Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind ocuparea temporară a domeniului public al municipiului Câmpia Turzii

În temeiul dispoziţiilor art.7 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice proiectul de act normativ:

,,Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind ocuparea temporară a domeniului public al municipiului Câmpia Turzii“

În ataşamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, expunerea de motive şi raportul compartimentului de specialitate.

Pe această cale îi informăm pe toţi cei interesaţi că pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect supus dezbaterii publice până la data de 11.06.2018.

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare la proiectul de act normativ supus dezbaterii se pot depune în scris la registratura instituţiei, sau pe adresa de e-mail primaria@campiaturzii.ro

30 Mai 2018
.:: descarca atasament ::.

Primaria
Sambata, 20 Octombrie 2018
vizitator: 54.80.188.87