Campia Turzii, Laminoriștilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caută H.C.L.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 13 din 20 Februarie 2014

privind aprobarea protocolului de colaborare cu Asociația Centrul de Ecarisaj Turda, pentru gestionarea câinilor fără stăpân de pe domeniul public al Municipiului Câmpia Turzii, a planului de acțiune privind reducerea numărului de câini fără stăpân și a tarifelor percepute pentru activitatea de gestionare a acestora pentru anul 2014

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 12 din 5 Februarie 2014

privind aprobarea Bugetului General de Venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2014

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 11 din 5 Februarie 2014

privind alocarea unor sume din excedentul bugetului local rezultat la închiderea exercițiului bugetar aferent anului 2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 10 din 23 Ianuarie 2014

privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Primăria, Consiliul Local Câmpia Turzii si domnul Jurca Adrian în vederea desfășurării competitiei sportive “TRANSILVANIA DRIFT RACE - SHOW CARITABIL”- Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 9 din 23 Ianuarie 2014

privind aprobarea schimbării sediului S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 8 din 23 Ianuarie 2014

privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică sau juridică, la Spitalului Municipal Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 7 din 23 Ianuarie 2014

privind aprobarea modificării art. 1 al H.C.L. nr. 34 din 21.03.2013, privind componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (C.T.A.T.U.) a Municipiului Câmpia Turzii și a Regulamentului de Organizare și Functionare a C.T.A.T.U.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 6 din 23 Ianuarie 2014

privind aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social din Câmpia Turzii și planul de măsuri pentru prevenirea și combaterea marginalizării sociale pentru anul 2014

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 5 din 23 Ianuarie 2014

privind aprobarea concesionării directe a terenului în suprafață de 15,70 mp către domnul Galea Emil, în vederea extinderii imobilului proprietate personală situat în Câmpia Turzii, str. Oțelarilor nr. 1, bloc F8, apart. 23, parter

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 4 din 23 Ianuarie 2014

privind aprobarea modificării Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 113 din 22.11.2012

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 3 din 23 Ianuarie 2014

privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Câmpia Turzii, în anul școlar 2014-2015

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 2 din 9 Ianuarie 2014

privind aprobarea retragerii dreptului de administrare al Colegiului Tehnic "Victor Ungureanu" Câmpia Turzii asupra imobilului situat în Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr. 115, fostul Internat Școlar nr. 1

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 1 din 9 Ianuarie 2014

privind acoperira definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 168 din 19 Decembrie 2013

privind aprobarea schimbării sediului S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 167 din 19 Decembrie 2013

privind aprobarea preluării în administrare a două piese de artilerie (tunuri antitanc cal. 76 mm, md.1942) proprietate privată a Statului Român, din Administrarea Ministerului Apărării Naționale

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 166 din 19 Decembrie 2013

privind aprobarea Caietului de sarcini privind achiziția prin licitație publică a unui teren în suprafață minimă de 1,8341 ha, situat în imediata vecinătate a terenului înscris în CF nr. 52985 Câmpia Turzii, în suprafață de 43559 mp, proprietatea publică a Municipiului Câmpia Turzii, în vederea realizării obiectivului "Închidere și ecologizare depozit de deșeuri urban neconform Câmpia Turzii"

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 165 din 19 Decembrie 2013

pentru aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii în Municipiul Câmpia Turzii, pentru anul 2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 164 din 19 Decembrie 2013

privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de închiriere

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 163 din 19 Decembrie 2013

privind aprobarea concesionării directe a unui teren în suprafață de 21,50 mp, către doamna Mureșan Mariana, în vederea extinderii imobilului proprietate personală situat în Câmpia Turzii, str. Parcului nr.1, bloc 1, apart.3, parter, prin edificarea unei căi de acces

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 162 din 19 Decembrie 2013

privind atribuirea în folosință cu titlu gratuit, pe o perioadă de 49 de ani, a imobilului situat în Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr. 115, fostul Internat Școlar nr. 1, în favoarea Parohiei Câmpia Turzii II

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 161 din 19 Decembrie 2013

privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui spațiu aparținând domeniului privat al Municipiului Câmpia Turzii, în scopul înființării unui cabinet medical cu specialitatea nutriție și dietetică

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 160 din 19 Decembrie 2013

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu ce aparține domeniului public al Municipiului Câmpia Turzii, în vederea înființării unei secții de producție

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 159 din 19 Decembrie 2013

privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj pentru anul 2014

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 158 din 19 Decembrie 2013

privind aprobarea unui contract de asociere în vederea administrării eficiente și punerii în valoare a rezervațiilor naturale Cheile Turzii și Cheile Turenilor

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 157 din 19 Decembrie 2013

privind anularea creanțelor fiscale existente în sold la 31 decembrie 2013 mai mici de 40 lei, la nivelul Municipiului Câmpia Turzii
Joi, 02 Iulie 2015
vizitator: 54.80.27.222
Page Rank Check