Campia Turzii, Laminoriștilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caută H.C.L.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 100 din 25 Iulie 2013

privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a spațiului situat în Municipiul Câmpia Turzii, Piața Unirii, nr. 11, camera 4, către Asociația ,,Polul Agro-Zootehnic-Industrial Arieș – PAZIA”

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 99 din 25 Iulie 2013

Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 98 din 25 Iulie 2013

privind modificarea și completarea Organigramei, numărului de personal și a Statului de functii ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpia Turzii și a serviciilor publice de interes local

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 97 din 18 Iulie 2013

privind atribuirea în folosință gratuită Parohiei Ortodoxe nr. 4 Câmpia Turzii, a terenului în suprafață de 1082 mp, suplimentar terenului atribuit prin HCL nr. 129 din 20.12.2012, în vederea construirii Centrului de îngrijire persoane vârstnice ,,Sf. Vasile”

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 96 din 18 Iulie 2013

privind deplasarea unei delegații a Municipiului Câmpia Turzii, la Kisber -Ungaria, în perioada 26 - 28 iulie 2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 95 din 18 Iulie 2013

privind însușirea documentației tehnice pentru dezmembrarea imobilului înscris în CF 50846 Câmpia Turzii nr. top. 116, 128/a, 128/b, 128/c, 128/d, cu o suprafață totală de 110.748 mp

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 94 din 18 Iulie 2013

privind aprobarea caietului de sarcini privind vânzarea prin licitație publică a imobilului situat în Câmpia Turzii, str. Pârâului f.n., cu nr. top. nou 110/a/53/1/1/1/1/1/1/2, 110/c/20/1/1/1/1/1/2, în suprafață de 180 mp

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 93 din 18 Iulie 2013

Privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 92 din 18 Iulie 2013

Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 91 din 18 Iulie 2013

Privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru semestrul I 2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 90 din 12 Iulie 2013

privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Primăria, Consiliul Local Câmpia Turzii si Societatea Culturală „Câmpia Turzii 775”.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 89 din 12 Iulie 2013

privind aprobarea creșterii numărului de salariați ai S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 88 din 12 Iulie 2013

privind aprobarea denumirii Complexului de Agrement LA TREI LACURI, a regulamentului de pescuit și de ordine interioară și a tarifelor practicate

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 87 din 28 Iunie 2013

privind aprobarea și depunerea proiectului „Șomerii din Câmpia Turzii spre o nouă meserie”

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 86 din 28 Iunie 2013

privind aprobarea asocierii dintre Județul Cluj și Municipiul Câmpia Turzii pentru realizarea proiectului "CENTRU DE COLECTARE A PRODUSELOR AGRICOLE, FRUCTE ȘI LEGUME"

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 85 din 20 Iunie 2013

privind numirea reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii in A.G.A. la Asociația "Șoimul Arieș"

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 84 din 20 Iunie 2013

privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casării unor mijloace și obiecte de inventar care aparțin patrimoniului Spitalului Municipal Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 83 din 20 Iunie 2013

privind darea în administrarea S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A. a terenului situat în Câmpia Turzii, str. Gheorghe Lazăr FN, în suprafață de 2517 mp

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 82 din 20 Iunie 2013

privind aprobarea concesionării prin atribuire directă, în favoarea P.F.A. Stanciu Claudiu Ioan, a unui teren în suprafață de 6 mp, în vederea extinderii construcției situată în Câmpia Turzii, str. Plopilor nr. 2B

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 81 din 10 Iunie 2013

Privind aprobarea majorării capitalului social al S.C.Compania de Salubritate S.A. Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 80 din 10 Iunie 2013

Privind aprobarea majorării capitalului social al S.C.Domeniul Public SA Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 79 din 10 Iunie 2013

Privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 78 din 10 Iunie 2013

privind aprobarea CAIETULUI DE SARCINI privind achiziția prin licitație publică a unui teren în suprafață de 15 ha situat în Municipiul Câmpia Turzii în vederea construirii Parcului Industrial “TETAROM 5”

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 77 din 10 Iunie 2013

privind încetarea mandatului de membru în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Domeniul Public Câmpia Turzii SA a domnului Isac Tudorache Ionel și desemnarea unui nou membru

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 76 din 10 Iunie 2013

privind încetarea mandatului de membru în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA a domnului Sever Mischian și desemnarea unui nou membru
Duminica, 21 Decembrie 2014
vizitator: 54.211.230.186
Page Rank Check