Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
TERMENUL DE SOLUŢIONARE A CERERILOR

TERMENUL  DE  SOLUŢIONARE

A CERERILOR  PENTRU ELIBERAREA UNUI  ACT  DE  IDENTITATE  LA S.P.C.LE.P. CÂMPIA TURZII

 

 

 

Ø Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful Serviciului Public Comunitar Local  de Evidenţă a Persoanelor Câmpia Turzii, conform prevederilor art.14 alin. (8) din O.U.G.nr. 97/2005 republicatǎ, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetǎţenilor români.

 

 

Ø Termenul efectiv de eliberare a actelor de identitate la nivelul  Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Câmpia Turzii este de 10 zile lucrătoare.

 

 

Ø In situaţiile în care se impun efectuarea de verificări de către poliţie ( certificarea identităţii,  declaraţia anexa 14 - care face dovada adresei de domiciliu ) sau pasăpoarte, termenul de soluţionare este de până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful Serviciului Public Comunitar Local  de Evidenţă a Persoanelor  Câmpia Turzii.

 

 

Ø Termenele  pot fi reduse de către şeful serviciului  pentru situaţii/motive care pot justifica o astfel de solicitare (ex. motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susţinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operaţiuni notariale/bancare/poştale, etc.)

Ø Pentru a obţine o astfel de reducere, solicitantul va adresa în scris şefului serviciului o cerere în care va descrie situaţia/motivul şi va ataşa  documente justificative.

Ø Şeful serviciului va analiza şi va dispune, după caz, măsuri pentru  soluţionarea în timp util a cererii acestuia.

 

 

 

           Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Câmpia Turzii

Primaria
Luni, 15 Octombrie 2018
vizitator: 54.198.212.30