Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 89 din 22 Iunie 2017

Privind modificarea HCL nr.176 din 31.10.2016

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 88 din 8 Iunie 2017

Privind aprobarea conditiilor si a procedurilor de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante din cadrul Politiei Locale a Municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 87 din 8 Iunie 2017

Privind aprobarea infiintarii Serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan la nivelul Municipiului Campia Turzii, a studiului de oportunitate, a Regulamentului privind organizarea si functionarea acestuia , a Caietului de sarcini privind delegarea de gestiune a acestui serviciu si a Contractului de delegare a serviciului

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 86 din 25 Mai 2017

Privind aprobarea Situatiilor financiare anuale aferente anului 2016 ale S.C.PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII S.A.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 85 din 25 Mai 2017

Privind aprobarea Situatiilor financiare anuale aferente anului 2016 ale S.C.DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 84 din 25 Mai 2017

Privind aprobarea situatiilor financiare anuale aferente anului 2016 ale S.C.COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 83 din 25 Mai 2017

Privind completarea Regulamentului de functionare a Parcului Industrial Campia Turzii precum si a Caietului de sarcini privind procedura de selectie a rezidentilor in vederea atribuirii dreptului de folosinta asupra unor parcele situate in perimetrul Parcului Industrial Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 82 din 25 Mai 2017

Privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de asistenta, consultanta si de reprezentare in instanta a intereselor S.C.DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 81 din 25 Mai 2017

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru lucrarea REALIZARE HALA DE PRODUCTIE V SI BIROURI, REALIZARE PARCARI SI ACCES in judetul Cluj, municipiul Campia Turzii, str. Laminoristilor, nr. 159, ZONA INDUSTRIALA REIF

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 80 din 25 Mai 2017

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru lucrarea CONSTRUIRE CASA DE LOCUIT Sp+P+M si IMPREJMUIRE TEREN in judetul Cluj, municipiul Campia Turzii, str.Regina Maria, nr.14

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 79 din 25 Mai 2017

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru lucrarea CONSTRUIRE CASA DE LOCUIT P+M si IMPREJMUIRE TEREN in judetul Cluj, municipiul Campia Turzii, str. Regina Maria, nr.12

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 78 din 25 Mai 2017

Privind aprobarea retragerii dreptului de folosinta asupra unui teren atribuit in temeiul Legii nr.15/2003

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 77 din 25 Mai 2017

Privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de S.C.COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A.pentru desfasurarea activitatilor de salubrizare-deratizare, dezinsectie si dezinfectie, in aria admnistrativ-teritoriala a municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 76 din 17 Mai 2017

Privind insusirea Actului aditional nr.1 la Protocolul de predare-preluare incheiat intre S.C.Industria Sarmei S.A. Campia Turzii si Consiliu Local al Municipiului Campia Turzii, aprobat prin HCL nr.42 din 26.05.2003

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 75 din 17 Mai 2017

Privind aprobarea Contractului de sponsorizare intre Municipiul Campia Turzii si Nemes Carmen Dorina

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 74 din 17 Mai 2017

Privind aprobarea protocolului de colaborare intre Municipiul Campia Turzii si Asociatia "Produs de Cluj" in vederea organizarii evenimentului "Ziua Internationala a Copilului" si Targ "Produs de Cluj", in perioada 1-4 iunie 2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 73 din 17 Mai 2017

Privind aprobarea protocolului de colaborare intre Municipiul Campia Turzii si Organizatia Nationala "Cercetasii Romaniei", in vederea organizarii evenimentului "Festivalul Luminii", in data de 27.05.2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 72 din 17 Mai 2017

Privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Campia Turzii pe anul 2017, modificarea Calendarului cultural pentru anul 2017 (anexa 1/6), modificarea bugetului pentru Centrul cultural (anexa 1/7) si modificarea Listei de investitii (anexele 2, 2/6, 2/7)

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 71 din 27 Aprilie 2017

Privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a terenului sintetic de sport apartinand domeniului public al Municipiului Campia Turzii, aflat in administrarea Liceului Teoretic ”Pavel Dan” Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 70 din 27 Aprilie 2017

Privind aprobarea unei oferte de donatie

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 69 din 27 Aprilie 2017

Privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.49/07.04.2017 privind aprobarea Listei de repartizare a locuintelor A.N.L., din Municipiul Campia Turzii, destinate inchirierii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 68 din 27 Aprilie 2017

Privind aprobarea schimbului de locuinte pentru tineri destinate inchirierii, cu alte locuinte vacantate de aceeasi categorie, pentru titularii contractelor de inchiriere nr.1973/03.12.2014 si nr.4/28.01.2016

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 67 din 27 Aprilie 2017

Privind aprobarea inregistrarii si transmiterii pe postul local de televiziune TURDA TV a sedintelor Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 66 din 27 Aprilie 2017

Privind aprobarea modificarii si completarii ”Contractului de delegare a serviciului public pentru construirea, modernizarea, exploatarea si intretinerea strazilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere si pietonale, amenajare, intretinere si infrumusetare a spatiilor verzi, montare de mobilier stradal, al domeniului public si privat al Municipiului Campia Turzii”

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 65 din 27 Aprilie 2017

Privind aprobarea Listei de repartizare a locuintelor sociale, din Municipiul Campia Turzii, destinate inchirierii
Joi, 26 Aprilie 2018
vizitator: 54.80.185.137