Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 160 din 20 Septembrie 2017

Privind deplasarea unei delegatii a Municipiului Campia Turzii la Mohacs-Ungaria in perioada 22-24 septembrie 2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 159 din 15 Septembrie 2017

Privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Inspectoratul de Politie Judetean Cluj, Politia Municipiului Campia Turzii si Municipiul Campia Turzii, Serviciul Public Politia Locala Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 158 din 15 Septembrie 2017

Privind aprobarea finantarii de la bugetul local pentru cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin P.N.D.L. pentru obiectivul de investitii "Modernizarea strazilor Ionel Floasiu, Nicolae Titulescu-tronson II, Zaharia Stancu-tronson II, Tudor Arghezi-tronson I, Nichita Stanescu" din Municipiul Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 157 din 15 Septembrie 2017

Privind aprobarea actualizarii Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Modernizarea strazilor Ionel Floasiu, Nicolae Titulescu-tronson II, Zaharia Stancu-tronson II, Tudor Arghezi-tronson I, Nichita Stanescu", din Municipiul Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 156 din 15 Septembrie 2017

Privind aprobarea finantarii de la bugetul local pentru cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin P.N.D.L. pentru obiectivul de investitii "TRECEREA IN SUBTERAN A CABLURILOR DE ILUMINAT PUBLIC SI MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC IN ZONA CENTRALA A MUNICIPIULUI CAMPIA TURZII", Municipiul Campia Turzii, jud. Cluj, a carui actualizare a documentatiei in faza de studiu de fezabilitate si indicatorilor tehnico-economici a fost aprobata prin H.C.L. nr. 155 din 15.09.2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 155 din 15 Septembrie 2017

Privind aprobarea actualizarii studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "TRECEREA IN SUBTERAN A CABLURILOR DE ILUMINAT PUBLIC SI MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC IN ZONA CENTRALA A MUNICIPIULUI CAMPIA TURZII"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 154 din 15 Septembrie 2017

Privind asigurarea finantarii de la bugetul local a sumei de 37355 lei fara TVA, reprezentand finantarea categoriilor de lucrari care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin P.N.D.L. pentru obiectivul de investitii "LUCRARI DE INTERVENTIE PRIVIND REABILITAREA IMOBILULUI DIN STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR.4, IN VEDEREA REALOCARII S.P.C.L.E.P., MUNICIPIUL CAMPIA TURZII, JUD.CLUJ", a carui actualizare a documentatiei in faza D.A.L.I.(Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii) si indicatori tehnico-economici au fost aprobate prin H.C.L. nr.153 din 15.09.2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 153 din 15 Septembrie 2017

Privind aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "LUCRARI DE INTERVENTIE PRIVIND REABILITAREA IMOBILULUI DIN STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR.4, IN VEDEREA REALOCARII S.P.C.L.E.P. CAMPIA TURZII, JUD. CLUJ" care a fost aprobata in faza D.A.L.I.(Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii) si indicatori tehnico-economici prin H.C.L.nr.11 din 26.01.2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 152 din 15 Septembrie 2017

Privind asigurarea finantarii de la bugetul local a sumei de 50014 lei fara TVA reprezentand finantarea categoriilor de lucrari care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin P.N.D.L. pentru obiectivul de investitii "ETAJARE IMOBIL GRADINITA PINOCCHIO IN VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE", str. Retezatului, nr.8, Municipiul Campia Turzii, jud.Cluj, a carui actualizare a documentatiei in faza D.A.L.I.(Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii si indicatori tehnico-economici) a fost aprobata prin H.C.L. nr.151 din 15.09.2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 151 din 15 Septembrie 2017

Privind aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "ETAJARE IMOBIL GRADINITA PINOCCHIO IN VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE", str. Retezatului, nr.8, Municipiul Campia Turzii, jud.Cluj, a carui documentatie in faza D.A.L.I.(Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii) si indicatori tehnico-economici au fost aprobate prin H.C.L. nr.94 din 23.07.2015

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 150 din 15 Septembrie 2017

Privind aprobarea actualizarii "Programului anual de intretinere, modernizare si investitii pentru anul 2017" conform Contractului de delegare a serviciului public pentru construirea, modernizarea, exploatarea si intretinerea strazilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere si pietonale, amenajare, intretrinere si infrumusetare a spatiilor verzi, montare de mobilier stradal al domeniului public si privat al Municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 149 din 15 Septembrie 2017

Privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Campia Turzii pe anul 2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 148 din 22 August 2017

Privind aprobarea investitiei, a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Imbunatatirea eficientei energetice a unor cladiri din incinta Liceului Teoretic "Pavel Dan" din Municipiul Campia Turzii, Cladire C2-sala de sport"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 147 din 22 August 2017

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Imbunatatirea eficeientei energetice a unor cladiri din incinta Liceului teoretic "Pavel Dan" din Municipiul Campia Turzii, Cladire C1-corpA+B"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 146 din 22 August 2017

Privind serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate in Municipiul Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 145 din 22 August 2017

Privind aprobarea studiului de oportunitate privind infiintarea serviciului de transport public local si a modalitatii de delegare a gestiunii serviciului si gestiunea delegata a serviciului

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 144 din 22 August 2017

Privind acordarea unor facilitati fiscale pentru S.C. MARCO PLAST S.R.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 143 din 22 August 2017

Privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Campia Turzii pe anul 2017 si modificarea listei de investitii aferenta

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 142 din 17 August 2017

Privind modificarea si completarea HCL nr.130/2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Campia Turzii, a institutiilor si serviciilor publice fara personalitate juridica.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 141 din 17 August 2017

Privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager, persoana fizica la nivelul Spitalului Municipal "Dr.Cornel Igna" Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 140 din 17 August 2017

Privind insusirea documentatiei cadastrale privind dezmembrarea imobilului inscris in CF nr.50718 Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 139 din 17 August 2017

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE HALA ZINCARE TERMICA SI ANEXE, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE SI RACORDURI UTILITATI, Municipiul Campia Turzii, str. Laminoristilor, nr.169A, judetul Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 138 din 17 August 2017

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea DEMOLARE CASA P+E, CONSTRUIRE CASA S+P+2E, Municipiul Campia Turzii , str. Tudor Vladimirescu, nr.1-1A, judetul Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 137 din 17 August 2017

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE LOCUINTA FAMILIALA S+P+1E, Municipiul Campia Turzii, str. Marin Sorescu, nr.11, judetul Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 136 din 17 August 2017

Privind aprobarea infiintarii comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Campia Turzii
Joi, 21 Septembrie 2017
vizitator: 54.81.59.211