Campia Turzii, Laminoriștilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caută H.C.L.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 38 din 21 Martie 2013

privind aprobarea participării Serviciului Public Administrația Piețelor si Exploatarea Platformelor Comerciale din Municipiul Câmpia Turzii la constituirea "Asociației Administratorilor de Piețe din România"

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 37 din 21 Martie 2013

privind mandatarea Primarului Municipiului Câmpia Turzii pentru inițierea procedurilor privind înființarea Parcului Industrial "TETAROM 5" în unitatea administrativ teritorială Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 36 din 21 Martie 2013

privind încetarea mandatului de membru în Adunarea Generală la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "APA VĂII ARIEȘULUI" și desemnarea unui nou membru

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 35 din 21 Martie 2013

privind aprobarea susținerii financiare de către Consiliul Local Câmpia Turzii a activităților sportive desfășurate da către Asociația Sportivă "Clubul Sportiv Municipal Câmpia Turzii" în anul 2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 34 din 21 Martie 2013

privind aprobarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (C.T.A.T.U.) a Municipiul Câmpia Turzii și a Regulamentului de Organizare și Functionare a C.T.A.T.U.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 33 din 21 Martie 2013

privind aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Câmpia Turzii a infrastructurii stradale și infrastructurii de canalizare din incinta Zonei Industriale REIF Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 32 din 21 Martie 2013

pentru aprobarea actualizării taxei pentru placheta cu telefoanele consumatorului,introducerea taxei pentru autocolantul care se va aplica pe plachetele vechi cu telefoanele consumatorului și aprobarea modelelor plachetelor și autocolantului

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 31 din 21 Martie 2013

privind stabilirea sancțiunilor pentru faptele care constituie contravenții în domeniul bunei gospodăriri a Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 30 din 21 Martie 2013

privind retragerea dreptului de folosință asupra unor terenuri atribuite conform Legii nr. 15/2003, domnilor Matiș Claudiu și Lăcătuș Daniel

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 29 din 21 Martie 2013

privind închirierea prin prin licitație publică a unui teren în suprafață de 1,5 mp, situat la intersecția străzilor 1 Decembrie 1918 și Tudor Vladimirescu (zona magazinului Profi), în vederea amplasării unui panou publicitar

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 28 din 21 Martie 2013

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Câmpia Turzii, a imobilului situat în Municipiul Câmpia Turzii, str.Laminoriștilor nr.117

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 27 din 21 Martie 2013

privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 26 din 21 Martie 2013

Pentru aprobarea listei privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuință și repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii în Municipiul Câmpia Turzii, pentru anul 2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 25 din 21 Martie 2013

privind aprobarea listei cuprinzând ordinea de prioritate în vederea repartizării și închirierii locuințelor sociale, în Municipiul Câmpia Turzii, pentru anul 2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 24 din 28 Februarie 2013

Privind abrogarea Hotărârilor de Consiliul Local nr. 118/20.11.2008, nr. 5/22.01.2009 și nr. 1/21.01.2010, privind înființarea Societății Comerciale Compania de Salubritate Arieș S.A .

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 23 din 28 Februarie 2013

Privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ din Municipiului Câmpia Turzii, în anul școlar 2013-2014

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 22 din 28 Februarie 2013

privind aprobarea susținerii financiare a participării numitei Constantea Daciana la Festivalul Internațional de Interpreți „Euro Stars”- Republica Malta

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 21 din 28 Februarie 2013

privind aprobarea eliberării CERTIFICATELOR de URBANISM si a AUTORIZAȚIILOR de CONSTRUIRE cu condiția prezentării planurilor de situație, pe suport topografic realizat în coordonate în sistemul național de referință Stereo 1970, atât in format analogic cât și în format digital .dwg, compatibil cu GIS, pentru actualizare baze de date în vederea implementării proiectului “RO-0037- Instrumente și Baze de Date Integrate pentru Amenajarea Teritoriului – in Arealul C.U.A. ( Turda-Câmpia Turzii )”

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 20 din 28 Februarie 2013

privind completarea ,,Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Câmpia Turzii”, transmiterea dreptului de administrare, concesionare a unor bunuri și aprobarea reevaluării activelor fixe aflate în patrimoniul Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 19 din 28 Februarie 2013

privind aprobarea retragerii dreptului de administrare al Spitalului Municipiului Câmpia Turzii asupra imobilului situat în Câmpia Turzii, str. Avram Iancu, nr. 8

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 18 din 28 Februarie 2013

privind aprobarea unui Acord de parteneriat între Municipiul Câmpia Turzii și Asociațiile Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj și Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 17 din 28 Februarie 2013

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu aflat în domeniul public al Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 16 din 28 Februarie 2013

Privind aprobarea suspendării aplicării de mărire a taxelor de la literele a), g) și h) din Anexa Nr. 9 B litera C, din H.C.L. Nr. 49/2012, privind stabilirea impozitelor și taxelor pentru anul 2013 la nivelul Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 15 din 28 Februarie 2013

privind aprobarea gestionării directe și darea în administrare către S.C. Domeniul Public S.A. Câmpia Turzii a Serviciului public de exploatare a parcărilor cu plată și a Serviciului de blocare/deblocare a autovehiculelor parcate neregulamentar în parcările cu plată, parcările de reședință precum și pe domeniul public și privat al Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 14 din 28 Februarie 2013

privind însușirea documentației cadastrale pentru dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 34632 Câmpia Turzii, nr. top. 110/a/53/1/1/1/1/1/1, 110/c/20/1/1/1/1/1, în suprafață de 34632 mp
Marti, 02 Septembrie 2014
vizitator: 54.226.18.74
Page Rank Check