Campia Turzii, Laminoriștilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
Sunteti aici: Home

Anunţuri • Ştiri • Comunicate

Font Size -Font Size +

 Sponsorizare lucrari de maxima necesitate pentru reabilitarea si igienizarea spitalului municipal Câmpia Turzii


În atașament găsiți modelul contractului de sponsorizare și pachetele de lucrări.

 
  9585 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiilor din incinta fostei Centrale Termice nr. 5, situată pe str. Aviatorilor


În temeiul dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice ,,Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiilor din incinta fostei Centrale Termice nr. 5, situată pe str. Aviatorilor". În atașamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, expunerea de motive, raportul de specialitate, caietul de sarcini privind închirierea acestor spații, planul de situație și extrasul CF al acestui spațiu...

10 Februarie 2016
  3 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț PUZ, încheiere etapa I


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii Nu au fost depuse propuneri și sesizări privind privind “PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru lucrarea MODIFICARE AMPLASARE LOCUINȚĂ FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ALE PARCELEI STABILITE PRIN C.U. NR. 80/14.07.2015 în jud. Cluj, mun. Câmpia Turzii, str. TEILOR, nr. 39 C – în faza de implicare a publicului în etapa pregătitoare

09 Februarie 2016
  9 vizualizari |  citeste mai mult 

 Anunț PUZ, începere etapa II


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii În atașament gasiți conform anexei 3 la HCL, Model panou 2 privind CONSULTARE ASUPRAPROPUNERILOR PRELIMINARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea SCHIMBARE ZONĂ UNITĂȚI AGRICOLE în ZONĂ INDUSTRIALĂ, AGRO-INDUSTRIALĂ, DEPOZITARE cu funcțiuni COMPLEMENTARE Mun.Câmpia Turzii, str...

09 Februarie 2016
  12 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț PUZ, încheiere etapa I


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii Nu au fost depuse propuneri și sesizări privind PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea SCHIMBARE ZONĂ UNITĂȚI AGRICOLE în ZONĂ INDUSTRIALĂ, AGRO-INDUSTRIALĂ, DEPOZITARE cu funcțiuni COMPLEMENTARE Mun.Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr.179- 183. jud Cluj – în faza intenției de elaborare

09 Februarie 2016
  9 vizualizari |  citeste mai mult 

 Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere a pășunilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Câmpia Turzii, disponibile pentru anul 2016


În temeiul dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice ,,Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere a pășunilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Câmpia Turzii, disponibile pentru anul 2016". În atașamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, anexa nr. 1, anexa nr. 2 - caietul de sarcini privind închirierea acestor pășuni, expunerea de motive și raportul de specialitate privind acest proiect...

04 Februarie 2016
  35 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț PUZ


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii; ANUNȚ PRIVIND INTENȚIA DE ELABORARE pentru întocmirea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea SCHIMBARE ZONĂ UNITĂȚI AGRICOLE în ZONĂ INDUSTRIALĂ, AGRO-INDUSTRIALĂ, DEPOZITARE cu funcțiuni COMPLEMENTARE Mun.Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr.179- 183. jud Cluj (conform anexei 3 la HCL, Model panou 1)

02 Februarie 2016
  47 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Procedura de negociere directă pentru închirierea a șase spații comerciale


Primăria Municipiului Câmpia Turzii organizează procedura de negociere directă pentru închirierea a șase spații comerciale, situate în municipiul Câmpia Turzii, Piața Mureșului. Pot participa persoanele fizice și juridice care îndeplinesc condițiile stabilite în caietul de sarcini aprobat prin H.C.L. nr. 161 din 17.12.2015 și care fac dovada că au depus: a) garanția de participare la licitație; b) împuternicirea acordată persoanei care reprezintă ofertantul la ședința de negociere directă, dacă este cazul; c) pentru societăți comerciale: - copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comețului; - certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, în original sau copie legalizată; - dovada privind achitarea obligațiilor fiscale la bugetul de stat, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent cu cel mult 30 de zile înainte de data ședinței de negociere directă, în original sau copie legalizată; - dovada privind achitarea obligațiilor de plată la bugetul local, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de serviciul de taxe și impozite cu cel mult 30 de zile înainte de data ședinței de negociere directă, în original sau copie legalizată; d) pentru persoanele fizice autorizate: - copie de pe actul de identitate; - copie de pe autorizația de funcționare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz; - dovada privind achitarea obligațiilor fiscale la bugetul de stat, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent cu cel mult 30 de zile înainte de data ședinței de negociere directă, în original sau copie legalizată; - dovada privind achitarea obligațiilor de plată la bugetul local, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de serviciul de taxe și impozite cu cel mult 30 de zile înainte de data ședinței de negociere directă, în original sau copie legalizată; e) pentru persoane fizice: - copie de pe actul de identitate; - dovada privind achitarea obligațiilor de plată la bugetul local, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de serviciul de taxe și impozite cu cel mult 30 de zile înainte de data ședinței de negociere directă, în original sau copie legalizată; Actele se depun la Primăria Municipiului Câmpia Turzii, Serviciul Relații Publice, Registratură – camera 22, până la data de 18...

01 Februarie 2016
  44 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț concurs în vederea ocupării unei funcții de muncitor calificat la Serviciul Administratia Pietelor


Detalii în atașament.

29 Ianuarie 2016
  246 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proces verbal incheiat cu ocazia selecției dosarelor înscrise la concursul organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante de asistent medical la Centrul de Zi pentru persoane varstnice


Detalii în atașament.

28 Ianuarie 2016
  180 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț PUD


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii ANUNȚ PRIVIND IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA PREGATITOARE pentru întocmirea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru lucrarea MODIFICARE AMPLASARE LOCUINȚĂ FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ALE PARCELEI STABILITE PRIN C.U. NR. 80/14.07.2015 în jud. Cluj, mun. Câmpia Turzii, str...

25 Ianuarie 2016
  96 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Tabel cu autorizațiile taxi atribuite prin procedura de atribuire din 14.01.2016


Puteți consulta lista în atașament

25 Ianuarie 2016
  202 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice


În temeiul dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice ,,Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local nr. 147 din 19.11.2015 și închirierii prin licitație publică a spațiilor din incinta fostei Centrale Termice nr. 10, situată pe str. Gh. Barițiu nr. 40C". În atașamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, expunerea de motive, raportul de specialitate, caietul de sarcini privind închirierea acestor spații și extrasul CF al acestui spațiu...

22 Ianuarie 2016
  95 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 În atenția cetățenilor


În conformitate cu prevederile O.U.G.nr.97/2005 – republicatǎ, privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetǎțenilor români, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Câmpia Turzii, aduce la cunoștință obligativitatea fiecărui cetățean român de a deține un act de identitate valabil. Astfel, facem un apel către toți cetățenii care au domiciliul în Municipiul Câmpia Turzii și în cele 7 comune arondate: (Frata, Ceanu Mare, Tritenii de Jos, Viișoara, Luna, Călărași și Ploscoș), pentru a verifica periodic termenul de valabilitate a actului de identitate, sau care nu au solicitat eliberarea acestuia la vârsta de 14 ani, să se prezinte la sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Câmpia Turzii, Strada 1 Decembrie 1918 nr...

21 Ianuarie 2016
  85 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei Sociale


În temeiul dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice ,,Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei Sociale" În atașamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, regulamentul propriu-zis cu anexele sale, expunerea de motive și raportul de specialitate, privind acest proiect. Pe această cale îi informăm pe toți cei interesați că pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect supus dezbaterii publice până la data de 01...

18 Ianuarie 2016
  110 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Comunicat de presă privind Decizia Civilă nr. 459/2015 a Curții de Apel Cluj


Prin Decizia Civilă nr. 459/2015 a Curții de Apel Cluj, au fost respinse recursurile declarate de Municipiul și Consiliul Local ale municipiului Câmpia Turzii împotriva sentintei civile nr. 1955/2015 pronunțată de Tribunalul Cluj, astfel că aceasta a rămas definitivă și a fost pusă în executare în sensul reîncadrării în funcția de viceprimar a domnului Dorin Nicolae LOJIGAN, plății indemnizației datorate până la reîncadrare precum și a cheltuielilor de judecată. Urmare analizei efectuate de către juriștii primăriei și consiliul local, Municipiul Câmpia Turzii nu are un prejudiciu în condițiile în care necesitatea efectuării plății s-a reținut în acord cu dispozițiile legale...

15 Ianuarie 2016
  192 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Aviz emis în sedinta CTATU din 14.01.2016


Detalii în atașament.

15 Ianuarie 2016
  125 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț concurs în vederea ocupării unei funcții de asistent medical la Centrul de zi pentru persoane varstnice, SPLAS


Detalii în atașament.

14 Ianuarie 2016
  240 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proces verbal privind rezultatele finale ale concursul de ocupare a functiei contractuale temporar vacante de bucătar si a 4 funcții contractuale vacante de ingrijitori, la Centrul de Educație timpurie Antepreșcolară


Detalii în atașament.

12 Ianuarie 2016
  196 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proces verbal privind rezultatele finale ale concursul de ocupare a functiei contractuale temporar vacante de administrator si a 4 funcții contractuale vacante de educatori puericultori, la Centrul de Educație timpurie Antepreșcolară


Detalii în atașament.

12 Ianuarie 2016
  196 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Ședința CTATU, 14/01/2016 ora 12.00


Detalii în atașament.

11 Ianuarie 2016
  132 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE INTERVIULUI la concursul pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante de administrator și a 4 funcții contractuale vacante de educatori puericultori, la Centrul de Educație Timpurie Antepreșcolară, din data de 0


Detalii în atașament.

08 Ianuarie 2016
  306 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proces verbal privind rezultatele interviului la concursul de ocupare a unei fbncții contractuate vacante de bucătar și a 4 funcții contractuale de îngrijitori la Centrul de Educație Timpurie Anteprescolară organizat în data de 08.01.2016


Detalii în atașament.

08 Ianuarie 2016
  174 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 ANUNȚ DE ÎNCHIRIERE


Primăria Municipiului Câmpia Turzii organizează procedura de negociere directă pentru închirierea imobilului construcție situat în Câmpia Turzii, str. Andrei Mureșanu, nr. 20, în vederea utilizării spațiilor componente cu destinația de birouri. Detalii în atașament.

07 Ianuarie 2016
  167 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proces verbal privind rezultatele probei scrise la concursul pentru ocuparea postului de administrator si a 4 funcții contractuale vacante de educatori puericultori, la Central Educație Timpurie Antepreșcolara, din data de 06.01.2016


Detalii în atașament.

06 Ianuarie 2016
  310 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proces verbal privind rezultatele probei practice la concursul de ocupare a unei funcții contractuale vacarit de bucătar și a 4 funcții contractuale de înrigrijitori la Centrul de Educație Timpurie Antepreșcolară organizat in data de 06.01.2016


Detalii în atașament.

06 Ianuarie 2016
  244 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice


În temeiul dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice ,,Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea acordului de funcționare/autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică, operatorilor economici care desfășoară activități de comercializare a produselor și serviciilor de piață, inclusiv cele de alimentație publică pe raza Municipiului Câmpia Turzii "...

05 Ianuarie 2016
  141 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice


În temeiul dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice ,,Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2016". În atașamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, expunerea de motive, raportul de specialitate, anexa - proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016...

05 Ianuarie 2016
  270 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2015


Detalii în atașament.

04 Ianuarie 2016
  189 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proces verbal incheiat cu ocazia selecției dosarelor înscrise la concursul organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante de administrator și a 4 funcții contractuale vacante de educatori puericultori la Centrul de Educație Timpuri


Detalii în atașament.

29 Decembrie 2015
  344 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proces verbal incheiat cu ocazia selecției dosarelor înscrise la concursul organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante de bucătar și a 4 funcții contractuale vacante de îngrijitori la Centrul de Educație Timpurie Antepreșcolară


Detalii în atașament.

29 Decembrie 2015
  186 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 ANUNȚ DE ÎNCHIRIERE


Primăria Municipiului Câmpia Turzii organizează procedura de licitație publică pentru închirierea a șase spații comerciale, situate în municipiul Câmpia Turzii, Piața Mureșului. Detalii în atașament.

29 Decembrie 2015
  250 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț PUZ


In temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii nu au fost depuse propuneri și sesizări privind PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea EXTINDERE și MANSARDARE CASĂ P+M, str. Decebal, nr. 8, în municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj, – în etapa implicării publicului în elaborarea propunerilor preliminare

23 Decembrie 2015
  132 vizualizari |  citeste mai mult 

 


Fie ca Pruncul născut în ieslea din Betleem să vă umple casele și viețile cu bucurie, sănătate și multă înțelepciune pentru anul care vine. La mulți ani! PRIMAR, Radu HANGA

21 Decembrie 2015
  153 vizualizari |  citeste mai mult 

 


Spiritul Crăciunului să vă mângâie sufletul, să vă aducă bucurii, prosperitate, fericire, noroc și oameni dragi aproape! Sărbători Fericite! La mulți ani! VICEPRIMAR, Dorin Nicolae LOJIGAN

21 Decembrie 2015
  127 vizualizari |  citeste mai mult 

 


Fie ca Spiritul Crăciunului să vă mângâie sufletele, să vă aducă bucurii, prosperitate și oameni dragi aproape. La mulți ani! ADMINISTRATOR PUBLIC, Petre POP

21 Decembrie 2015
  125 vizualizari |  citeste mai mult 

 Centralizator privind rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de expert rom la SPLAS


Detalii în atașament.

21 Decembrie 2015
  179 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proces verbal privind rezultatele interviului la concursul pentru ocuparea postului de expert rom la SPLAS


Detalii în atașament.

21 Decembrie 2015
  168 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proces verbal privind rezultatele probei scrise la concursul pentru ocuparea postului de expert rom la SPLAS


Detalii în atașament.

17 Decembrie 2015
  217 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 În atenția societăților de publicitate media


Primăria municipiului Câmpia Turzii, anunță societățile media, să depună ofertele de preț pentru serviciile de publicitate pentru anul 2016, presă scrisă și on-line, până la data de 31.12.2015. Detalii în atașament.

16 Decembrie 2015
  152 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț PUZ


PRIVIND ETAPA APROBĂRII PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea: CONSTRUIRE CASĂ P+E, str. Luncii, nr. 20, și a Regulamentului Local de Urbanism aferent, În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii, precum și a Legii 544/2001 În atașament gasiți Proiectul de HCL, expunerea de motive a Primarului Municipiului Câmpia Turzii și raportul de specialitate al Serviciului A...

15 Decembrie 2015
  158 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț PUZ


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii În atașament gasiți conform anexei 3 la HCL, Model panou 2 privind CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea EXTINDERE și MANSARDARE CASĂ P+E, str. Decebal, nr. 8, în municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj, (conform anexei 3 la HCL, Model panou 2)

15 Decembrie 2015
  129 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț PUZ


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii Nu au fost depuse propuneri și sesizări privind PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea EXTINDERE și MANSARDARE CASĂ P+M, str. Decebal, nr. 8, în municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj, – în faza intenției de elaborare

15 Decembrie 2015
  147 vizualizari |  citeste mai mult 

 Anunț Autoritatea Electorala Permanenta


Avand in vedere ca incepand cu luna noiembrie 2015, Autoritatea Electorala Permanenta a demarat campania de contactare, informare si selectare a persoanelor care pot face parte din Corpul expertilor electorali, informam pe cetatenii din Campia Turzii care doresc sa faca parte din acest corp, ca pot gasi cererea tip de inscriere la registratura Primariei municipiului Campia Turzii sau in atasamentul anuntului. Pentru o informare cat mai buna in ce priveste persoanele care pot face parte din Corpul expertilor electorali precum si actele care trebuiesc anexate la cerere, va solicitam sa cititi materialul de informare din atasament, pus la dispozitie de catre Autoritatea Electorala Permanenta...

15 Decembrie 2015
  240 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proces verbal încheiat cu ocazia selecției dosarelor înscrise la concursul organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale de kinetoterapeut pe durată nedeterminată


Detalii în atașament.

14 Decembrie 2015
  249 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proces verbal privind selectia dosarelor pentru functia de referent I expert rom


Detalii în atașament.

11 Decembrie 2015
  198 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț concurs privind 10 locuri vacante la Centrul de Educatie Timpurie Anteprescolara Detalii în atașament.


Detalii în atașament.

11 Decembrie 2015
  478 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice


În temeiul dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice ,,Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea prețurilor de închiriere a locurilor publice, a spațiilor și terenurilor aparținând domeniului public sau privat al municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2016" În atașamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, expunerea de motive, raportul de specialitate, anexele nr...

11 Decembrie 2015
  174 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț PUZ


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii ANUNȚ PRIVIND INTENȚIA DE ELABORARE pentru întocmirea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea EXTINDERE și MANSARDARE CASĂ P+M, str. Decebal, nr. 8, în municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj, (conform anexei 3 la HCL, Model panou 1)

10 Decembrie 2015
  165 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț PUZ


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii În atașament găsiți Documentul de planificare a procesului de informare și consultare a publicului (conform anexei 1 la HCL) pentru întocmirea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea EXTINDERE și MANSARDARE CASĂ P+M, str. Decebal, nr. 8, în municipiul CÂMPIA TURZII, jud...

10 Decembrie 2015
  159 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

Info utile

Orarul de funcționare al farmaciilor pentru zilele de duminică și sărbătorile legale pentru anul 2016

Orarul de funcționare al farmaciilor poate fi consultat în atașament.

07 Decembrie 2015

Orarul de funcționare al farmaciilor pentru zilele de duminică și sărbătorile legale pentru anul 2015

Orarul de funcționare al farmaciilor poate fi consultat în atașament.

15 Decembrie 2014

Anunţ privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor

  Toţi proprietarii de locuinţe au obligativitatea până la data de 15 Iulie 2011 de a respecta prevederile Legii 260/2008 republicată în 2011 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor. Nu intră sub incidenţa prezentei legi persoanele fizice şi juridice care şi-au încheiat o asigurare facultativă a locuinţelor care să acopere toate riscurile prevăzute în asigurarea obligatorie. Asiguratorii autorizaţi pentru încheierea Poliţei de Asigurare împotriva Dezastrelor (PAD) sunt:

 • ABC ASIGURĂRI
 • ASTRA ASIGURĂRI
 • ARDAF
 • CARPATICA ASIGURĂRI
 • CERTASIG
 • CITY INSURANCE
 • CREDIT EUROPE ASIGURĂRI
 • EUROINS ROMÂNIA oGENERALI
 • GRAWE ROMÂNIA
 • GROUPAMA ROMÂNIA
 • UNIQA ASIGURĂRI
 • PLATINUM ASIGURĂRI

Neîncheierea Poliţei de Asigurare conform art.32 alin. 2 din Legea 260/2008 republicată în 2011, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei. Pentru detalii suplimentare  accesaţi: http://www.paidromania.ro/

01 Iulie 2011

Anunţ privind divorţul prin acordul soţilor - SPCLEP Campia Turzii

De la intrarea în vigoare a Legii 202/ 2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, la începutul acestui an, căsătoriile se desfac, la primărie, în faţa ofiţerului de stare civilă. Noua lege permite finalizarea mai rapidă a divorţului, atunci când ambele părţi sunt de acord.
Divorţul pe cale administrativă este disponibil însă doar cu acordul ambilor soţi, dacă aceştia nu au copii minori, născuţi din căsătorie, sau adoptaţi şi dacă s-au înţeles asupra numelui pe care îl vor purta ulterior.   [citeste mai mult...]
25 Ianuarie 2011
Rotary Campia Turzii

Serviciul Public pentru Situații de Urgență
ANOFM - Oferta locurilor de muncă vacanteOferta locurilor de muncă vacante
Locuri de muncă din UE/SEELocuri de muncă din UE/SEE
Sistemul de Informatii Schengen II
BCC - Biroul de Consilere pentru Cetateni din Campia Turzii

Miercuri, 10 Februarie 2016
vizitator: 54.82.35.245
Page Rank Check