Campia Turzii, Laminoriștilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caută H.C.L.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 137 din 28 Noiembrie 2013

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,CONSTRUIRE CASĂ S+P+M” în Municipiul Câmpia Turzii, str. George ENESCU, nr. 38, jud. Cluj și a Regulamentului de urbanism aferent

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 136 din 28 Noiembrie 2013

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE” în Municipiul Câmpia Turzii, în prelungirea str. George COȘBUC, jud. Cluj și a Regulamentului de urbanism aferent

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 135 din 31 Octombrie 2013

privind aprobarea protocolului dintre Consiliul local Campia Turzii si Registrul Electronic al Animalelor Domestice si de Companie (READC) Turda

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 134 din 31 Octombrie 2013

privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 133 din 25 Octombrie 2013

privind aprobarea modificării unor sume din excedentul bugetului local rezultat la închiderea exercițiului bugetar aferent anului 2012

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 132 din 25 Octombrie 2013

privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 131 din 25 Octombrie 2013

privind aprobarea demarării deschiderii procedurii simplificate a insolvenței (faliment) pentru Regia Autonomă de Gospodărie Comunală și Locativă (R.A.G.C.L.) Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 130 din 17 Octombrie 2013

privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii la 30.09.2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 129 din 17 Octombrie 2013

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Primăriei Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 128 din 17 Octombrie 2013

privind aprobarea furnizării informațiilor din anexa 1 în scopul întocmirii unui studiu de analiză a resurselor, nevoilor și așteptărilor locale la nivelul Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 127 din 17 Octombrie 2013

privind completarea art. 3 din H.C.L. nr. 74/10.06.2013 privind aprobarea participării Cosiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii la înființarea ASOCIAȚIEI "POLUL AGRO-ZOOTEHNIC-INDUSTRIAL ARIEȘ-PAZIA"

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 126 din 17 Octombrie 2013

privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar în unitățile școlare din Municipiul Câmpia Turzii pentru anul școlar 2013-2014

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 125 din 17 Octombrie 2013

privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 124 din 17 Octombrie 2013

privind premierea cuplurilor care sărbătoresc "Nunta de aur" în anul 2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 123 din 2 Octombrie 2013

privind completarea art. 1 al H.C.L. nr. 2/09.01.2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 122 din 2 Octombrie 2013

privind reconfirmarea (ajustarea) tarifelor aferente furnizării serviciilor de apă și canal, în cadrul ariei delegării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VĂII ARIEȘULUI", pentru intervalul 2007-2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 121 din 19 Septembrie 2013

privind luarea la cunoștință despre renunțarea la funcția de reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A. a d-nului Tătar Adrian Andrei și numirea unui nou reprezentant

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 120 din 19 Septembrie 2013

privind aprobarea folosirii cu titlu gratuit a sălilor de sport din Municipiul Câmpia Turzii de către persoanele juridice susținute financiar din bugetul local

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 119 din 19 Septembrie 2013

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, Întubare Pârâu Racoșa – pe tronsonul cuprins între str. Laminoriștilor și str. Salcâmului din Municipiul Câmpia Turzii “

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 118 din 19 Septembrie 2013

Privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 117 din 19 Septembrie 2013

Privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 116 din 19 Septembrie 2013

privind aprobarea concesionării directe a unui teren în suprafață de 5 mp către doamna Mărie Hoffenpradli Renatta Corina, în vederea extinderii imobilului proprietate personală situat în Câmpia Turzii, str. Gh. Barițiu nr. 30, bloc L3, apart. 2, parter, prin edificarea unei căi de acces

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 115 din 19 Septembrie 2013

Privind modificarea și completarea regulamentului de pescuit și de ordine interioara al Complexului de Agrement ,,LA TREI LACURI”

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 114 din 19 Septembrie 2013

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Introducere în intravilan a terenului în vederea CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE” în Municipiul Câmpia Turzii, prelungirea str. Viitorului, jud. Cluj și a Regulamentului de urbanism aferent

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 113 din 19 Septembrie 2013

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,EXTINDERE ȘI MANSARDARE CASĂ prin MODIFICARE POT și CUT” în Municipiul Câmpia Turzii, str. Al. Ioan CUZA, nr. 9 A, jud. Cluj și a Regulamentului de urbanism aferent
Marti, 21 Aprilie 2015
vizitator: 54.157.225.233
Page Rank Check