Campia Turzii, Laminoriștilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
Sunteti aici: Home

Anunţuri • Ştiri • Comunicate

Font Size -Font Size +

 Programul lucrarilor de dezinsectie, deratizare efectuate de SC Compania de Salubritate Campia Turzii SA


In perioada 27.04.2016 - 29.04.2016 intre orele 18.00 - 06.00 se va efectua activitatea de: - dezinsectie contra capuselor in Parcul Municipal Campia Turzii si locurile de joaca pentru copii in functie de conditiile meteo favorabile; - deratizare Parcul Municipal Campia Turzii; In data de 29.04.2016 intre orele 13.00- 22.00 se va efectua activitatea de dezinsectie si deratizare la urmatoarele locatii: - Sediul central al Primariei Municipiului Campia Turzii; - Sediul Taxe si Impozite; - Palatul Cultural si Sala Sporturilor; - Sediul Asistenta Sociala; - Centrul de ingrijire Batrani; - Centrul ingrijire Copii; - Bloc ANL 2002-2004; - Cresa Primariei Municipiului Campia Turzii din str...

27 Aprilie 2016
  14 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț concurs în vederea ocupării unei funcții contractuale vacante de îngrijitor la domiciliu, la Centrul de zi pentru persoane vârstnice - Serviciul Public Local de Asistentă Socială


Detalii în atașament.

26 Aprilie 2016
  41 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proces verbal incheiat astăzi 24.05.2016, cu ocazia selecției dosarelor inscrise la concursul organizat-pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante de kinetoterapeut debutant Ia Centrul Carine


Detalii în atașament.

25 Aprilie 2016
  54 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț privind procedura de negociere directă pentru închirierea a șase spații comerciale, situate în municipiul Câmpia Turzii, Piața Mureșului


Primăria Municipiului Câmpia Turzii organizează procedura de negociere directă pentru închirierea a șase spații comerciale, situate în municipiul Câmpia Turzii, Piața Mureșului. Spațiile sunt destinate închirierii către persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, organizații neguvernamentale, agenți economici, pentru comercializarea produselor alimentare de origine animală sau vegetală, produselor agroalimentare și produselor nealimentare Pot participa persoanele fizice și juridice care îndeplinesc condițiile stabilite în caietul de sarcini aprobat prin H...

25 Aprilie 2016
  18 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Program de lucru pentru ridicarea deseului menajer si municipal de pe raza municipiului Campia Turzii - MAI 2016


Detalii în atașament.

21 Aprilie 2016
  47 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 PROGRAM DE MATURAT MECANIZAT LUNA MAI 2016


Detalii în atașament.

21 Aprilie 2016
  52 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 GRAFIC COLECTARE DESEURI UMEDE AMESTECATE – ZONA DE CASE, MAI 2016


Detalii în atașament.

21 Aprilie 2016
  45 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț concurs în vederea ocupării unei funcții contractuale vacante de șef serviciu, la Serviciul Public pentru de Urgență


Detalii în atașament.

20 Aprilie 2016
  169 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț procedură de negociere directă pentru închirierea pășunilor Urca și Sâcrai-Brazi


Detalii în atașament.

19 Aprilie 2016
  45 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Raport de activitate privind acțiunea de capturare a câinilor fără stăpân în trim.I 2016


Detalii în atașament.

14 Aprilie 2016
  74 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Program de lucru pentru ridicarea deseului menajer si municipal de pe raza municipiului Campia Turzii - APRILIE 2016


Detalii în atașament.

14 Aprilie 2016
  74 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 PROGRAM DE MATURAT MECANIZAT LUNA APRILIE 2016


Detalii în atașament.

14 Aprilie 2016
  65 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 GRAFIC COLECTARE DESEURI UMEDE AMESTECATE – ZONA DE CASE APRILIE 2016


Detalii în atașament.

14 Aprilie 2016
  59 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 ANUNȚ PUBLIC DE SELECȚIE PREALABILĂ A CANDIDATILOR ÎN VEDEREA NUMIRII MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC PARC INDUSTRIAL PUBLIC CAMPIA TURZII SA


Detalii în atașament.

12 Aprilie 2016
  275 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice


În temeiul dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice "Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea Programului "Școală după școală" pentru elevii din învățământul preuniversitar din Municipiul Câmpia Turzii” În atașamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre cu anexele sale, expunerea de motive și raportul de specialitate, privind acest proiect...

11 Aprilie 2016
  107 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Avize CTATU nr. 4/20016 si nr. 5/2016


Detalii în atașament.

11 Aprilie 2016
  50 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț concurs în vederea ocupării unei funcții contractuale vacante de kinetoterapeut debutant la Centrul de recuperare Carine - Serviciul Public Local de Asistentă Socială


Detalii în atașament.

08 Aprilie 2016
  124 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice


În temeiul dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice "Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind modificarea anexelor 4.1 și nr. 4.10 la Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților de transport persoane în regim de taxi, aprobat prin HCL nr. 2/2012" În atașamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre cu anexele sale, expunerea de motive și raportul de specialitate, privind acest proiect...

06 Aprilie 2016
  59 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Dispoziție privind aducerea la cunoștința publică a numărului circumscripției electorale, delimitarea și numerotarea secțiilor de votare, din Municipiul Câmpia Turzii pentru alegerile locale din data de 05.06.2016


Detalii în atașament.

06 Aprilie 2016
  171 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Ședința CTATU, 07/04/2016 ora 12.00


Detalii în atașament.

04 Aprilie 2016
  82 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț pentru închirierea pășunilor Urca și Sâcrai-Brazi


Detalii în atașament.

01 Aprilie 2016
  80 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț pentru închirierea spațiilor în suprafață totală de 489,16 mp din incinta fostei Centrale Termice nr. 5


Detalii în atașament.

01 Aprilie 2016
  91 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț public solicitare acord de mediu Compania de Apă Arieș Turda


Detalii în atașament.

25 Martie 2016
  109 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 PROCES VERBAL privind rezultatele finale la concursul pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante de asistent medical, la Centrul de Educație Timpurie Antepreșeolară, din data de 21-23.03.2016


Detalii în atașament.

25 Martie 2016
  173 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 PROCES VERBAL privind rezultatele interviului la concursul pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante de asistent medical, la Centrul de Educație Timpurie Antepreșcolară, din data de 23.03.2016


Detalii în atașament.

23 Martie 2016
  236 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 PROCES VERBAL privind rezultatele la proba scrisă la concursul pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante de asistent medical la Centrul de Educație Timpurie Antepreseolară, din data de 21.03.2016


Detalii în atașament.

21 Martie 2016
  268 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț închiriere spații comerciale Piața Mureșului


Primăria Municipiului Câmpia Turzii organizează procedura de negociere directă pentru închirierea a șase spații comerciale, situate în municipiul Câmpia Turzii, Piața Mureșului. Spațiile sunt destinate închirierii către persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, organizații neguvernamentale, agenți economici, pentru comercializarea produselor alimentare de origine animală sau vegetală, produselor agroalimentare și produselor nealimentare Pot participa persoanele fizice și juridice care îndeplinesc condițiile stabilite în caietul de sarcini aprobat prin H...

21 Martie 2016
  110 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE FINALE la concursul pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante de asistent medical, la Centrul de zi pentru persoane vârsnice, din data de 14-16.03.2016


Detalii în atașament.

18 Martie 2016
  212 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț PUZ


ANUNȚ PRIVIND ETAPA APROBĂRII PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea EXTINDERE și MANSARDARE CASĂ P+M, str. Decebal, nr. 8, în municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj, În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii, precum și a Legii 544/2001 În atașament gasiți Proiectul de HCL și referatul Serviciului A.T.U...

18 Martie 2016
  89 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț PUZ


ANUNȚ PRIVIND ETAPA APROBĂRII PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN ZONĂ UNITĂȚI AGRICOLE în ZONĂ INDUSTRIALĂ, AGRO-INDUSTRIALĂ, DEPOZITARE și FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE Mun.Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr.179- 183. jud Cluj și Regulamentul Local de Urbanism aferent În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii, precum și a Legii 544/2001 În atașament gasiți Proiectul de HCL și referatul Serviciului A...

18 Martie 2016
  90 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Achiziție gaze naturale pentru Primăria Municipiului Câmpia Turzii


Municipiul Câmpia Turzii, a inițiat procedura de "Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare" pentru "Achiziție gaze naturale pentru Primăria Municipiului Câmpia Turzii", conform art. 122, lit. f, din O.U.G. Nr. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare, urmând ca ședința de tranzacționare să se desfășoare utilizând platforma electronică BRM - în data de 22.03.2016, ora14.00. Informații privind desfășurarea procedurii se pot obține accesând website-ul www.brm...

18 Martie 2016
  113 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE INTERVIULUI la concursul pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante de asistent medical, la Centrul de zi pentru persoane vârsnice, din data de 16.03.2016


Detalii în atașament.

16 Martie 2016
  195 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE FINALE la concursul pentru ocuparea a două funcții contractuale vacante de educatori puericultori, la Centrul de Educație Timpurie AntepreșcoIară, din data de 09-11.03.2016


Detalii în atașament.

16 Martie 2016
  177 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE OCUPARE A 2 FUNCȚII CONTRACTUALE VACANTE DE INGRIJITOR LA CENTRUL DE EDUCAȚIE TIMPURIE ANTEPREȘCOLARĂ organizat în data de 09.03.2016 și 11.03.2016


Detalii în atașament.

15 Martie 2016
  241 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE INTERVIULUI la concursul pentru ocuparea a două functii contractuale vacante de educatori puericultori, la Centrul de Educație Timpurie Anteprescolară, din data de 11.03.2016


Detalii în atașament.

14 Martie 2016
  211 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE LA PROBA SCRISĂ la concursul pentru ocuparea unei functii contractuale vacante asistent medical la Centrul de zi pentru persoane vârsnice, din data de 14.03.2016


Detalii în atașament.

14 Martie 2016
  181 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI UNUI POST DE CONSILIER JURIDIC IA LA APARATUL personal contractual ORGANIZAT IN DATA DE 07.03.2016 și 10.03.2016


Detalii în atașament.

11 Martie 2016
  236 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 PROCES VFRBAL PRIVIND REZULTATELE INTERVIULUI LA CONCURSUL DE OCUPARE A 2 FUNCTTII CONTRACTUALE VACANTE INGRIJITOR CENTRUL DE EDUCAȚIE ANTEPREȘCOLARĂ organizat data de 11.03.2016


Detalii în atașament.

11 Martie 2016
  422 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE INTERVIULUI LA CONCURSUL DE OCUPARE A UNUI POST DE CONSILIER JURIDIC IA LA APARATUL CONSILIULUI LOCAL — personal contractual ORGANIZAT iN DATA DE 10.03.2016


Detalii în atașament.

10 Martie 2016
  213 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proces verbal incheiat astăzi 10.03.2016, cu ocazia selecției dosarelor înscrise la concursul organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante de asistent medical la Centrul de zi pentru persoane vârsnice- Serviciul Public Local de Asiste


Detalii în atașament.

10 Martie 2016
  285 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proces verbal incheiat astăzi 10.03.2016, cu ocazia selecției dosarelor inscrise la concursul organizat-pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante de asistent medical Ia Centrul de Educație Timpurie Anteprescolară- Serviciul Public Local de A


Detalii în atașament.

10 Martie 2016
  240 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE PROBEI PRACTICE LA CONCURSUL DE OCUPARE A 2 FUNCȚII CONTRACTUALE VACANTE DE iNGRIJITOR LA CENTRUL DE EDUCAȚIE TIMPURIE ANTEPREȘCOLARĂ organizat in data de 09.03.2016


Detalii în atașament.

09 Martie 2016
  372 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE LA PROBA SCRISĂ la concursul pentru ocuparea a două funcții contractuale vacante de educator puericultor la Centrul de Educație Timpurie Anteprescolară, din data de 09.03.2016


Detalii în atașament.

09 Martie 2016
  207 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE LA PROBA SCRISĂ LA CONCURSUL DE OCUPARE A UNUI POST DE CONSILIER JURIDIC IA LA APARATUL CONSILIULUI LOCAL ORGANIZAT iN DATA DE 07.03.2016


Detalii în atașament.

07 Martie 2016
  245 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț PUD


CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII: PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ D+P+1E AMPLASAMENT TEREN: mun. Câmpia Turzii, str. George BACOVIA, nr. 7-9 Inițiator: SAVA STĂNESCU și soția SAVA FLORICA Elaborator: S.C. DARHCAD PROIECT S.R.L. Arh. Daniela-Adriana DUMITRIU PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAȚII ȘI PROPUNERI asupra documentelor expuse/disponibile la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, SERVICIUL AMENAJAREA TERITORIULUI și URBANISM, str. LAMINORIȘTILOR, nr...

07 Martie 2016
  130 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț PUD, începere etapa I


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii ANUNȚ PRIVIND IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA PREGATITOARE pentru întocmirea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru lucrarea CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ D+P+1E în jud. Cluj, mun. Câmpia Turzii, str. George BACOVIA, nr. 7-9

07 Martie 2016
  122 vizualizari |  citeste mai mult 

 Anunț PUD


CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII: PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU: REAUTORIZARE CORP 4 PRIN SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN SPAȚIU DE DEPOZITARE ÎN SĂLI DE CONFERINȚĂ ȘI CAZARE ȘI MODIFICARE REGIM DE ÎNĂLȚIME DIN S+P+M ÎN S+P+E+M AMPLASAMENT TEREN: mun. Câmpia Turzii, str. LAMINORIȘTILOR, nr. 208A Inițiator: S.C. MILEXIM S.R.L. prin BUȚURCĂ Mihai Elaborator: S.C. AUTO GAV 2006 S.R.L. Arh. George GAVENIUC PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAȚII ȘI PROPUNERI asupra documentelor expuse/disponibile la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, SERVICIUL AMENAJAREA TERITORIULUI și URBANISM, str...

07 Martie 2016
  115 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț PUD, începere etapa I


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii ANUNȚ PRIVIND IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA PREGATITOARE pentru întocmirea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru lucrarea REAUTORIZARE CORP 4 PRIN SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN SPAȚIU DE DEPOZITARE ÎN SĂLI DE CONFERINȚĂ ȘI CAZARE ȘI MODIFICARE REGIM DE ÎNĂLȚIME DIN S+P+M ÎN S+P+E+M în jud...

07 Martie 2016
  130 vizualizari |  citeste mai mult 

 Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice


În temeiul dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice "Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea ,,Planului de acțiui sau lucrări de interes local” ce se vor executa de beneficiarii de ajutor social, în perioada 2016-2017, la nivelul Municipiului Câmpia Turzii" În atașamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, planul de acțiuni, expunerea de motive și raportul de specialitate privind acest proiect...

03 Martie 2016
  157 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI cu privire la elaborarea PUZ și RLU


RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI cu privire la elaborarea PUZ și RLU aferent pentru lucrarea: SCHIMBARE ZONĂ UNITĂȚI AGRICOLE în ZONĂ INDUSTRIALĂ, AGRO-INDUSTRIALĂ, DEPOZITARE și FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE Mun.Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr.179- 183. jud Cluj Detalii în atașament.

02 Martie 2016
  227 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

Info utile

Orarul de funcționare al farmaciilor pentru zilele de duminică și sărbătorile legale pentru anul 2016

Orarul de funcționare al farmaciilor poate fi consultat în atașament.

07 Decembrie 2015

Orarul de funcționare al farmaciilor pentru zilele de duminică și sărbătorile legale pentru anul 2015

Orarul de funcționare al farmaciilor poate fi consultat în atașament.

15 Decembrie 2014

Anunţ privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor

  Toţi proprietarii de locuinţe au obligativitatea până la data de 15 Iulie 2011 de a respecta prevederile Legii 260/2008 republicată în 2011 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor. Nu intră sub incidenţa prezentei legi persoanele fizice şi juridice care şi-au încheiat o asigurare facultativă a locuinţelor care să acopere toate riscurile prevăzute în asigurarea obligatorie. Asiguratorii autorizaţi pentru încheierea Poliţei de Asigurare împotriva Dezastrelor (PAD) sunt:

 • ABC ASIGURĂRI
 • ASTRA ASIGURĂRI
 • ARDAF
 • CARPATICA ASIGURĂRI
 • CERTASIG
 • CITY INSURANCE
 • CREDIT EUROPE ASIGURĂRI
 • EUROINS ROMÂNIA oGENERALI
 • GRAWE ROMÂNIA
 • GROUPAMA ROMÂNIA
 • UNIQA ASIGURĂRI
 • PLATINUM ASIGURĂRI

Neîncheierea Poliţei de Asigurare conform art.32 alin. 2 din Legea 260/2008 republicată în 2011, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei. Pentru detalii suplimentare  accesaţi: http://www.paidromania.ro/

01 Iulie 2011

Anunţ privind divorţul prin acordul soţilor - SPCLEP Campia Turzii

De la intrarea în vigoare a Legii 202/ 2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, la începutul acestui an, căsătoriile se desfac, la primărie, în faţa ofiţerului de stare civilă. Noua lege permite finalizarea mai rapidă a divorţului, atunci când ambele părţi sunt de acord.
Divorţul pe cale administrativă este disponibil însă doar cu acordul ambilor soţi, dacă aceştia nu au copii minori, născuţi din căsătorie, sau adoptaţi şi dacă s-au înţeles asupra numelui pe care îl vor purta ulterior.   [citeste mai mult...]
25 Ianuarie 2011
Rotary Campia Turzii

Serviciul Public pentru Situații de Urgență
ANOFM - Oferta locurilor de muncă vacanteOferta locurilor de muncă vacante
Locuri de muncă din UE/SEELocuri de muncă din UE/SEE
Sistemul de Informatii Schengen II
BCC - Biroul de Consilere pentru Cetateni din Campia Turzii

Sambata, 30 Aprilie 2016
vizitator: 54.227.47.228
Page Rank Check