Campia Turzii, Laminoriștilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caută H.C.L.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 50 din 18 Aprilie 2013

privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii la trimestrul I 2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 49 din 18 Aprilie 2013

privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii în Municipiul Câmpia Turzii, pentru anul 2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 48 din 18 Aprilie 2013

privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Câmpia Turzii a imobilului-teren înscris în CF nr. 50317 Câmpia Turzii, nr. cadastral 2410, în suprafață de 2797 mp și a extinderii rețelei de canalizare menajeră și extinderii rețelei de distribuție apă, str. George Enescu

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 47 din 18 Aprilie 2013

privind aprobarea taxelor de pășunat și gloabă, la nivelul Municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 46 din 18 Aprilie 2013

privind ajustarea taxelor extrajudiciare de timbru la nivelul celor prevăzute de H.G. nr. 1309/2012

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 45 din 2 Aprilie 2013

privind acceptarea sprijinului financiar din partea S.C. Electrogrup S.A. Cluj-Napoca pentru campania de ajutorare a unor persoane nevoiașe din Câmpia Turzii "Paște 2013"

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 44 din 2 Aprilie 2013

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2013 al S.C. Compania de Salubritate S.A. Câmpia Turzii.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 43 din 2 Aprilie 2013

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2013 al S.C. Domeniul Public S.A. Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 42 din 2 Aprilie 2013

privind aprobarea efectuării demersurilor necesare în vederea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 41 din 2 Aprilie 2013

privind luarea la cunoștință despre renunțarea la funcția de reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A. a d-nului Andreș Mircea Adrian și numirea unui nou reprezentant

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 40 din 2 Aprilie 2013

privind alocarea unor sume din excedentul bugetului local rezultat la închiderea exercitiului bugetar aferent anului 2012

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 39 din 2 Aprilie 2013

privind aprobarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 38 din 21 Martie 2013

privind aprobarea participării Serviciului Public Administrația Piețelor si Exploatarea Platformelor Comerciale din Municipiul Câmpia Turzii la constituirea "Asociației Administratorilor de Piețe din România"

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 37 din 21 Martie 2013

privind mandatarea Primarului Municipiului Câmpia Turzii pentru inițierea procedurilor privind înființarea Parcului Industrial "TETAROM 5" în unitatea administrativ teritorială Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 36 din 21 Martie 2013

privind încetarea mandatului de membru în Adunarea Generală la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "APA VĂII ARIEȘULUI" și desemnarea unui nou membru

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 35 din 21 Martie 2013

privind aprobarea susținerii financiare de către Consiliul Local Câmpia Turzii a activităților sportive desfășurate da către Asociația Sportivă "Clubul Sportiv Municipal Câmpia Turzii" în anul 2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 34 din 21 Martie 2013

privind aprobarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (C.T.A.T.U.) a Municipiul Câmpia Turzii și a Regulamentului de Organizare și Functionare a C.T.A.T.U.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 33 din 21 Martie 2013

privind aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Câmpia Turzii a infrastructurii stradale și infrastructurii de canalizare din incinta Zonei Industriale REIF Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 32 din 21 Martie 2013

pentru aprobarea actualizării taxei pentru placheta cu telefoanele consumatorului,introducerea taxei pentru autocolantul care se va aplica pe plachetele vechi cu telefoanele consumatorului și aprobarea modelelor plachetelor și autocolantului

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 31 din 21 Martie 2013

privind stabilirea sancțiunilor pentru faptele care constituie contravenții în domeniul bunei gospodăriri a Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 30 din 21 Martie 2013

privind retragerea dreptului de folosință asupra unor terenuri atribuite conform Legii nr. 15/2003, domnilor Matiș Claudiu și Lăcătuș Daniel

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 29 din 21 Martie 2013

privind închirierea prin prin licitație publică a unui teren în suprafață de 1,5 mp, situat la intersecția străzilor 1 Decembrie 1918 și Tudor Vladimirescu (zona magazinului Profi), în vederea amplasării unui panou publicitar

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 28 din 21 Martie 2013

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Câmpia Turzii, a imobilului situat în Municipiul Câmpia Turzii, str.Laminoriștilor nr.117

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 27 din 21 Martie 2013

privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 26 din 21 Martie 2013

Pentru aprobarea listei privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuință și repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii în Municipiul Câmpia Turzii, pentru anul 2013
Vineri, 19 Septembrie 2014
vizitator: 54.91.120.148
Page Rank Check