Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA

            In vederea realizarii atributiilor prevazute de lege, Serviciul Public Local de Asistenta Sociala indeplineste in principal functiile: de strategie, de coordonare, de administrare, de colaborare, de executie si de reprezentare.
Serviciul Public de Asistenta Sociala are rolul de a identifica si de a solutiona problemele sociale ale comunitatii din domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor varstnice, persoanelor singure, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie.
            In exercitare atributiilor prevazute de reglementarile legale in vigoare, Serviciul Public Local desfasoara activitati dupa cum urmeaza:
IN DOMENIUL PROTECTIEI COPILULUI
-monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor din municipiul Campia Turzii, respectarea drepturilor lor, asigura centralizarea si cunoasterea datelor si informatiilor utile despre copiii in cauza;
-identifica copiii aflati in dificultate, elaboreaza documentatia pentru stabilirea masurilor speciale de protectie a acestora si sustine in fata organelor competente masurile de protectie propuse;
-realizeaza si sprijina activitatea de prevenire a abandonului copilului;
actioneaza pentru clarificarea situatiei juridice a copilului, incluziv pentru inregistrarea nasterii acestuia si identificarea unor solutii cu caracter permanent pentru protectia copilului;
-exercita dreptul de a reprezenta copilul si de a administra bunurile acestora in situatiile si in conditiile prevazute de lege;
-organizeaza si sustine dezvoltarea de servicii alternative de tip familial;
-identifica, evalueaza si acorda sprijin material si financiar familiilor cu multi copii in intretinere. Asigura consiliere si informare familiilor in cauza, asupra drepturilor si obligatiilor acestora, asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local si asupra institutiilor speciale;
-asigura si urmareste aplicarea masurilor educative stabilite de organele competente pentru copilul care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala iar copilul nu are varsta la care pentru faptele sale raspunde penal;
-asigura si urmareste aplicarea masurilor de prevenire si combaterea consumului de alcool si droguri, precum si a comportamentului delincvent;
-colaboreaza cu serviciile publice descentralizate din ministere si alte organe de specialitate, in vederea identificarii situatiilor deosebite care apar in activitatea de protectie a copilului, a cauzelor de aparitie a acestor situatii si a stabilirii masurilor pentru imbunatatirea acestor activitati;
-realizeaza parteneriate si colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale si cu reprezentantii societatii civile in vederea dezvoltarii si sustinerii masurilor de protectie a copilului;
-sprijina accesul in institutii de asistenta sociala destinate copilului sau mamei si copilului si evalueaza modul in care sunt respectate drepturile acestora;
-asigura realizarea activitatilor in domeniul asistentei sociale in conformitat
Primaria
Luni, 15 Octombrie 2018
vizitator: 54.198.212.30