Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 147 din 22 August 2017

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Imbunatatirea eficeientei energetice a unor cladiri din incinta Liceului teoretic "Pavel Dan" din Municipiul Campia Turzii, Cladire C1-corpA+B"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 146 din 22 August 2017

Privind serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate in Municipiul Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 145 din 22 August 2017

Privind aprobarea studiului de oportunitate privind infiintarea serviciului de transport public local si a modalitatii de delegare a gestiunii serviciului si gestiunea delegata a serviciului

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 144 din 22 August 2017

Privind acordarea unor facilitati fiscale pentru S.C. MARCO PLAST S.R.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 143 din 22 August 2017

Privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Campia Turzii pe anul 2017 si modificarea listei de investitii aferenta

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 142 din 17 August 2017

Privind modificarea si completarea HCL nr.130/2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Campia Turzii, a institutiilor si serviciilor publice fara personalitate juridica.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 141 din 17 August 2017

Privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager, persoana fizica la nivelul Spitalului Municipal "Dr.Cornel Igna" Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 140 din 17 August 2017

Privind insusirea documentatiei cadastrale privind dezmembrarea imobilului inscris in CF nr.50718 Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 139 din 17 August 2017

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE HALA ZINCARE TERMICA SI ANEXE, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE SI RACORDURI UTILITATI, Municipiul Campia Turzii, str. Laminoristilor, nr.169A, judetul Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 138 din 17 August 2017

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea DEMOLARE CASA P+E, CONSTRUIRE CASA S+P+2E, Municipiul Campia Turzii , str. Tudor Vladimirescu, nr.1-1A, judetul Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 137 din 17 August 2017

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE LOCUINTA FAMILIALA S+P+1E, Municipiul Campia Turzii, str. Marin Sorescu, nr.11, judetul Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 136 din 17 August 2017

Privind aprobarea infiintarii comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 135 din 17 August 2017

Privind constatarea incetarii mandatului de membru in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A. a domnului SOCACIU ALEXANDRU GABRIEL si desemnarea unui nou membru

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 134 din 17 August 2017

Privind aprobarea listei privind ordinea de prioritate pentru atribuirea in folosinta a terenurilor destinate construirii de locuinta proprietate personala in municipiul Campia Turzii, in conditiile Legii nr.15/2003, in anul 2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 133 din 17 August 2017

Privind aprobarea listei solicitantilor care au acces la locuintele din fondul locativ de stat pentru anul 2017, destinate inchirierii si propunerile privind ordinea si modul de solutionare a acestora in Municipiul Campia Turzii, depuse pana la data de 26 iulie 2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 132 din 9 August 2017

Privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Campia Turzii pentru participarea la sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C.COMPANIA DE APA ARIES S.A. DIN DATA DE 16.08.2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 131 din 31 Iulie 2017

Privind stabilirea cuantumului maxim lunar al indemnizatiei de sedinta de care beneficiaza consilierii locali, pentru perioada 1 iulie 2017-31 decembrie 2021

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 130 din 31 Iulie 2017

Privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Campia Turzii, a institutiilor si serviciilor publice, fara personalitate juridica

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 129 din 31 Iulie 2017

Privind conferirea titlului de "CETATEAN DE ONOARE" al Municipiului Campia Turzii, domnului Petru SANTEIU

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 128 din 31 Iulie 2017

Privind conferirea titlului de "CETATEAN DE ONOARE" al Municipiului Campia Turzii, domnului Ioan Alexandru GABOR

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 127 din 31 Iulie 2017

Privind conferirea titlului de "CETATEAN DE ONOARE" al Municipiului Campia Turzii, domnului Nicusor LACATUS

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 126 din 31 Iulie 2017

Privind conferirea titlului de "CETATEAN DE ONOARE" al Municipiului Campia Turzii, domnului Arpad Dorin RACZ

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 125 din 31 Iulie 2017

Privind conferirea titlului de "CETATEAN DE ONOARE" al Municipiului Campia Turzii, post-mortem, domnului Nicolae RAAB

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 124 din 31 Iulie 2017

Privind conferirea titlului de "CETATEAN DE ONOARE" al Municipiului Campia Turzii, post-mortem, domnului Tanase MOLDOVAN

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 123 din 31 Iulie 2017

Privind conferirea titlului de "CETATEAN DE ONOARE" al Municipiului Campia Turzii, post-mortem, domnului Radu Florin BORZA
Marti, 19 Iunie 2018
vizitator: 54.158.30.219