Campia Turzii, Laminoriºtilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro

Sesizari-reclamatii-propuneri

    
Pagina: 1 2  3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 Nr.înreg.1290 -06 Aprilie 2016 - budian raluca
Stimate domnule primar mi-ar placea sa clarificati problema cu pparcul nostru deoarece avem probleme cu pensionarii care le-ati pus la dispozitie baraci sa joace carti si damigene de vin ca sa va poata vota si copii nu au loc de joaca deoarece pensionarii ii arunca din jurul baracii pt ca o lovesc cu mingea .I ducem in bar pe copii domnule primar ca nu se fumeaza si i lasam pe pensionari sa steie linistiti ca noi platim ce consuma ei???copii nu au nici apa dar am uitat el nu voteaza

Vizualizare raspuns:      
Stimatã doamnã,
Autoritãþile administraþiei publice locale au creat facilitãþi pentru petrecerea timpului liber atât pentru copii, cât ºi pentru persoane vârstnice, astfel, pe strada Mureºului, chiar lângã blocul dumneavoastrã, s-a construit un foiºor destinat persoanelor vârstnice, dar s-a amenajat ºi un loc de joacã pentru copii.
Dorim sã precizãm cã instituþia noastrã nu a pus la dispoziþia cetãþenilor niciun fel de bãuturi alcoolice, dimpotrivã existã un regulament care interzice consumul de alcool în aceste spaþii, care a fost adus la cunoºtinþa persoanelor care îºi petrec timpul liber la foiºorul de pe strada Mureºului, prin intermediul reprezentantului acestora, domnul Buþurcã Gheorghe. Menþionãm cã se fac controale inopinate pentru prevenirea unor astfel de practici.
Referitor la conflictul apãrut între persoanele care frecventeazã aceastã locaþie ºi copiii care se joacã cu mingea, vã facem cunoscut faptul cã aceste construcþii sunt bunuri publice, care prin lovirea repetatã cu mingea pot fi deteriorate.
În consecinþã, atragem atenþia pãrinþilor cã au obligaþia sã-ºi supravegheze copiii minori, conform legii. Aceºtia se pot juca cu mingea pe terenurile de sport sau în alte locuri, cu condiþia sã nu tulbure ordinea ºi liniºtea publicã ºi sã nu producã pagube bunurilor publice sau private.
În situaþia în care mai constataþi cã se consumã alcool în aceste spaþii vã rugãm sã sesizaþi Serviciul Public Poliþia Localã din cadrul Primãriei, la numãrul de telefon 0264368001, int. 135, de luni pânã joi între orele 7,30 – 16,00, iar vineri între orele 7,30 – 13,30. În restul timpului vã rugãm sã vã adresaþi Poliþiei Municipiului Câmpia Tuzrii, tel 0264368222.
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1289 -28 Martie 2016 - Parlog Bogdan
Buna ziua.
Locuiesc in zona centrala mai exact str.Liviu Rebreanu.
Va rog sa introduceti aceasta strada in traseul celor care se ocupa de curatenie!Pentru impozitul mare pe care il platesc, cred ca se poate matura sau trece cu acel utilaj, macar o data/luna pe aceasta strada.In alta ordine de idei, ar fi indicat sa reintroduceti sensul unic.
Multumesc.

Vizualizare raspuns:      
Referitor la sesizarea dumneavoastrã, privind mãturatul stradal din Municipiul Câmpia Turzii, vã comunicãm cã prin contractul pe care-l avem încheiat cu Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A., sunt programate a se mãtura toate strãzile modernizate din municipiul nostru.
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1287 -27 Ianuarie 2016 - Dolha Daniela
Buna ziua!Sesizez conditiile insalubre si inumane din Policlinica orasului. D-le Hanga, batrânii bolnavi si neputinciosi se reazama de peretii reci ai cladirii fiindca nu au banci sau scaune de sezut.D-le Lojigan, copiii bolnavi si nevinovati se înghesuie pe un culoar fara caldura si miros de mucegai.D-le Pop, pe scari stricate si balustrade periculoase, fara lift, asa urca oamenii cu handicap, orbi si în scaune cu rotile.Tolerati risipa,construiti muzee,capele mortuare si ne îngropti viitorul.

Vizualizare raspuns:      
Urmare a sesizãrii dumneavoastrã on-line nr. 1296/2016, înregistratã la noi sub nr. de mai sus, prin care semnalaþi anumite probleme referitoare la condiþiile insalubre existente în incinta Policlinicii (spaþii de aºteptare neîncãlzite, miros de mucegai pe holuri, scãri deteriorate), vã informãm cã datoritã faptului cã municipiul Câmpia Turzii este copriprietar al imobilului împreunã cu medicii titulari cabinetelor medicale, în cursul anului 2015 au fost începute demersurile pentru a înfiinþa împreunã cu medicii proprietari ai cabinetelor medicale din cadrul policlinicii o asociaþie de proprietari în vederea asigurãrii condiþilor de funcþionare normalã atât a spaþiilor aflate în proprietatea exclusivã cât ºi a spaþiilor aflate în proprietate comunã indivizã, aferente construcþiei.
În data de 01.03.2016, la sediul Primãriei Municipiului Câmpia Turzii, a avut loc o întâlnire între reprezentanþii primãriei ºi medicii proprietari ai cabinetelor medicale din cadrul policlinicii în care s-a stabilit pãrþile care vor intra în asociaþie, ponderea de repartizare a drepturilor ºi obligaþiilor, urmând ca în data de 14.03.2016 sã se convoace Adunarea Generalã a Asociaþilor în care se va adopta statutul ºi actul constitutiv a asociaþiei.
Dupã înregistrarea asociaþiei la Judecãtoria Turda, atât Primãria Municipiului Câmpia Turzii cât ºi medicii proprietari ai cabinetelor individuale vor putea executa urmãtoarele investiþii:
-lucrãri de reparaþii ºi modernizare a holurilor,
-lucrãri de reparaþii la instalaþiile de încãlzire,
-lucrãri de amenajare ºi dotare a sãlilor de aºteptare pentru pacienþi ºi a grupurilor sociale,
-lucrãri de faþadizare a construcþiei, amenajare spaþii verzi repararea ºi punerea în funcþiune a fântânii arteziene interioare.
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1286 -02 Decembrie 2015 - Rece Mirela
Buna ziua,
Va rog sa ne precizati daca si cand este planificata asfaltarea str Iancu Jianu, portiunea caselor noi, zona spre cimitir?
Cu multumiri,Mirela

Vizualizare raspuns:      
Urmare solicitãrii dvs. on-line înregistratã la noi sub numãrul de mai sus, vã comunicãm cã pentru strada Iancu Jianu, vom trece la elaborarea unui proiect tehnic de execuție corelat cu condițiile actuale de trafic. pentru ca desfãșurarea circulației sã se facã în condiții de siguranțã și confort pentru vehicule si pietoni.
Dupã pãrerea noastrã, ciclul de proiectare- alocare fonduri - execuție, dureazã cca. 2 ani.
În funcție de valoarea lucrãrii și fondurile disponibile, termenul se poate scurta sau prelungi.
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1285 -11 Noiembrie 2015 - Lung Radu
Rog luaþi mãsurile ce se impun privind rezolvarea problemei asfaltului din faþa locuinþei mele. Pe zi ce trece se lasã tot mai tare ºi crãpãturile sunt tot mai mari. De fiecare datã când intru sau ies din curte lovesc cu parte de jos a maºinii trotuarul.
Am fãcut o sesizare în varã, mai exact în 21.08.2015 cu nr. înregistrare 26273 ºi nu am primit rãspuns.
Rog încercaþi sã rezolvaþi problema mea.
Cu respect

Vizualizare raspuns:      
Referitor la sesizarea dumneavoastrã vã comunicãm cã a fost transmisã spre rezolvare S.C. DOMENIUL PUBLIC S.A., operatorul nostru pentru serviciile de întreþinere strãzi
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1284 -11 Noiembrie 2015 - Moldovan Iona
D-le Primar,
Este pentru a N-a oara cand va rog sa verificati modul de folosire a garajelor din spatele blocului G de str. Ghe. Baritiu, nr.40B si sa desfiintati porumbarele din cele trei garaje in special de la cel cu nr.642. Dar nu cu atentionari ci cu amenzi pentru ca in nesimtirea lor altfel nu reactioneaza. Ne-am saturat sa platim parcarea si sa ne murdareasca porumbeii lor masinile. Nu ne obligati sa luam noi masuri. Multumim !!!

Vizualizare raspuns:      
Urmare sesizãrii dumneavoastrã înregistratã cu numãrul de mai sus vã facem cunoscut urmãtoarele - in urma deplasãrii pe teren am constatat cã deasupra garajelor nu existã nici o construcþie cu destinaþia de porumbar ºi nici urme de pãsãri. - Proprietara garajului cu numãrul 642 a declarat cã nu are porumbei.
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1283 -05 Noiembrie 2015 - morari radu
Buna ziua
va rog frumos sa schimbati becul din fata scarii C,a blocului aflat pe str.laminoristilor nr.17[parcare]

va multumesc anticipat

Vizualizare raspuns:      
Referitor la sesizãrile online înregistrate la noi, prin care ne sesizaþi defecþiunile apãrute în sistemul de iluminat public stradal pe Str. Laminoriºtilor nr.17 ºi Laminoriºtilor nr.15, vã informãm cã problemele au fost rezolvate .
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1282 -04 Noiembrie 2015 - Groza Danut
Buna ziua! Va rog frumos sa schimbati becul de langa transformatorul de curent de pe Aleea Vinatorilor.

Vizualizare raspuns:      
Referitor la sesizãrile online înregistrate la noi, prin care ne sesizaþi defecþiunea apãrutã în iluminatul public stradal pe Aleea Vânãtorilor (lângã transformatorul de curent), vã informãm cã problema a fost rezolvatã.
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1281 -04 Noiembrie 2015 - morari radu
Buna ziua
va rog frumos sa schimbati becul din mijlocul parcarii aflat intre blocurile laminoristilor nr.15 siLaminoristilor nr.17

va multumesc anticipat

Vizualizare raspuns:      
Referitor la sesizãrile online înregistrate la noi, prin care ne sesizaþi defecþiunile apãrute în sistemul de iluminat public stradal pe Str. Laminoriºtilor nr.17 ºi Laminoriºtilor nr.15, vã informãm cã problemele au fost rezolvate .
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1280 -03 Noiembrie 2015 - Huiber Alexandru
Rog binevoiți a dispune mãsurile ce se impun pentru repararea pubelelor de lângã fosta CT 10(?) (Barițiu, în zona bisericii) și igienizarea spațiului din spatele respectivei clãdiri.

Vizualizare raspuns:      
Referitor la sesizarea dumneavoastrã, privind neconformitãþile apãrute la punctul de colectare al deºeurilor, de pe str. Gh. Bariþu (lângã fosta C.T. nr. 10), s-a sesizat operatorul serviciului public de salubrizare al municipiului Câmpia Turzii ºi vã aducem la cunoºtinþã urmãtoarele:
-s-a verificat starea eurocontainelor de 1.1 mc, aferente acestui punct de colectare al deºeurilor ºi acestea sunt în stare bunã de funcþionare,
-igenizarea acestui punct de colectare se face zilnic.
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1279 -16 Octombrie 2015 - Giurgiu ,Moldovan,Marean,Istrate, Ana,Georgeta,Augustin,Augustin Euge
Va rugam respectuos sa dispuneti factorilor in drept, taiarea ierbii de pe spatiile verzi aferente strazii.Facem precizarea ca la iarna ,din cauza ca este foarte mare iarba , zapada nu va putea fi depozitata de pe trotuare pe aceste spatii.
Va multumim,cu speranta rezolvarii favorabile
Giurgiu Ana ,Giurgiu Georgeta,Moldovan Augustin,Rusu Ana, Marean Augustin Eugen,Istrate Gina.

Vizualizare raspuns:      
Referitor la sesizarea dumneavoastrã înregistratã la noi sub numãrul de mai sus, vã aducem la cunoºtinþã cã, problema sesizatã a fost transmisã SC DOMENIUL PUBLIC SA, ºi a fost rezolvatã.
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1278 -11 Octombrie 2015 - Groza Danut
Buna ziua! Apreciez rapiditatea de a rezolva problema, dar va informez ca becul de langa transformatorul de curent de pe Aleea Vinatorilor nu functioneaza.

Vizualizare raspuns:      
Referitor la sesizãrile online înregistrate la noi, prin care ne sesizaþi defecþiunea apãrutã în iluminatul public stradal pe Aleea Vânãtorilor (lângã transformatorul de curent), vã informãm cã problema a fost rezolvatã.
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1277 -22 Septembrie 2015 - Groza Danut
Buna ziua! Va rog frumos sa schimbati becul de langa transformatorul de curent de pe Aleea Vinatorilor.

Vizualizare raspuns:      
Referitor la sesizarea online nr. 1277/22.09.2015, înregistratã la noi sub nr. 29838/22. 09. 2015, prin care ne sesizaþi defecþiunea apãrutã în iluminatul public stradal pe Aleea Vânãtorilor, vã informãm cã problema a fost rezolvatã .
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1276 -18 Septembrie 2015 - asd asd
... si asa a mai trecut o saptamana doua trei samdp..., spargatorii de seminte din parcul central sunt tot la locul lor, autoturismele circula nestingherite printre copii si batrani chiar si pe aleile parcului,manelele din boxele masinilor se aud pana in centru, primaria nu raspunde la sesizarile online, iar petrica pop se mandreste toata ziua cu marea lui realizare.
Asta este Campia noastra "orasul in care e bine sa locuiesti"
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1275 -16 Septembrie 2015 - Apahidean Ilie
As dori sa va intreb daca magazinele de lactate deschise de exemplu pe strada Muresului, Otelarilor, Aviatorilor nu trebuie sa respecte reguli ale comertului in ceea ce priveste ambalarea, etichetarea, specificarea a ceea ce contin produsele lor? Se vinde lapte branza, smantana, cascaval neambalate fara specificatii in ceea ce priveste compozitia sau calitatea sau termenul de garantie.

Vizualizare raspuns:      
Urmare a sesizãrii dumneavoastrã, înregistratã la noi sub numãrul de mai sus, în care solicitaþi lãmuriri cu privire la modul de desfacere al laptelui ºi al produselor lactate în magazinele specializate deschise pe strãzile: Mureºului, Oþelarilor, Aviatorilor, vã comunicãm faptul cã acestea sunt unitãþi de vânzare directã a produselor alimentare, autorizate conform Ordinului nr. 111 al Preºedintelui Autoritãþii Naþionale Sanitare Veterinare ºi pentru Siguranþa Alimentelor din 16 decembrie 2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare ºi pentru siguranþa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitarã veterinarã ºi pentru siguranþa alimentelor a activitãþilor de obþinere ºi de vânzare directã ºi/sau cu amãnuntul a produselor alimentare de origine animalã sau nonanimalã, precum ºi a activitãþilor de producþie, procesare, depozitare, transport ºi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimalã ºi sunt supuse controlului sanitar veterinar efectuat de direcþia sanitarã veterinarã ºi pentru siguranþa alimentelor judeþeanã.
Etichetarea produselor alimentare, care se comercializeazã în aceste unitãþii, se face conform prevederilor H.G. 106/ 2002 privind etichetarea produselor.
Menþionãm:
- art. 15 din Anexa 1 la H.G 106/ 2002: „ Orice aliment nepreambalat, prezentat spre comercializare  consumatorului final ori operatorilor economici care preparã hranã pentru populaþie, sau alimentele ambalate la locurile de vânzare la cererea cumpãrãtorului ori preambalate în vederea vânzãrii lor imediate trebuie sã aibã înscrise denumirea conform prevederilor art. 5, data durabilitãþii minimale sau data limitã de consum ºi ingredientele cuprinse în anexa nr. 1f). Înscrierea se face pe produs, pe un afiº, anunþ sau în orice altã formã, fãrã risc de confuzie.”
- anexa1c) la Anexa 1 cuprinzând normele metodologice privind etichetarea produselor, la H.G. 106/ 2002, cuprinde lista alimentelor scutite de obligaþia indicãrii ingredientelor (brânzeturi, lapte, etc).
În cazul în care aveþi neclaritãþi în ceea ce priveºte calitatea produselor, vã rugãm sã vã adresaþi Autoritãþii Sanitare Veterinare ºi pentru Siguranþa Alimentelor.
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1274 -10 Septembrie 2015 - Seașa Nicoleta-Roxana
Bunã ziua! Vreau sã vã aduc la cunoștințã faptul cã nu mai funcționeazã douã becuri pe strada Salcîmului, unul chiar lângã domiciliul meu și este beznã. Sper sã puteți rezolva problema.
Vã mulțumesc!

Vizualizare raspuns:      
Referitor la sesizarea online nr. 1274/10.09.2015, înregistratã la noi sub nr. 28739/11. 09. 2015, prin care ne sesizaþi defecþiunea apãrutã în iluminatul public stradal pe str. Salcâmului nr. 38, vã informãm cã problema a fost rezolvatã .
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1272 -07 Septembrie 2015 - Lazar Paul
Buna ziua.Pe site-ul Primariei apare eliberat Cetificat de Urbanism pentru reparatii si renovari la Palatul Ionel Floasiu,in noiembrie 2014.Va rog sa imi comunicati nr. si data eliberarii Autorizatiei de Construire,precum si nr.si data eliberarii Avizului Comisiei de Monumente pentru lucrarea mai sus amintita.Deasemenea doresc sa mi se comunice modalitatea prin care pot consulta documentatia ce a stat la baza obtinerii Autorizatiei de Construire.Va multumesc.
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1271 -27 August 2015 - Gal Andreea
Buna ziua va rog sa-mi raspundeti si mie la o singura intrebare,sunt trecuta de 30 de ani da asa ceva n-am auzit.De cand casa scarii a devenit proprietate privata?
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1269 -21 August 2015 - Huiber Alexandru
Se discuta problema depozitarii gunoaielor, din cauza lipsei rampelor. Problema a aparut din cauza ca nu pot fi valorificate aceste deseuri si de aceea trebuie amenajate rampe speciale (cu costuri mari). Solutia, oricare ar fi adoptata, va fi insotita de o crestere a tarifelor la salubritate.
Daca eu selectez acasa deseurile menajere (si va invit sa vedeti) iar altii nu o fac, de ce ar trebui ca si eu sa platesc acelasi tarif?
De ce sa platesc eu pentru nesimtirea unora si incompetenta altora?

Vizualizare raspuns:      
Având în vedere sesizarea dumneavoastrã on-line, vã comunicãm urmãtoarele:
Pânã la definitivarea lucrãrilor ºi punerea în funcþiune a depozitului de deºeuri care se construieºte prin proiectul „Sistem de Managenent Integrat al deºeurilor în judeþul Cluj”, singurele soluþii legale pentru gestionarea deºeurilor nereciclabile din judeþ sunt: stocarea acestora pe o platformã de depozitare temporarã sau transportul lor la un depozit autorizat din alt judeþ. Ambele soluþii conduc la costuri suplimentare.
Cuantumul tarifelor pentru activitãþile de salubrizare depinde de mai mulþi factori ºi se calculeazã în conformitate cu prevederile Normei metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitãþile specifice serviciului de salubrizare a localitãþilor aprobate prin Ordinul ANRSC nr. 109/2007.
Într-adevãr, nu toþi cetãþenii sunt responsabili, însã activitatea de colectare selectivã a deºeurilor s-a îmbunãtãþit continuu odatã cu implementarea sistemului de colectare selectivã în municipiu, ceea ce a permis menþinerea tarifului perceput cetãþenilor pentru activitatea de încãrcat, transportat ºi depozitat gunoi menajer, la un nivel apropiat de cel din 2008, deºi au crescut alte cheltuieli (în 7 ani, tariful s-a majorat cu 0,246 lei/pers/lunã).
Pentru mai multe detalii vã rugãm sã vã adresaþi Serviciului Public Poliþie Localã- Compartimentul Mediu din cadrul instituþiei noastre, strada Laminoriºtilor, nr. 2, cam. 39.
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1268 -18 August 2015 - Gal Andreea
Buna ziua D-le primar,am facut plangere la primarie,vecina Rusu Cornelia de la ap.15 a blocat geamul de pe casa scarii facandu-si o camara.Cei de la primarie i-au pus in vedere s-o strice pana-n 30.06.2015,pt.ca este fara acordul locatarilor.A doua oara au constatat ca n-a demolat-o si nu s-a luat nici o masura.Mi-au trimis raspuns spunandu-mi ca n-o pot strica ca este proprietatea privata a locatarilor.Casa scarii este proprietate privata?Este facuta fara aprobare.Va rog sa verificati,multumesc

Vizualizare raspuns:      
Având în vedere sesizarea dumneavoastrã online ºi rãspunsul întocmit de cãtre Direcþia Tehnicã/Serviciul A.T.U. în data de 23.07.2015 la sesizarea dumneavoastrã nr. 21862, având acelaºi conþinut, vã reamintim urmãtoarele:
- conform declaraþiei dnei Rusu Cornelia, cãmara este o construcþie veche realizatã înainte de anul 2002, iar potrivit Legii 50/1991 republicatã, art. 31 ”Dreptul de a constata contavenþiile ºi de a aplica amenzile prevãzute la art. 26 se prescrie în termen de 3 ani de la data sãvârºirii faptei.”
- deoarece nu puteþi rezolva pe cale amiabilã neînþelegerile apãrute între dumneavoastrã ºi doamna Rusu Cornelia, trebuie sã vã adresaþi instanþei judecãtoreºti pentru rezolvarea problemei. Primãria nu poate demola cãmara, imobilul aflându-se în proprietatea privatã a locatarilor.
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1267 -18 August 2015 - asd asd
Buna ziua!
Revin cu rugamintea de a interzice accesul autoturismelor in parcul central, deoarece pun in pericol siguranta copiilor si nu numai. Deasemenea va rog sa nu-mi raspundeti cu raspunsul COPY PASTE "transmitem sesisarea dvs-tra politiei rutiere Campia Turzii .....".
Va mai rog sa ne dati posibilitatea de a comenta raspunsurile dvs-tra, asta deoarece unele raspunsuri sunt chiar jenante (vezi raspunsul dat d-lui Talos).
Va multumesc

Vizualizare raspuns:      
Având în vedere petiþia dumneavoastrã on-line, înregistratã la noi sub numãrul de mai sus, vã informãm cã circulaþia autoturismelor în Parcul Central este reglementatã prin indicatoare rutiere. Nerespectarea acestora constituie contravenþie ºi se sancþioneazã conform O.U.G. 195/2002 privind circulaþia pe drumurile publice. De aceea, în momentul în care sesizaþi nereguli vã rugãm sã vã adresaþi Poliþiei municipiului Câmpia Turzii – Compartiment Poliþia Rutierã, la nr. de telefon: 0264 368 222, pentru constatarea ºi aplicarea sancþiunilor contravenþionale.
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1266 -14 August 2015 - ION ARPAD
CÂMPIA TURZII brand multicultural. AICI E ACASÃ. Tare de tot asta și orasul pute de mori. Canalizarea asta nouã pute peste tot și șanțuri/gropi pe toate strãzile. De sens unic nici nu cred ați auzit...Așa da!!

Vizualizare raspuns:      
Urmare sesizãrii dvs. înregistratã la noi sub numãrul de mai sus, referitoare la mirosul neplãcut care se degajã din canalizarea stradalã, vã comunicãm cã am sesizat acest aspect „Companiei de Apã Arieș S.A.” și aceasta și-a stabilit un program regulat de mentenanțã preventivã a canalizãrii, pentru a evita blocajele și refularea apei uzate din canalizare.
În privința gropilor de pe strãzi, au fost executate lucrãri de plombãri cu beton asfaltic pe tot parcursul anului și în funcție de fondurile disponibile vom continua pânã la finele anului.
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1265 -07 August 2015 - TALOS FLORIN LIVIU
Domnule primar,
De ce unii dintre angajatii primariei (soferi) nu pot veni la serviciu si pleca de la serviciu decat cu masina de serviciu ? Nu ar fi normal ca toate autovehiculele primariei la terminarea programului sa fie parcate in curtea primariei iar angajatii respectivi sa se deplaseze la si de la serviciu cu mijloace proprii asa cum facem toti ? Nu de alta dar dupa program aceste masini au fost vazute in alte locuri si cu alti conducatori auto. Va rugam verificati cele sesizate.

Vizualizare raspuns:      
Urmare a sesizãrii dumneavoastrã, vã rugãm sã ne precizaþi locul unde au fost vãzute autovehiculele dupã orele de program (dacã au fost vãzute staþionând peste noapte), numãrul de înmatriculare al acestuia (acestora) ºi perioada la care faceþi referire, pentru a putea verifica cele sesizate de dumneavoastrã. Facem precizarea cã, autovehiculele instituþiei sunt conduse doar de angajaþi titulari ai funcþiei de conducãtor auto, repartizaþi individual pe autovehicule, iar în cazul absenþei acestora, de alþi angajaþi care îndeplinesc cerinþele funcþiei respective, desemnaþi de conducerea instituþiei. De asemenea vã rugãm a þine cont de faptul cã, în diferite situaþii activitatea instituþiei nu se încadreazã într-un program fix de 8 ore.
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1264 -10 Iulie 2015 - Rusu Adrian
Buna ziua ,

Doresc sa va fac doua sesizari pe aceeasi tema:
1.Iluminat parc Muresului (este o bezna totala nu mai functioneaza nici becurile de pe cei doi stalpi situati la intrere in parc dinspre strada Grivitei, ce sa mai vb de acele lampioane existente in parc)
2.Iluminat parcare Strada Muresului (exista un lampion care functioneaza intermitent si este foarte deranjant seara)

Va multumesc
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1263 -10 Iulie 2015 - Bozdog Daniel
Se vor mai oferi ternuri in nume gratuit pentru constructia de case a tinerilor? Peste cati ani se vor repartiza loturile de la depunerea cererilor?

Vizualizare raspuns:      
Urmarea sesizãrii dumneavoastrã online nr. 1263, vã aducem la cunoºtinþã cã pentru ºedinþa ordinarã a Consiliului local din luna iulie, s-a iniþiat un proiect de hotãrâre privind aprobarea situaþiei terenurilor disponibile în vederea construirii de locuinþe proprietate personalã ºi a listei privind ordinea de prioritate pentru atribuirea în folosinþã a acestor terenuri.
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1262 -10 Iulie 2015 - Covaci Rares
Buna ziua

Am un loc de parcare cu plata in parcarea de langa bloc si nu pot parca pe acel loc deoarece sunt caini care aduc gunoiul din tomberoanele existente in apropiere.Dupa ce curat gunoiul seara cand vin acasa sunt alte masini de la alte blocuri parcate pe acel loc care nu au contract.De multe ori se parcheaza aici masini de persoane care nu au contract si parcheaza o masina ocupand 2 locuri.

Va multumesc

Vizualizare raspuns:      
Urmarea sesizarii online 1262 in 10.07.2015 va informam ca problema locului de parcare s-a rezolvat pana la data de 10.08.2015.
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1261 -10 Iulie 2015 - Rosu Flori
Bunã ziua, aș vrea sã vã întreb de ce funcționeazã dupã ora 22:00 Magazinul Eden, de pe Barițiu? Eu cred cã pânã la 22:00 e suficient și nu e cazul sã înebuneascã toți vecinii pâna la 23:00. Menționez cã forfota, mașini parcate, traficul persoanelor, un dute-vino permanent deranjeazã searã de searã. Oare cer prea mult ca activitatea acestui spațiu comercial sã înceteze la ora 22:00 pentru a ne putea odihnii și noi?

Vizualizare raspuns:      
Urmare a sesizãrii dumneavoastrã s-au efectuat verificãri în teren, unde s-a discutat cu vecinii magazinului, iar aceºtia nu au confirmat cele sesizate de dumneavoastrã. Au fost efectuate verificãri ºi la Serviciul Impozite ºi Taxe, s-a discutat cu administratorii celor douã blocuri ºi s-a constatat cã la cele douã adrese: str.Ghe. Bariþiu nr. 59 ºi str.Ghe.Bariþiu nr.61 nu figureazã nici o persoanã cu numele de Roºu Flori.
Pentru clarificarea situaþiei vã rugãm sã vã prezentaþi la Serviciul Public Poliþia Localã din cadrul Primãriei municipiului Câmpia Turzii, în cel mai scurt timp. În caz contrar, sesizarea va fi consideratã anonimã ºi conform art.7 din O.G. 27/ 2002 privind reglementarea activitãþii de soluþionare a petiþiilor, cu modificãri ºi completãri ulterioare „ Petiþiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiþionarului, nu se iau în considerare ºi se claseazã.”
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1260 -06 Iulie 2015 - Alexandru Mariana
Buna ziua,
Suntem tineri casatoriti fara locuinta.As dori sa aflu care sunt conditiile, actele necesare de depus si demersurile pentru aprobarea unei locuinte.

Multumesc.

Vizualizare raspuns:      
Urmare a petiþiei dumneavoastrã on-line prin care solicitaþi obþinerea unei locuinþei în municipiul Câmpia Turzii, vã comunicãm urmãtoarele:
- Obþinerea unei locuinþe sociale se face în baza unui dosar depus la Primãria Municipiului Câmpia Turzii, care este analizat ºi punctat de cãtre comisia socialã.
- Dosarul trebuie sã cuprindã urmãtoarele acte:
1. Copie autentificatã la notarul public dupã actul de identitate al solicitantului/ei.
2. Copie xerox dupã actul de identitate al soþului/soþiei ºi copiilor care au împlinit 14 ani ºi a persoanelor care locuiesc împreunã la aceeaºi adresã.
3. Copie xerox dupã certificatele de naºtere a copiilor sub 14 ani.
4. Copie xerox acte de stare civilã: certificat de cãsãtorie, deces, sentinþã de divorþ - dupã caz.
5. Acte privind locuinþa la care are domiciliul de reºedinþã:
- pentru cei toleraþi în spaþiu: copie xerox dupã contractul de vânzare-cumpãrare, schiþa locuinþei cu suprafaþa locuibilã;
- pentru cei care locuiesc în chirie: copie xerox contract de închiriere a locuinþei, înregistrat la Administraþia Finanþelor Publice, din care sã rezulte suprafaþa locuibilã.
6. Adeverinþã privind venitul net al membrilor de familie ce produc venituri, pe ultimele 12 luni, talon de ºomaj, decizie de pesionare ºi cupon de pensie, talon de alocaþie al copiilor, etc. dupã caz (copie xerox)
7. Declaraþie autentificatã la notarul public, a titularului cererii ºi dupã caz ale soþului/soþiei ºi a celorlalþi membrii majori din familie cã nu deþin, nu au deþinut ºi nu au înstrãinat o altã locuinþã de stat sau proprietate personalã, dupã anul 1990 ºi cã nu au beneficiat de sprijinul statului în credite ºi execuþie pentru realizarea unei locuinþe.
8. Alte acte în sprijinul cererii.
- Pentru obþinerea unei locuinþe ANL, la actele menþionate mai sus mai trebuie depuse în completare urmãtoarele:
1. Adeverinþã de la locul de muncã sau alte acte din care sã rezulte cã solicitantul îºi desfãºoarã activitatea profesionalã pe duratã nedeterminatã, în Municipiul Câmpia Turzii.
2. Copie autentificatã a diplomei pentru ultima formã de învãþãmânt absolvitã sau, dupã caz, copie legalizatã a adeverinþei emise de unitatea de învãþãmânt, ce þine loc diplomei care încã nu a fost eliberatã sau care a fost pierdutã.

Conform celor arãtate mai sus, pentru obþinerea unei locuinþe, vã rugãm sã depuneþi o cerere însoþitã de actele solicitate.
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1259 -24 Iunie 2015 - Moldovan Alina
Daca este cumva posibil, as putea afla cate masini exista momentan pe raza orasului Campia Turzii si care sunt grupele de detinatori ? tin sa mentionez faptul ca am nevoie de aceste date pentru un proiect.
Multumesc
Tipareste PDF

 Nr.înreg.1257 -19 Iunie 2015 - Andi Andi
Va rog sa imi comunicati oficial toate locurile special amenajate pentru plimbat cainii, din Campia Turzii, unde pot sa-l las linistit sa isi faca nevoile fara sa aud toate babele frustrate strigand de la ferestre (desi strang dupa el). Prin oficial sunt sigur ca se intelege ca 100% sa nu mai aud gura de om din evul mediu. Asteptam cu nerabdare raspunsul, sper sa nu fie numai unul si ala la capatul lumii. Sper.

Vizualizare raspuns:      
Urmarea sesizãrii dumneavoastrã prin care ne solicitaþi sã vã comunicãm oficial care sunt locurile special amenajate pentru plimbat câinii, vã aducem la cunoºtinþã cã toate terenurile care aparþin domeniului public, respectiv drumuri, strãzi, alei, pieþe publice, parcuri publice ºi zone de agrement pot fi utilizate de cãtre cetãþeni însoþiþi de animale de companie.
Tipareste PDF

Pagina: 1 2  3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Primaria
Marti, 21 Februarie 2017
vizitator: 54.163.164.67
Page Rank Check