Campia Turzii, Laminoriștilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caută H.C.L.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 162 din 17 Decembrie 2015

privind aprobarea completĂŁrii Anexei nr.3 la nr. 74 din 20.08.2007

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 161 din 17 Decembrie 2015

privind aprobarea Ăźnchirierii unor spaĂŸii situate Ăźn incinta Halei Agroalimentare PiaĂŸa MureÂșului Âși a Caietului de sarcini privind organizarea Âși desfĂŁÂșurarea licitaĂŸiei publice

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 160 din 17 Decembrie 2015

privind anularea creantelor fiscale existente Ăźn sold la 31 decembrie 2015 mai mici de 40 lei

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 159 din 17 Decembrie 2015

privind aprobarea contului de execuĂŸie al bugetului de venituri Âși cheltuieli al Municipiului CĂąmpia Turzii pentru perioada 01.01.2015-03.12.2015

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 158 din 17 Decembrie 2015

privind aprobarea rectificĂŁrii Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului CĂąmpia Turzii pe anul 2015

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 157 din 17 Decembrie 2015

privind Ăźncetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Gal Avram Marius, pentru mandatul 2012-2016 Âși vacantarea locului acestuia Ăźn cadrul Consiliului local

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 156 din 19 Noiembrie 2015

privind aprobarea modificarii anexei nr.6/2 si a participarii elevei Stamenovski Radica si a profesorului Pop Cornel ai Clubului de Canto "Bela Musica" la Festivalul International de muzica pop "Riga Symphony", 03-07 dec. 2015, Riga Letonia

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 155 din 19 Noiembrie 2015

privind insusirea Raportului Comisiei speciale de analiza si verificare, constituita conform HCL nr. 122 din 2015

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 154 din 19 Noiembrie 2015

privind modificarea si actualizarea tarifelor pentru activitatea de curatare manuala a zapezii imbibate, inghetate si/sau afanate pe trotuare din asfalt si pavele

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 153 din 19 Noiembrie 2015

privind aprobarea Studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii "Trecerea in subteran a cablurilor de iluminat public si curenti slabi si modernizare iluminat public in zona centrala a municipiului Campia Turzii", aleborat de SC REEA Procons Serv SRL

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 152 din 19 Noiembrie 2015

Privind aprobarea actului aditional la contractul de delegare a serviciului de salubrizare aprobat prin HCL 75/2008

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 151 din 19 Noiembrie 2015

privind acordarea avizului favorabil pentru externalizarea serviciului de spalatorie la Spitalul Municipal

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 150 din 19 Noiembrie 2015

privind aprobarea concesionarii directe a unui teren in suprafata de 354mp, aflat in proprietatea mun.C.Turzii, in favoarea dlui Hada Cristian

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 149 din 19 Noiembrie 2015

privind desemnarea persoanei imputernicite sa semneze si sa depuna declaratiile fiscale pentru societatea SC Parc Industrial Campia Turzii SA

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 148 din 19 Noiembrie 2015

privind completarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al Muncipiului Campia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 147 din 19 Noiembrie 2015

privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a imobilului situat in str.Gh.Baritiu, nr. 40, fosta Centrala Termica nr.10

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 146 din 19 Noiembrie 2015

privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor in vederea ocuparii postului vacant de consilier juridic, grad I A

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 145 din 19 Noiembrie 2015

privind aprobarea rectificarii Bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Campia Turzii pe anul 2015

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 144 din 19 Noiembrie 2015

privind modificarea si completarea Organigramei, numarului de personal si a Statului de funcii ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Campia Turzii si ale serviciilor publice de interes local

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 143 din 19 Noiembrie 2015

privind infiintarea Centrului de educatie timpurie antreprescolara

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 142 din 6 Noiembrie 2015

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 la nivelul Municipiului Campia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 141 din 22 Octombrie 2015

privind darea in administrarea Scolii Gimnaziale "Mihai viteazul" Campia Turzii a unui microbuz pentru transoprt scolar

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 140 din 22 Octombrie 2015

privind aprobarea situatiei terenurilor aflate in domeniul privat al municipiului Campia Turzii destinate atribuirii in folosinta gratuita in vederea construirii de locuinte proprietate personala, in conditiile Lg.nr.15/2003

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 139 din 22 Octombrie 2015

privind aprobarea concesionarii directe a unui teren de 5mp, in favoarea doamnei Selar Alina Angelica, in vederea extinderii imobilului proprietate personala situat in Campia Turzii, str.Gh Baritiu nr. 30, bl.L3, ap.1 prin edificarea unei cai de access

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 138 din 22 Octombrie 2015

privind aprobarea documentatiei cadastrale de modificare a limitelor de proprietate si suprafetei imobilului inscris in CF nr.53324 Campia Turzii, nr. cadastral 53324, situat in Campia Turzii, str.Laminoristilor nr.248A
Marti, 06 Decembrie 2016
vizitator: 23.23.50.247
Page Rank Check