea repartizării unei locuințe pentru tineri destinate închirierii în Municipiul Câmpia Turzii, pentru anul 2015

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 41 din 23 Aprilie 2015

privind constituirea comisiei sociale de analizare a cererilor de locuință și repartizare a locuințelor în Municipiul Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 40 din 23 Aprilie 2015

privind reorganizarea Cantinei Sociale prin externalizarea serviciului

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 39 din 23 Aprilie 2015

privind aprobarea „Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local” ce se vor executa de beneficiarii de ajutor social, în perioada 2015-2016, la nivelul Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 38 din 23 Aprilie 2015

Privind aprobarea infiintarii Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Campia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 37 din 19 Martie 2015

privind aprobarea documentației tehnico-economică reactualizată pentru obiectivului de investiții "Reabilitare bloc de locuinte sociale, str. Laminoristilor, nr. 115, - parter și etaj I -Câmpia Turzii"

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 36 din 19 Martie 2015

privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Primăria/Consiliul Local Câmpia Turzii și Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 35 din 19 Martie 2015

privind însușirea documentației cadastrale privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 50447 Câmpia Turzii, cu nr. top. 1839/90/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, în suprafață de 17423 mp

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 34 din 19 Martie 2015

privind aprobarea utilizării excedentului bugetului de venituri proprii și cheltuieli al Spitalului Municipal Dr. Cornel IGNA Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 33 din 19 Martie 2015

privind acoperirea golurilor temporare de casă pentru bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii al Școlii Gimnaziale Mihai Viteazul Câmpia Turzii
Duminica, 26 Iunie 2016
vizitator: 54.81.148.144
Page Rank Check