Campia Turzii, Laminoriștilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caută H.C.L.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 31 din 20 Martie 2014

privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 30 din 20 Martie 2014

privind aderarea Municipiului Câmpia Turzii la Societatea Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Cluj

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 29 din 20 Martie 2014

privind solicitarea adresată Ministrului Educației Naționale pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării parțiale a destinației imobilului situat în Municipiul Câmpia Turzii, strada Gheorghe Lazăr nr. 16, judetul Cluj

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 28 din 20 Martie 2014

privind atribuirea a 5 autorizații taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi și declanșarea procedurii de atribuire în gestiune a serviciilor de transport în regim de taxi

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 27 din 20 Martie 2014

privind aprobarea suspendării aplicării de mărire a taxelor de la literele a), g) și h) din Anexa nr. 9B lit. C din H.C.L. nr. 72 / 30.05.2013, privind stabilirea impozitelor și taxelor pentru anul 2014 la nivelul Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 26 din 20 Martie 2014

pentru actualizarea componenței și a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Consultativ pentru Protecția Consumatorilor din Municipiul Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 25 din 20 Martie 2014

privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A. , să numească un nou cenzor supleant și să adopte actul constitutiv modificat al societății

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 24 din 20 Martie 2014

privind aprobarea „Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local” ce se vor executa de beneficiarii de ajutor social, în perioada 2014-2015, la nivelul Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 23 din 20 Martie 2014

privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 22 din 20 Februarie 2014

privind aprobarea transformării Regiei Autonome de Gospodărie Comunală și Locativă Câmpia Turzii în societate comercială cu răspundere limitată

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 21 din 20 Februarie 2014

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Extindere sediu Taxe și Impozite Locale" din Municipiul Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 20 din 20 Februarie 2014

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitare/Reparații Baza Sportiva Lut" din Municipiul Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 19 din 20 Februarie 2014

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Construire Hală agroalimentară Piața Mureșului" din Municipiul Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 18 din 20 Februarie 2014

privind aprobarea modificării Regulamentului și Caietului de sarcini privind organizarea și desfășurarea licitației publice pentru închirierea unor spații situate în incinta Halei Agroalimentare "Piața Unirii" din Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 17 din 20 Februarie 2014

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, pentru anul 2014, al S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 16 din 20 Februarie 2014

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, pentru anul 2014, al S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 15 din 20 Februarie 2014

privind constituirea comisiei sociale de analizare a cererilor de locuință și repartizare a locuințelor în Municipiul Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 14 din 20 Februarie 2014

privind deplasarea unei delegații a Municipiului Câmpia Turzii, la Mohacs -Ungaria, în perioada 28.02.2014 - 03.03. 2014

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 13 din 20 Februarie 2014

privind aprobarea protocolului de colaborare cu Asociația Centrul de Ecarisaj Turda, pentru gestionarea câinilor fără stăpân de pe domeniul public al Municipiului Câmpia Turzii, a planului de acțiune privind reducerea numărului de câini fără stăpân și a tarifelor percepute pentru activitatea de gestionare a acestora pentru anul 2014

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 12 din 5 Februarie 2014

privind aprobarea Bugetului General de Venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2014

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 11 din 5 Februarie 2014

privind alocarea unor sume din excedentul bugetului local rezultat la închiderea exercițiului bugetar aferent anului 2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 10 din 23 Ianuarie 2014

privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Primăria, Consiliul Local Câmpia Turzii si domnul Jurca Adrian în vederea desfășurării competitiei sportive “TRANSILVANIA DRIFT RACE - SHOW CARITABIL”- Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 9 din 23 Ianuarie 2014

privind aprobarea schimbării sediului S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 8 din 23 Ianuarie 2014

privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică sau juridică, la Spitalului Municipal Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 7 din 23 Ianuarie 2014

privind aprobarea modificării art. 1 al H.C.L. nr. 34 din 21.03.2013, privind componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (C.T.A.T.U.) a Municipiului Câmpia Turzii și a Regulamentului de Organizare și Functionare a C.T.A.T.U.
Vineri, 04 Septembrie 2015
vizitator: 54.167.116.62
Page Rank Check