Campia Turzii, Laminoriștilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caută H.C.L.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 37 din 19 Martie 2015

privind aprobarea documentației tehnico-economică reactualizată pentru obiectivului de investiții "Reabilitare bloc de locuinte sociale, str. Laminoristilor, nr. 115, - parter și etaj I -Câmpia Turzii"

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 36 din 19 Martie 2015

privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Primăria/Consiliul Local Câmpia Turzii și Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 35 din 19 Martie 2015

privind însușirea documentației cadastrale privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 50447 Câmpia Turzii, cu nr. top. 1839/90/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, în suprafață de 17423 mp

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 34 din 19 Martie 2015

privind aprobarea utilizării excedentului bugetului de venituri proprii și cheltuieli al Spitalului Municipal Dr. Cornel IGNA Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 33 din 19 Martie 2015

privind acoperirea golurilor temporare de casă pentru bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii al Școlii Gimnaziale Mihai Viteazul Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 32 din 19 Martie 2015

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ CIMITIR ÎN ZONĂ DE DOTĂRI COMPLEXE, PRESTĂRI SERVICII(spălătorie auto, atelier confecții pietre funerare, depozit de piatră naturală în aer liber), în municipiul CÂMPIA TURZII, str. Grădinilor, nr. 15, jud. Cluj și a Regulamentului Local de Urbanism aferent,

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 31 din 19 Martie 2015

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal în Cartierul Șarât pentru lucrarea REPARCELARE TEREN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, în municipiul CÂMPIA TURZII, str. Nicolae TITULESCU, nr. f.n., jud. Cluj și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 30 din 12 Martie 2015

privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2015

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 29 din 10 Martie 2015

privind aprobarea proiectului ,,REABILITAREA, EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA PARȚIALĂ A LICEULUI TEORETIC "PAVEL DAN" din Municipiul CÂMPIA TURZII , jud. Cluj” și revocarea H.C.L. nr. 16/2015

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 28 din 19 Februarie 2015

privind trecerea, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, în domeniul public al Municipiului Câmpia Turzii, județul Cluj (C.I.F. - 4354566) a imobilului construcție și teren, situat administrativ în Municipiul Câmpia Turzii, str. 1 Decembrie 1918, nr. 4, județul Cluj

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 27 din 19 Februarie 2015

privind aprobarea demarării procedurii unui schimb de imobile între Municipiul Câmpia Turzii și soții Bondor Daniel și Bondor Ioana Andreia

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 26 din 19 Februarie 2015

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere a locuințelor ANL situate în Municipiul Câmpia Turzii, care expiră în anul 2015

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 25 din 19 Februarie 2015

privind însușirea cererii de chemare în judecată, în care pârâtă este S.C. REIF CONSTRUCT S.R.L., cerere care formează obiectul dosarului civil nr. 1457/117/2014* aflat spre soluționare la Tribunalul Cluj

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 24 din 19 Februarie 2015

privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Câmpia Turzii și concesionarea unor bunuri

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 23 din 19 Februarie 2015

privind retragerea dreptului de administrare a Companiei de Apă Arieș S.A. Turda asupra imobilului fostei Centrale Termice nr. 10

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 22 din 19 Februarie 2015

privind retragerea dreptului de administrare a S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A. asupra bunurilor preluate de la Solvendi S.P.R.L. Cluj-Napoca, de către municipiul Câmpia Turzii, în baza procesului verbal de predare-primire încheiat la data de 15.05.2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 21 din 19 Februarie 2015

privind preluarea în domeniul public al municipiului Câmpia Turzii a imobilului teren înscris în CF nr. 52825 Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 20 din 19 Februarie 2015

privind darea în administrare a imobilului situat în Câmpia Turzii, strada Ialomiței nr. 6, Grădiniței ,,Lumea Prichindeilor” Structura 4 Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 19 din 19 Februarie 2015

pentru aprobarea listei privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuință și repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii în Municipiul Câmpia Turzii, pentru anul 2015

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 18 din 19 Februarie 2015

privind aprobarea unui număr de 18 autorizații taxi care vor fi atribuite pentru transportul de persoane în regim de taxi; declanșarea procedurii de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport persoane în regim de taxi și atribuirea autorizațiilor taxi

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 17 din 12 Februarie 2015

privind aprobarea folosinței terenului aferent Stației de Epurare Câmpia Turzii în vederea reabilitării obiectivului de investiții "Reabilitarea si modernizarea Stației de Epurare Turda-Câmpia Turzii" din cadrul proiectului “Investiții și dotări pentru îmbunătățirea capacității de operare a Companiei de Apă Arieș S.A. Turda”

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 16 din 12 Februarie 2015

privind aprobarea proiectului ” REABILITAREA, EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA PARȚIALĂ A LICEULUI TEORETIC „PAVEL DAN” din Municipiul CÂMPIA TURZII , jud. Cluj”

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 15 din 12 Februarie 2015

privind aprobarea proiectului “Vest-Nord-Vest StartUP– Promovarea culturii antreprenoriale și finanțarea tinerilor întreprinzători”

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 14 din 12 Februarie 2015

privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții "Amenajare zonă de agrement „La trei lacuri” Câmpia Turzii"

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 13 din 12 Februarie 2015

privind aprobarea contribuției Municipiului Câmpia Turzii pentru lucrările de investiții "Investiții și dotări pentru îmbunătățirea capacității de operare a Companiei de Apă Arieș Turda"
Joi, 26 Mai 2016
vizitator: 54.196.104.66
Page Rank Check