Campia Turzii, Laminoriºtilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro

Sesizari-reclamatii-propuneri

    
Pagina: 1 2  3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 Nr.înreg.1275 -16 Septembrie 2015 - Apahidean Ilie
As dori sa va intreb daca magazinele de lactate deschise de exemplu pe strada Muresului, Otelarilor, Aviatorilor nu trebuie sa respecte reguli ale comertului in ceea ce priveste ambalarea, etichetarea, specificarea a ceea ce contin produsele lor? Se vinde lapte branza, smantana, cascaval neambalate fara specificatii in ceea ce priveste compozitia sau calitatea sau termenul de garantie.

Vizualizare raspuns:      
Urmare a sesizãrii dumneavoastrã, înregistratã la noi sub numãrul de mai sus, în care solicitaþi lãmuriri cu privire la modul de desfacere al laptelui ºi al produselor lactate în magazinele specializate deschise pe strãzile: Mureºului, Oþelarilor, Aviatorilor, vã comunicãm faptul cã acestea sunt unitãþi de vânzare directã a produselor alimentare, autorizate conform Ordinului nr. 111 al Preºedintelui Autoritãþii Naþionale Sanitare Veterinare ºi pentru Siguranþa Alimentelor din 16 decembrie 2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare ºi pentru siguranþa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitarã veterinarã ºi pentru siguranþa alimentelor a activitãþilor de obþinere ºi de vânzare directã ºi/sau cu amãnuntul a produselor alimentare de origine animalã sau nonanimalã, precum ºi a activitãþilor de producþie, procesare, depozitare, transport ºi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimalã ºi sunt supuse controlului sanitar veterinar efectuat de direcþia sanitarã veterinarã ºi pentru siguranþa alimentelor judeþeanã.
Etichetarea produselor alimentare, care se comercializeazã în aceste unitãþii, se face conform prevederilor H.G. 106/ 2002 privind etichetarea produselor.
Menþionãm:
- art. 15 din Anexa 1 la H.G 106/ 2002: „ Orice aliment nepreambalat, prezentat spre comercializare  consumatorului final ori operatorilor economici care preparã hranã pentru populaþie, sau alimentele ambalate la locurile de vânzare la cererea cumpãrãtorului ori preambalate în vederea vânzãrii lor imediate trebuie sã aibã înscrise denumirea conform prevederilor art. 5, data durabilitãþii minimale sau data limitã de consum ºi ingredientele cuprinse în anexa nr. 1f). Înscrierea se face pe produs, pe un afiº, anunþ sau în orice altã formã, fãrã risc de confuzie.”
- anexa1c) la Anexa 1 cuprinzând normele metodologice privind etichetarea produselor, la H.G. 106/ 2002, cuprinde lista alimentelor scutite de obligaþia indicãrii ingredientelor (brânzeturi, lapte, etc).
În cazul în care aveþi neclaritãþi în ceea ce priveºte calitatea produselor, vã rugãm sã vã adresaþi Autoritãþii Sanitare Veterinare ºi pentru Siguranþa Alimentelor.
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1274 -10 Septembrie 2015 - Seașa Nicoleta-Roxana
Bunã ziua! Vreau sã vã aduc la cunoștințã faptul cã nu mai funcționeazã douã becuri pe strada Salcîmului, unul chiar lângã domiciliul meu și este beznã. Sper sã puteți rezolva problema.
Vã mulțumesc!

Vizualizare raspuns:      
Referitor la sesizarea online nr. 1274/10.09.2015, înregistratã la noi sub nr. 28739/11. 09. 2015, prin care ne sesizaþi defecþiunea apãrutã în iluminatul public stradal pe str. Salcâmului nr. 38, vã informãm cã problema a fost rezolvatã .
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1272 -07 Septembrie 2015 - Lazar Paul
Buna ziua.Pe site-ul Primariei apare eliberat Cetificat de Urbanism pentru reparatii si renovari la Palatul Ionel Floasiu,in noiembrie 2014.Va rog sa imi comunicati nr. si data eliberarii Autorizatiei de Construire,precum si nr.si data eliberarii Avizului Comisiei de Monumente pentru lucrarea mai sus amintita.Deasemenea doresc sa mi se comunice modalitatea prin care pot consulta documentatia ce a stat la baza obtinerii Autorizatiei de Construire.Va multumesc.
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1271 -27 August 2015 - Gal Andreea
Buna ziua va rog sa-mi raspundeti si mie la o singura intrebare,sunt trecuta de 30 de ani da asa ceva n-am auzit.De cand casa scarii a devenit proprietate privata?
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1269 -21 August 2015 - Huiber Alexandru
Se discuta problema depozitarii gunoaielor, din cauza lipsei rampelor. Problema a aparut din cauza ca nu pot fi valorificate aceste deseuri si de aceea trebuie amenajate rampe speciale (cu costuri mari). Solutia, oricare ar fi adoptata, va fi insotita de o crestere a tarifelor la salubritate.
Daca eu selectez acasa deseurile menajere (si va invit sa vedeti) iar altii nu o fac, de ce ar trebui ca si eu sa platesc acelasi tarif?
De ce sa platesc eu pentru nesimtirea unora si incompetenta altora?

Vizualizare raspuns:      
Având în vedere sesizarea dumneavoastrã on-line, vã comunicãm urmãtoarele:
Pânã la definitivarea lucrãrilor ºi punerea în funcþiune a depozitului de deºeuri care se construieºte prin proiectul „Sistem de Managenent Integrat al deºeurilor în judeþul Cluj”, singurele soluþii legale pentru gestionarea deºeurilor nereciclabile din judeþ sunt: stocarea acestora pe o platformã de depozitare temporarã sau transportul lor la un depozit autorizat din alt judeþ. Ambele soluþii conduc la costuri suplimentare.
Cuantumul tarifelor pentru activitãþile de salubrizare depinde de mai mulþi factori ºi se calculeazã în conformitate cu prevederile Normei metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitãþile specifice serviciului de salubrizare a localitãþilor aprobate prin Ordinul ANRSC nr. 109/2007.
Într-adevãr, nu toþi cetãþenii sunt responsabili, însã activitatea de colectare selectivã a deºeurilor s-a îmbunãtãþit continuu odatã cu implementarea sistemului de colectare selectivã în municipiu, ceea ce a permis menþinerea tarifului perceput cetãþenilor pentru activitatea de încãrcat, transportat ºi depozitat gunoi menajer, la un nivel apropiat de cel din 2008, deºi au crescut alte cheltuieli (în 7 ani, tariful s-a majorat cu 0,246 lei/pers/lunã).
Pentru mai multe detalii vã rugãm sã vã adresaþi Serviciului Public Poliþie Localã- Compartimentul Mediu din cadrul instituþiei noastre, strada Laminoriºtilor, nr. 2, cam. 39.
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1268 -18 August 2015 - Gal Andreea
Buna ziua D-le primar,am facut plangere la primarie,vecina Rusu Cornelia de la ap.15 a blocat geamul de pe casa scarii facandu-si o camara.Cei de la primarie i-au pus in vedere s-o strice pana-n 30.06.2015,pt.ca este fara acordul locatarilor.A doua oara au constatat ca n-a demolat-o si nu s-a luat nici o masura.Mi-au trimis raspuns spunandu-mi ca n-o pot strica ca este proprietatea privata a locatarilor.Casa scarii este proprietate privata?Este facuta fara aprobare.Va rog sa verificati,multumesc

Vizualizare raspuns:      
Având în vedere sesizarea dumneavoastrã online ºi rãspunsul întocmit de cãtre Direcþia Tehnicã/Serviciul A.T.U. în data de 23.07.2015 la sesizarea dumneavoastrã nr. 21862, având acelaºi conþinut, vã reamintim urmãtoarele:
- conform declaraþiei dnei Rusu Cornelia, cãmara este o construcþie veche realizatã înainte de anul 2002, iar potrivit Legii 50/1991 republicatã, art. 31 ”Dreptul de a constata contavenþiile ºi de a aplica amenzile prevãzute la art. 26 se prescrie în termen de 3 ani de la data sãvârºirii faptei.”
- deoarece nu puteþi rezolva pe cale amiabilã neînþelegerile apãrute între dumneavoastrã ºi doamna Rusu Cornelia, trebuie sã vã adresaþi instanþei judecãtoreºti pentru rezolvarea problemei. Primãria nu poate demola cãmara, imobilul aflându-se în proprietatea privatã a locatarilor.
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1267 -18 August 2015 - asd asd
Buna ziua!
Revin cu rugamintea de a interzice accesul autoturismelor in parcul central, deoarece pun in pericol siguranta copiilor si nu numai. Deasemenea va rog sa nu-mi raspundeti cu raspunsul COPY PASTE "transmitem sesisarea dvs-tra politiei rutiere Campia Turzii .....".
Va mai rog sa ne dati posibilitatea de a comenta raspunsurile dvs-tra, asta deoarece unele raspunsuri sunt chiar jenante (vezi raspunsul dat d-lui Talos).
Va multumesc

Vizualizare raspuns:      
Având în vedere petiþia dumneavoastrã on-line, înregistratã la noi sub numãrul de mai sus, vã informãm cã circulaþia autoturismelor în Parcul Central este reglementatã prin indicatoare rutiere. Nerespectarea acestora constituie contravenþie ºi se sancþioneazã conform O.U.G. 195/2002 privind circulaþia pe drumurile publice. De aceea, în momentul în care sesizaþi nereguli vã rugãm sã vã adresaþi Poliþiei municipiului Câmpia Turzii – Compartiment Poliþia Rutierã, la nr. de telefon: 0264 368 222, pentru constatarea ºi aplicarea sancþiunilor contravenþionale.
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1266 -14 August 2015 - ION ARPAD
CÂMPIA TURZII brand multicultural. AICI E ACASÃ. Tare de tot asta și orasul pute de mori. Canalizarea asta nouã pute peste tot și șanțuri/gropi pe toate strãzile. De sens unic nici nu cred ați auzit...Așa da!!

Vizualizare raspuns:      
Urmare sesizãrii dvs. înregistratã la noi sub numãrul de mai sus, referitoare la mirosul neplãcut care se degajã din canalizarea stradalã, vã comunicãm cã am sesizat acest aspect „Companiei de Apã Arieș S.A.” și aceasta și-a stabilit un program regulat de mentenanțã preventivã a canalizãrii, pentru a evita blocajele și refularea apei uzate din canalizare.
În privința gropilor de pe strãzi, au fost executate lucrãri de plombãri cu beton asfaltic pe tot parcursul anului și în funcție de fondurile disponibile vom continua pânã la finele anului.
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1265 -07 August 2015 - TALOS FLORIN LIVIU
Domnule primar,
De ce unii dintre angajatii primariei (soferi) nu pot veni la serviciu si pleca de la serviciu decat cu masina de serviciu ? Nu ar fi normal ca toate autovehiculele primariei la terminarea programului sa fie parcate in curtea primariei iar angajatii respectivi sa se deplaseze la si de la serviciu cu mijloace proprii asa cum facem toti ? Nu de alta dar dupa program aceste masini au fost vazute in alte locuri si cu alti conducatori auto. Va rugam verificati cele sesizate.

Vizualizare raspuns:      
Urmare a sesizãrii dumneavoastrã, vã rugãm sã ne precizaþi locul unde au fost vãzute autovehiculele dupã orele de program (dacã au fost vãzute staþionând peste noapte), numãrul de înmatriculare al acestuia (acestora) ºi perioada la care faceþi referire, pentru a putea verifica cele sesizate de dumneavoastrã. Facem precizarea cã, autovehiculele instituþiei sunt conduse doar de angajaþi titulari ai funcþiei de conducãtor auto, repartizaþi individual pe autovehicule, iar în cazul absenþei acestora, de alþi angajaþi care îndeplinesc cerinþele funcþiei respective, desemnaþi de conducerea instituþiei. De asemenea vã rugãm a þine cont de faptul cã, în diferite situaþii activitatea instituþiei nu se încadreazã într-un program fix de 8 ore.
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1264 -10 Iulie 2015 - Rusu Adrian
Buna ziua ,

Doresc sa va fac doua sesizari pe aceeasi tema:
1.Iluminat parc Muresului (este o bezna totala nu mai functioneaza nici becurile de pe cei doi stalpi situati la intrere in parc dinspre strada Grivitei, ce sa mai vb de acele lampioane existente in parc)
2.Iluminat parcare Strada Muresului (exista un lampion care functioneaza intermitent si este foarte deranjant seara)

Va multumesc
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1263 -10 Iulie 2015 - Bozdog Daniel
Se vor mai oferi ternuri in nume gratuit pentru constructia de case a tinerilor? Peste cati ani se vor repartiza loturile de la depunerea cererilor?

Vizualizare raspuns:      
Urmarea sesizãrii dumneavoastrã online nr. 1263, vã aducem la cunoºtinþã cã pentru ºedinþa ordinarã a Consiliului local din luna iulie, s-a iniþiat un proiect de hotãrâre privind aprobarea situaþiei terenurilor disponibile în vederea construirii de locuinþe proprietate personalã ºi a listei privind ordinea de prioritate pentru atribuirea în folosinþã a acestor terenuri.
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1262 -10 Iulie 2015 - Covaci Rares
Buna ziua

Am un loc de parcare cu plata in parcarea de langa bloc si nu pot parca pe acel loc deoarece sunt caini care aduc gunoiul din tomberoanele existente in apropiere.Dupa ce curat gunoiul seara cand vin acasa sunt alte masini de la alte blocuri parcate pe acel loc care nu au contract.De multe ori se parcheaza aici masini de persoane care nu au contract si parcheaza o masina ocupand 2 locuri.

Va multumesc

Vizualizare raspuns:      
Urmarea sesizarii online 1262 in 10.07.2015 va informam ca problema locului de parcare s-a rezolvat pana la data de 10.08.2015.
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1261 -10 Iulie 2015 - Rosu Flori
Bunã ziua, aș vrea sã vã întreb de ce funcționeazã dupã ora 22:00 Magazinul Eden, de pe Barițiu? Eu cred cã pânã la 22:00 e suficient și nu e cazul sã înebuneascã toți vecinii pâna la 23:00. Menționez cã forfota, mașini parcate, traficul persoanelor, un dute-vino permanent deranjeazã searã de searã. Oare cer prea mult ca activitatea acestui spațiu comercial sã înceteze la ora 22:00 pentru a ne putea odihnii și noi?

Vizualizare raspuns:      
Urmare a sesizãrii dumneavoastrã s-au efectuat verificãri în teren, unde s-a discutat cu vecinii magazinului, iar aceºtia nu au confirmat cele sesizate de dumneavoastrã. Au fost efectuate verificãri ºi la Serviciul Impozite ºi Taxe, s-a discutat cu administratorii celor douã blocuri ºi s-a constatat cã la cele douã adrese: str.Ghe. Bariþiu nr. 59 ºi str.Ghe.Bariþiu nr.61 nu figureazã nici o persoanã cu numele de Roºu Flori.
Pentru clarificarea situaþiei vã rugãm sã vã prezentaþi la Serviciul Public Poliþia Localã din cadrul Primãriei municipiului Câmpia Turzii, în cel mai scurt timp. În caz contrar, sesizarea va fi consideratã anonimã ºi conform art.7 din O.G. 27/ 2002 privind reglementarea activitãþii de soluþionare a petiþiilor, cu modificãri ºi completãri ulterioare „ Petiþiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiþionarului, nu se iau în considerare ºi se claseazã.”
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1260 -06 Iulie 2015 - Alexandru Mariana
Buna ziua,
Suntem tineri casatoriti fara locuinta.As dori sa aflu care sunt conditiile, actele necesare de depus si demersurile pentru aprobarea unei locuinte.

Multumesc.

Vizualizare raspuns:      
Urmare a petiþiei dumneavoastrã on-line prin care solicitaþi obþinerea unei locuinþei în municipiul Câmpia Turzii, vã comunicãm urmãtoarele:
- Obþinerea unei locuinþe sociale se face în baza unui dosar depus la Primãria Municipiului Câmpia Turzii, care este analizat ºi punctat de cãtre comisia socialã.
- Dosarul trebuie sã cuprindã urmãtoarele acte:
1. Copie autentificatã la notarul public dupã actul de identitate al solicitantului/ei.
2. Copie xerox dupã actul de identitate al soþului/soþiei ºi copiilor care au împlinit 14 ani ºi a persoanelor care locuiesc împreunã la aceeaºi adresã.
3. Copie xerox dupã certificatele de naºtere a copiilor sub 14 ani.
4. Copie xerox acte de stare civilã: certificat de cãsãtorie, deces, sentinþã de divorþ - dupã caz.
5. Acte privind locuinþa la care are domiciliul de reºedinþã:
- pentru cei toleraþi în spaþiu: copie xerox dupã contractul de vânzare-cumpãrare, schiþa locuinþei cu suprafaþa locuibilã;
- pentru cei care locuiesc în chirie: copie xerox contract de închiriere a locuinþei, înregistrat la Administraþia Finanþelor Publice, din care sã rezulte suprafaþa locuibilã.
6. Adeverinþã privind venitul net al membrilor de familie ce produc venituri, pe ultimele 12 luni, talon de ºomaj, decizie de pesionare ºi cupon de pensie, talon de alocaþie al copiilor, etc. dupã caz (copie xerox)
7. Declaraþie autentificatã la notarul public, a titularului cererii ºi dupã caz ale soþului/soþiei ºi a celorlalþi membrii majori din familie cã nu deþin, nu au deþinut ºi nu au înstrãinat o altã locuinþã de stat sau proprietate personalã, dupã anul 1990 ºi cã nu au beneficiat de sprijinul statului în credite ºi execuþie pentru realizarea unei locuinþe.
8. Alte acte în sprijinul cererii.
- Pentru obþinerea unei locuinþe ANL, la actele menþionate mai sus mai trebuie depuse în completare urmãtoarele:
1. Adeverinþã de la locul de muncã sau alte acte din care sã rezulte cã solicitantul îºi desfãºoarã activitatea profesionalã pe duratã nedeterminatã, în Municipiul Câmpia Turzii.
2. Copie autentificatã a diplomei pentru ultima formã de învãþãmânt absolvitã sau, dupã caz, copie legalizatã a adeverinþei emise de unitatea de învãþãmânt, ce þine loc diplomei care încã nu a fost eliberatã sau care a fost pierdutã.

Conform celor arãtate mai sus, pentru obþinerea unei locuinþe, vã rugãm sã depuneþi o cerere însoþitã de actele solicitate.
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1259 -24 Iunie 2015 - Moldovan Alina
Daca este cumva posibil, as putea afla cate masini exista momentan pe raza orasului Campia Turzii si care sunt grupele de detinatori ? tin sa mentionez faptul ca am nevoie de aceste date pentru un proiect.
Multumesc
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1257 -19 Iunie 2015 - Andi Andi
Va rog sa imi comunicati oficial toate locurile special amenajate pentru plimbat cainii, din Campia Turzii, unde pot sa-l las linistit sa isi faca nevoile fara sa aud toate babele frustrate strigand de la ferestre (desi strang dupa el). Prin oficial sunt sigur ca se intelege ca 100% sa nu mai aud gura de om din evul mediu. Asteptam cu nerabdare raspunsul, sper sa nu fie numai unul si ala la capatul lumii. Sper.

Vizualizare raspuns:      
Urmarea sesizãrii dumneavoastrã prin care ne solicitaþi sã vã comunicãm oficial care sunt locurile special amenajate pentru plimbat câinii, vã aducem la cunoºtinþã cã toate terenurile care aparþin domeniului public, respectiv drumuri, strãzi, alei, pieþe publice, parcuri publice ºi zone de agrement pot fi utilizate de cãtre cetãþeni însoþiþi de animale de companie.
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1254 -07 Iunie 2015 - baragan carmen
incep cu o multumire ca ati mai peticit ceva la parcul din Lut.canalele tot miroase si sunt ridicate de o palma.mai trimiteti si niste hingheri ca avem multi caini.se poate sa cerem si niste gard viu sa mai plantam ? si sa se mai faca un parc pentru copii in fata blocului nou.am inteles ca era prevazut in proiect si de 6 ani ori sunt oarba da nu e nici un parc aici,doar promisiuni de la primarie.vrem FAPTE ca de VORBE suntem satuli.nu inteleg de ce faceti un lucru doar impinsi de la spate:RUSINE

Vizualizare raspuns:      
Referitor la sesizarea dumneavoastra, va aducem la cunoºtinþa ca, SC DOMENIUL PUBLIC SA, a primit ordin de începere în vederea amenajãrii parcului din cartier (reparaþii aparate de joaca, tundere iarbã).
În legaturacu, coborârea canalelor va informam cã aceastã lucrare este în atenþia SC DOMENIUL PUBLIC SA.
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1253 -25 Mai 2015 - baragan carmen
stiu ca nu ne bagati in seama pe noi cei din Lut dar totusi vine cineva sa rezolve problema cu canalele ridicate de o palma si cu parculneamenajat de prea multa vreme.am facut sesizare pt canalizarea de la bloc.multumesc au venit,au bagat o vitanjera de apa si au plecat.dupa 2 zile acelasi iz de rahat sa ma scuzati.malul ariesului plin de gunoaie.bine ca avem centrul orasului frumos.promit ca am sa fiu un cetatean bun si o sa postez poze si o sa va scriu des pana ma bagati in seama.multumesc

Vizualizare raspuns:      
Referitor la sesizarea dumneavoastra, va aducem la cunostinta ca, SC Domeniul Public SA a primit ordin de incepere lucrari de amenajare a parcului din cartier (reparatii aparate de joaca, tundere iarba). In legatura cu coborarea canalelor va informam, ca aceasta lucrarea este in atentia SC. Domeniul Public. SA.
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1252 -23 Mai 2015 - racolta ovidiu mircea
in spatele blocului a rsarit un atelier de confectii metalice si alte fiere ok .de ce noi locatarii blocurilor trebue sa suportam 6zile pe saptamina zgomote specifice fere si tevi trintite aruncate polizate de la7la18.oare cum am ajuns cu locuinta in combinatul anilor trecuti?ce se poate rezolva in privinta asta ca eu cred calinistea cetatenilor e oprioritate pt primarie poate ne ajunge zgomotul bazei militare nu?nu cred ca sint singurul nemultumit

Vizualizare raspuns:      
Urmare adresei dumneavoastrã, prin care sesizaþi zgomotul produs în atelierul de confecþii metalice situat în imediata vecinãtate a blocului dumneavoastrã, ne-am deplasat la atelierul în cauzã. La ora controlului în unitate era prezent directorul societãþii, care ne-a comunicat faptul cã în maxim o lunã de zile se va muta atelierul în altã locaþie, în afara municipiului ºi cã pânã la aceea datã se va lucra în atelier doar cu uºile închise.
Activitatea atelierului va fi urmãritã în continuare ºi dacã nu se vor respecta cele menþionate de domnul director, se vor lua mãsurile legale care se impun.
Vã mulþumim pentru înþelegere.
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1251 -19 Mai 2015 - Giurgiu ,Moldovan,Marean,Istrate,In Ana,Augustin,Eugen,Gina,Gheorghe,Mi
Va rugam dispuneti celor in drept sa vina sa taie iarba din spatiile verzi de pe strazile George Enescu si 9 Mai, din Campia Turzii. Facem precizarea ca cei care mai traiesc pe aceste strazi sunt putini, invarsta si nu au posibilitati sa coseasca iarba.

Locuitrii(cati mai sunt) de pe aceste strazi

Vizualizare raspuns:      
Sc Domeniul Public SA a primit dispozitie de începerea tunderii ierbii pe domeniul public al municipiului
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1250 -15 Mai 2015 - Popescu Andrei
Strada Baii

De vei vrea ca tu edile
sa-mi captezi atentia,
dute-acum pe strada Baii
ca sa vezi ce e cu ea

Noi cei de pe strada Baii
nu mai vrem s-arate asa.
fa ceva,nu sta pe ganduri
vrem asfalt,nu altceva

Hai incearca,ca se poate
nu sunt multe de facut,
trebe doar bunavointa,
si asfalt ca e urat

Daca cumva te-au miscat,
versurile mele simple,
haide-acum pe strada Baii
si priveste-o, e pacat...

Vizualizare raspuns:      
Urmare sesizãrii dvs. on-line referitoare la starea strãzii Bãii, vã informãm cã în "Programul de extindere ºi reabilitare a reþelelor de apã ºi apã uzatã din municipiul Câmpia Turzii"- pas II, este cuprinsã ºi aceastã stradã ºi din acest motiv deocamdatã vom lua mãsuri de reparaþii gropi, urmând ca dupã finalizarea lucrãrilor de reabilitare a reþelelor conform acestui program, sã trecem la modernizarea structurii rutiere ºi a îmbrãcãminþii carosabilului, a locurilor de parcare ºi trotuarelor.
Vã mulþumim pentru înþelegere.
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1249 -13 Mai 2015 - Bucur Maria Ioana
Buna seara , as avea 2 rugaminti:1) in spatele blocului exista un parculet pentru copii, unde e o vegetatie pana in genunchi, vecinii ziceau ca ar fi vazut soparle si posibil capuse, oare nu ne puteti ajuta ca iarba sa fie taiata? 2) nici nu stiu cum sa formulez deoarece nu vreau sa supar pe nimeni dar vin foarte multe persoane cu cainii in parc ( desi este un semn prin care acest lucru este interzis), acestia facandu-si nevoile pe spatiu de joaca al copiilor, nu se poate face nimic? mulumesc

Vizualizare raspuns:      
Având în vedere petiþia dumneavoastrã înregistratã la noi cu numãrul de mai sus, vã comunicãm urmãtoarele:
În ceea ce priveºte vegetaþia, vã informãm cã în aceastã perioadã se desfãºoarã activitãþi de curãþare, amenajare ºi îngrijire a tuturor spaþiilor verzi din municipiu, precum ºi a locurilor de joacã.
Referitor la prezenþa câinilor de companie în locul de joacã, menþionãm cã deocamdatã Primãria nu dispune de personal cu atribuþii în domeniul asigurãrii ordinii ºi liniºtii publice.
În aceastã situaþie, pentru soluþionarea problemelor de acest gen, vã rugãm sã vã adresaþi Poliþiei Municipiului Câmpia Turzii, tel. 0264-368222.
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1248 -13 Mai 2015 - taar roberth
domnule primar,poate nu stiti dar la iesirea din oras spre Luna este un izvor de unde 40%din oras se aprovizioneaza cu apa de izvor dar stiti ca locul arata jalnic;lipsa iluminat pe timpul noptii,peturi,gunoaie,tevi ruginite din care curge apa,prostituatele din zona se spala pe piciore,se spala masini.Cu un minim de investitie ar putea sa arate ca cel din comuna LUNA,sa nu mai fie un focar de infectie.MULTUMESC

Vizualizare raspuns:      
Referitor la sesizarea dumneavoastra, va aducem la cunostinta ca, problemele sesizate vor fi rezolvate in cel mai scurt timp posibil.
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1247 -12 Mai 2015 - nemes alexandru
In data de 11/05/2015 am primit o avertizare din partea departamentului finante, prin care se spunea ca trebuie sa achit taxa pe terenul de parcare incepand cu anul 2010.La finante imi cere sa achit si o taxa de penalizare deoarece nu am platit pana acum. Dar pana acum (2015)nu s-a platit niciodata aceasta taxa.In 2015 am fost informat ca trebuie platita taxa si am platit-o
Functionara de la ghiseu a spus ca asa a primit dispozitii
Tebuie sa platesc retroactiv ? Da, dar de ce si penalizari ?
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1246 -30 Aprilie 2015 - aaa aaa
Prea multe masini in parcul central, acestea circula cu viteza punand in pericol integritatea copiilor.

Vizualizare raspuns:      
Urmare sesizarii dvs. on-line, va comunicam ca in vederea reducerii vitezei in parcul municipal, yom trece la suplimentarea cu inca un prag de limitare a vitezei pe aleea principal a si in paralel vom solicita Politiei Rutiere a Municipiului Campia Turzii, sa urmareasca repectarea de catre conducatorii auto, a reglementarilor indicatoarelor rutiere existente la intrarea in pare, de limitare a vitezei la 30 km/ora.
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1245 -27 Aprilie 2015 - muresan pavel
Buna ziua, va rugam sa ne spuneți ce înseamnã zona de agrement, referindu-ne la spațiul "3 lacuri". Aveam si noi un loc foarte frumos unde puteam pescui , era un loc si de relaxare foarte frumos. Acum trebuie sa plecam prin alte zone din tara in cautarea unui loc decent. Apoi daca se vor mai deschide pentru pescuit, si când anume. Dar va rugam date exacte, nu de genul " avem de gând, vom face, avem proiect". Va mulțumim

Vizualizare raspuns:      
Urmarea sesizãrii dumneavoastrã online , vã aducem la conoºtinþã cã sezonul de pescuit la Complexul ,,La 3 Lacuri” se deschide în data de 08.05.2015.
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1244 -22 Aprilie 2015 - M. Cornel
Va rog sa analizati posibilitatea reintroducerii sensurilor unice pe strazile Gh. Baritiu si A. Vlaicu. Traficul este ingreunat de masinile parcate pe marginea drumului, iar soferii trebuie sa faca adevarate slalomuri pe aceste strazi. Exista destule cai de legatura intre cele doua strazi, iar masura nu ar afecta pe nimeni in mod negativ.
Aceeasi masura s-ar impune si pentru str. Otelarilor, unde parcarea construita in urma cu un an nu a rezolvat problema masinilor parcate pe strada.

Vizualizare raspuns:      
Având în vedere sesizarea dumneavoastrã prin care solicitaþi reintroducerea sesnsurilor unice pe strãzile Gheorghe Bariþiu, Aurel Vlaicu ºi Oþelarilor, vã comunicãm urmãtoarele:
Sensurile unice pe strãzile Gheorghe Bariþiu ºi Aurel Vlaicu au fost instituite anterior ca o mãsurã provizorie de circulaþie, pentru a veni în sprijinul conducãtorilor auto, prin evitarea blocajelor ºi reducerea timpului de aºteptare în intersecþia strãzilor Aurel Vlaicu ºi Bãii cu DN15, sens în care, în urma unui studiu de oportunitate, a fost propus ºi realizat în baza unui proiect tehnic, sensul giratoriu în aceastã intersecþie, ca rezolvare definitivã ºi mult mai practicã a acestei probleme.
În aceste condiþii nu se mai impune instituirea de sensuri unice, aceastã mãsurã nefiind o soluþie la problemele cu care vã confruntaþi, motiv pentru care pentru a veni în întâmpinarea ºi rezolvarea solicitãrilor dumneavoastrã, în urma consultãrilor cu reprezentanþii Biroului Poliþiei Rutiere din cadrul Poliþiei Municipiului Câmpia Turzii, se vor efectua acþiuni de control pentru constatarea constravenþiilor ºi sancþionarea celor care nu respectã regimul circulaþiei rutiere cu privire la oprirea, staþionarea ºi parcarea autovehiculelor.
În speranþa cã cele prezentate mai sus vor veni în sprijinul solicitãrilor dumneavoastrã, iar problemele cu care vã confruntaþi vor fi rezolvate, vã mulþumim pentru înþelegere.
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1243 -19 Aprilie 2015 - baragan carmen
Lutul face parte din Campia Turzii?nu ne prea cauta nimeni de la primarie in afara de salubritate.avem canalizari foarte proaste,ne rugam sa nu bata vantul ca in toata casa se simte un iz nu placut.avem parc?da,cu 2 banci si multe balansoare stricate.ca sa ies din Lut cu masina fac slalom printre canalele ridicate de o palma aproape.ne mandrim ca avem cel mai curat oras din Transilvania,nu doar centrul trebuie sa fie frumos si aranjat ci si celelalte cartiere si Lutul e unul dintre ele.multumesc

Vizualizare raspuns:      
Referitor la sesizarea dumneavoastra, va aducem la cunostinta ca, SC Domeniul Public SA a primit ordin de incepere lucrari de amenajare a parcului din cartier (reparatii aparate de joaca, tundere iarba). In legatura cu coborarea canalelor va informam, ca aceasta lucrarea este in atentia SC. Domeniul Public. SA.
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1242 -17 Aprilie 2015 - Pasca Adriana
Buna ziua,
Sunt consumatori de alcool in Parcul Central. Consuma bere la pet sau doza, nestingheriti de oamenii care ies sa se relaxeze in parc, sau copiii care se joaca.
Este inadmisibil.
Nu sunt la un colt de bloc, la periferie. Sunt in centrul orasul. Nu asta inseamna un Campia Turzii ce se construieste acum!
Domnilor, e cazul sa luati atitudine.
Va multumesc.

Vizualizare raspuns:      
Referitor la sesizarea dumneavoastrã, înregistratã la noi sub numãrul de mai sus, precizãm cã este vorba de cazuri izolate ºi vom lua toate mãsurile necesare pentru a se evita repetarea unor astfel de situaþii pe viitor
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1240 -12 Aprilie 2015 - Balogh A
As dori sa multumesc primariei pentru pleiada de gropi de toate formele si adancimile ramase neasfaltate.Tocmai de sarbatori m-am gandit la primarie (ca institutie) si nu de bine, dar na! la cate pacate oi avea vreo doua ganduri necurate in plus...Este chiar atat de greu sa faci un calendar de asfaltare incat sa termini la timp si nu sa lasi oamenii sa-si rupa gaturile si masinile pana si in ziua de Paste. Dar ce parca noi cei din oras contam pentru voi...ei as

Vizualizare raspuns:      
Urmare sesizarii dvs. va comunicam ca lucrarile de plombari gropi cu beton asfaltic, conform planurilor de executie erau programate in zilele premergatoare sarbatorilor, dar in conditiile meteo din acea perioada, in conformitate cu prevederile tehnice legale in vigoare, punerea in opera a mixturilor bituminoase nu era posibila.
Tipareste PDF

Pagina: 1 2  3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Primaria
Marti, 06 Decembrie 2016
vizitator: 23.23.50.247
Page Rank Check