Campia Turzii, Laminoriștilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
Sunteti aici: Home

Anunţuri • Ştiri • Comunicate

Font Size -Font Size +

 Sponsorizare lucrari de maxima necesitate pentru reabilitarea si igienizarea spitalului municipal Câmpia Turzii


În atașament găsiți modelul contractului de sponsorizare și pachetele de lucrări.

 
  9021 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț concurs în vederea ocupării a unei funcții contractuale de arhivar


Detalii în atașament.

02 Octombrie 2015
  91 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț concurs în vederea ocupării a unei funcții vacante publice de consilier, grad asistent, la Serviciul Amenajarea Teritoriului și UrbanismDetalii în atașament.


Detalii în atașament.

02 Octombrie 2015
  61 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț concurs în vederea ocupării a unei funcții contractuale de inspector de specialitate debutant, la serviciul SPLAS


Detalii în atașament.

28 Septembrie 2015
  153 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului situat în municipiul Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu nr. 40C, fosta Centrală Termică nr. 10


În temeiul dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice "Proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului situat în municipiul Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu nr. 40C, fosta Centrală Termică nr. 10" În atașamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, expunerea de motive și raportul de specialitate aferent. Pe această cale îi informăm pe toți cei interesați că pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect supus dezbaterii publice până la data de 13...

28 Septembrie 2015
  91 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016, la nivelul Municipiului Câmpia Turzii


În temeiul dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice ,,Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016, la nivelul Municipiului Câmpia Turzii" În atașamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, expunerea de motive și raportul de specialitate privind acest proiect. Pe această cale îi informăm pe toți cei interesați că pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect supus dezbaterii publice până la data de 12...

25 Septembrie 2015
  155 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Peste 600 de parcări de domiciliu de pe raza municipiului câmpia turzii pot fi închiriate de către cetățeni


La solicitarea Viceprimarul municipiului, domnul Avram Marius GAL, Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului a prezentat planul de situație a parcărilor de pe raza municipiului nostru. Prin realizarea acestei lucrări de măsurare și inventariere, s-au identificat toate suprafețele cu destinația de parcări auto, astfel, ele apar evidențiate și numerotate ca parcări de domiciliu existente în municipiu. Cetățenii care au încheiate deja contracte de închiriere pentru locuri de parcare, sunt rugați să se prezinte cât mai urgent la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, str...

25 Septembrie 2015
  54 vizualizari |  citeste mai mult 

 Spectacol dedicat persoanelor de vârsta a treia cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice 1 octombrie 2015


Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, este celebrată la Câmpia Turzii prin organizarea unui spectacol dedicat persoanelor de vârsta a treia. Spectacolul are loc în data de 1 Octombrie 2015, orele 16.00, la Palatul Cultural ”Ionel Floașiu”, Sala Mircea Mihășan, și este susținut de către Ansamblul Ardeleana, Magda Pușkaș și Sava Negrean- Brudașcu. La eveniment sunt invitați: persoanele vârstnice, reprezentanți ai administrației publice locale, instituții și mass media. Vă invităm la spectacolul organizat de Primăria și Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pe toți cei care doresc să fie alături de sărbătoriți...

25 Septembrie 2015
  37 vizualizari |  citeste mai mult 

 Ședința CTATU, 30/09/2015 ora 12.00


Detalii în atașament.

25 Septembrie 2015
  60 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț concurs în vederea ocupării a unei funcții publice de consilier, pe durata nedeterminata


Detalii în atașament.

18 Septembrie 2015
  449 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI cu privire la elaborarea PUZ și RLU aferent pentru lucrarea: CONSTRUIRE CASĂ P+E, str. Luncii, nr. 20, în municipiul Câmpia Turzii, jud. Cluj


Detalii în atașament.

11 Septembrie 2015
  121 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 ANUNT DE ATRIBUIRE a contractului de achizitie avand ca obiect achizitionarea de "Servicii de evaluare a planurilor de afaceri" in cadrul Proiectului "Vest-Nord-Vest START UP- Promovarea culturii antreprenoriale și finanțarea tinerilor intreprinzăto


Autoritatea contractanta: Municipiul Campia Turzii, str. Laminoristilor, nr.2, judetul Cluj Servicii achizitionate: ,, Servicii de evaluare a planurilor de afaceri, in cadrul Proiectului ,,Vest-Nord-Vest START UP- Promovarea culturii antreprenoriale și finanțarea tinerilor intreprinzători,, POSDRU/176/3.1/S/150868 Modalitatea de atibuie a contactului: achizitie directa Numarul de oferte primite: 1 Ofertantul castigator este: S.C ROMACTIV BUSINESS CONSULTING S.R.L București Petul contractului: 32 160 lei. Anuntul de participare a fost publicat pe site-ul www...

10 Septembrie 2015
  140 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț PUZ


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii; În atașament gasiți conform anexei 3 la HCL, Model panou 2 privind CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE CASĂ P+E, str. Luncii, nr. 20, în municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj, (conform anexei 3 la HCL, Model panou 2)

04 Septembrie 2015
  111 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț PUZ


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii; Nu au fost depuse propuneri și sesizări privind PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE CASĂ P+E, str. Luncii, nr. 20, în municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj, – în faza intenției de elaborare

04 Septembrie 2015
  124 vizualizari |  citeste mai mult 

 Anunț de participare la achiziția de ’’Servicii de evaluarea proiectelor(planurilor de afaceri)”din cadrul Proiectului ,,Vest-Nord-Vest START UP- Promovarea culturii antreprenoriale și finanțarea tinerilor intreprinzători,,


Municipiul Câmpia Turzii, cu sediul în Câmpia Turzii, str. Laminoristilor, nr. 2, Judetul Cluj Romania, achiziționează în baza Instrucțiunii nr. 26 din 31.08.2010, emisă de către AMPOSDRU, următoarele Sevicii: ’’Servicii de evaluarea proiectelor(planurilor de afaceri)”. Codul CPV aferent este: 794190000-4- Servicii de evaluare a proiectelor Surse de finanțare : Proiectul beneficiază de o finanțare nerambursabilă acordată de Fondul Social European și din bugetul național. Ofertele se vor depune până la data de 08...

02 Septembrie 2015
  165 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț PUZ


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii În atașament găsiți Documentul de planificare a procesului de informare și consultare a publicului (conform anexei 1 la HCL) pentru întocmirea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE CASĂ P+E, str. Luncii, nr. 20, în municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj,

01 Septembrie 2015
  151 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Centralizator nominal privind rezultatele interviului la concursul de ocupare a unui post de inspector la Centrulde reflexie psihosociala


Detalii în atașament.

25 August 2015
  296 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proces verbal privind rezultatele interviului la concursul de ocupare a unui post de inspector la Centrulde reflexie psihosociala


Detalii în atașament.

25 August 2015
  181 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proces verbal privind rezultatele la proba scrisa la concursul de ocupare a unui post de inspector de specialitate, laCentrul de reflexie psihosociala


Detalii în atașament.

20 August 2015
  272 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proces verbal privind selecția dosarelor înscrise la concursul pentru ocuparea functiei contractuale vacante de inspector la Centrul de reflexie psihosociala


Detalii în atașament.

17 August 2015
  301 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice


Detalii în atașament.

14 August 2015
  714 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț concurs în vederea ocupării pe perioadă determinată a unei funcții publice temporar vacante


Detalii în atașament.

13 August 2015
  409 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proiect de hotărâre supus dezbaterii publice


În temeiul dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice ,,Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea concesionării prin licitație publică a imobilului situat în municipiul Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu nr. 40C, fosta Centrală Termică nr. 10" În atașamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, expunerea de motive, raportul de specialitate, studiul de oportunitate și caietul de sarcini pentru concesionarea prin licitație publică a imobilului respectiv...

11 August 2015
  185 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 PROGRAM ZILELE MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII ediția a XVIII - a 2015


Detalii în atașament.

06 August 2015
  2864 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale vacante de inspector de specialitate


Detalii în atașament.

31 Iulie 2015
  584 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Centralizator nominal privind rezultatele interviului la concursul de ocupare a unui post de inspector de specialitate la serviciul Administratia Pietelor


Detalii în atașament.

30 Iulie 2015
  465 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proces verbal privind rezultatele interviului la concursul de ocupare a unui post de inspector la serviciul Administratia Pietelor


Detalii în atașament.

30 Iulie 2015
  248 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proiect de hotărâre supus dezbaterii publice privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui spațiu liber situat în incinta Policlinicii cu sediul pe strada Avram Iancu nr. 33, în vederea înființării unui cabinet medical de oftalmologie


În temeiul dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice ,, Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui spațiu liber situat în incinta Policlinicii cu sediul pe strada Avram Iancu nr. 33, în vederea înființării unui cabinet medical de oftalmologie" În atașamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, studiul de oportunitate, caietul de sarcini, expunerea de motive, raportul de specialitate și extrasul CF pentru concesionarea prin licitație publică a spațiului respectiv...

30 Iulie 2015
  209 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proces verbal privind rezultatele la proba scrisa la concursul de ocupare a unui post de inspector la serviciul Administratia Pietelor


Detalii în atașament.

28 Iulie 2015
  331 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Avize de oportunitate emise în sedinta CTATU din 24.07.2015


Detalii în atașament.

24 Iulie 2015
  275 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proces verbal privind selecția dosarelor înscrise la concursul pentru ocuparea functiei contractuale vacante de inspector la serviciul Administratia Pietelor


Detalii în atașament.

21 Iulie 2015
  371 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Ședința CTATU 24.07.2015, ora 10.00


COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM Ordine de zi: 24.07.2015 ora: 10.00 AVIZE 1. 17593/05.06.2015 - S.C. COOPERATIVA DE CONSUM CÂMPIA TURZII pentru S.C. NOVO ARDO S.R.L. – AVIZUL C.T.A.T.U. pentru P.U.D- MODIFICĂRI INTERIOARE, FAȚADIZARE CLĂDIRE RESTAURANT, MONTARE FIRME și RECLAME , în municipiul Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 6; 2.19068/18.06.2015 - VUȘCAN RĂZVAN și soția VUȘCAN DIANA- AVIZUL C.T.A.T.U. pentru P.U.D- CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL CU CASĂ DE LOCUIT P+M ȘI GARAJ AUTO, în municipiul Câmpia Turzii, str...

20 Iulie 2015
  284 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 CONFERINȚA DE PRESĂ de închidere a proiectului "ȘOMERII DIN CÂMPIA TURZII SPRE O NOUĂ MESERIE"


Avem plăcerea de a vă invita să luați parte la conferința de presă, organizată cu ocazia încheierii activităților proiectului “ȘOMERII DIN CÂMPIA TURZII SPRE O NOUĂ MESERIE” derulat de către Municipiul Câmpia Turzii în parteneriat cu Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Cluj . Evenimentul va avea loc miercuri, 22 iulie 2015, cu începere de la ora 11,00 la Palatul Cultural “Ionel Floașiu” al municipiului Câmpia Turzii, Piața Mihai Viteazu, nr.8, Sala Mică. În cadrul evenimentului va avea loc: 1...

20 Iulie 2015
  278 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Locuri de munca SC Ulma Packaging SRL


Posturi vacante: Lacatusi mecanici; Operatori Logistici; Operatori CNC/ Prelucratori prin aschiere/Frezori; Detalii suplimentare găsiți în atașament.

17 Iulie 2015
  297 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Echipa Macromex a complexului logistic Edenia din Câmpia Turzii isi cauta cu noi colegi


Si tu poti fi unul din colegii pe care ii cautam pentru cel mai mare depozit de produse congelate din Europa! Este primul depozit de tip high bay cu temperatura controlata din Romania, inalt de 43m si cu capacitatea de stocare de 17000 de paleti!!! CUM STII CA ESTI CANDIDATUL POTRIVIT PENTRU ECHIPA TEMERARA DE LA CAMPIA TURZII? - Esti profesionist; - Iti place sa lucrezi in echipa si esti constient ca depinzi de ceilalti asa cum si ceilalti depind de tine; - Esti de incredere si iti asumi tot ce faci, nu iti lasi coechipierii la greu; - Esti rezistent la temperaturi joase; - Te incanta experientele noi, esti atras sa descoperi lumea Macromex; - Vrei sa iesi din zona de confort si sa iti testezi limitele; - Esti perseverent si urmezi neabatut alaturi de colegi traseul stabilit pana la tinta...

17 Iulie 2015
  261 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Locuri de munca SC Ulma Packaging SRL


Posturi vacante: Operatori Logistici; Operatori CNC/ Prelucratori prin aschiere/Frezori; Detalii suplimentare găsiți în atașament.

10 Iulie 2015
  326 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț important privind obligativitatea deținerii unui act de identitate valabil


Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Câmpia Turzii aduce la cunoștința tuturor persoanelor și a tinerilor care împlinesc vârsta de 14 ani, de obligativitatea deținerii unui act de identitate valabil, astfel că, facem un apel către toți cetățenii pentru a verifica periodic termenul de valabilitate a actului de identitate sau nu au solicitat eliberarea acestuia la vârsta de 14 ani, de a se prezenta la sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Câmpia Turzii, Strada 1 Decembrie 1918 nr...

09 Iulie 2015
  240 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proiect de hotărâre supus dezbaterii publice


În temeiul dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de “Cetățean de onoare” și a altor distincții personalităților cu merite deosebite " În atașamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, expunerea de motive și raportul de specialitate aferent. Pe această cale îi informăm pe toți cei interesați că pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect supus dezbaterii publice până la data de 20...

09 Iulie 2015
  273 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Ofertă educațională, învățământ liceal, Colegiul Tehnic ,,Victor Ungureanu"- Câmpia Turzii


Detalii în atașament.

09 Iulie 2015
  291 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Stagii de pregătire practică în Anglia și Germania pentru elevii Colegiului Tehnic "Victor Ungureanu" Câmpia Turzii


Ca urmare a întâlnirii de lucru din cadrul Primăriei Câmpia Turzii în data de 7 iulie 2015, cu participarea EUCONTACT LTD Anglia- prin reprezentanții Michael ZEHNER-Consultant European de Proiecte UE, Sorana Rita TARAN-Director de Proiecte Europene, Viceprimarul Municipiului - Marius Avram GAL, Administratorul Public - Petre POP, directorul Adjunct al Colegiului Tehnic Victor Ungureanu -Monica CHERECHEȘ, au pus bazele a două proiecte. Primul proiect, având beneficiari elevii a patru dintre specializările învățământului liceal clasa a IX-a și a X-a, an școlar 2015-2016 și anume Tehnician în activități economice (domeniul economic) și Tehnician operator tehnică de calcul- în vederea efectuării stagiilor de pregătire practică la agenți economici din Anglia, iar pentru specializarea Tehnician electrotehnist și Tehnician Mecanic pentru întreținere și reparații (domeniul mecanic) la agenți economici din Germania...

09 Iulie 2015
  261 vizualizari |  citeste mai mult 

 Program de lucru secția drumuri și spații verzi în perioada 06 - 10 iulie 2015


Detalii în atașament.

06 Iulie 2015
  248 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț concurs în vederea ocupării unei funcții contractuale la Serviciul Administrația Piețelor


Detalii în atașament.

06 Iulie 2015
  502 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Centralizator nominal


privind rezultatele finale ale concursului de ocupare a unui post de șef serviciu pe perioada determinată, la Serviciul Administrativ.

02 Iulie 2015
  477 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proces verbal


privind rezultatele interviului la concursul de ocupare a unui post de șef serviciu pe perioada determinată, la Serviciul Administrativ.

02 Iulie 2015
  346 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț PUD


Data anunțului: 01.07.2015 CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII PLAN URBANISTIC DE DETALIU: CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL CU CASĂ DE LOCUIT P+M ȘI GARAJ AUTO AMPLASAMENT TEREN, str. TEILOR, nr. 47 Inițiator: VUȘCAN RĂZVAN și soția VUȘCAN DIANA Elaborator: BIROUL DE ARHITECTURĂ nr. 345 Arh. Daniela DUMITRIU PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAȚII ȘI PROPUNERI asupra documentelor expuse/disponibile la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, SERVICIUL AMENAJAREA TERITORIULUI și URBANISM, str. LAMINORIȘTILOR, nr...

01 Iulie 2015
  310 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proces verbal privind rezultatele la proba scrisa la concursul de ocupare a unui post de șef serviciu, pe durata determinata, la serviciul Administrativ


Detalii în atașament.

29 Iunie 2015
  508 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Comunicat PAZIA


Asociația PAZIA organizează în parteneriat cu CRFPA și Liceul Tehnologic Alexandru Borza din Cluj Napoca, cursuri de calificare și perfecționare cu durata de trei luni, nivel unu, pentru : - LUCRĂTOR ÎN CULTURA PLANTELOR; - TRACTORIST AGRICOL; - TRACTORIST RUTIER; Informații suplimentare la sediul Asociației PAZIA, Câmpia Turzii, Piața Unirii nr 1, cam. 4, e-mai:asociatiapazia@yahoo.com, sau la telefon - 0744519068.

26 Iunie 2015
  273 vizualizari |  citeste mai mult 

 Post vacant


Primaria Câmpia Turzii organizează concurs în vederea ocupării funcției publice vacante de consilier superior la Serviciul Investiții. Detalii în atașament.

26 Iunie 2015
  446 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 


Primăria și Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, transmite sincere condoleanțe și întreaga compasiune familiei, la trecerea în neființă a DR. Cornel Igna-personalitate marcantă a medicinei din municipiul nostru și din județul Cluj. Verticalitatea, caracterul, probitatea profesională , a fost și va rămâne un real exemplu pentru comunitate. Dumnezeu să-l odihnească în pace

26 Iunie 2015
  253 vizualizari |  citeste mai mult 

 ERATĂ - Prelungirea termenului de depunere a Planurilor de Afaceri în cadrul Proiectului Vest Nord Vest


Detalii în atașament.

26 Iunie 2015
  393 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

Info utile

Orarul de funcționare al farmaciilor pentru zilele de duminică și sărbătorile legale pentru anul 2015

Orarul de funcționare al farmaciilor poate fi consultat în atașament.

15 Decembrie 2014

Anunţ privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor

  Toţi proprietarii de locuinţe au obligativitatea până la data de 15 Iulie 2011 de a respecta prevederile Legii 260/2008 republicată în 2011 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor. Nu intră sub incidenţa prezentei legi persoanele fizice şi juridice care şi-au încheiat o asigurare facultativă a locuinţelor care să acopere toate riscurile prevăzute în asigurarea obligatorie. Asiguratorii autorizaţi pentru încheierea Poliţei de Asigurare împotriva Dezastrelor (PAD) sunt:

 • ABC ASIGURĂRI
 • ASTRA ASIGURĂRI
 • ARDAF
 • CARPATICA ASIGURĂRI
 • CERTASIG
 • CITY INSURANCE
 • CREDIT EUROPE ASIGURĂRI
 • EUROINS ROMÂNIA oGENERALI
 • GRAWE ROMÂNIA
 • GROUPAMA ROMÂNIA
 • UNIQA ASIGURĂRI
 • PLATINUM ASIGURĂRI

Neîncheierea Poliţei de Asigurare conform art.32 alin. 2 din Legea 260/2008 republicată în 2011, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei. Pentru detalii suplimentare  accesaţi: http://www.paidromania.ro/

01 Iulie 2011

Anunţ privind divorţul prin acordul soţilor - SPCLEP Campia Turzii

De la intrarea în vigoare a Legii 202/ 2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, la începutul acestui an, căsătoriile se desfac, la primărie, în faţa ofiţerului de stare civilă. Noua lege permite finalizarea mai rapidă a divorţului, atunci când ambele părţi sunt de acord.
Divorţul pe cale administrativă este disponibil însă doar cu acordul ambilor soţi, dacă aceştia nu au copii minori, născuţi din căsătorie, sau adoptaţi şi dacă s-au înţeles asupra numelui pe care îl vor purta ulterior.   [citeste mai mult...]
25 Ianuarie 2011
Rotary Campia Turzii
Luptam pentru orasul reciclarii

Serviciul Public pentru Situații de Urgență
ANOFM - Oferta locurilor de muncă vacanteOferta locurilor de muncă vacante
Locuri de muncă din UE/SEELocuri de muncă din UE/SEE
Sistemul de Informatii Schengen II
BCC - Biroul de Consilere pentru Cetateni din Campia Turzii

Duminica, 04 Octombrie 2015
vizitator: 54.160.157.21
Page Rank Check