Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro

Furnizarea de date cu caracter personal din Registrul National de Evidenta a Persoanelor

Prin Legea nr. 677/ 2001 - pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date sunt stabilite regulile generale de prelucrare a datelor personale, drepturile persoanelor vizate si obligatiile operatorilor.

Este important sa stim ca aceasta lege ocroteste viata privata si familiala a cetatenilor. În consecinta, te invitam sa cunosti ce trebuie sa faci pentru a obtine astfel de date din Registrul National de Evidenta a Persoanelor (denumita în continuare R.N.E.P.):


Ce sunt datele cu caracter personal - Datele cu caracter personal reprezinta orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila. Exemple: numele si prenumele; adresa de domiciliu sau de resedinta; data nasterii; datele din actele de stare civila; seria si nr. B.I./C.I.; codul numeric personal;

IMPORTANT!
Exista si categorii speciale de date, cum sunt de exemplu: originea rasiala sau etnica; convingerile politice, religioase si filozofice; apartenenta sindicala; starea de sanatate; viata sexuala.

Cine poate solicita furnizarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P — Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea de date cu caracter personal din R.N.E.P., referitoare la:

• datele de stare civila (numele, prenumele, data si locul nasterii, cât si prenumele parintilor persoanelor în cauza);
• datele referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informatii;
• datele referitoare la domiciliile si resedintele (vizele de flotant) acordate;
• datele referitoare la codul numeric personal atribuit.

Telefon: 0264-635818

Primaria
Luni, 15 Octombrie 2018
vizitator: 54.198.212.30