Campia Turzii, Laminoriștilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caută H.C.L.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 76 din 10 Iunie 2013

privind încetarea mandatului de membru în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA a domnului Sever Mischian și desemnarea unui nou membru

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 75 din 10 Iunie 2013

privind aprobarea închirierii, pe o perioadă de 5 ani, a unor terenuri cu destinația de pășune, în suprafață totală de 112,5 ha, situate în extravilanul Municipiului Câmpia Turzii, către proprietarii de ovine și bovine din Municipiul Câmpia Turzii, persoane fizice

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 74 din 10 Iunie 2013

privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii la înființarea ASOCIAȚIEI “ POLUL AGRO-ZOOTEHNIC-INDUSTRIAL ARIEȘ-PAZIA”,

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 73 din 30 Mai 2013

privind aprobarea cotei de participare a Municipiului Câmpia Turzii în vederea obținerii finanțării pasului II al proiectului Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în regiunea Turda – Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 72 din 30 Mai 2013

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2014 la nivelul Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 71 din 23 Mai 2013

privind aprobarea amenajării unei terase acoperite de către S.C. M&M Senior S.R.L. Câmpia Turzii, la distanțele de 0,25 m, respectiv 0,40 m față de limita de proprietate a imobilului situat pe str. Laminoriștilor nr. 2-4

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 70 din 23 Mai 2013

privind aprobarea închirierii, pe o perioadă de 5 ani, a unui teren cu destinația de pășune, în suprafață de 20 ha, situat în extravilanul municipiului Câmpia Turzii, către Asociația Crescătorilor de Bovine din Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 69 din 23 Mai 2013

privind însușirea documentației cadastrale întocmite pentru înscrierea în Cartea funciară a dreptului de proprietate al municipiului Câmpia Turzii asupra imobilului situat din punct de vedere administrativ în Câmpia Turzii, str. Ialomiței, nr. 6

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 68 din 23 Mai 2013

privind darea în administrarea S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A. a bunurilor preluate de la Solvendi S.P.R.L. Cluj-Napoca, de către municipiul Câmpia Turzii, în baza procesului verbal de predare-primire încheiat la data de 15.05.2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 67 din 23 Mai 2013

privind aprobarea înregistrării și transmiterii pe postul local de televiziune ONE TV a activității și a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 66 din 23 Mai 2013

privind modificarea H.C.L. nr. 6 din 24.01.2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 65 din 23 Mai 2013

privind aprobarea creșterii numărului de salariați ai S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 64 din 23 Mai 2013

privind aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2012 ale SC Domeniul Public SA Campia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 63 din 23 Mai 2013

privind aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2012 ale SC Compania de Salubritate SA Campia Turzii

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 62 din 23 Mai 2013

privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Campia Turzii pentru anul 2012

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 61 din 23 Mai 2013

Privind aprobarea actualizării tarifelor de preț pentru lucrările de întreținere și reparații străzi, executare marcaje rutiere, amenajare și întreținere spații verzi, practicate de S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 60 din 23 Mai 2013

privind aprobarea creșterii numărului de salariați ai S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A.

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 59 din 23 Mai 2013

privind închirierea prin prin licitație publică a unui teren în suprafață de 1 mp, situat la intersecția străzilor 1 Decembrie 1918 și Gh. Barițiu, în vederea amplasării unui panou publicitar cu caracter provizoriu

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 58 din 23 Mai 2013

privind atribuirea unui spațiu în folosință gratuită, în imobilul situat în Piața Unirii nr. 6/8, Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Cluj

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 57 din 9 Mai 2013

privind realocarea unor sume din excedentul bugetului local rezultat la închiderea exercițiului bugetar aferent anului 2012

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 56 din 9 Mai 2013

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 55 din 24 Aprilie 2013

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 54 din 18 Aprilie 2013

privind propunerea către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară APA VĂII ARIEȘULUI a membrilor ce revin Municipiului Câmpia Turzii în Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Arieș

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 53 din 18 Aprilie 2013

privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, pentru anul 2013

 •  Hotărirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 52 din 18 Aprilie 2013

privind deplasarea unei delegații a Municipiului Câmpia Turzii, la Mohacs -Ungaria, în perioada 17 - 20 mai 2013
Sambata, 01 Noiembrie 2014
vizitator: 54.197.111.87
Page Rank Check