Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro

Anunt

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII, în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu “PUZ pentru introducere în intravilan zona “TREI LACURI” și drum vicinal”, în Municipiul Câmpia Turzii, str. 1 Decembrie 1918, nr.225, jud.Cluj.Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului, str.Laminoriștilor nr.2, din data de 23.04.2018, între orele 8-14.Publicul interesat poate transmite,în scris, comentarii și sugestii, până la data de 12.05.2018, la APM Cluj,str. Dorobanţilor nr. 99, blocul 9B, cod 400609, fax 0264-412914, e-mail:office@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni– joi între orele 09.00-14.00 și vineri între orele 09.00-12.00.

20 Aprilie 2018
Primaria
Sambata, 20 Octombrie 2018
vizitator: 54.80.188.87