Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro

Acte necesare

REINEI!!!
ACTELE SE PREZINT N ORIGINAL i COPIE! ACTELE ORIGINALE NU SE REIN !
n cazul dobndirii bunurilor impozabile prin sentin judectoreasc la dosar se anexeaz copie dup comunicarea sentinei.
Declaraiile tip le putei gsi n seciunea FORMULAREdeclararea mijloacelor de transport cumparate din tara - persoane fizice
 • Declaratie de impunere pentru mijloacele de transport detinute de persoane fizice;
 • Act de proprietate: contract de vA?nzare-cumparare, factura fiscala, certificat de mostenitor, contract de donatie;
 • Fisa de A®nmatriculare;
 • Carte de identitate a mijlocului de transport;
 • Buletin/Carte de identitate;
 • Adeverinta de la locul de munca sau cupon de pensie
 • Dosar plic: pe care se inscrie cu majuscule numele, prenumele si domiciliul din Campia Turzii;
 • declararea mijloacelor de transport cumparate din strainatate - persoane fizice
 • Declaratie de impunere pentru mijloacele de transport detinute de persoane fizice;
 • Contract de vanzare/cumparare netradus;
 • Contract de vanzare/cumparare tradus in limba romana - traducere legalizata;
 • Carte de identitate a mijlocului de transport (originala-netradusa, traducere legalizata, cartea emisa de R.A.R.);
 • Fisa de inmatriculare;
 • Chitanta vamala sau adeverinta de achitare a taxei vamale;
 • Buletin/Carte de identitate;
 • Adeverinta de la locul de munca sau cupon de pensie
 • Dosar plic pe care se inscrie cu majuscule numele, prenumele, domiciliul;
 • declararea mijloacelor de transport A®n vederea A®nmatricularii temporare - persoane fizice
 • Declaratie de impunere pentru mijloacele de transport detinute de persoane fizice;
 • Fisa de inmatriculare;
 • Acte de proprietate ale mijlocilui de transport: carte de identitate, certificat de inmatriculare;
 • Acte pentru dovedirea resedintei: contract de inchiriere vizat de catre Administratia Financiara, declaratia notariala a persoanei la al carei domiciliu locuieste, extras de carte funciara in cazul in care detine o proprietate in municipiul Campia Turzii ;
 • Acte de identitate: pasaport, legitimatie de sedere temporara in Romania cu viza la zi;
 • Dosar plic: pe care se va inscrie cu majuscule numele si prenumele, adresa de resedinta din Campia Turzii
 • declararea apartamentelor - persoane fizice
 • Declaratie de impunere;
 • Act de proprietate: contract de vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, act de donatie, hotarare judecatoreasca definitiva, act de partaj si vanzare-cumparare etc.;
 • Buletin/Carte de identitate - pentru toti proprietarii
 • Adeverinta de la locul de munca sau cupon de pensie
 • Schita apartamentului: cu dimensiuni interioare din care sa rezulte suprafata utila. Pe schita se scrie: numele, prenumele, adresa, calculul din care sa rezulte suprafata utila, numarul de etaje si anul de constructie
 • Dosar plic: pe care se va inscrie cu majuscule numele, prenumele si adresa unde se afla imobilul pe care il declara;
 • declararea cladirilor (caselor) - persoane fizice
 • Declaratie de impunere;
 • Act de proprietate: contract vanzare/cumparare, certificat de mostenire, act de donatie, hotarA?re judecatoreasca definitiva, act de partaj si vanzare/cumparare etc.;
 • Schita constructiei: casa de locuit, casa de odihna, garaj, pivnita, anexe, alte constructii, cu dimensiuni exterioare, pe care se va mentiona: numele, prenumele, adresa imobilului, materialul de constructie, anul constructiei, calculele de unde sa rezulte suprafata construita a imobilului;
 • Buletin/Carte de identitate - pentru toti proprietarii;
 • Adeverinta de la locul de munca sau cupon de pensie
 • Dosar plic: pe care se va mentiona numele, prenumele, adresa imobilului care urmeaza a fi declarat
 • declararea terenurilor - persoane fizice
 • Act de proprietate: contract de vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, act de donatie, hotarare judecatoreasca definitiva, act de partaj si vanzare-cumparare, titlu de proprietate, ordin emis de Prefectura etc.;
 • Declaratie de la Registrul Agricol atat pentru terenurile situate in intravilan cat si pentru extravilan pe categorii de folosinta. (Registrul Agricol- Primarie str. Laminoristilor nr.2);
 • Buletin/Carte de identitate - pentru toti proprietarii;
 • Adeverinta de la locul de munca sau cupon de pensie
 • Dosar plic: pe care se va inscrie cu majuscule numele, prenumele si adresa unde se afla imobilul pe care il declara;
 • declararea cladirilor noi (constructii noi) - persoane fizice
 • Declaratie de impunere;
 • Autorizatia de constructie si procesul-verbal de receptie;
 • Autorizatia de demolare si procesul verbal incheiat de catre Serviciul Autorizari Constructii referitor la suprafata demolata, data terminarii lucrarii;
 • Schita constructiei: casa de locuit, casa de odihna, garaj, pivnita, anexe, alte constructii, cu dimensiuni exterioare, pe care se va mentiona: numele, prenumele, adresa imobilului, materialul de constructie, anul constructiei, calculele de unde sa rezulte suprafata construita a imobilului;
 • Buletin/Carte de identitate - pentru toti proprietarii;
 • Adeverinta de la locul de munca sau cupon de pensie
 • Dosar plic: pe care se va mentiona numele, prenumele, adresa imobilului care urmeaza a fi declarat;
 • declararea garajelor - persoane fizice
 • Declaratie de impunere;
 • Act de proprietate: contract vA?nzare-cumparare, autorizatia de constructie etc.;
 • Contract de inchiriere teren â?" de la Serviciul ATU
 • Schita constructiei: cu dimensiuni exterioare, pe care se va mentiona: numele, prenumele, adresa imobilului, materialul de constructie, anul constructiei, calculele de unde sa rezulte suprafata construita a garajului;
 • Buletin/Carte de identitate
 • Adeverinta de la locul de munca sau cupon de pensie
 • Dosar plic: pe care se va mentiona numele, prenumele, adresa imobilului care urmeaza a fi declarat;
 • declararea mijloacelor de transport cumparate A®n leasing - persoane fizice
 • Declaratie de impunere: pentru mijloacele de transport detinute de persoane fizice;
 • Contract de leasing in fotocopie
 • Buletin/Carte de identitate;
 • Adeverinta de la locul de munca sau cupon de pensie
 • Dosar plic: pe care se A®nscrie cu majuscule numele, prenumele si domiciliul din CA?mpia Turzii;
 • declararea terenurilor proprietate publica/privata aflate A®n administrare/folosinta de catre persoane fizice - persoane fizice
 • Declaratie de impunere teren;
 • Contract de A®nchiriere;
 • Buletin/Carte de identitate;
 • Adeverinta de la locul de munca sau cupon de pensie
 • Dosar plic: pe care se va inscrie cu majuscule numele, prenumele si adresa unde se afla imobilul pe care A®l declara;
 • impozitul pe cladiri - persoane juridice
 • declaratie tip in 2 ex., semnata si stampilata, care se completeaza cu valoarea de inventar a cladirilor (fara TVA) din evidenta contabila;
 • actul de dobandire (sau instrainare) autentificat, copie si original;
 • copie dupa cod unic de inregistrare
 • declaratie pe propriere raspundere cu privire la bancile la care au deschise conturi si numerele de cont
 • dosar plic
 • impozitul si taxa pe teren - persoane juridice
 • declaratie tip in 2 ex., semnata si stampilata, care se completeaza conform legislatiei in vigoare;
 • actul de dobandire (sau instrainare) autentificat, copie si original;
 • declaratie tip privind incadrarea terenurilor intravilane si a terenurilor extravilane pe zone si/sau categorii de folosinta eliberata de Registrul Agricol;
 • copie dupa cod unic de inregistrare
 • declaratie pe propriere raspundere cu privire la bancile la care au deschise conturi si numerele de cont
 • dosar plic
 • impozitul pe miloacele de transport - persoane juridice
  - declaratie tip in 2 ex. semnata si stampilata;
  - actul de dobandire in copie si original, si traducere legalizata (daca este cazul);
  - declaratie vamala copie si original (daca este cazul);
  - cartea de identitate a autovehicolului, copie si original;
  - fisa de inmatriculare a autovehicolului, original;
  - copie dupa cod unic de inregistrare;
  - declaratie pe propriere raspundere cu privire la bancile la care au deschise conturi si numerele de cont
  - dosar plic
  taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afisaj si reclama - persoane juridice
 • declaratie tip in 2 ex. semnata si stampilata privind stabilirea taxei in suma fixa;
 • eliberare certificat fiscal - persoane juridice
 • cerere tip, completata in 2 exemplare, semnata si stampilata;
 • ultima balanta de verificare.
 • declaratie tip in 2 ex. semnata si stampilata privind stabilirea taxei in suma fixa;
 • taxa hoteliera - persoane juridice
 • declaratie decont privind sumele incasate reprezentand taxa hoteliera, completata in 2 ex., semnata si stampilata;
 • impozitul pe spectacole - persoane juridice
  VI. Impozitul pe spectacole
  a) VIZARE BILETE
  - cerere vizare bilete de spectacole A®n 2 ex., semnata si stampilata;
  - blocurile de bilete ce urmeaza a fi vizate.
  b) DECONT IMPOZIT SPECTACOLE
  - declaratie â?" decont privind impozitul pe spectacole, completata A®n 2 ex., semnata si stampilata.
  c) ACTIVITATI ARTISTICE SI DISTRACTIVE DE VIDEOTECA SI DISCOTECA
  - declaratie de impunere privind sumele obtinute din activitati artistice si distractive de videoteca si discoteca, completata A®n 2 ex., semnata si stampilata.
  Primaria
  Luni, 15 Octombrie 2018
  vizitator: 54.198.212.30