Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro

Centrul de Recuperare “Carine”


Str. Ghe. Baritiu, nr.36
Tel/fax: 0264-366320


                Centrul de Recuperare “Carine” reprezinta un serviciu social specializat, subordonat Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, aflat sub coordonarea Serviciului Public Local de Asistenta Sociala, din cadrul Primariei Municipiului Câmpia Turzii; are forma unui centru de recuperare destinat copiilor si tinerilor cu disabilitati psihomotorii. Sediul este în municipiul Câmpia Turzii, str. Ghe. Baritiu, nr. 36 si poate deservi pâna la 40 de beneficiari simultan. Centrul a fost înfiintat prin program Phare/2004 si preluat de Primaria Municipiului Câmpia Turzii, conform organigramei aprobate prin H.C.L. nr. 27/31.03.2008.
Misiunea centrului este promovarea si respectarea drepturilor copilului, scopul acestuia fiind reabillitarea copiilor/tinerilor cu dizabilitati de ordin psiho-neuro-motor din municipiul Câmpia Turzii, în vederea integrarii lor sociale. 
            Obiectivele centrului sunt urmatoarele:
- reabilitarea copiilor si tinerilor, pâna la 25 de ani, cu dizabilitati de ordin psiho-neuro-motor;
- consilierea parintilor pentru a asigura un mediu de viata securizant pentru copilul/tânarul cu nevoi speciale;
- informare si sprijin pentru orientarea scolara si profesionala a beneficiarilor;
- socializarea copiilor/ tinerilor asistati.
               Astfel, centrul ofera activitati de socializare copiilor prin dezvoltarea tehnicilor de relationare, excursii si activitati de petrecere a timpului liber, care urmaresc o buna participare a copiilor / tinerilor cu dizabilitati la viata comunitatii, integrarea/reintegrarea lor sociala.
În ceea ce priveste serviciile terapeutice de recuperare/reabilitare functionala si/sau educationala, acestea cuprind: kinetoterapie si masaj, activitate logopedica si psihopedagogie.
                În cadrul sedintelor de kinetoterapie si masaj se utilizeaza programe terapeutice concepute special pentru fiecare persoana cu dizabilitati în parte, în functie de evolutia si caracterul afectiunii, în scopul recuperarii acesteia. Astfel, în ceea ce priveste kinetoterapia, se lucreaza gradual si individualizat, fiind indispensabila în ceea ce priveste recuperarea medicala, axându-se în principal pe gimnastica medicala si gimnastica de întretinere.
                În cadrul terapiei educationale, copiii învata deprinderi de autonomie personala, de la igiena personala pâna la învatarea comunicarii, a exprimarii propriilor emotii, relationarea cu ceilalti si contactul, prin joc, cu disciplina scolara. Pentru copiii cu paralizie cerebrala, stimularea senzoriala asigura conexiunea între reaitatea înconjuratoare si copil.
               Cabinetul educational contribuie la educatia copiilor din punct de vedere al dezvoltarii cognitive, contribuind totodata la înlaturarea comportamentelor negative si antisociale.
               Activitatea logopedica în cadrul centrului se axeaza pe prevenirea si corectarea tulburarilor de limbaj, adica a abaterilor de la manifestarile verbale unanim acceptate în limba uzuala, atât în ceea ce priveste reproducerea, cât si perceperea, începând de la dereglarea diferitelor componente ale cuvântului si pâna la imposibilitatea totala de comunicare orala sau scrisa.
               În cadrul activitatii de asistenta sociala desfasurate în centru, responsabilul de caz, coordonatorul centrului, are ca principala atributie asigurarea asistarii copiilor / tinerilor cu dizabilitati în vederea recuperarii acestora, integrarea lor scolara si profesionala, dezvoltând în acelasi timp programe educationale si asigurând consilierea parintilor, pentru a asigura un mediu de viata securizant pentru copilul/tânarul cu nevoi speciale, informând si sprijinind totodata pentru orientarea scolara si profesionala a beneficiarilor. Coordonatorul centrului se ocupa deasemenea de initierea si sustinerea, împreuna cu echipa multidisciplinara si voluntarii, a programelor de petrecere a timpului liber sia altor actiuni organizate în centru si în afara lui, cu prilejul diferitelor evenimente din an.

 • Galeria foto
 • Persoana de contact:
  Irina Munteanu,  Coordonator Centrul de Recuperare "Carine" Câmpia Turzii
  Tel./Fax 0264-366320
  E-mail: centrulcarine@campiaturzii.ro

  Centrul de Recuperare "Carine" pe Facebook
  Primaria
  Luni, 15 Octombrie 2018
  vizitator: 54.198.212.30