Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro

Anunţuri • Ştiri • Comunicate

Font Size -Font Size +

 Anunț PUZ


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii Nu au fost depuse propuneri şi sesizări privind PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE LOCUINţE INDIVIDUALE str. Academician David PRODAN, nr. 18 A; 18 C în municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj, – în faza intenţiei de elaborare

08 Iulie 2016
  692 vizualizari |  citeste mai mult 

 Anunț PUZ


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii În ataşament gasiţi conform anexei 3 la HCL, Model panou 2 privind CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE CASă DE LOCUIT CU 2 APARTAMENTE S+P+M str. Teilor, nr. 37 A, în municipiul CÂMPIA TURZII, jud...

08 Iulie 2016
  724 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț PUZ


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii Nu au fost depuse propuneri şi sesizări privind PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE CASă DE LOCUIT CU 2 APARTAMENTE S+P+M str. Teilor, nr. 37 A, în municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj, – în faza intenţiei de elaborare

08 Iulie 2016
  715 vizualizari |  citeste mai mult 

 Anunț PUZ


ANUNţ PRIVIND ETAPA APROBăRII PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea SCHIMBARE DE DESTINAţIE din hală vânzări, atelier întreţinere şi birouri, în SALă pentru EVENIMENTE, CONSTRUIRE EXTINDERE şi ETAJARE CLăDIRE , Modificare POT, CUT, regim de înălţime, limite laterale şi limită posterioară, Mun. Câmpia Turzii, str. Iancu Jianu nr. 36, jud Cluj. şi Regulamentul Local de Urbanism aferent În temeiul prevederilor HCL 27/21...

08 Iulie 2016
  711 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Raport de activitate privind actiunea de capturare a cainilor fara stapan in trim.II 2016


Raportul poate fi consultat în ataşament.

07 Iulie 2016
  809 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț PUZ


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii În ataşament găsiţi Documentul de planificare a procesului de informare şi consultare a publicului (conform anexei 1 la HCL) pentru întocmirea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE CASă DE LOCUIT CU 2 APARTAMENTE S+P+M str. Teilor, nr. 37 A, în municipiul CÂMPIA TURZII, jud...

06 Iulie 2016
  713 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț PUZ


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii În ataşament găsiţi Documentul de planificare a procesului de informare şi consultare a publicului (conform anexei 1 la HCL) pentru întocmirea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE LOCUINţE INDIVIDUALE str. Academician David PRODAN, nr. 18 A; 18 C în municipiul CÂMPIA TURZII, jud...

06 Iulie 2016
  675 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț PUZ


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii În ataşament găsiţi Documentul de planificare a procesului de informare şi consultare a publicului (conform anexei 1 la HCL) pentru întocmirea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea SCHIMBARE DE DESTINAţIE din CLUB şi MAGAZII în ªCOALă DE ªOFERI şi BIROURI, CONSTRUIRE EXTINDERE şi MANSARDARE CORP C3-Club şi magazii, CONSTRUIRE CLăDIRE C1-Atelier RAR, Cafe-bar şi locunţe de serviciu P+2+M, str...

06 Iulie 2016
  701 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț concurs în vederea ocupării unei funcţii contractuale vacante de, kinetoterapeut debutant, la Centrul de recuperare „Carine" Serviciul Public Local de Asistenţă Socială


Detalii în ataşament.

29 Iunie 2016
  873 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Lista debitorilor persoane fizice care înregistrează obligații fiscale restante la bugetul local actualizata la data de 28/06/2016


Detalii în ataşament.

29 Iunie 2016
  1384 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Lista persoanelor juridice care înregistrează obligatii fiscale restante la 31.03.2016, revizuită la data de 28.06.2016


Detalii în ataşament.

29 Iunie 2016
  1117 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROCES VERBAL FINAL privind rezultatele la proba scrisă la examenul de promovare în grad professional a unui post de natură contractuală din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială


Detalii în ataşament.

24 Iunie 2016
  805 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROCES VERBAL privind rezultatele FINALE la concursul pentru ocuparea unei funcţii contractuale de logoped debutant şi a unei funcţii contractuale de psihopedagog debutant, la Centrul de recuperare Carine, desfăşurat în perio


Detalii în ataşament.

24 Iunie 2016
  806 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROCES VERBAL privind rezultatele FINALE la concursul pentru ocuparea unei funcţii contractuale de masor, ia Centrul de recuperare Carine, desfăşurat în perioada 15.06.2016 - 17.06.2016


Detalii în ataşament.

23 Iunie 2016
  752 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE LA PROBA SCRISă la examenul pentru promovarea în grad profesional a unei funcţii contractuale din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială, din data de 22.06.2016


Detalii în ataşament.

23 Iunie 2016
  760 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Grafic colectare deseuri umede amestecate – zona de case, luna iulie 2016


Detalii în ataşament.

21 Iunie 2016
  715 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Program de lucru maturat mecanizat, luna iulie 2016


Detalii în ataşament.

21 Iunie 2016
  720 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Program de lucru pentru ridicarea deseului menajer si municipal de pe raza municipiului Campia Turzii, luna iulie 2016


Detalii în ataşament.

21 Iunie 2016
  711 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE INTERVIULUI la concursul pentru ocuparea unei funcţii contractuale de masor, la Centrul de recuperare Carine, din data de 17.06.2016


Detalii în ataşament.

21 Iunie 2016
  739 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE INTERVIULUI la concursul pentru ocuparea unei funcţii contractualc de logoped debutant şi a unei funcţii contractuale de psihopedagog debutant, la Centrul de recuperare Carine, din data de 17.06.2016


Detalii în ataşament.

21 Iunie 2016
  694 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROCES VERBAL privind rezultatele FINALE la concursul pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de inspector, la Serviciul desfăşurat în perioada 10-14.06.2016


Detalii în ataşament.

16 Iunie 2016
  779 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROCES VERBAL PRIV1ND REZULTATELE LA PROBA SCRISă la concursul pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de masor la Centrul de recuperare Carine, din data de 15.06.2016


Detalii în ataşament.

15 Iunie 2016
  669 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE LA PROBA SCRISă. la concursul pentru ocuparea unei functii contractuale vacante de logoped debutant si a unei functii contractuale vacante de psihopedagog debutant la Centrul de recuperare Carine, din data de 15


Detalii în ataşament.

15 Iunie 2016
  664 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROCES VERBAL privind rezultatele FINALE la concursul pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de şofer, la ServiciuI Public pentru Situaţii de Urgenţă, desfăşurat in perioada 07-09.06.2016


Detalii în ataşament.

14 Iunie 2016
  642 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE INTERVIULUI la concursul pentru oCuparea unei funcţii contractuale vacante de inspector de specialitate IA la Serviciul Investiţii, din data de 14.06.2016


Detalii în ataşament.

14 Iunie 2016
  794 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț procedura de negociere directă pentru închirierea a şase spaţii comerciale


Primăria Municipiului Câmpia Turzii organizează procedura de negociere directă pentru închirierea a şase spaţii comerciale, situate în municipiul Câmpia Turzii, Piaţa Mureşului. Spaţiile sunt destinate închirierii către persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, organizaţii neguvernamentale, agenţi economici, pentru comercializarea produselor alimentare de origine animală sau vegetală, produselor agroalimentare şi produselor nealimentare...

13 Iunie 2016
  694 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE LA PROBA SCRISă la concursul pentru oeuparea unei funcţii contractuale vacante de inspector de specialitate IA la Serviciul Investiţii, din data de 10.06.2016


Detalii în ataşament.

10 Iunie 2016
  801 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal incheiat astăzi 09.06.2016, privind rezultatele interviului la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de șofer la SPSU


Detalii în ataşament.

10 Iunie 2016
  721 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice


În temeiul dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice "Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a microbuzului de transport școlar" În ataşamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, regulamentul propriu zis, expunerea de motive și raportul de specialitate, privind acest proiect...

09 Iunie 2016
  674 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE LA PROBA SCRISă la concursul pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de şofer la Serviciul Public pentru Situaţii de Urgenţă, din data de 07.06.2016


Detalii în ataşament.

07 Iunie 2016
  708 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal încheiat astăzi 06.06.2016, cu ocazia selecţiei dosarelor înscrise la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de logoped debutant şi a unei funcţii contractuale vacante de psilioped


Detalii în ataşament.

07 Iunie 2016
  751 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal incheiat astăzi 06.06.2016, cu ocazia selecţiei dosarelor înscrise la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de masor la Centrul de recuperare „ Carine"- Serviciul Public Local de Asi


Detalii în ataşament.

07 Iunie 2016
  781 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Avizele CTATU nr. 6/20016, 7/20016 si nr. 8/2016


Detalii în ataşament.

03 Iunie 2016
  771 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 SPECTACOL ALMA NO FADO


Spectacolul va avea loc 11 iunie începand cu orele 19.00 la Palatul Cultural "Ionel Floașiu". Prețul unui bilet este 25 lei, iar pentru pensionari și studenți prețul este 15 lei. Bilete se găsesc la casa de bilete a Palatul Cultural "Ionel Floașiu", sau telefon 0756097880.

03 Iunie 2016
  758 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 RAPORTUL INFORMăRII ªI CONSULTăRII PUBLICULUI


RAPORTUL INFORMăRII ªI CONSULTăRII PUBLICULUI cu privire la elaborarea PUZ şi RLU aferent pentru lucrarea: SCHIMBARE DE DESTINAţIE din hală vânzări, atelier întreţinere şi birouri, în SALă pentru EVENIMENTE, CONSTRUIRE EXTINDERE şi ETAJARE CLăDIRE , Modificare POT, CUT, regim de înălţime, limite laterale şi limită posterioară, Mun. Câmpia Turzii, str. Iancu Jianu nr. 36, jud Cluj. Detalii în ataşament.

02 Iunie 2016
  708 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 RAPORTUL INFORMăRII ªI CONSULTăRII PUBLICULUI


RAPORTUL INFORMăRII ªI CONSULTăRII PUBLICULUI cu privire la elaborarea PUD pentru lucrarea Construire locuinţă Sp+P+M cu garaj şi împrejmuire în jud. Cluj, mun. Câmpia Turzii, str. George ENESCU, nr. 32A Detalii în ataşament.

02 Iunie 2016
  685 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 RAPORTUL INFORMăRII ªI CONSULTăRII PUBLICULUI


RAPORTUL INFORMăRII ªI CONSULTăRII PUBLICULUI cu privire la elaborarea PUD pentru lucrarea DESFIINţARE ATELIER VULCANIZARE, CONSTRUIRE ATELIER VULCANIZARE, REPARAţII şi SPăLăTORIE AUTO, RACORDURI şi BRANªAMENTE UTILITăţI în jud. Cluj, mun. Câmpia Turzii, str. LAMINORIªTILOR, nr. 173 Detalii in atasament

02 Iunie 2016
  674 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal incheiat cu ocazia selectiei dosarelor inscrise la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de inspector de specialitate IA la Serviciul Investitii


Detalii în ataşament.

01 Iunie 2016
  786 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț public pentru declanşarea procedurii de atribuire a unui număr de 4 autorizaţii taxi


Detalii în ataşament.

31 Mai 2016
  668 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal incheiat cu ocazia selectiei dosarelor inscrise la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de sofer la Serviciul Public pentru Situatii de Urgenta


Detalii în ataşament.

31 Mai 2016
  784 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 ªedinţa CTATU, 02/06/2016 ora 12.00


Detalii în ataşament.

30 Mai 2016
  733 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț PUZ


In temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii Nu au fost depuse propuneri şi sesizări privind PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea SCHIMBARE DE DESTINAţIE din hală vânzări, atelier întreţinere şi birouri, în SALă pentru EVENIMENTE, CONSTRUIRE EXTINDERE şi ETAJARE CLăDIRE , Modificare POT, CUT, regim de înălţime, limite laterale şi limită posterioară, Mun...

30 Mai 2016
  693 vizualizari |  citeste mai mult 

 Centralizator nominal privind rezultatele finale ale concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de îngrijitor la domiciliu, la Centrul de zi pentru persoane varstnice, desfasurat in perioada 23 - 25 mai 2016


Detalii în ataşament.

27 Mai 2016
  746 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Centralizator privind rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de șef serviciu SPSU, desfasurat in perioada 20-24 mai 2016


Detalii în ataşament.

26 Mai 2016
  812 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru acivități nonprofit de interes loca


În temeiul dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice ,,Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru acivități nonprofit de interes local” În ataşamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, regulamentul propriu zis cu anexele sale, expunerea de motive și raportul de specialitate, privind acest proiect...

26 Mai 2016
  726 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal incheiat astăzi 25.05.2016, privind rezultatele interviului la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de îngrijitor la domiciliu, Centrul de zi


Detalii în ataşament.

25 Mai 2016
  709 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Dispoziţie privind stabilirea unor măsuri speciale, în Municipiul Cămpia Turzii , cu ocazia alegerilor autorităților administrației publice locale, din data de 05.06.2016


Art.1 – La nivelul Municipiului Câmpia Turzii, în data de 5 iunie 2016, între orele 7,oo - 21,oo, cu ocazia alegerilor autorităților administrației publice locale, se interzice tuturor operatorilor economici comercializarea sau consumul de băuturi alcoolice în locațiile care se află la o distanță mai mică de 500 de metri de sediul celor 19 secții de votare. ( secțiile de votare sunt stabilite prin Dispoziția nr. 292 din 03.05.2016); Art.2 - Cu urmărirea și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Dispoziții se încredințează: operatorii economici de pe raza municipiului, Serviciul Public Poliția Locală și Poliția Municipiului Câmpia Turzii; Art...

25 Mai 2016
  678 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice


În temeiul dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice ,,Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea concesionării terenurilor aflate în proprietatea Municipiului Câmpia Turzii, în vederea construirii de balcoane şi logii la parterul construcţilor colective” În ataşamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, expunerea de motive și raportul de specialitate, privind acest proiect...

25 Mai 2016
  693 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal incheiat astăzi 24.05.2016, privind rezultatele interviului la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de șef serviciu SPSU


Detalii în ataşament.

24 Mai 2016
  777 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Lista debitorilor persoane fizice care înregistrează obligații fiscale restante la bugetul local la data de 20/05/2016


Lista poate fi consultată în atașament.

24 Mai 2016
  1478 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament
Primaria
Luni, 20 Noiembrie 2017
vizitator: 54.224.187.45