Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
Sunteti aici:  Home  Primaria Secretar
SECRETARUL MUNICIPIULUI CAMPIA TURZII

SECRETARUL MUNICIPIULUI CAMPIA TURZII

 

- este functionar public cu functie publica de conducere, subordonat primarului si coordoneaza Serviciul Administratie Publica Locala

Colaboreaza :

- cu toate compartimentele din cadrul aparatului consiliului local si cu serviciile publice municipale pentru elaborarea proiectelor de hotarari in domeniu si consultanta de specialitate

- cu Serviciul Audit pentru realizarea masurilor propuse in planul de audit

- cu Serviciul Resurse Umane-Salariale pentru promovarea strategiilor economice si de personal, pentru comunicate de presa etc.

- cu Directia economica : fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli la compartimentele pe care le coordoneaza, in functie de specificul lor

- cu Serviciul Amenajarea Teritoriului si Urbanism pentru promovarea unor proiecte de hotarari, incheierea contractelor de concesionare, organizarea licitatiilor

Atributiile secretarului :

- Secretarul raspunde pentru desfasurarea sedintelor Consiliului local municipal, asigura realizarea sarcinilor legate de functionarea administratiei publice locale si celor care intra in atributiile lor, fiind coordonatorul activitatii Serviciului Administratie Publica Locala.

- Participa la sedintele Consiliului local municipal.

- Asigura buna functionare a compartimentelor si activitatilor cu caracter juridic din cadrul aparatului propriu al Consiliului local municipal.

- Avizeaza proiectele de hotarari ale Consiliului local municipal, asumandu-si raspunderea pentru legalitatea acestuia.

- Primeste si distribuie corespondenta; urmareste realizarea raspunsului in termen legal.

- Asigura efectuarea lucrarilor de secretariat.

- Asigura convocarea Consiliului local municipal.

- Pregateste lucrarile supuse dezbaterii Consiliului local municipal.

- Comunica si inainteaza, in termen de 10 zile, daca legea nu prevede altfel, autoritatilor si persoanelor interesate, actele emise de catre Consiliul local municipal sau de catre primar.

- Asigura aducerea la cunostinta publica a hotararilor si dispozitiilor de interes general.

- Elibereaza extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului, in afara celor cu caracter secret stabilit potrivit legii; elibereaza extrase sau copii de pe actele de stare civila.

- Asigura functionarea compartimentelor de stare civila, autoritate tutelara si protectie sociala.

- Sustine in comisiile de specialitate al Consiliului Local materialele propuse pentru dezbatere in sedinta de Consiliu Local si raspunde interpelarilor consilierilor locali.

- tine legatura cu organizatiile de cult din unitatea administrativ-teritoriala si face propuneri primarului sau Consiliului local municipal pentru solutionarea problemelor legate de buna lor functionare.

Prin delegare secretarul are urmatoarele atributii:

- asigura functionarea serviciilor de stare civila si de autoritate tutelara, supravegheaza realizarea masurilor de asistenta si protectie a drepturilor copilului.

- indeplineste functia de ofiter de stare civila.

- Secretarul indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau primite de la Consiliul local municipal sau de la primar.

 

Primaria
Luni, 15 Octombrie 2018
vizitator: 54.198.212.30